Tổng hợp về câu điều kiện – Conditionals

Câu điều kiện kèm theo trong cấu trúc văn phạm tiếng Anh là gì ? Chúng ta thường gọi là mệnh đề ‘ if ’. Câu điều kiện kèm theo miêu tả hệ quả của một sự kiện hoàn toàn có thể xảy ra ( trong hiện tại hoặc tương lai ) hoặc hoàn toàn có thể đã phải xảy ra nhưng thực tiễn lại không phải như vậy ( trong quá khứ ). Câu điều kiện kèm theo được tạo bởi nhiều thì khác nhau .
Conditionals-infographic
Có bốn dạng câu điều kiện kèm theo :

Câu điều kiện loại 0:

(if + present simple, … present simple)
If you heat water to 100 degrees, it boils.

Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng dạng câu này với hai thì hiện tại đơn ( present simple ) ( một ở mệnh đề ‘ if ’ và một ở mệnh đề chính ) :

 • If + present simple, …. present simple.

Dạng câu điều kiện kèm theo này được sử dụng khi tác dụng luôn luôn xảy ra. Do đó, nếu nước đạt 100 độ C thì nước sẽ sôi. Đó là thực sự hiển nhiên. Đang nói về những thực trạng chung, không phải những thực trạng đơn cử. Kết quả của mệnh đề ‘ if ’ luôn luôn là mệnh đề chính .
Từ ‘ if ’ trong dạng câu điều kiện kèm theo này hoàn toàn có thể được thay thế sửa chữa bởi từ ‘ when ’ mà nghĩa vẫn giữ nguyên .

Ví dụ: If water reaches 100 degrees, it boils. (Điều này luôn đúng, không thể có một kết quả khác). If I eat peanuts, I am sick. (điều này chỉ đúng với tôi, có lẽ, không phải với mọi người khác, nhưng đúng rằng mỗi khi tôi ăn đậu phộng thì tôi đều bị bệnh.)

Một vài ví dụ khác :

 • If people eat too much, they get fat.
 • If you touch a fire, you get burned.
 • People die if they don’t eat.
 • You get water if you mix hydrogen and oxygen.
 • Snakes bite if they are scared
 • If babies are hungry, they cry

Bài tập conditional type 0
Câu điều kiện kèm theo loại 1 nói về những trường hợp đơn cử, còn loại 0 nói về những trường hợp thường thì .

Câu điều kiện loại 1:

(if + present simple, … will + infinitive)
If it rains tomorrow, we’ll go to the cinema.

Câu điều kiện kèm theo loại 1 có thì present simple sau ‘ if ’, sau đó là thì future simple ở vế còn lại :

 • if + present simple, … will + infinitive

Cấu trúc này được dùng để nói về sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai. Tất nhiên, tất cả chúng ta không biết được điều gì sẽ diễn ra trong tương lai, nhưng cấu trúc loại 1 này hướng đến những việc khả thi, thuận tiện xảy ra trong thực tiễn .

 • If it rains, I won’t go to the park.
 • If I study today, I‘ll go to the party tonight.
 • If I have enough money, I‘ll buy some new shoes.
 • She‘ll be late if the train is delayed.
 • She‘ll miss the bus if she doesn’t leave soon.
 • If I see her, I‘ll tell her.

So sánh giữa câu điều kiện loại 1 và loại 0:

Câu điều kiện kèm theo loại 1 miêu tả một trường hợp đơn cử, trong khi đó câu điều kiện kèm theo loại 0 miêu tả những gì xảy ra trong đời sống thông thường .
Ví dụ ( điều kiện kèm theo loai 0 ) : if you sit in the sun, you get burned ( Ở đây muốn nói đến mọi thời gian một người ngồi lên mặt trời – sự thiêu đốt là một hệ quả tất yếu của hành vi ngồi )
Nhưng ( điều kiện kèm theo loại 1 ) : if you sit in the sun, you’ll get burned ( Ở đây nói đến thời gian trong ngày thời điểm ngày hôm nay, ngày khác hiệu quả hoàn toàn có thể sẽ khác )

So sánh giữa điều kiện loại 1 và loại 2:

Câu điều kiện kèm theo loại 1 miêu tả sự vật vấn đề sẽ gần như chắc như đinh xảy ra trong tương lai, trong đó điều kiện kèm theo loại hai diễn đạt vấn đề không thực sự sẽ xảy ra .
Ví dụ ( điều kiện kèm theo loại 1 ) : If she studies harder, she’ll pass the exam ( Ở đây ám chỉ việc cô gái sẽ học cần mẫn hơn và sẽ qua được kỳ thi )
Nhưng ( điều kiện kèm theo loại 2 ) : If she studied harder, she would pass the exam ( Ở đây ám chỉ việc nếu cô gái chăm hơn thì cô gái sẽ qua, nhưng ngược lại nếu không thì cô vẫn sẽ rớt )
Bài tập đặt câu với điều kiện kèm theo loại 1

Câu điều kiện loại 2:

(if + past simple, … would + infinitive)
If I had a lot of money, I would travel around the world.

Câu điều kiện loại 2 sử dụng thì past simple sau ‘if’, sau đó dùng ‘would’ và infinitive ở vế sau:

 • if + past simple, …would + infinitive

( Chúng ta hoàn toàn có thể dùng ‘ were ’ thay vì ‘ was ’ với ‘ I ’ và ‘ he / she / it ’. Dùng cách viết này hầu hết trong văn trịnh trọng ) .
Có hai cách dùng .
Đầu tiên, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để nói về sự vật vấn đề có lẽ rằng sẽ khó xảy ra trong tương lai. Có thể tôi đang tưởng tượng một giấc mơ nào đó là một ví dụ .

 • If I won the lottery, I would buy a big house.(Tôi chưa hề thắng vé số)
 • If I met the Queen of England, I would say hello.
 • She would travel all over the world if she were rich.
 • She would pass the exam if she ever studied.(Cô ta chưa hề học nên cô ta không đậu)

Thứ hai tất cả chúng ta dùng để nói về điều gì đó ở hiện tại nhưng bất khả thi do tại không có thật. Xem qua ví dụ :

 • If I had his number, I would call him. (Tôi không có số của anh ta ngay bây giờ, vì vậy tôi không gọi được).
 • If I were you, I wouldn’t go out with that man.

Một ví dụ rõ hơn về sự khác nhau giữa loại 1 và loại 2:

Ví dụ ( điều kiện kèm theo loại 2 ) : If I had enough money I would buy a house with twenty bedrooms and a swimming pool ( Tôi trọn vẹn không có nhiều tiền, đây chỉ là một giấc mơ khó thành thực sự )
Nhưng ( điều kiện kèm theo loại 1 ) : If I have enough money, I’ll buy some new shoes ( Câu này mang tính khả thi cao hơn vì đôi giày không quá đắt tiền và hoàn toàn có thể mua được )
Bài tập câu điều kiện kèm theo loại 2

Câu điều kiện loại 3:

(if + past perfect, … would + have + past participle)
If I had gone to bed early, I would have caught the train.

Chúng ta đặt câu điều kiện kèm theo loại ba bằng cách dùng thì past perfect sau ‘ if ’ và sau đó ‘ would have ’ và past participle ở phần còn lại của câu :

 • if + past perfect, …would + have + past participle

Câu điều kiện kèm theo loại 3 nói về quá khứ. Được dùng để diễn đạt một trường hợp đã không xảy ra, và một hiệu quả trong tưởng tượng .

 • If she had studied, she would have passed the exam (chúng ta biết chắc rằng cô ấy đã lười biếng và trượt kỳ thi)
 • If I hadn’t eaten so much, I wouldn’t have felt sick (Tôi thực sự đã ăn quá nhiều và tôi bị bệnh).
 • If we had taken a taxi, we wouldn’t have missed the plane
 • She wouldn’t have been tired if she had gone to bed earlier
 • She would have become a teacher if she had gone to university
 • He would have been on time for the interview if he had left the house at nine

Bài tập câu điều kiện kèm theo loại ba
( Lưu ý tất cả chúng ta hoàn toàn có thể đặt ‘ if ’ ở đầu câu, hoặc giữa câu. )
Bài tập câu điều kiện kèm theo
Free ebook ( PDF ) câu điều kiện kèm theo nâng cao .

Nguồn (Source):
http://www.perfect-english-grammar.com/conditionals.html
http://www.perfect-english-grammar.com/zero-conditional.html
http://www.perfect-english-grammar.com/first-conditional.html
http://www.perfect-english-grammar.com/second-conditional.html
http://www.perfect-english-grammar.com/third-conditional.html

Chia sẻ:

Thích bài này:

Thích

Đang tải …

Source: https://tmsquynhon.com.vn
Category: CRYPTO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.