Hướng Dẫn Cách Xuất Hoá Đơn Điện Tử Cho Khách Hàng Lẻ | Hoá Đơn Điện Tử iHOADON

Thông thường đối với những khách hàng là cá nhân (khách hàng lẻ) sẽ rất ít khi lấy hoá đơn điện tử. Do vậy, các doanh nghiệp thường không chú ý tới việc xuất hóa đơn cho khách lẻ, hoặc lựa chọn giải pháp cuối ngày hay cuối tháng xuất 1 hóa đơn tổng hợp cho khách hàng cá nhân. Vậy quy định về việc xuất hoá đơn điện tử cho khách hàng lẻ (cá nhân) như thế nào mới là chính xác? EFY Việt Nam xin chia sẻ với bạn qua bài viết dưới đây.

Xuất hoá đơn điện tử cho khách hàng lẻ

Nguyên tắc xuất hóa đơn cho khách hàng lẻ

1. Quy định về việc xuất hoá đơn điện tử cho khách hàng lẻ (cá nhân)

* Nội dung thông tin trên hoá đơn điện tử xuất cho khách hàng lẻ

Theo lao lý tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư 68/2019 / TT-BTC lao lý về nội dung biểu lộ trên hoá đơn điện tử khi bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn :
– Tên hóa đơn ; ký hiệu hóa đơn ; số hóa đơn ; ký hiệu mẫu số hóa đơn ;
– Tên ; địa chỉ ; MST của người bán ;
– Tên ; địa chỉ ; MST của người mua ( nếu có ) ;
– Tên hàng hoá – dịch vụ ; đơn vị chức năng tính ; số lượng ; đơn giá sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ; thành tiền chưa có thuế GTGT ; thuế suất thuế GTGT ; tổng số tiền thuế GTGT theo từng loại thuế suất ; tổng số tiền thuế GTGT ; tổng tiền giao dịch thanh toán đã có thuế GTGT ;
– Chữ ký số của người bán ;
– Thời điểm lập HĐĐT ;
– Mã của cơ quan thuế so với HĐĐT có mã của cơ quan thuế ;
– Phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước ; chiết khấu thương mại ; khuyến mại ( nếu có ) và những nội dung khác tương quan ( nếu có ) .

* Một số trường hợp hoá đơn điện tử xuất cho khách hàng lẻ không cần đầy đủ nội dung:

Xuất hoá đơn điện tử cho khách hàng lẻ

Xuất hoá đơn cho người mua lẻ không cần khá đầy đủ nội dung
Đối với 1 số ít nghành nghề dịch vụ đặc trưng, hầu hết hoạt động giải trí bán hàng diễn ra tiếp tục, liên tục, với lượng sản phẩm & hàng hóa và giá trị sản phẩm & hàng hóa không lớn và nhu yếu lấy hóa đơn của người mua là người tiêu dùng sau cuối ( cá thể ) hầu hết không có. Quy định đơn cử được vận dụng cho những nghành nghề dịch vụ này như sau :
– Hoạt động kinh doanh thương mại bán hàng tại siêu thị nhà hàng, TT thương mại, hóa đơn điện tử bán xăng dầu, hóa đơn điện tử vận tải, vé xem phim, trông giữ phương tiện đi lại vận tải đường bộ thì không nhất thiết có tên, địa chỉ người mua .
– Với hoá đơn điện tử có hình thức là tem, vé, thẻ ( tem, vé, thẻ điện tử ) thì không cần phải có chữ ký số của người bán ( trừ khi tem, vé, thẻ là hóa đơn điện tử do cơ quan thuế cấp mã ), tiêu thức người mua ( tên, địa chỉ, MST ), tiền thuế, thuế suất thuế GTGT. Trường hợp tem, vé, thẻ điện tử đã có sẵn mệnh giá trên đó thì không nhất thiết phải có tiêu thức đơn vị chức năng tính, số lượng, đơn giá .
– Đối với dịch vụ vận tải đường bộ hàng hoá không xuất qua website và mạng lưới hệ thống TMĐT mà được lập theo thông lệ quốc tế thì HĐĐT không cần phải có ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số thứ tự hóa đơn, thuế suất thuế GTGT, mã số thuế, địa chỉ người mua và chữ ký số người bán .
Tuy nhiên, tổ chức triển khai, doanh nghiệp bên bán cần chú ý quan tâm vẫn xuất vừa đủ hóa đơn theo từng lần bán hàng để hạch toán thuế .

* Nguyên tắc lập, quản lý sử dụng hoá đơn điện tử cho khách hàng lẻ

– Giai đoạn quy đổi sang Nghị định 119 / 2018 / NĐ-CP từ 01/11/2018 – 31/10/2020
Trong quy trình tiến độ quy đổi sang hoá đơn điện tử kể từ ngày 01/11/2018 đến 31/10/2020, Nghị định 51/2010 / NĐ-CP và Nghị định 04/2014 / NĐ-CP vẫn có hiệu lực hiện hành thi hành. Do vậy, việc quản trị, sử dụng hóa đơn điện tử trong thời hạn này liên tục thực thi theo hướng dẫn tại Thông tư 32/2011 / TT-BTC và Thông tư 39/2014 / TT-BTC, đơn cử :
– Trường hợp cơ sở kinh doanh thương mại khi bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ có giá trị từ 200.000 đồng trở lên cho mỗi lần bán ( gồm có cả trường hợp người mua không có nhu yếu lấy hóa đơn hoặc không phân phối tên, địa chỉ, MST ( nếu có ) và trường hợp bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ có giá trị dưới 200.000 đồng / lần, nếu người mua nhu yếu lấy hóa đơn thì đơn vị chức năng cần phải lập hóa đơn theo nội dung được lao lý tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015 / TT-BTC .
– Người bán phải lập hóa đơn khi bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ, gồm có tổng thể những trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng cho hoạt động giải trí khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu ; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, khuyến mãi, trao đổi hay trả thay lương cho người lao động ( trừ hàng hoá luân chuyển, tiêu dùng trong nội bộ doanh nghiệp để liên tục quy trình sản xuất ) .
– Hoạt động bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ có tổng giá trị thanh toán giao dịch dưới 200.000 đồng / lần thì người mua không cần phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua nhu yếu lập và giao hóa đơn cho họ .
– Khi bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ trường hợp không phải lập hóa đơn, người bán vẫn phải lập Bảng kê kinh doanh nhỏ sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải khá đầy đủ nội dung gồm có : tên, địa chỉ và mã số thuế của người bán, tên sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, giá trị sản phẩm & hàng hóa – dịch vụ bán ra, ngày lập bảng kê, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế GTGT theo chiêu thức khấu trừ thì Bảng kê kinh doanh bán lẻ phải có đủ tiêu thức “ thuế suất GTGT ” và “ tiền thuế GTGT ”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày ( mẫu số 5.6 Phụ lục 5 phát hành kèm theo Thông tư 39/2014 / TT-BTC ). Cuối mỗi ngày, khi kết thúc những hoạt động giải trí mua và bán, cơ sở kinh doanh thương mại cần phải lập một hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng ghi tổng kết số tiền đã bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ trong ngày và được biểu lộ rất đầy đủ trên dòng tổng số của bảng kê, ký số. Ở tiêu thức “ Tên, địa chỉ người mua ” trên hóa đơn này đơn vị chức năng ghi là “ kinh doanh nhỏ không giao hóa đơn ” .
– Giai đoạn bắt buộc vận dụng hoá đơn điện tử trọn vẹn kể từ 01/11/2020
Tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 119 / 2018 / NĐ-CP pháp luật về nguyên tắc lập, quản trị, sử dụng hóa đơn điện tử :

– Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

– Trường hợp bán sản phẩm & hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán có sử dụng máy tính tiền thì ĐK sử dụng HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền của đơn vị chức năng có liên kết chuyển tài liệu điện tử với cơ quan thuế .

Như vậy, khi hóa đơn điện tử có hiệu lực bắt buộc áp dụng từ ngày từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh khi bán hàng, cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và phân biệt đối tượng khách hàng.

2. Lập và xuất hoá đơn điện tử khi khách hàng lẻ không lấy hoá đơn

Xuất hoá đơn điện tử cho khách hàng lẻ

Xuất HĐĐT cho người mua lẻ không lấy hoá đơn
Theo lao lý tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015 / TT-BTC sửa đổi bổ trợ cho Điều 16, Thông tư 32/2014 / TT-BTC hiện đang vận dụng :

– Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có giá trị từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, nếu khách hàng không có nhu cầu lấy hoá đơn hoặc khách hàng không cung cấp thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có). Thì người bán vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn “ hoặc ghi “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”

+ Đối với những đơn vị chức năng kinh doanh bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không nhu yếu lấy hóa đơn, cuối ngày đơn vị chức năng phải lập chung 1 hóa đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày .
Tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 68/2019 / TT-BTC tiến hành trọn vẹn 100 % hóa đơn điện tử từ 01/11/2020 có lao lý bổ trợ :
“ 2. Phương thức và thời gian chuyển tài liệu hóa đơn điện tử
a ) Phương thức chuyển tài liệu hóa đơn điện tử theo Bảng tổng hợp tài liệu hóa đơn điện tử ( theo Phụ lục 2 phát hành kèm theo Thông tư này ) cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị ngày càng tăng vận dụng so với những trường hợp sau :
– Cung cấp dịch vụ thuộc nghành nghề dịch vụ : bưu chính viễn thông, bảo hiểm, kinh tế tài chính ngân hàng nhà nước, vận tải đường bộ hàng không .
– Bán hàng hóa là điện, nước sạch nếu có thông tin về mã người mua hoặc mã số thuế của người mua .
– Bán hàng hóa, phân phối dịch vụ đến người tiêu dùng là cá thể mà trên hóa đơn không nhất thiết phải có tên, địa chỉ người mua theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này .
– Riêng so với trường hợp bán xăng dầu đến người tiêu dùng là cá thể không kinh doanh thương mại thì người bán tổng hợp tài liệu tổng thể những hóa đơn bán hàng cho người tiêu dùng là cá thể không kinh doanh thương mại trong ngày theo từng mẫu sản phẩm để biểu lộ trên bảng tổng hợp tài liệu hóa đơn điện tử .
Người bán lập Bảng tổng hợp tài liệu hóa đơn điện tử sản phẩm & hàng hóa, cung ứng dịch vụ phát sinh trong tháng / quý ( tính từ ngày đầu của tháng, quý đến ngày ở đầu cuối của tháng, quý ) theo Phụ lục số 2 phát hành kèm theo Thông tư này để gửi cơ quan thuế cùng với thời hạn gửi Tờ khai thuế giá trị ngày càng tăng theo pháp luật của Luật quản trị thuế và những văn bản hướng dẫn thi hành .
Trường hợp phát sinh số lượng hóa đơn lớn thì người bán lập nhiều bảng tổng hợp tài liệu, trên mỗi bảng bộc lộ số thứ tự của bảng tổng hợp trong kỳ tổng hợp tài liệu .
Sau thời hạn chuyển tài liệu hóa đơn điện đến cơ quan thuế, người bán gửi bảng tổng hợp tài liệu hóa đơn điện tử bổ trợ trong trường hợp gửi thiếu tài liệu hóa đơn đến cơ quan thuế .
Trường hợp bảng tổng hợp tài liệu hóa đơn đã gửi cơ quan thuế có sai sót thì người bán gửi thông tin kiểm soát và điều chỉnh cho những thông tin đã kê khai trên bảng tổng hợp .
b ) Phương thức chuyển vừa đủ nội dung hóa đơn vận dụng so với trường hợp bán sản phẩm & hàng hóa, phân phối dịch vụ không thuộc pháp luật tại điểm a khoản này .
Người bán sau khi lập rất đầy đủ những nội dung trên hóa đơn gửi hóa đơn cho người mua và đồng thời gửi hóa đơn cho cơ quan thuế. ”

Như vậy, đối với khách hàng cá nhân không lấy hóa đơn thì bên mua vẫn phải xuất hóa đơn đầy đủ cho từng lần bán, đồng thời từ thời điểm triển khai hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC thì bên bán còn cần báo cáo dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế theo quy định.

Đăng ký dùng thử miễn phí hóa đơn điện tử iHOADON TẠI ĐÂY

✅ iHOADON chuyên gia cao cấp về hóa đơn điện tử

✅ Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn không tính tiền :

– Miền Bắc: Hotline: 19006142 – Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142/ Mr. Vinh 0982 124 619

– Miền Nam: Hotline: 19006139  Tel/Zalo: Ms Thơ 0911 876 900/ Ms. Thùy 0911 876 899

 

iHOADON chuyên viên hạng sang về hóa đơn điện tử
HaTT_TT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *