9 trường hợp lưu ý dễ bị xóa hộ khẩu từ ngày 1/7/2020

Luật Cư trú năm 2020 chính thức có hiệu lực hiện hành từ ngày 1/7/2021. Luật pháp luật những trường hợp bị xóa ĐK thường trú ( hay còn gọi là xóa hộ khẩu ) .
Ảnh minh họaẢnh minh họaCụ thể, theo lao lý tại Điều 24 Luật Cư trú 2020, xóa ĐK thường trú so với những trường hợp :
a ) Chết ; có quyết định hành động của Tòa án công bố mất tích hoặc đã chết

b) Ra nước ngoài để định cư

c ) Đã có quyết định hành động hủy bỏ ĐK thường trú pháp luật tại Điều 35 của Luật này
d ) Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không ĐK tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra quốc tế nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành giải pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng ;

đ) Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

e ) Người đã ĐK thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm hết việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm hết việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa ĐK thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp pháp luật tại điểm h khoản này ;

g) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại điểm h khoản này.

h ) Người đã ĐK thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm hết việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chấp thuận đồng ý cho giữ ĐK thường trú tại chỗ ở đó ; người đã ĐK thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền chiếm hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý chấp thuận cho giữ ĐK thường trú tại chỗ ở đó ;
i ) Người đã ĐK thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đi lại đã bị xóa ĐK phương tiện đi lại theo lao lý của pháp lý .
Để tránh việc bị xóa hộ khẩu trong những trường hợp trên, người dân cần khai báo tạm vắng, ĐK tạm trú hoặc thỏa thuận hợp tác với chủ nhà mới để được chấp thuận đồng ý cho giữ hộ khẩu … / .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.