WTO và WCO là gì? Vai trò và nhiệm vụ của tổ chức WTO như thế nào?

WTO là tổ chức thương mại thế giới có trụ sở đăt tại ở Genève, Thụy Sĩ, có chức năng giám sát các hiệp định thương mại giữa các nước thành viên với nhau theo các quy tắc thương mại. 

Hoạt động của WTO nhằm mục đích mục tiêu vô hiệu hay giảm thiểu những rào cản thương mại để tiến tới tự do thương mại. ( Theo wiki )

WTO viết tắt của từ tiếng anh World Trade Organization. WTO được thành lập theo Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới ký tại Marrakesh (Marốc) ngày 15-4-1994. WTO chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-1-1995.

1.1 Nguồn gốc của tổ chức WTO? Hiệp định WTO là gì?

Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã yêu cầu xây dựng Tổ chức Thương mại Quốc tế ( ITO ) nhằm mục đích thiết lập những quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa những nước .
Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại ( GATT ) sinh ra và thừa kế từ những hiệp định mà ITO định dựa vào đó để kiểm soát và điều chỉnh thương mại quốc tế tại hiến chương ITO mà Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ không chấp nhập. GATT đóng vai trò là khung pháp lý đa phần của mạng lưới hệ thống thương mại đa phương trong suốt gần 50 năm sau đó .
Các nguyên tắc và những hiệp định của GATT được WTO thừa kế, quản trị, và lan rộng ra. Không giống như GATT chỉ có đặc thù của một hiệp ước, WTO là một tổ chức triển khai, có cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai hoạt động giải trí đơn cử. WTO chính thức được xây dựng vào ngày 1 tháng 1 năm 1995 và đi vào hoạt động giải trí .

1.2 Vai trò của WTO là gì?

Tổ chức thương mại quốc tế có 2 vai trò quan trọng như sau :

a) Đàm phán

 • Là forum đàm phán những pháp luật thương mại quốc tế .

 • Phần lớn những quyết định hành động của WTO đều dựa trên cơ sở đàm phán và đồng thuận .

b) Giải quyết tranh chấp

 • Là một trọng tài xử lý những tranh chấp giữa những nước thành viên tương quan đến việc vận dụng lao lý của WTO .

 • WTO có quyền lực tối cao đáng kể trong việc thực thi những quyết định hành động của mình trải qua việc được cho phép vận dụng trừng phạt thương mại so với thành viên không tuân thủ theo phán quyết của WTO. Một nước thành viên hoàn toàn có thể kiện lên Cơ quan Giải quyết Tranh chấp của WTO nếu như họ tin rằng một nước thành viên khác đã vi phạm lao lý của WTO .

1.3 Nhiệm vụ của tổ chức WTO

Việc xây dựng lên tổ chức triển khai thương mại quốc tế WTO này cũng phải thực thi những trách nhiệm cơ bản để mang lại nền thương mại toàn thế giới không thay đổi, tự do, thuận tiện và minh bạch như mục tiêu bắt đầu .
Sau đây là 4 trách nhiệm cơ bản của tổ chức triển khai WTO

 • Thúc đẩy việc triển khai những Hiệp định và cam kết đã đạt được trong khuôn khổ đã được chỉ định. Đồng thời nếu có thêm những cam kết trong tương lai cũng sẽ được bảo vệ thôi thúc và triển khai cam kết .

 • Tạo ra 1 forum để những thành viên hoàn toàn có thể liên tục đàm phán và ký kết những hiệp định hay cam kết mới về tự do hóa, đồng thời tạo những điều kiện kèm theo thuận tiện cho thương mại toàn thế giới .

 • Giải quyết những tranh chấp thương mại nếu giữa những thành viên tham gia tổ chức triển khai WTO này phát sinh .

 • Thực hiện thanh tra rà soát định kỳ những chủ trương thương mại của những thành viên tham gia tổ chức triển khai này .

1.4 Tổ chức WTO có bao nhiêu thành viên?

Tính đến thời gian Nước Ta chính thức gia nhập tổ chức triển khai WTO này vào 11.1.2007 thì số lượng thành viên của WTO là 150. Thành viên của tổ chức triển khai này hoàn toàn có thể là vương quốc hoặc những vùng chủ quyền lãnh thổ tự trị về quan hệ ngoại thương .
Tính tới thời gian hiện tại 2021, số lượng thành viên chính thức gia nhập tổ chức triển khai WTO đã lên tới 164 vương quốc ( theo số liệu thống kê của wiki )

1.5  Cơ cấu tổ chức của WTO

Tất cả những thành viên WTO đều hoàn toàn có thể tham gia vào những hội đồng, ủy ban của WTO, ngoại trừ Cơ quan Phúc thẩm, những Ban Hội thẩm Giải quyết Tranh chấp và những ủy ban đặc trưng .

Cơ cấu tổ chức của WTO gồm 4 cấp như sau:

 • Cấp cao nhất : Hội nghị Bộ trưởng

 • Cấp thứ hai : Đại hội đồng

 • Cấp thứ ba : Các Hội đồng Thương mại

 • Cấp thứ tư : Các Ủy ban và Cơ quan

1.6 Các nguyên tắc của tổ chức WTO là gì?

Tổ chức WTO hoạt động giải trí dựa trên những nguyên tắc sau đây :

 • Không phân biệt đối xử .

+ / Đãi ngộ vương quốc : Không được đối xử với sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ quốc tế cũng như những người kinh doanh thương mại những sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ đó kém hơn mức độ đãi ngộ dành cho những đối tượng người dùng tương tự như trong nước .
+ / Đãi ngộ tối huệ quốc : Các khuyễn mãi thêm thương mại của một thành viên dành cho một thành viên khác cũng phải được vận dụng cho tổng thể những thành viên trong WTO .

 • Tự do mậu dịch hơn nữa : từ từ trải qua đàm phán .

 • Tính Dự đoán trải qua Liên kết và Minh bạch : Các pháp luật và quy định thương mại phải được công bố công khai minh bạch và thực thi một cách không thay đổi .

 • Ưu đãi hơn cho những nước đang tăng trưởng : Giành những thuận tiện và khuyễn mãi thêm hơn cho những thành viên là những vương quốc đang tăng trưởng trong khuôn khổ những chỉ định của WTO .

 • Thiết lập môi trường tự nhiên cạnh tranh đối đầu bình đẳng cho thương mại giữa những nước thành viên .

1.7 Tổ chức WTO có bao nhiêu hiệp định?

Các thành viên WTO đã ký kết khoảng chừng 30 hiệp định khác nhau kiểm soát và điều chỉnh những yếu tố về thương mại quốc tế. Tất cả những hiệp định này nằm trong 4 phụ lục của Hiệp định về việc Thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới được ký kết tại Marrakesh, Maroc vào ngày 15 tháng 4 năm 1994 .
Bốn phụ lục đó gồm có :

 • Các hiệp định lao lý những quy tắc luật lệ trong thương mại quốc tế .

 • Cơ chế xử lý tranh chấp .

 • Cơ chế rà soát chính sách thương mại của các nước thành viên.

 • Các thỏa thuận hợp tác tự nguyện của một số ít thành viên về một số ít yếu tố không đạt được đồng thuận tại forum chung .

Các nước muốn trở thành thành viên của WTO phải ký kết và phê chuẩn hầu hết những hiệp định này, ngoại trừ những thỏa thuận hợp tác tự nguyện .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *