Bài quyền số 1 Taekwondo – Hướng dẫn tập taekwondo

Taekwondo bài quyền số 1

Taekwondo bài quyền số 1 được ra mắt trong bài viết này gồm có những động tác cơ bản trong tiến công phòng thủ của môn taekwondo. Taekwondo bài quyền số 1 trong tiếng anh là Tae Geuk Form One, tiếng hàn là Tae Geuk el-JonG

Video Bài quyền số 1 teakwondoChi Tiết Động Tác Bài quyền số 1 teakwondo

Động tác 1: quay sang trái 90 °, đưa chân trái ra ngoài thành tư thế đi bên trái hướng về phía D và thực hiện động tác chặn tay trái thấp.

Ý nghĩa: phòng thủ chống lại một cuộc tấn công vào phần giữa của cơ thể.

Taekwondo quyền 1Taekwondo quyền 1

Động tác 2: bước chân phải về phía trước thành tư thế đi bên phải và đấm bằng nắm tay phải vào phần giữa.
Ý nghĩa: phản công của hậu vệ.

Taekwondo quyền 1Taekwondo quyền 1

Động tác 3: quay sang phải 180 °, bước bằng chân phải sang tư thế đi bên phải quay mặt về phía C và thực hiện động tác hạ thấp cánh tay phải.
Ý nghĩa: phòng thủ chống lại một cuộc tấn công vào phần giữa của cơ thể.

Taekwondo bài quyền số 1Taekwondo bài quyền số 1

Động tác 4: bước lên trước bằng chân trái thành tư thế đi bên trái và đấm bằng nắm tay trái vào phần giữa.
Ý nghĩa: phản công của hậu vệ.

Taekwondo bài quyền số 1Taekwondo bài quyền số 1

Động tác 5a: bước sang trái 90 ° bằng chân trái sang tư thế trái hướng về phía trước B và thực hiện động tác chặn tay trái thấp.
Ý nghĩa: phòng thủ chống lại một cuộc tấn công vào phần thấp của cơ thể.

Taekwondo bài quyền số 1Taekwondo bài quyền số 1

Động tác 5b: giữ nguyên tư thế và thực hiện một cú đấm vào phần giữa bằng nắm tay phải.
Ý nghĩa: phản công tức thì của hậu vệ.

Taekwondo bài quyền số 1Taekwondo bài quyền số 1

Động tác 6: bước sang phải 90 ° bằng chân phải sang tư thế đi bộ sang phải hướng về phía E và thực hiện một cú chặn giữa vào bên trong bằng cánh tay trái.
Ý nghĩa: phòng thủ trước một cuộc tấn công vào khu trung tuyến.

Taekwondo bài quyền số 1Taekwondo bài quyền số 1

Động tác 7: bước lên trước bằng chân trái sang tư thế đi bên trái và dùng tay phải đấm vào phần giữa.
Ý nghĩa: phản công của hậu vệ.

Taekwondo bài quyền số 1Taekwondo bài quyền số 1

Động tác 8: Bước sang trái 180 ° bằng chân trái sang tư thế đi bên trái quay mặt về phía F và thực hiện cú truy cản từ giữa vào trong bằng cánh tay phải.
Ý nghĩa: phòng thủ trước một cuộc tấn công vào khu trung tuyến.

Taekwondo bài quyền số 1Taekwondo bài quyền số 1

Động tác 9: bước lên trước bằng chân phải sang tư thế đi bên phải và thực hiện cú đấm khu trung tuyến bằng nắm tay trái.
Ý nghĩa: phản công của hậu vệ.

Taekwondo bài quyền số 1Taekwondo bài quyền số 1

 

Động tác 10a: bước sang phải 90 ° bằng chân phải thành tư thế thẳng về phía trước hướng về phía B và thực hiện động tác cản phá thấp bằng cánh tay phải.
Ý nghĩa: phòng thủ chống lại một cuộc tấn công vào phần dưới của cơ thể.

Taekwondo bài quyền số 1Taekwondo bài quyền số 1

Động tác 10b: giữ nguyên tư thế và thực hiện cú đấm vào phần giữa bằng nắm tay trái.
Ý nghĩa: phản công tức thì của hậu vệ.

Taekwondo bài quyền số 1Taekwondo bài quyền số 1

Động tác 11: bước sang trái 90 ° sang tư thế đi bên trái hướng về phía H và thực hiện động tác cản phá bằng tay trái.
Ý nghĩa: phòng thủ chống lại một cuộc tấn công xuống đầu.

Taekwondo bài quyền số 1Taekwondo bài quyền số 1

Động tác 12a: giữ nguyên chân trái, thực hiện cú đá trước khu trung tuyến bằng chân phải.
Ý nghĩa: phản công ban đầu của hậu vệ.

Taekwondo bài quyền số 1Taekwondo bài quyền số 1

Động tác 12b: bước xuống bằng chân phải vào tư thế đi bên phải và thực hiện cú đấm khu trung tuyến bằng nắm tay phải.
Ý nghĩa: kết thúc phản công của hậu vệ.

Taekwondo bài quyền số 1Taekwondo bài quyền số 1

Động tác 13: bước sang phải 180 ° sang tư thế đi bộ bên phải hướng về phía G và thực hiện động tác đỡ đòn bằng tay phải.
Ý nghĩa: phòng thủ chống lại một cuộc tấn công xuống đầu.

Taekwondo bài quyền số 1Taekwondo bài quyền số 1

Động tác 14a: giữ nguyên chân phải, thực hiện quả đá trước khu trung tuyến bằng chân trái.
Ý nghĩa: phản công ban đầu của hậu vệ.

Taekwondo bài quyền số 1Taekwondo bài quyền số 1

Động tác 14b: bước xuống bằng chân trái sang tư thế đi bên trái và thực hiện cú đấm khu trung tuyến bằng nắm tay trái.
Ý nghĩa: kết thúc phản công của hậu vệ.

Taekwondo bài quyền số 1Taekwondo bài quyền số 1

Động tác 15: Bước sang phải 90 ° bằng chân trái, sang trái về tư thế hướng về phía A và thực hiện động tác cản phá tầm thấp bằng cánh tay trái.
Ý nghĩa: phòng thủ chống lại cuộc tấn công phần thấp.

Taekwondo bài quyền số 1Taekwondo bài quyền số 1

Góc nhìn phía trước

bài quyền số 1 taekwondobài quyền số 1 taekwondo

Động tác 16: Bước chân phải xuống tư thế thẳng về phía trước và thực hiện cú đấm khu trung tuyến bằng nắm tay phải. Yell, “Ki hop!”
Ý nghĩa: phản công mạnh mẽ của hậu vệ.

Taekwondo bài quyền số 1Taekwondo bài quyền số 1taekwondo bài quyền số 1

Góc nhìn phía trước

Kết thúc hình thức bằng cách quay sang trái 180 °, xoay người bằng chân phải để kết thúc bằng cách quay mặt về phía B ở tư thế sẵn sàng.

bài quyền số 1 taekwondobài quyền số 1 taekwondo

Ngoài ra để triển khai những động tác này cần võ phục taekwondo được phong cách thiết kế bởi rikaido

Võ phục taekwondo cao cấp

Source: https://kethuba.com
Category: GAME

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.