Việt kiều có được đứng tên sổ đỏ?

Người Nước Ta định cư ở quốc tế ( Việt kiều ) là người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà tại, được đứng tên trên sổ đỏ nếu có đủ điều kiện kèm theo .

Việt kiều là thuật ngữ dùng để chỉ người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Tuy nhiên, trong các văn bản pháp luật không quy định thuật ngữ này.

Điều 3 Luật quốc tịch Việt Nam 2008 quy định: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

Như vậy, người Việt Nam định cư ở nước ngoài gồm 2 nhóm:

– Công dân Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

– Người gốc Nước Ta cư trú, sinh sống vĩnh viễn ở quốc tế .Việt kiều có được đứng tên sổ đỏ ở Việt Nam? Đồ họa: M.HViệt kiều có được đứng tên sổ đỏ ở Việt Nam? Đồ họa: M.H

Điều kiện để Việt kiều được đứng tên sổ đỏ

Theo Khoản 1 Điều 186 Luật Đất đai 2013 lao lý : Người Nước Ta định cư ở quốc tế thuộc những đối tượng người tiêu dùng có quyền chiếm hữu nhà ở theo pháp luật của pháp lý về nhà ở thì có quyền chiếm hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Nước Ta .

Theo Khoản 1 Điều 8 Luật Nhà ở 2014 và khoản 2 Điều 5 Nghị định 99/2015/ND-CP, điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam là phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam:

– Trường hợp mang hộ chiếu Nước Ta thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cư của cơ quan quản trị xuất, nhập cư Nước Ta vào hộ chiếu .- Trường hợp mang hộ chiếu quốc tế thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cư của cơ quan quản trị xuất, nhập cư Nước Ta vào hộ chiếu và kèm theo sách vở chứng tỏ còn quốc tịch Nước Ta hoặc sách vở xác nhận là người gốc Nước Ta do Sở Tư pháp những tỉnh, thành phố thường trực TW, cơ quan đại diện thay mặt Nước Ta ở quốc tế, cơ quan quản trị về người Nước Ta ở quốc tế cấp hoặc sách vở khác theo lao lý của pháp lý Nước Ta .Căn cứ Điểm đ Khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai 2013, người Nước Ta định cư ở quốc tế thuộc diện được chiếm hữu nhà ở tại Nước Ta theo pháp luật của pháp lý về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở trải qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận khuyến mãi ngay cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong những dự án Bất Động Sản tăng trưởng nhà ở .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *