Vi phạm nghĩa vụ hợp đồng xây dựng – Luật Thiên Minh

Các khu công trình xây dựng ở nước ta ngày càng nhiều cả về số lượng và chất lượng từ nhà tại, khu công trình công cộng, .. Và giữa bên giao thầu và bên nhận thầu có sự thỏa thuận hợp tác về việc thực thi hoạt động giải trí góp vốn đầu tư xây dựng, được gọi là hợp đồng xây dựng. [ … ]

Nội dung chi tiết cụ thể

Các công trình xây dựng ở nước ta ngày càng nhiều cả về số lượng và chất lượng từ nhà ở, công trình công cộng,.. Và giữa bên giao thầu và bên nhận thầu có sự thỏa thuận về việc thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng, được gọi là hợp đồng xây dựng. Vậy Vi phạm nghĩa vụ hợp đồng xây dựng phải bồi thường ra sao? Mời quý khách hàng tham khảo bài viết.

Bản chất của hợp đồng xây dựng

Một cách khái quát, hợp đồng xây dựng hoàn toàn có thể là một loại hợp đồng đặc trưng trong nghành nghề dịch vụ góp vốn đầu tư xây dựng chịu sự kiểm soát và điều chỉnh của Luật Xây dựng năm trước, hợp đồng dân sự chịu sự kiểm soát và điều chỉnh của BLDS năm ngoái, và / hoặc hợp đồng thương mại chịu sự kiểm soát và điều chỉnh của Luật Thương mại 2005 .
Trước hết, bản thân hợp đồng xây dựng là một loại hợp đồng đặc trưng thuộc nghành chuyên ngành về góp vốn đầu tư xây dựng và được pháp luật tại Luật Xây dựng năm trước. Do đó, hợp đồng xây dựng thuộc đối tượng người tiêu dùng kiểm soát và điều chỉnh của Luật Xây dựng năm trước .
Luật Xây dựng năm trước cũng định nghĩa hợp đồng xây dựng là một loại hợp đồng dân sự. Do vậy, hợp đồng xây dựng hoàn toàn có thể thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của BLDS năm ngoái. Cụ thể, khoản 1 Điều 138 của Luật Xây dựng năm trước lao lý như sau :
“ Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thoả thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực thi một phần hay hàng loạt việc làm trong hoạt động giải trí góp vốn đầu tư xây dựng ” .

Vi phạm nghĩa vụ hợp đồng xây dựng

Tại Khoản 1 Điều 146 Luật xây dựng năm năm trước lao lý về thưởng, phạt hợp đồng xây dựng, bồi thường thiệt hại do vi phạm và xử lý tranh chấp hợp đồng xây dựng :
“ 1. Thưởng, phạt hợp đồng xây dựng phải được những bên thỏa thuận hợp tác và ghi trong hợp đồng. ”
Vấn đề phạt vi phạm hợp đồng phải được những bên thỏa thuận hợp tác và ghi trong hợp đồng. Trường hợp hợp đồng xây dựng giữa hai bên có pháp luật về việc phạt hợp đồng khi một bên vi phạm thì bên B phải chịu khoản tiền phạt theo pháp luật đó. Nếu yếu tố phạt vi phạm không đặt ra trong hợp đồng thì bên B không bị phạt. Trách nhiệm bồi thường theo pháp luật tại Khoản 3 Điều 146 Luật xây dựng như sau :
” 2. Đối với khu công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước, mức phạt hợp đồng không vượt quá 12 % giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Ngoài mức phạt theo thỏa thuận hợp tác, bên vi phạm hợp đồng còn phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, bên thứ ba ( nếu có ) theo pháp luật của Luật này và pháp lý có tương quan khác .
3. Bên nhận thầu phải bồi thường thiệt hại cho bên giao thầu trong những trường hợp sau :
a ) Chất lượng việc làm không bảo vệ với thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng hoặc lê dài thời hạn hoàn thành xong do lỗi của bên nhận thầu gây ra ;
b ) Do nguyên do của bên nhận thầu dẫn tới gây thiệt hại cho người và gia tài trong thời hạn Bảo hành .
4. Bên giao thầu phải bồi thường cho bên nhận thầu trong những trường hợp sau :
a ) Do nguyên do của bên giao thầu dẫn tới việc làm theo hợp đồng bị gián đoạn, triển khai chậm tiến trình, gặp rủi ro đáng tiếc, điều phối máy, thiết bị, vật tư và cấu kiện tồn dư cho bên nhận thầu ;

b) Bên giao thầu cung cấp tài liệu, điều kiện cần thiết cho công việc không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng làm cho bên nhận thầu phải thi công lại, tạm dừng hoặc sửa đổi công việc;

c ) Trường hợp trong hợp đồng xây dựng lao lý bên giao thầu phân phối nguyên vật liệu, thiết bị, những nhu yếu khác mà cung ứng không đúng thời hạn và nhu yếu theo pháp luật ;
d ) Bên giao thầu chậm giao dịch thanh toán theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng .
5. Trường hợp một bên không triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm hợp đồng hoặc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm hợp đồng không tương thích với pháp luật thì sau khi thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm hoặc vận dụng giải pháp sửa chữa thay thế còn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu bên kia còn bị những thiệt hại khác, mức bồi thường thiệt hại phải tương tự với mức tổn thất của bên kia .
6. Trường hợp một bên vi phạm hợp đồng do nguyên do của bên thứ ba, bên vi phạm phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vi phạm hợp đồng trước bên kia. Tranh chấp giữa bên vi phạm với bên thứ ba được xử lý theo pháp luật của pháp lý .
7. Trường hợp hành vi vi phạm hợp đồng của một bên xâm hại tới thân thể, quyền lợi và nghĩa vụ, gia tài của bên kia, bên bị tổn hại có quyền nhu yếu bên kia gánh chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vi phạm hợp đồng theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng và lao lý của pháp lý có tương quan .
8. Nguyên tắc và trình tự xử lý tranh chấp hợp đồng xây dựng được pháp luật như sau :
a ) Tôn trọng những thỏa thuận hợp tác hợp đồng và những cam kết trong quy trình thực thi hợp đồng, bảo vệ bình đẳng và hợp tác ;
b ) Các bên hợp đồng có nghĩa vụ và trách nhiệm tự thương lượng xử lý tranh chấp. Trường hợp những bên hợp đồng không tự thương lượng được thì tranh chấp được xử lý trải qua hòa giải, trọng tài thương mại hoặc tòa án nhân dân theo pháp luật của pháp lý. ”
Trước tiên, pháp lý tôn trọng sự thỏa thuận hợp tác của những bên. Khi có tranh chấp, những bên hợp đồng có nghĩa vụ và trách nhiệm tự thương lượng xử lý. Khi hai bên không tự thương lượng được, hòa giải không thành thì bên A hoàn toàn có thể khởi kiện bên B ra Tòa án hoặc nhu yếu trọng tài thương mại xử lý vấn đề .

Xem thêm:

>>> Đặc khu kinh tế là gì ? Lợi ích của đặc khu kinh tế

>>> Quyền thừa kế của con nuôi theo quy định mới

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add : Tòa AQUA 1 109OT12 B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

Trân trọng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *