Vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt là gì?

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế đánh vào một số ít loại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, thiết yếu điều tiết mạnh nhằm mục đích hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Vậy thuế tiêu thụ đặc biệt có những vai trò gì ? Hãy cùng chúng tôi khám phá trong bài viết sau đây .

Xem thêm: Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì?

Thuế tiêu thụ đặc biệt có 03 vai trò chính sau đây :

1. Thuế tiêu thụ đặc biệt là một trong những công cụ giúp Nhà nước thực hiện chính sách quản lý và thúc đẩy sản xuất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ

Việc thu thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất giúp Nhà nước nắm bắt tương đối chính xác số lượng thực tế ở các cơ sở sản xuất mặt hàng chịu loại thuế này cũng như năng lực sản xuất hàng hóa của họ. Từ đó Nhà nước sẽ sắp xếp một cách có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và có chinh sách điều chỉnh thích hợp cho các hoạt động này.

Bên cạnh đó, thu thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu nhập khẩu có ý nghĩa quan trọng trong thực thi chủ trương bảo hộ sản xuất trong nước bởi thu ở khâu này Nhà nước sẽ quản trị được hoạt động giải trí nhập khẩu loại sản phẩm, dịch vụ được coi là đặc biệt, không khuyến khích tiêu dùng .
Hơn thế nữa, trước thời gian Nước Ta triển khai những cam kết quốc tế, nhà nước đã thực thi chủ trương khuyến mại về thuế so với loại sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sản xuất trong nước. Có thể kể đến như xe hơi sản xuất, lắp ráp trong nước, bia hơi, rượu có nồng độ thấp, … Chính sách tặng thêm này đã tạo điều kiện kèm theo cho những đơn vị sản xuất tích góp và lan rộng ra góp vốn đầu tư, tăng trưởng sản xuất, kinh doanh thương mại, từ đó nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu cho thời kỳ hội nhập .

2. Thuế tiêu thụ đặc biệt là một trong những công cụ kinh tế để Nhà nước điều tiết thu nhập  của các tầng lớp dân cư có thu nhập cao, hướng dẫn tiêu dùng hợp lý

Thuế tiêu thụ đặc biệt không đánh vào tất cả hàng hóa, dịch vụ mà chỉ đánh vào mặt hàng, dịch vụ cao cấp, xa xỉ. Do đó mà mức thuế suất áp dụng đối với thuế tiêu thụ đặc biệt cũng cao hơn. Mà thuế suất cao thì giá bán hàng hóa, giá cung cấp dịch vụ tăng cao dẫn đến đối tượng sử dụng hàng hóa, dịch vụ là những chủ thể có thu nhập ở mức khá trở lên. 

Thuế tiêu thụ đặc biệt đồng thời cũng đánh vào những mẫu sản phẩm, dịch vụ không thiết yếu hoặc Nhà nước không khuyến khích tiêu dùng. Ví dụ như thuốc lá có hại cho sức khỏe thể chất nên không được khuyến khích vì vậy phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt .
Như vậy, trải qua việc thu thuế tiêu thụ đặc biệt, Nhà nước hoàn toàn có thể xu thế tiêu dùng cho xã hội, hình thành khuynh hướng tiêu dùng tích cực, tương thích điều kiện kèm theo và thực trạng quốc gia .

3. Thuế tiêu thụ đặc biệt là công cụ quan trọng được sử dụng nhằm ổn định và tăng cường nguồn thu ngân sách Nhà nước

Thuế tiêu thụ đặc biệt mặc dù có diện thu thuế hẹp nhưng lại có thuế suất cao hơn các loại thuế gián thu khác như thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu,… vì vậy số tiền thuế thu về ngân sách chiếm tỉ trọng lớn. Không chỉ thế, Nhà nước còn có thể huy động một bộ phận thu nhập của đối tượng có thu nhập cao vào nguồn ngân sách Nhà nước để sử dụng cho mục đích công cộng, từ đó góp phần cân bằng  xã hội.

Nhìn chung, thuế tiêu thụ đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong việc tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước để ship hàng mục tiêu công, quyền lợi chung cho xã hội. Đồng thời điều tiết thu nhập và khuynh hướng tăng trưởng cho hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại .

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật Hoàng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *