Ủy ban Xã hội Quốc hội (Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt

Ủy ban Xã hội Quốc hội Việt Nam là cơ quan chuyên trách của Quốc hội Việt Nam, cơ quan giám sát các lĩnh vực liên quan tới lao động, y tế, xã hội, tôn giáo và vấn đề khác do Quốc hội giao.

Ngoài ra các ủy viên ủy ban có quyền giám sát bảo hiểm xã hội, chủ trương dành cho người cao tuổi, người có công …

Trước đây Ủy ban có tên cũ là Ủy ban Về các vấn đề xã hội. Kể từ Quốc hội khóa XV, Ủy ban đổi tên thành Ủy ban Xã hội[1].

Chức năng và trách nhiệm[sửa|sửa mã nguồn]

Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội có chức năng và nhiệm vụ sau:

  • Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực lao động, y tế, xã hội, tôn giáo và các dự án khác do Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao;
  • Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực các vấn đề xã hội; giám sát hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện chính sách về các vấn đề xã hội trong các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước;
  • Giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội thuộc lĩnh vực Uỷ ban phụ trách;
  • Kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan hữu quan và các chính sách, biện pháp để giải quyết các vấn đề xã hội.

Danh sách thành viên[sửa|sửa mã nguồn]

Danh sách thành viên Ủy ban về các vấn đề xã hội khóa XIII : [ 4 ]

STT Chức vụ Họ và tên Kiêm nhiệm
Đảng Quốc hội Khác
1 Chủ nhiệm Trương Thị Mai Ủy viên Trung ương Đảng Ủy viên Thường vụ Quốc hội
2 Phó Chủ nhiệm chuyên trách Nguyễn Thúy Anh Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội
Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Thụy sĩ
Phó Chi hội luật gia Văn phòng Quốc hội
Ủy viên Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
3 Đỗ Mạnh Hùng Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Angiêri
4 Bùi Sỹ Lợi Thành viên Đoàn thư ký kỳ họp
Ủy viên Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội
5 Đặng Thuần Phong Ủy viên thường trực Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội
6 Nguyễn Văn Tiên

Chủ nhiệm Ủy ban qua các thời kỳ[sửa|sửa mã nguồn]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.