Tuyên bố mất tích là gì? Trình tự, thủ tục để tuyên bố một người mất tích?

Tuyên bố mất tích là gì ? Khi nào một người bị tuyên bố là mất tích ? Trình tự, thủ tục để tuyên bố một người mất tích ? … Trong bài viết thời điểm ngày hôm nay, Luật Hừng Đông xin được san sẻ đến bạn đọc yếu tố này như sau :

  1. Tuyên bố mất tích là gì?

Tuyên bố mất tích là quyết định hành động của Tòa án theo nhu yếu của người có quyền, quyền lợi tương quan khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dầu đã vận dụng vừa đủ những giải pháp thông tin, tìm kiếm theo pháp luật của pháp lý về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác nhận về việc người đó còn sống hay đã chết .

  1. Điều kiện tuyên bố một người mất tích

Theo Điều 68 Bộ luật dân sự năm ngoái thì

Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích.

Thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức sau cuối về người đó ; nếu không xác lập được ngày có tin tức ở đầu cuối thì thời hạn này được tính từ ngày tiên phong của tháng tiếp theo tháng có tin tức ở đầu cuối ; nếu không xác lập được ngày, tháng có tin tức sau cuối thì thời hạn này được tính từ ngày tiên phong của năm tiếp theo năm có tin tức ở đầu cuối .

  1. Quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích

Người đang quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú liên tục quản lý tài sản của người đó khi người đó bị Tòa án tuyên bố mất tích và có những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lýTrường hợp Tòa án xử lý cho vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích ly hôn thì gia tài của người mất tích được giao cho con thành niên hoặc cha, mẹ của người mất tích quản trị ; nếu không có những người này thì giao cho người thân thích của người mất tích quản trị ; nếu không có người thân thích thì Tòa án chỉ định người khác quản lý tài sản .

  1. Hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích

+ Khi người bị tuyên bố mất tích trở lại hoặc có tin tức xác nhận là người đó còn sống thì theo nhu yếu của người đó hoặc của người có quyền, quyền lợi tương quan, Tòa án ra quyết định hành động hủy bỏ quyết định hành động tuyên bố mất tích so với người đó .+ Người bị tuyên bố mất tích trở lại được nhận lại gia tài do người quản lý tài sản chuyển giao sau khi đã giao dịch thanh toán ngân sách quản trị .+ Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích đã được ly hôn thì dù người bị tuyên bố mất tích trở lại hoặc có tin tức xác nhận là người đó còn sống, quyết định hành động cho ly hôn vẫn có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý .+ Quyết định của Tòa án hủy bỏ quyết định hành động tuyên bố một người mất tích phải được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị tuyên bố mất tích để ghi chú theo pháp luật của pháp lý về hộ tịch .

  1. Thủ tục tuyên bố người mất tích

Theo quy định tại Điều 387, Điều 388 Bộ luật tố tụng dân sự 2015:

+ Người có quyền, quyền lợi tương quan có quyền nhu yếu Tòa án tuyên bố một người mất tích theo lao lý của Bộ luật dân sự .+ Kèm theo đơn nhu yếu, người nhu yếu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng tỏ người bị nhu yếu tuyên bố mất tích đã biệt tích 02 năm liền trở lên mà không có tin tức xác nhận về việc người đó còn sống hoặc đã chết và chứng tỏ cho việc người nhu yếu đã vận dụng rất đầy đủ những giải pháp thông tin tìm kiếm ; trường hợp trước đó đã có quyết định hành động của Tòa án thông tin tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú thì phải có bản sao quyết định hành động đó .Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn nhu yếu tuyên bố một người mất tích, Tòa án ra quyết định hành động thông tin tìm kiếm người bị nhu yếu tuyên bố mất tích .Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày Tòa án ra quyết định hành động thông tin tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú, thông tin này phải được đăng trên một trong những báo hằng ngày của TW trong ba số liên tục, Cổng thông tin điện tử của Tòa án, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ( nếu có ) và phát sóng trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của TW ba lần trong 03 ngày liên tục .Thời hạn thông tin tìm kiếm người bị nhu yếu tuyên bố mất tích là 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông tin lần tiên phong .Trong thời hạn thông tin, nếu người bị nhu yếu tuyên bố mất tích trở lại và nhu yếu Tòa án đình chỉ việc xét đơn nhu yếu thì Tòa án ra quyết định hành động đình chỉ việc xét đơn nhu yếu tuyên bố một người mất tích .

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo quy định thì Tòa án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu.

Trường hợp đồng ý đơn nhu yếu thì TANDTC ra quyết định hành động tuyên bố một người mất tích, trường hợp có nhu yếu vận dụng giải pháp quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích đó và được đồng ý thì trong quyết định hành động tuyên bố một người mất tích, tòa án nhân dân còn phải vận dụng giải pháp quản lý tài sản của người đó theo pháp luật của Bộ luật dân sự năm ngoái .Trên đây là hàng loạt san sẻ của Luật Hừng Đông chúng tôi tương quan đến yếu tố Tuyên bố người mất tích theo pháp luật của pháp lý. Nếu cần tương hỗ pháp lý về yếu tố tương quan hoặc về một yếu tố pháp lý đơn cử nào khác, vui mừng liên hệ với chúng tôi qua hotline 024.35353005 để được tư vấn một cách đơn cử và đúng chuẩn nhất. Rất mong được tương hỗ và hợp tác cùng Quý khách .Xin chân thành cảm ơn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *