Hướng dẫn thủ tục nhận tiền Bảo hiểm đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc về nước

Bạn Lê Minh Hương ở Tỉnh Thái Bình hỏi : Em có người nhà đi lao động ở Nước Hàn về. Xin Anh, chị hướng dẫn thủ tục nhận Bảo hiểm như thế nào ?

A. KIỂM TRA THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Người lao động chưa nhận các loại bảo hiểm nêu trên, kiểm tra thông tin theo danh sách đính kèm (Chi tiết tại http://ttldnnvietnam.gov.vn/Default.aspx?ctl=Article&aID=559).
2. Những người lao động chưa nhận bảo hiểm nhưng không có tên trong danh sách trên, do thay đổi chỗ làm việc tại Hàn Quốc hoặc đổi hộ chiếu nên không kết nối được với địa chỉ chính xác tại Việt Nam có thể kiểm tra thông tin của mình tại danh sách. (Chi tiết tại http://ttldnnvietnam.gov.vn/Default.aspx?ctl=Article&aID=559).).
3 Sau khi kiểm tra tên theo danh sách, người lao động cần đối chiếu thêm thông tin về ngày sinh, số hộ chiếu để đảm bảo sự chính xác khi làm thủ tục đăng ký nhận bảo hiểm.

B. CHUẨN BỊ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬN BẢO HIỂM
I.  Người lao động trực tiếp đăng ký nhận bảo hiểm, thủ tục gồm:
1. Đơn đăng ký nhận bảo hiểm (download mẫu đơn tại http://ttldnnvietnam.gov.vn )
2. Bản sao công chứng hộ chiếu phần có ảnh và phần đóng dấu xuất cảnh Hàn Quốc, nhập cảnh Việt Nam
3. Bản sao sổ tài khoản của người lao động (gồm tên ngân hàng, tên chi nhánh, số tài khoản, tên chủ tài khoản và mã SWIFT CODE) tại Việt Nam .Tài khoản này dùng để nhận tiền bảo hiểm từ Hàn Quốc chuyển về.

II.  Người lao động uỷ quyền cho người khác nhận bảo hiểm, thủ tục gồm:
1. Đơn đăng ký nhận tiền bảo hiểm (download mẫu đơn tại http://ttldnnvietnam.gov.vn)
2. Bản sao công chứng hộ chiếu phần có ảnh và phần đóng dấu xuất cảnh Hàn Quốc, nhập cảnh Việt Nam
3. Bản sao sổ tài khoản của người được ủy quyền (gồm tên ngân hàng, tên chi nhánh, số tài khoản, tên chủ tài khoản và mã SWIFT CODE) tại Việt Nam. Tài khoản này dùng để nhận tiền bảo hiểm từ Hàn Quốc chuyển về.
4. Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (UBND xã/phường hoặc Phòng công chứng)
5. Bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền

III. Người lao động đã bị chết, thân nhân nhận thay, thủ tục gồm:
1. Đơn đăng ký nhận tiền bảo hiểm (download mẫu đơn tại http://ttldnnvietnam.gov.vn)
2. Bản sao sổ tài khoản của thân nhân người lao động đứng ra nhận tiền bảo hiểm (gồm tên ngân hàng, tên chi nhánh, số tài khoản, tên chủ tài khoản và mã SWIFT CODE) tại Việt Nam. Tài khoản này dùng để nhận tiền bảo hiểm từ Hàn Quốc chuyển về.
3. Giấy chứng tử (do bệnh viện cấp hoặc do Ủy ban nhân dân xã/phường nơi cư trú  của người lao động bị chết cấp). Nếu người lao động bị chết tại Hàn Quốc thì có giấy xác nhận tử vong (do cảnh sát hoặc bệnh viện Hàn Quốc cấp).
4. Giấy xác nhận của UBND xã/phường về quan hệ thân nhân với người lao động đã bị chết và nhận bảo hiểm cho người lao động đã chết.
5. Bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân của thân nhân người lao động nhận bảo hiểm.
6. Bản sao công chứng hộ chiếu của người lao động phần có ảnh và phần đóng dấu xuất cảnh Việt Nam, nhập cảnh Hàn Quốc (khi người lao động nhập cảnh Hàn Quốc làm việc).
Lưu ý: Người nhận thay trong trường hợp này là 1 trong những người sau: bố mẹ đẻ, vợ, con hoặc anh chị em ruột.

C. NƠI NHẬN  HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ NHẬN BẢO HIỂM
1. Gửi đầy đủ hồ sơ tới địa chỉ sau:
Trung tâm EPS Việt Nam – Tầng 13, tòa nhà Charmvit
Số 117, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 3773 7273          Fax: 04 3773 7275
2. Khi cần các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, người lao động có thể liên hệ với Trung tâm EPS Việt Nam, điện thoại: 04.37737273 hoặc Phòng Hỗ trợ việc làm  thuộc Trung tâm Lao động ngoài nước, điện thoại: 04.37346092.

 

Trả lời: Người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước chưa nhận Bảo hiểm hồi hương và Bảo hiểm bảo đảm mãn hạn xuất cảnh, đăng ký nhận tiền Bảo hiểm như sau:A. KIỂM TRA THÔNG TIN CÁ NHÂN1. Người lao động chưa nhận các loại bảo hiểm nêu trên, kiểm tra thông tin theo danh sách đính kèm (Chi tiết tại http://ttldnnvietnam.gov.vn/Default.aspx?ctl=Article&aID=559).2. Những người lao động chưa nhận bảo hiểm nhưng không có tên trong danh sách trên, do thay đổi chỗ làm việc tại Hàn Quốc hoặc đổi hộ chiếu nên không kết nối được với địa chỉ chính xác tại Việt Nam có thể kiểm tra thông tin của mình tại danh sách. (Chi tiết tại http://ttldnnvietnam.gov.vn/Default.aspx?ctl=Article&aID=559).).3 Sau khi kiểm tra tên theo danh sách, người lao động cần đối chiếu thêm thông tin về ngày sinh, số hộ chiếu để đảm bảo sự chính xác khi làm thủ tục đăng ký nhận bảo hiểm.B. CHUẨN BỊ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬN BẢO HIỂMI. Người lao động trực tiếp đăng ký nhận bảo hiểm, thủ tục gồm:1. Đơn đăng ký nhận bảo hiểm (download mẫu đơn tại http://ttldnnvietnam.gov.vn )2. Bản sao công chứng hộ chiếu phần có ảnh và phần đóng dấu xuất cảnh Hàn Quốc, nhập cảnh Việt Nam3. Bản sao sổ tài khoản của người lao động (gồm tên ngân hàng, tên chi nhánh, số tài khoản, tên chủ tài khoản và mã SWIFT CODE) tại Việt Nam .Tài khoản này dùng để nhận tiền bảo hiểm từ Hàn Quốc chuyển về.II. Người lao động uỷ quyền cho người khác nhận bảo hiểm, thủ tục gồm:1. Đơn đăng ký nhận tiền bảo hiểm (download mẫu đơn tại http://ttldnnvietnam.gov.vn)2. Bản sao công chứng hộ chiếu phần có ảnh và phần đóng dấu xuất cảnh Hàn Quốc, nhập cảnh Việt Nam3. Bản sao sổ tài khoản của người được ủy quyền (gồm tên ngân hàng, tên chi nhánh, số tài khoản, tên chủ tài khoản và mã SWIFT CODE) tại Việt Nam. Tài khoản này dùng để nhận tiền bảo hiểm từ Hàn Quốc chuyển về.4. Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (UBND xã/phường hoặc Phòng công chứng)5. Bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyềnIII. Người lao động đã bị chết, thân nhân nhận thay, thủ tục gồm:1. Đơn đăng ký nhận tiền bảo hiểm (download mẫu đơn tại http://ttldnnvietnam.gov.vn)2. Bản sao sổ tài khoản của thân nhân người lao động đứng ra nhận tiền bảo hiểm (gồm tên ngân hàng, tên chi nhánh, số tài khoản, tên chủ tài khoản và mã SWIFT CODE) tại Việt Nam. Tài khoản này dùng để nhận tiền bảo hiểm từ Hàn Quốc chuyển về.3. Giấy chứng tử (do bệnh viện cấp hoặc do Ủy ban nhân dân xã/phường nơi cư trú của người lao động bị chết cấp). Nếu người lao động bị chết tại Hàn Quốc thì có giấy xác nhận tử vong (do cảnh sát hoặc bệnh viện Hàn Quốc cấp).4. Giấy xác nhận của UBND xã/phường về quan hệ thân nhân với người lao động đã bị chết và nhận bảo hiểm cho người lao động đã chết.5. Bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân của thân nhân người lao động nhận bảo hiểm.6. Bản sao công chứng hộ chiếu của người lao động phần có ảnh và phần đóng dấu xuất cảnh Việt Nam, nhập cảnh Hàn Quốc (khi người lao động nhập cảnh Hàn Quốc làm việc).Lưu ý: Người nhận thay trong trường hợp này là 1 trong những người sau: bố mẹ đẻ, vợ, con hoặc anh chị em ruột.C. NƠI NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ NHẬN BẢO HIỂM1. Gửi đầy đủ hồ sơ tới địa chỉ sau:Trung tâm EPS Việt Nam – Tầng 13, tòa nhà CharmvitSố 117, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà NộiĐiện thoại: 04 3773 7273 Fax: 04 3773 72752. Khi cần các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, người lao động có thể liên hệ với Trung tâm EPS Việt Nam, điện thoại: 04.37737273 hoặc Phòng Hỗ trợ việc làm thuộc Trung tâm Lao động ngoài nước, điện thoại: 04.37346092.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *