Thủ tục trưng cầu giám định trong tố tụng dân sự? – Luật Long Phan PMT

Trưng cầu giám định trong tố tụng dân sự là hoạt động giải trí nhằm mục đích chứng tỏ, tích lũy chứng cứ để bảo vệ việc xử lý vụ án khách quan, công minh và bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ chính đáng của đương sự. Nhằm hiểu rõ hơn về hoạt động giải trí tố tụng này và vận dụng một cách đúng chuẩn giúp xử lý vấn đề hiệu suất cao. Thông qua bài viết dưới đây chúng tôi sẽ nghiên cứu và phân tích, làm rõ hơn nội dung thủ tục trưng cầu giám định .
Hình ảnh về thủ tục trưng cầu giám định trong vụ án dân sự Giám định dân sự và hệ quả pháp lý

Chủ thể có quyền trưng cầu giám định trong tố tụng dân sự

Theo khoản 1 Điều 2 Luật Giám định tư pháp 2012 thì giám định tư pháp là việc người giám định sử dụng kỹ năng và kiến thức, phương tiện đi lại, chiêu thức khoa học, kỹ thuật, nhiệm vụ để Kết luận về trình độ những yếu tố có tương quan đến hoạt động giải trí xử lý vấn đề dân sự theo trưng cầu của cơ quan tố tụng hoặc người nhu yếu .
>> Xem thêm : Thủ Tục Giám Định Chữ Viết, Chữ Ký Trong Vụ Án Dân Sự

Vì đặc thù trong tố tụng dân sự, cho nên chủ thể có thẩm quyền trưng cầu giám định là Tòa án theo khoản 2 Điều 102 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Căn cứ trưng cầu giám định là khi có đương yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán ra quyết định trưng cầu giám định.

Tuy nhiên, trong 1 số ít trường hợp đương sự vẫn có quyền tự mình nhu yếu giám định, với điều kiện kèm theo là họ đã nhu yếu Tòa án nhưng cơ quan này không thực thi trưng cầu. Đây là một pháp luật giúp đương sự tránh phụ thuộc quá nhiều vào Tòa án, tự mình thực thi tích lũy chứng cứ nhằm mục đích xử lý vụ án khách quan .

Nội dung đơn nhu yếu trưng cầu giám định của đương sự

Những nội dung cần có khi nộp đơn yêu cầu giám định Nội dung trưng cầu giám định
Theo khoản 1 Điều 26 Luật giám định tư pháp 2012, khi nhu yếu giám định người phải gửi văn bản nhu yếu giám định kèm theo đối tượng người tiêu dùng giám định, những tài liệu, vật phẩm có tương quan ( nếu có ). Bên cạnh đó, gồm tài liệu sau : bản sao sách vở chứng tỏ mình là đương sự trong vấn đề dân sự, người đại diện thay mặt hợp pháp của họ đến cá thể, tổ chức triển khai thực thi giám định .
Theo đó, văn bản nhu yếu giám định tư pháp phải có những nội dung sau :

 • Tên tổ chức hoặc họ, tên người yêu cầu giám định.
 • Nội dung yêu cầu giám định.
 • Tên và đặc điểm của đối tượng giám định.
 • Tên tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo (nếu có).
 • Ngày, tháng, năm yêu cầu giám định và thời hạn trả kết luận giám
  định.
 • Chữ ký, họ, tên người yêu cầu giám định.

giá thành giám định trong tố tụng dân sự hiện hành

Theo lao lý tại Điều 159, Điều 160, Điều 161 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm ngoái, ngân sách giám định gồm có : tiền tạm ứng và tổng ngân sách giám định .

 • Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí
  giám định.

Thứ nhất, người nhu yếu Tòa án trưng cầu giám định phải nộp tiền tạm ứng ngân sách giám định .
Thứ hai, Tòa án xét thấy thiết yếu và quyết định hành động trưng cầu giám định thì nguyên đơn, người nhu yếu xử lý việc dân sự, người kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm phải nộp tiền tạm ứng ngân sách giám định .
Thứ ba, đương sự, người có nhu yếu xử lý việc dân sự, người kháng nghị đã nhu yếu Tòa án trưng cầu giám định mà không được gật đầu và tự mình nhu yếu tổ chức triển khai, cá thể triển khai giám định thì việc nộp tiền tạm ứng ngân sách giám định được triển khai theo pháp luật của Luật giám định tư pháp. Theo đó, địa thế căn cứ Điều 36 Luật giám định tư pháp 2012, người nhu yếu giám định có nghĩa vụ và trách nhiệm trả ngân sách giám định tư pháp cho cá thể, tổ chức triển khai thực thi giám định tư pháp theo lao lý của pháp lý về ngân sách giám định tư pháp .

 • Nghĩa vụ chịu tổng chi phí giám định

Nghĩa vụ chịu chi phí giám định trong tố tụng dân sự Nghĩa vụ chịu chi phí giám định khi yêu cầu giám định
Thứ nhất, người nhu yếu phải chịu ngân sách giám định, nếu hiệu quả giám định là không có địa thế căn cứ. Nếu có địa thế căn cứ một phần thì họ phải chịu ngân sách so với phần không có địa thế căn cứ .

Thứ
hai, người không chấp nhận yêu cầu trưng cầu giám định của đương sự khác trong
vụ án phải nộp chi phí giám định, nếu kết quả là có căn cứ. Nếu kết quả chỉ
có căn cứ một phần thì người không chấp nhận phải chịu chi phí tương
ứng với yêu cầu có căn cứ.

Thứ ba, trường hợp đình chỉ xử lý vụ án do rút đơn khởi kiện hoặc nguyên đơn vắng mặt, nguyê đơn rút đơn tại cấp phúc thẩm thì nguyên đơn phải chịu ngân sách giám định .
Trường hợp đình chỉ xử lý việc xét xử phúc thẩm mà người kháng nghị rút kháng nghị, Viện kiểm sát rút kháng nghị và người kháng nghị vắng mặt thì người kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm phải chịu ngân sách giám định .
Thứ tư, trường hợp người tự mình nhu yếu giám định nếu tác dụng giám định chứng tỏ nhu yếu của người đó là có địa thế căn cứ thì người thua kiện phải chịu ngân sách giám định. Trường hợp tác dụng giám định chứng tỏ nhu yếu giám định của họ chỉ có địa thế căn cứ một phần thì họ phải nộp ngân sách giám định so với phần nhu yếu của họ đã được chứng tỏ là không có địa thế căn cứ .
Thứ năm, so với những trường hợp đình chỉ xử lý vụ án khác theo pháp luật của Bộ luật này thì người nhu yếu trưng cầu giám định phải chịu ngân sách giám định .
Như vậy, trưng cầu giám định trong tố tụng dân sự là hoạt động giải trí chứng tỏ nhằm mục đích tích lũy chứng cứ bảo vệ việc xử lý vụ án khách quan, công minh và bảo vệ quyền hạn chính đáng của đương sự. Đương sự hoàn toàn có thể nộp đơn nhu yếu Tòa án trưng cầu giám định, tuy nhiên không phải trường hợp nào đều được đồng ý chấp thuận. Do đó, đương sự có quyền tự mình làm đơn nhu yếu giám định gửi đến cơ quan giám định .

Trên đây là nội dung tư vấn về Thủ tục trưng cầu giám định trong tố tụng dân sự. Trường hợp Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc về nội dung bài viết hay cần tư vấn luật dân sự hỗ trợ, vui lòng liên hệ Công ty Luật Long Phan PMT để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn!

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Scores: 4.67 (3 votes)

{{#error}}
{ { error } }
{{/error}}
{{^error}}
Thank for your voting !
{{/error}}

Error ! Please check your network and try again !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *