Giải quyết tranh chấp theo cơ chế trọng tài quy chế

So với trọng tài vụ việc, trọng tài quy chế được tiến hành tại Trung tâm trọng tài, với trình tự thực hiện có sự khác biệt. Để biết sự khác biệt đó như thế nào, LawKey xin gửi tới quý khách hàng bài viết sau.

♠Khái niệm trọng tài quy chế

Trọng tài quy chế là hình thức xử lý tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài theo lao lý của Luật này và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài đó .

♠Đặc điểm của trọng tài quy chế

– Thứ nhất, Trọng tài quy chế được tổ chức triển khai dưới hình thức những TT trọng tài. Trung tâm trọng tài là tổ chức triển khai phi chính phủ, không nằm trong mạng lưới hệ thống cơ quan nhà nước .

– Thứ hai, các trung tâm trọng tài có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tồn tại độc lập với nhau.

– Thứ ba, mỗi TT trọng tài tự quyết định hành động về nghành hoạt động giải trí và có quy tắc tố tung riêng .– Thứ tư, hoạt động giải trí xét xử của TT trọng tài được thực thi bởi những trọng tài viên của TT .>> > Xem thêm : Thủ tục xử lý tranh chấp thương mại theo chính sách trọng tài vụ việc

♠Quy trình tố tụng

Bước 1:

Nguyên đơn nộp đơn khởi kiện, kèm theo thỏa thuận hợp tác trọng tài, bản chính hoặc bản sao những tài liệu có tương quan cho Trung tâm trọng tài .Nội dung đơn khởi kiện :– Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện ;– Tên, địa chỉ của những bên ; tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có ;– Tóm tắt nội dung vụ tranh chấp ;– Cơ sở và chứng cứ khởi kiện, nếu có ;– Các nhu yếu đơn cử của nguyên đơn và giá trị vụ tranh chấp ;– Tên, địa chỉ người được nguyên đơn chọn làm Trọng tài viên hoặc đề xuất chỉ định Trọng tài viên .

Bước 2:

Trung tâm trọng tài gửi bản sao đơn khởi kiện và thỏa thuận hợp tác trọng tài, những tài liệu có tương quan đến nội dung tranh chấp cho bị đơn trong thời hạn 10 ngày, kee từ ngày nhận được đơn khởi kiện từ nguyên đơn .

Bước 3:

Bị đơn nộp bản tự bảo vệ và đơn khởi kiện lại nguyên đơn (nếu có) cho Trung tâm trọng tài trong thời hạn 30 ngày nếu như hai bên không có thỏa thuận hoặc quy tắc tố tụng của trung tâm trọng tài không có quy định khác, kể từ ngày bị đơn nhân được đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo.

Bước 4:

Thành lập Hội đồng trọng tài để triển khai xử lý tranh chấp .

Bước 5:

Hội đồng trọng tài vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời theo nhu yếu của những bên ( nếu có ), việc thực thi thực thi những giải pháp tuân theo lao lý của pháp lý về điều kiện kèm theo, trình tự, thủ tục thực thi .

Bước 6:

Hội đồng trọng tài triển khai phiên họp xử lý tranh chấpTại phiên họp, theo nhu yếu của những bên, Hội đồng trọng tài triển khai hòa giải để những bên thỏa thuận hợp tác với nhau về việc xử lý tranh chấp. Nếu những bên thỏa thuận hợp tác được với nhau thì Hội đồng trọng tài phải lập biên bản hòa giải thành, có chữ ký của những bên và xác nhận của những trọng tài viên ( nếu có ) .

Bước 7:

Hội đồng trọng tài ra phán quyết trọng tài .

♠Cơ chế hình thành Hội đồng trọng tài tại Trung tâm trọng tài

Trong trường hợp những bên không có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không pháp luật khác, việc xây dựng Hội đồng trọng tài được lao lý như sau :– Việc xây dựng Hội đồng trọng tài được thực thi sau khi bị đơn nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn, trong thời thạn 30 ngày .Nếu bị đơn không chọn Trọng tài viên hoặc không ý kiến đề nghị quản trị Trung tâm trọng tài chỉ định Trọng tài viên, thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày hết thời hạn lao lý tại khoản này, quản trị Trung tâm trọng tài chỉ định Trọng tài viên cho bị đơn .– Các trọng tài viên được chọn, bầu quản trị Hội đồng trọng tài trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày những trọng tài viên được xác lập .Hết thời hạn này mà việc bầu không triển khai được, thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày hết thời hạn pháp luật tại khoản này, quản trị Trung tâm trọng tài chỉ định quản trị Hội đồng trọng tài .

Chú ý:

      Trường hợp các bên thỏa thuận vụ tranh chấp do một Trọng tài viên duy nhất giải quyết nhưng không chọn được Trọng tài viên trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bị đơn nhận được đơn khởi kiện, thì theo yêu cầu của một hoặc các bên và trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, Chủ tịch Trung tâm trọng tài sẽ chỉ định Trọng tài viên duy nhất.

Trên đây là toàn bộ tư vấn về thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại theo cơ chế trọng tài vụ việc Lawkey gửi tới bạn. Nếu có vấn đề gì mà Bạn đọc còn vướng mắc, băn khoăn hãy liên hệ với LawKey theo thông tin trên Website hoặc dưới đây để được giải đáp:

Điện thoại: (024) 665.65.366     Hotline: 0967.59.1128

Email: dienhoa10h@gmail.com        Facebook: LawKey

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.