Trái phiếu Chính Phủ là gì? Đặc điểm của trái phiếu Chính Phủ

Trái phiếu Chính Phủ phát hành trực tiếp qua hệ hống KBNN gồm: trái phiếu kho bạc, trái phiếu công trình trung ương, trái phiếu đầu tư, trái phiếu ngoại tệ, công trái xây dựng tổ quốc.

Trái phiếu Chính Phủ là gì ?

Trái phiếu chính phủ là những trái phiếu do Chính phủ phát hành nhằm mục đích bù đắp thâm hụt ngân sách, tài trợ cho các công trình phúc lợi công cộng trung ương và địa phương hoặc làm công cụ điều tiết tiền tệ. Đặc điểm của trái phiếu chính phủ là không có rủi ro thanh toán và có độ thanh khoản cao. Do đó, lãi suất của trái phiếu chính phủ được xem là căn cứ chuẩn ấn định mức lãi suất của các công cụ nợ khác có cùng kỳ hạn.

Trái phiếu chính phủ

Trái phiếu chính phủ nước nhà hoàn toàn có thể được phát hành bằng đồng tiền nước đó hoặc ngoại tệ ( trường hợp sau tiếng Anh gọi là sovereign bond ) .

Phân loại Trái phiếu Chính Phủ

Trái phiếu kho bạc ( Treasury bonds )

Do Kho bạc thay mặt đại diện nhà nước phát hành để kêu gọi vốn dài hạn nhằm mục đích hỗ trợ vốn cho Chi tiêu giá thành nhà nước. Ở Mỹ, trái phiếu kho bạc có hai loại là Treasury note với thời hạn trên 1 năm và không quá 10 năm và Treasury bond với thời hạn trên 10 năm. Ở Nước Ta, trái phiếu kho bạc thường có thời hạn 2 và 5 năm .

Công trái nhà nước ( State bonds )

Là loại trái phiếu dài hạn đặc biệt quan trọng, được phát hành từng đợt, không liên tục. Loại này khá được yêu thích vì không có rủi ro đáng tiếc, mặc dầu lãi suất vay tương đối thấp nhưng lại không phải chịu thuế .
Công trái ở Nước Ta được phát hành không phải nhằm mục đích vay vốn để bù đắp thâm hụt ngân sách mà để động viên người dân cho nhà nước vay vốn để góp vốn đầu tư vào những dự án Bất Động Sản, khu công trình Giao hàng cho quyền lợi chung của cả xã hội. Vì vậy mà công trái ở Nước Ta có tên gọi là Công trái kiến thiết xây dựng tổ quốc. Trước đây, công trái ở Nước Ta thường có mức lãi suất vay thấp nên không mê hoặc nhà đầu tư, nhưng gần đây, mức lãi suất vay đã được điều chỉnh hợp lý hơn nhằm mục đích trước hết là đối phó với rủi ro đáng tiếc mất giá đồng xu tiền do lạm phát kinh tế. Ví dụ Công trái Giáo dục đào tạo được phát hành năm 2005. Công trái Giáo dục đào tạo có thời hạn 5 năm, lãi suất vay 8,2 % / năm. Tiền gốc và lãi công trái được giao dịch thanh toán 1 lần khi đáo hạn ( sau 60 tháng ) tại những Kho bạc Nhà nước. Như vậy tổng lãi suất vay của cả 5 năm sẽ là 41 % .
Công trái giáo dục được phát hành theo hai hình thức : chứng từ không ghi tên, in trước mệnh giá gồm 11 loại từ mệnh giá 50.000 đồng đến 100 triệu đồng. Loại chứng từ có ghi tên, không in trước mệnh giá sử dụng so với những cá thể, tổ chức triển khai mua công trái có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên ( tối đa là 10 tỷ đồng ) .

Đặc điểm của Trái phiếu Chính Phủ

Độ rủi ro đáng tiếc thấp

Trái phiếu nhà nước là một loại chứng khốn có độ rủi ro đáng tiếc thấp nhất trong những loại chứng khốn nợ, do tại TPCP được NSNN bảo vệ thanh tốn. Trong trường hợp NSNN khơng bảo vệ được nguồn để thanh toán giao dịch gốc, lãitrái phiếu khi đến hạn thì nhà nước hoàn toàn có thể phát hành nợ đến hạn bằng đồng xu tiền trong nước. Mặt khác, về mặt chính trị, khi nhà nước này hết hạn cầm quyền thì nhà nước mới có nghĩa vụ và trách nhiệm đảm nhiệm và thanh tốn những khoản nợ của nhà nước nhiệm kỳ trước đó .

Mặc dù được coi là có độ an tồn cao nhất trong các loại chứng khoán nợ nhưng TPCP vẫn tiềm ẩn những yếu tố rủi ro như rủi ro do biến động lãi suất, tỷ giá, rủi ro về khả năng thanh toán bằng ngoại tệ, rủi ro về khả năng chuyển trái phiếu thành tiền mặt.

TPCP có nhiều loại khác nhau, tương ứng với mức độ rủi ro đáng tiếc khác nhau. TPCP trực tiếp phát hành có độ rủi ro đáng tiếc thấp nhất, trái phiếu chính quyền sở tại địaphương và trái phiếu của những cơ quan của nhà nước phát hành có độ rủi ro đáng tiếc cao hơn TPCP nhưng vẫn thấp hơn trái phiếu công ty .
Một số ví dụ rất hiếm thấy khi cơ quan chính phủ không hề thanh toán giao dịch được nợ đó là cuộc khủng hoảng cục bộ đồng rúp năm 1998 của chính phủ nước nhà Nga .
Ở Hoa Kỳ, trái phiếu cơ quan chính phủ mệnh giá bằng đôla là hình thức góp vốn đầu tư tiền an toàn nhất. An toàn hay không có rủi ro đáng tiếc là theo nghĩa rủi ro đáng tiếc hoàn toàn có thể không được giao dịch thanh toán. Các rủi ro đáng tiếc khác vẫn sống sót như tỷ giá – là khi đồng nội tệ mất giá so với những ngoại tệ ; rủi ro đáng tiếc thứ hai là lạm phát kinh tế – tiền gốc nhận lại khi đáo hạn giảm giá trị vì lạm phát kinh tế vượt quá dự kiến. Nhiều cơ quan chính phủ phát hành công trái kiểm soát và điều chỉnh theo lạm phát kinh tế để bảo vệ những nhà đầu tư trước rủi ro đáng tiếc lạm phát kinh tế .
Có rất nhiều tổ chức triển khai phân phối chỉ số rủi ro đáng tiếc kinh tế tài chính và xếp hạng năng lượng kinh tế tài chính, trong đó chỉ số của Moody’s, Standard và Poor’s và Fitch Ratings được tin tưởng hơn cả .
Một ví dụ về công trái có rủi ro đáng tiếc ở mức độ nhất định là công trái của những chính phủ nước nhà chưa đủ năng lượng hiệu suất cao cao để thực thi chủ trương kinh tế tài chính. Bulgaria có nền kinh tế tài chính nhờ vào vào kinh tế tài chính quốc tế và những tổ chức triển khai kinh tế tài chính quốc tế nhiều hơn là Hoa Kỳ do đó, công trái dài hạn của nước này bị xếp hạng BBB + bởi tổ chức triển khai Standard và Poor’s năm 2006. Chỉ sau năm 2004, 1 số ít trái phiếu và đặc biệt quan trọng là trái phiếu thời gian ngắn cơ quan chính phủ của nước này mới được xếp hạng rủi ro đáng tiếc A .

Tính sinh lời thấp

Trái phiếu Chính phủ cũng có tính sinh lời như các loại chứng khoán nợ khác. Khi đầu tư vào TPCP người đầu tư sẽ được hưởng một mức lợi tức nhất định. Lợi tức của trái phiếu là vấn đề mà nhà đầu tư và các nhà kinh tế quan
tâm nhất vì nó phản ánh chính xác lợi nhuận thu được khi đầu tư vào trái phiếu. Tỷ lệ lợi tức được xác định bằng cách lấy số tiền mà người sở hữu trái phiếu nhận được từ lãi suất được hưởng của trái phiếu, cộng với sự sai biệt về giá của trái phiếu đó, chia cho giá mua.

So với lãi suất của trái phiếu công ty và trái phiếu ngân hàng, TPCP thường có lãi suất thấp hơn do độ rủi ro thấp hơn. Tuy nhiên lãi suất trên thị trường trái phiếu do cung cầu quyết định nên biến động theo thời gian. Do đó, nếu so sánh cùng thời điểm phát hành thì thị trường TPCP có mức lãi suất thấp hơn các loại trái phiếu khác trừ trường hợp đặc biệt như chiến tranh, khủng hoảng, lạm phát, …Chính phủ cần huy động vốn cấp tốc để chi tiêu hoặc hút tiền để điều hồ lưu thơng tiền tệ, kiềm chế lạm phát thì lãi suất rất cao. Nhưng nếu xét cả một quá trình thì lãi suất ở các thời điểm khác nhau của TPCP cũng biến động tuỳ theo diễn biến thị trường nên có thể tăng hay giảm.

Vì vậy, so với thời kỳ trước và sau, không nhất thiết lãi suất vay TPCP luôn thấp hơn lãi suất vay của những loại trái phiếu khác .
( Tổng hợp )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *