Tham gia tổ thẩm định đấu thầu cần điều kiện gì?

Tổ thẩm định là đối tượng người tiêu dùng quen thuộc, phổ cập trong hoạt động giải trí đấu thầu lúc bấy giờ theo lao lý của pháp lý về đấu thầu. Vậy điều kiện kèm theo tham gia tổ thẩm định đấu thầu là gì ?

Điều kiện tham gia tổ thẩm định đấu thầu

Theo Điều 4 Thông tư số 19/2015 / TT-BKHĐT, thành viên tham gia tổ thẩm định phải cung ứng đủ những điều kiện kèm theo sau đây :

– Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

– Có trình độ trình độ tương quan đến gói thầu ;
– Có tối thiểu 03 năm công tác làm việc trong nghành tương quan đến việc làm được phân công ; trường hợp so với gói thầu được thực thi ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả chỉ nhu yếu tối thiểu 01 năm ;
– Có trình độ ngoại ngữ cung ứng nhu yếu so với gói thầu được tổ chức triển khai đấu thầu quốc tế ;
– Không trong thời hạn bị cấm tham gia hoạt động giải trí đấu thầu theo lao lý ;
– Có bản cam kết theo Phụ lục phát hành kèm theo Thông tư số 19/2015 / TT-BKHĐT .
– Cá nhân không được tham gia thẩm định hồ sơ mời chăm sóc, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu của gói thầu mà cá thể đó hoặc cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột của cá thể đã tham gia lập hồ sơ mời chăm sóc, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu .
– Cá nhân không được tham gia thẩm định tác dụng nhìn nhận hồ sơ chăm sóc, hiệu quả nhìn nhận hồ sơ dự sơ tuyển, tác dụng nhìn nhận hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật, hiệu quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu mà cá thể đó hoặc cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột của cá thể đã tham gia nhìn nhận hồ sơ chăm sóc, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kiến nghị .
Như vậy, trên đây là những điều kiện kèm theo thiết yếu của thành viên tham gia tổ thẩm định trong đấu thầu .

Bên cạnh đó, theo khoản 7 Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

điều kiện tham gia tổ thẩm định đấu thầuĐiều kiện tham gia tổ thẩm định đấu thầu (Ảnh minh họa)
 

Nhiệm vụ của tổ thẩm định đấu thầu

Căn cứ Điều 78 Luật Đấu thầu số 43/2013 / QH13, tổ thẩm định đấu thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm :
– Hoạt động độc lập, tuân thủ lao lý của Luật này và lao lý khác của pháp lý có tương quan khi thực thi thẩm định .
– Yêu cầu chủ góp vốn đầu tư, bên mời thầu cung ứng khá đầy đủ những tài liệu tương quan .
– Bảo mật những tài liệu trong quy trình thẩm định .
-. Trung thực, khách quan, công minh trong quy trình thẩm định .
– Bảo lưu ý kiến và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về báo cáo giải trình thẩm định .
– Bồi thường thiệt hại theo pháp luật của pháp lý cho những bên tương quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra .

– Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại Điều này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung, cơ quan tranh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

– Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của Luật Đấu thầu .

Trên đây là những điều kiện tham gia tổ thẩm định đấu thầu theo quy định hiện hành. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900.6192 để được hỗ trợ.

>> Điều kiện tham gia tổ chuyên gia đấu thầu là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *