Trưởng thôn là gì? Tiêu chuẩn trở thành trưởng thôn 2021

Các lao lý về trưởng thônCác pháp luật về trưởng thôn
Từ lâu trong văn hóa truyền thống của người Việt, trưởng thôn đã là một “ nhân vật ” quan trọng, không hề thiếu trong việc giữ gìn trật tự thôn làng, lối xóm. Trưởng thôn là gì ? Tiêu chuẩn trở thành trưởng thôn gồm những gì ?

1. Trưởng thôn là gì?

Trưởng thôn là người đứng đầu một đơn vị cộng đồng dân cư (làng, thôn, xóm, ấp…) do người dân trong cộng đồng bầu ra để thay mặt và đại diện cho cộng đồng giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống dân cư.

2. Nhiệm vụ của trưởng thôn

Trưởng thôn có trách nhiệm quyền hạn gì ?

Theo quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BNV, trưởng thôn có nhiệm vụ:

Trưởng thôn có quyền hạn:

3. Tiêu chuẩn để trở thành trưởng thôn

Tiêu chuẩn để trở thành trưởng thôn

Theo pháp luật tại điều 11 Thông tư 04/2012 / TT-BNV, để trở thành trưởng thôn cần phân phối những tiêu chuẩn sau :

4. Mức phụ cấp trưởng thôn 2021

Lương của trưởng thôn được tính thế nào ?
Mức phụ cấp trưởng thôn năm 2021
Theo lao lý tại Điều 13 Thông tư 13/2019 / TT-BNV thì trưởng thôn được xác lập là người hoạt động giải trí không chuyên trách .
Vậy, mức phụ cấp cho người hoạt động giải trí không chuyên trách ở xã, khu dân cư được lao lý thế nào ?
Đối với người hoạt động giải trí không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, khoản 6 điều 2 Nghị định 34/2019 / NĐ-CP lao lý như sau
Ngân sách chi tiêu nhà nước thực thi khoán quỹ phụ cấp theo bảng sau đây :

Khu vực

Tổng mức khoán

Tổng mức phụ cấp được khoán năm 2021

Thôn có từ 350 hộ mái ấm gia đình trở lên
5 lần mức lương cơ sở
7.450.000 đồng / tháng
Thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về bảo mật an ninh, trật tự theo quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền
Thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo
Các thôn còn lại
03 lần mức lương cơ sở
4.470.000 đồng / tháng
Số người hoạt động giải trí không chuyên trách được hưởng phụ cấp theo nguyên tắc như sau :

=> Số tiền phụ cấp của bảng trên là tổng số tiền phụ cấp của 3 chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận.

Sau đây, Hoatieu. vn gửi đến bạn đọc mức phụ cấp đơn cử so với từng chức vụ của tỉnh Thành Phố Hải Dương tại Nghị quyết 05/2020 / NQ-HĐND :

STT

Chức danh

Mức phụ cấp hàng tháng theo phân loại quy mô hộ gia đình của thôn (đơn vị: đồng/tháng)

Có quy mô số hộ gia đình dưới 350 hộ

Có quy mô số hộ gia đình từ 350 hộ trở lên, thôn trọng điểm về an ninh trật tự

Hệ số phụ cấp

Mức phụ cấp năm 2021

Hệ số phụ cấp

Mức phụ cấp năm 2021

1
Bí thư Chi bộ thôn
1,1
1.639.000
1,8
2.682.000

2

Trưởng thôn

1,1

1.639.000

1,8

2.682.000

3
Trưởng ban công tác làm việc mặt trận thôn
0,8
1.192.000

1,4

2.086.000

Trên đây, Hoatieu.vn cung cấp các quy định của pháp luật liên quan Trưởng thôn. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Lao động – tiền lương, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *