Tiêu chuẩn ngành 24TCN 04:2004 Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân ngành giầy

Đã biếtTình trạng : Đã biếtTình trạng : Đã biết

TIỂU CHUẨN NGÀNH

24TCN 04:2004

TIÊU CHUẨN CẤP BẬC KỸ THUẬT CÔNG NHÂN NGÀNH GIẦY

1. Mục đích và phạm vi áp dụng:

1.1. Tiêu chuẩn này dùng làm địa thế căn cứ cho việc :
– Soạn thảo chương trình đào tạo và giảng dạy, bổ túc kỹ năng và kiến thức kim chỉ nan và kỹ năng và kiến thức thực hành thực tế cho công nhân ngành giầy .
– Kiểm tra nâng bậc và ghi nhận bậc thợ tại những doanh nghiệp sản xuất giầy và những đơn vị chức năng huấn luyện và đào tạo dạy nghề .
– Lập kế hoạch tuyển dụng lao động, định bậc lao động khi kiến thiết xây dựng tiến trình công nghệ tiên tiến, điều hành quản lý sản xuất của doanh nghiệp sản xuất giầy .
– Làm cơ sở cho công tác làm việc chuẩn hoá bậc thợ giữa những doanh nghiệp sản xuất giầy trong nước .
1.2. Tiêu chuẩn này được vận dụng so với tổng thể công nhân sản xuất những loại giầy, dép, ủng, xăng đan và những mẫu sản phẩm tương tự như tại những doanh nghiệp sản xuất giầy trong nước .

2. Quy định chung:

2.1. Các công nhân ngành giầy đều phải được đào tạo và giảng dạy kinh nghiệm tay nghề tại doanh nghiệp dưới hình thức kèm cặp tại chỗ hoặc tại cơ sở huấn luyện và đào tạo do những cơ quan cấp trên có thẩm quyền chỉ định .
2.2. Chứng chỉ đào tạo và giảng dạy : được cấp cho công nhân đã hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy ( gồm có trình độ và những môn hỗ trợ kỹ năng và kiến thức khác – đặc biệt quan trọng là môn học về bảo đảm an toàn và phòng chống cháy nổ ) dưới hình thức kèm cặp hoặc chính quy địa thế căn cứ vào hiệu quả bài thi cuối kỳ gồm có kim chỉ nan và thực hành thực tế trên cơ sở nội dung hiểu biết và làm được của từng bậc tương ứng nêu trong bộ tiêu chuẩn .

3. Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân ngành giầy:

3.1. Tiêu chuẩn chung:

3.1.1. Các quy định về việc chấp hành luật pháp và nội quy:

Tất cả những công nhân ngành giầy đề cập trong tiêu chuẩn phải chấp hành những điều sau đây :
– Luật Lao động hiện hành của Nhà nước Việt nam .
– Nội quy và những lao lý của doanh nghiệp nơi thao tác .
– Nội quy và quá trình công nghệ tiên tiến sản xuất phát hành tại nơi sản xuất .

3.1.2. Trình độ văn hoá quy định tối thiểu:

– Đối với công nhân bậc 1/4, 2/4 và 3/4 : tốt nghiệp đại trà phổ thông Cơ sở .
– Đối với công nhân bậc 1/6, 2/6 và 3/6 : tốt nghiệp đại trà phổ thông Cơ sở .
– Đối với công nhân bậc 4/4, 4/6 trở lên và công nhân bậc 1/7 đến 7/7 : tốt nghiệp đại trà phổ thông Trung học .

3.1.3. Mức độ hiểu biết và làm được:

– Công nhân bậc cao hơn phải hiểu biết và làm được ở mức độ thành thạo việc làm của bậc thợ thấp hơn cùng nghề và thêm những nội dung lao lý đơn cử ở mỗi bậc .

3.1.4. Thâm niên công tác:

– Bậc 1/4, 1/6 và 1/7 : không pháp luật
– Bậc 2/4, 3/4, 2/6, 3/6, 2/7 và 3/7 : có thời hạn công tác làm việc bậc cận dưới tối thiểu là 2 năm ( 24 tháng ) .
– Bậc 4/4, 4/6 đến 6/6 và 4/7 đến 7/7 : có thời hạn công tác làm việc bậc cận dưới tối thiểu là ; 3 năm ( 36 tháng ) .

3.2. Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật:

3.2.1. Công nhân pha cắt nguyên liệu sản xuất giầy:

Bậc 1/6:

a) Hiểu biết:

– Khái quát về ngành sản xuất giầy và khái niệm cơ bản về loại sản phẩm giầy dép .
– Mục đích, nhu yếu của việc pha cắt nguyên vật liệu sản xuất giầy .
– Tên gọi, hiệu quả, đặc thù chính và đơn vị chức năng đo đếm những loại nguyên liệu chính và những phụ liệu hầu hết dùng trong ngành sản xuất giầy .
– Các hình thức ký hiệu cỡ số bộc lộ trên dao chặt và những cụ thể mũ giầy, đế giầy còn gọi là bán thành phẩm pha cắt – viết tắt : BTP pha cắt .
– Cấu tạo, hiệu quả, cách sử dụng, dữ gìn và bảo vệ … những công cụ pha cắt thủ công bằng tay ( dưỡng vạch, dao, kéo … ) .
– Nguyên tắc quản lý và vận hành bảo đảm an toàn và dữ gìn và bảo vệ máy chặt, dao chặt .
– Nhiệm vụ được giao và nhu yếu kỹ thuật, mỹ thuật phải đạt được khi hoàn thành xong trách nhiệm .

b) Làm được:

– Phân biệt những loại nguyên liệu chính và phụ liệu đa phần dùng để sản xuất giầy .
– Nhận biết được BTP pha cắt đồng điệu của kiểu giầy sản xuất .
– Đọc hiểu những ký hiệu cỡ số giầy trên dao chặt, BTP. ..
– Sử dụng bảo đảm an toàn và dữ gìn và bảo vệ đúng lao lý máy chặt và những công cụ pha cắt .
– Làm những việc làm dưới đây theo sự hướng dẫn trực tiếp của thợ pha cắt bậc 3/6 trở lên :
+ Nhận dao chặt và những loại nguyên vật liệu sản xuất giầy dép .
+ Trải vải, giả da và những vật tư tự tạo trước khi pha cắt .
+ Kiểm đếm, sắp xếp và gò bó BTP pha cắt và những loại nguyên phụ liệu .
+ Bàn giao BTP pha cắt cho bộ phận tiếp theo .
+ Sử dụng máy chặt, dao chặt pha cắt 1 số ít chi tiết cụ thể phần mũ, phần đế … từ vải, giả da và những vật tư tự tạo .
+ Pha cắt nguyên vật liệu bằng kéo theo dấu vạch trước trên nguyên vật liệu. và 1 số ít việc làm khác có mức độ phức tạp tương tự .

Bậc 2/6:

a) Hiểu biết:

– Nguyên tắc pha cắt vải, giả da và những loại vật tư tự tạo khác .
– Yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật ( chiều bai dãn, cấp chất lượng, tính đối xứng, tính đồng điệu … ) của từng cụ thể mũ giầy, đế giầy và cách sắp xếp BTP sau khi pha cắt .
– Thông số bàn trải nguyên vật liệu ( chiều dài và số lớp ) so với vải, giả da và những vật tư tự tạo .
– Phương pháp pha cắt nguyên vật liệu theo chiêu thức bằng tay thủ công : vạch chì cắt kéo .
– Nguyên tắc quản lý và vận hành bảo đảm an toàn và dữ gìn và bảo vệ máy cắt vòng, lưỡi dao cắt vòng .

b) Làm được:

– Các việc làm của thợ bậc 1/6 theo nhu yếu kỹ thuật, mỹ thuật mà không cần có sự hướng dẫn trực tiếp của thợ bậc cao hơn .
– Loại bỏ nguyên vật liệu sai hỏng phát hiện được trong quy trình nhận hoặc trải nguyên vật liệu đồng thời thông tin cho người có nghĩa vụ và trách nhiệm .
– Làm những việc làm sau theo sự hướng dẫn của công nhân pha cắt bậc 4/6 trở lên :
– Pha cắt vải và vật tư tự tạo khác ( nếu có ) trên máy cắt vải vòng .
– Pha cắt da thuộc ( hầu hết là da lót, da váng ) trên máy chặt .
– Pha cắt da lót, vải … theo giải pháp vạch chì cắt kéo .
– Đảm bảo những nhu yếu chung khi pha cắt nguyên vật liệu .
– Loại bỏ BTP pha cắt không bảo vệ chất lượng trong quy trình kiểm đếm, gò bó .
– Làm 1 số ít việc làm khác có độ phức tạp tương tự .

Bậc 3/6:

a) Hiểu biết:

– Nguyên tắc pha cắt da thuộc .
– Đặc điểm, cấu trúc, chiều bai dãn … của loại da thuộc sẽ pha cắt .
– Phương pháp pha cắt nguyên vật liệu theo chiêu thức thủ công bằng tay sử dụng dao trổ, thớt mềm và dưỡng mẫu .
– Phương pháp kiểm tra chất lượng dao chặt, thớt chặt trước và trong quy trình pha cắt .
– Phương pháp kiểm soát và điều chỉnh máy chặt .
– Đọc hiểu lệnh sản xuất, sơ đồ pha cắt, những văn bản hướng dẫn kỹ thuật, văn bản định mức vật tư … có tương quan đến quy trình pha cắt .
– Hướng dẫn việc làm cho thợ pha cắt bậc 1/6 .

b) Làm được:

– Chuẩn bị nguyên vật liệu trước khi pha cắt ( nhận số lượng, kiểm và ghi lại khuyết tật, phân loại, ước tính số đôi đồng điệu theo định mức giao … )
– Độc lập pha cắt những loại nguyên vật liệu dưới đây bảo vệ chất lượng BTP, định mức vật tư và hiệu suất lao động trên thiết bị pha cắt ( máy cắt vòng, máy chặt ) :
+ Vải, giả da và những vật tư tự tạo .
+ Các loại da lót, da váng xanh .
+ Da mũ giầy ( bò, trâu, lợn … ) xuất hiện cật tự nhiên, mặt cật tái tạo, mặt cật in sần … ; da váng ( loại thuộc làm mũ giầy ) ; da đế giầy …
– Pha cắt da lót bằng dao trổ trên thớt mềm .
– Điều chỉnh máy chặt, máy cắt vòng theo nhu yếu kỹ thuật. Phát hiện kịp thời những hư hỏng để sửa chữa thay thế .
– Kiểm tra chất lượng, phân loại BTP pha cắt và những nguyên phụ liệu .
– Sắp việc trong dây chuyền sản xuất pha cắt .
– Tính định mức vật tư thực tiễn sau mỗi ca sản xuất hoặc sau mỗi đơn hàng .

Bậc 4/6:

a) Hiểu biết:

– Đặc điểm, cấu trúc, chiều bai dãn của những loại da thuộc, vải, giả da và những loại vật tư tự tạo khác .
– Biết lập sơ đồ pha cắt và tính số lớp nguyên vật liệu có năng lực xếp chồng ( cắt theo lớp ) tương thích với loại dao chặt, máy chặt trên cơ sở độ dày, độ cứng và đặc thù của nguyên vật liệu .
– Yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật khi pha cắt nguyên vật liệu mới hoặc pha cắt mẫu mới .
– Các chỉ tiêu kiểm tra chất lượng dao chặt, thớt chặt .
– Công dụng, cấu trúc, nguyên tắc quản lý và vận hành bảo đảm an toàn và dữ gìn và bảo vệ những thiết bị chuyên dùng trong bộ phận pha cắt .

b) Làm được:

– Pha cắt những loại nguyên vật liệu có độ phức tạp cao về chiều bai, mầu sắc, hoa văn trang trí, tỷ lệ nhung tuyết …
– Sử dụng nguyên vật liệu hài hòa và hợp lý, tiết kiệm ngân sách và chi phí ( đặt khuyết tật của nguyên vật liệu ở vị trí thích hợp ; pha cắt xen kẽ BTP cỡ số to và nhỏ … ) .
– Biết thứ tự đi dao ( thứ tự đặt dao chặt ) hài hòa và hợp lý để pha cắt nguyên vật liệu nhanh gọn và hiệu suất cao .
– Xác định và thay thế sửa chữa nhanh gọn, đúng chuẩn những chi tiết cụ thể mũ giầy, đế giầy sai hỏng ( loại nguyên vật liệu, kiểu dao chặt, cỡ số … ) .
– Nghiệm thu dao chặt trước khi đưa vào sử dụng .
– Pha cắt BTP có chất lượng tốt nhất ( nhất là BTP làm từ da thuộc ) .
– Sao chép dưỡng mẫu … bằng dao trổ .
– Pha cắt thử nghiệm nguyên vật liệu mới hoặc mẫu mới .
– Giám sát việc sử dụng dao chặt, thớt chặt và những công cụ pha cắt ; phát hiện những sai phạm và yêu cầu giải pháp kiểm soát và điều chỉnh, sửa chữa thay thế .
– Phát hiện những nguyên do sai hỏng BTP pha cắt và đề xuất kiến nghị giải pháp khắc phục .

Bậc 5/6:

a) Hiểu biết:

– Đặc điểm, đặc thù, hiệu quả của toàn bộ những loại nguyên vật liệu sản xuất giầy gồm có những loại da thuộc và những vật tư tự tạo khác .
– Cập nhật thông tin về nguyên vật liệu mới .
– Các nhu yếu kỹ thuật, mỹ thuật mới so với những chi tiết cụ thể mũ giầy, đế giầy .
– Những ảnh hưởng tác động của quy trình pha cắt nguyên vật liệu đến những quy trình tiếp theo ( lắp ráp mũ giầy, gò – ráp đế và hoàn thành xong giầy … )
– Nguyên tắc quản lý và vận hành bảo đảm an toàn, kiểm soát và điều chỉnh và dữ gìn và bảo vệ những thiết bị cắt và những thiết bị chuyên dùng ở bộ phận pha cắt .
– Phương pháp tổ chức triển khai, tiến hành pha cắt nguyên vật liệu sản xuất giầy theo đơn hàng trong khoanh vùng phạm vi tổ, nhóm sản xuất .
– Phương pháp hướng dẫn việc làm cho công nhân pha cắt bậc 1/6, 2/6 và 3/6 .

b) Làm được:

– Mọi việc làm trong quy trình pha cắt nguyên vật liệu sản xuất giầy .
– Pha cắt thành thạo và hiệu suất cao cao những loại nguyên vật liệu sản xuất giầy kể cả những loại da thuộc quý và hiếm và những vật tư tự tạo đặc biệt quan trọng …
– Pha cắt những cụ thể mũ giầy, đế giầy hình thù phức tạp khó sắp khít có nhu yếu cao về kỹ thuật, mỹ thuật hoặc có những nhu yếu đặc biệt quan trọng .
– Hạn chế những yếu tố tác động ảnh hưởng của quy trình pha cắt đến quy trình lắp ráp mũ giầy, gò – ráp đế và hoàn thành xong giầy .
– Tham gia công tác làm việc kiến thiết xây dựng định mức vật tư ship hàng sản xuất giầy .
– Sử dụng thành thạo và hiệu suất cao những thiết bị cắt và những thiết bị chuyên dùng ở bộ phận pha cắt .
– Phát hiện những lỗi khó nhận ra trên BTP pha cắt và xác lập được những nguyên do làm BTP sai hỏng hàng loạt ( nếu có ) .
– Chủ động tiến hành pha cắt nguyên vật liệu sản xuất giầy trong khoanh vùng phạm vi tổ, nhóm theo lệnh sản xuất .
– Quản lý, quản lý công nhân pha cắt trong khoanh vùng phạm vi tổ, nhóm .
– Hướng dẫn, kèm cặp và truyền đạt kinh nghiệm tay nghề cho công nhân pha cắt bậc 1/6, 2/6 và 3/6 .

Bậc 6/6:

a) Hiểu biết:

– Năng lực pha cắt nguyên vật liệu của tổ, nhóm pha cắt .
– Sắp xếp hài hòa và hợp lý thứ tự pha cắt những loại nguyên vật liệu để đáp ứng BTP pha cắt đúng quy trình tiến độ sản xuất .
– Có kinh nghiệm tay nghề pha cắt từng loại nguyên vật liệu và từng kiểu giầy, dép .
– Cập nhật thông tin về những giải pháp và thiết bị pha cắt mới vận dụng trong ngành sản xuất giầy .
– Kiến thức cơ bản về quản trị và quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất giầy .
– Phương pháp hướng dẫn công nhân pha cắt bậc 4/6 và 5/6 .

b) Làm được:

– Pha cắt những loại nguyên vật liệu sản xuất giầy trên những loại thiết bị cắt với kiến thức và kỹ năng thành thạo và hiệu suất cao cao nhất .
– Truyền đạt kinh nghiệm tay nghề pha cắt cho thợ bậc thấp hơn .
– Vận dụng những giải pháp pha cắt mới khi có thiết bị pha cắt tiến tiến .
– Kiểm tra, phát hiện kịp thời những sai hỏng do nguyên vật liệu nguồn vào hoặc do pha cắt sai quy trình tiến độ … gây ra .
– Hướng dẫn công nhân vận dụng những giải pháp thiết yếu để hạn chế hư hỏng BTP trong quy trình pha cắt .
– Tham gia thiết kế xây dựng những văn bản kỹ thuật có tương quan đến nguyên vật liệu và quy trình pha cắt nguyên vật liệu sản xuất giầy .
– Tham gia quản trị, quản lý phân xưởng pha cắt .
– Tham gia quản trị, quản lý và điều hành phân xưởng pha cắt :

3.2.2. Công nhân hoàn thiện BTP pha cắt:

Bậc 1/4:

a) Hiểu biết:

– Kiến thức cơ bản về loại sản phẩm giầy dép .
– Kết cấu cơ bản của mũ giầy và đế giầy .
– Phân biệt được những nguyên liệu chính và những nguyên phụ liệu dùng để sản xuất giầy .
– Nhiệm vụ được giao và những nhu yếu kỹ thuật, mỹ thuật phải đạt được khi hoàn thành xong trách nhiệm .

b) Làm được:

– Kiểm đếm, phân loại ( sắc tố, cỡ số … ), sắp xếp, gò bó và đóng gói BTP pha cắt .
– In, dán số ký hiệu lên BTP pha cắt .
– Phân loại ( tách riêng ) những BTP cần hoàn thành xong ( dãy, lạng … ) ; trang trí ( in, thêu … ) .

Bậc 2/4:

a) Hiểu biết:

– Các thao tác cơ bản để hoàn thành xong BTP pha cắt theo những giải pháp in ( in lưới, in cao tần, in gia nhiệt … ) ; thêu ; dãy ; lạng ; phối hợp hoặc những hình thức trang trí khác …
– Nguyên tắc sử dụng bảo đảm an toàn và dữ gìn và bảo vệ những thiết bị, công cụ Giao hàng việc làm triển khai xong BTP pha cắt .
– Phương pháp kiểm tra, so sánh BTP pha cắt đã hoàn thành xong với mẫu hiện vật .

b) Làm được:

– Thực hiện thành thạo giải pháp triển khai xong BTP pha cắt hiện đang vận dụng tại nơi sản xuất .
– Kiểm tra vô hiệu loại sản phẩm hỏng do quy trình pha cắt hoặc khi hoàn thành xong BTP pha cắt gây ra .

Bậc 3/4:

a) Hiểu biết:

– Quy trình công nghệ tiên tiến và những nhu yếu kỹ thuật, mỹ thuật so với từng giải pháp hoàn thành xong BTP pha cắt .
– Kinh nghiệm quản lý và vận hành thiết bị, công cụ ; kinh nghiệm tay nghề thao tác trong từng giải pháp hoàn thành xong BTP pha cắt và trên mọi loại BTP pha cắt ( vật liệu, mẫu mã … ) .

b) Làm được:

– Thực hiện thành thạo tối thiểu 2 giải pháp hoàn thành xong BTP pha cắt .
– Biết điều chỉnh và thay thế sửa chữa những hư hỏng thường thì của thiết bị, công cụ sử dụng trong quy trình triển khai xong BTP pha cắt .
– Phát hiện những nguyên do làm sai hỏng BTP trong quy trình hoàn thành xong BTP pha cắt .

Bậc 4/4:

a) Hiểu biết:

– Tất cả những giải pháp triển khai xong BTP pha cắt .
– Phương pháp hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm tay nghề cho thợ bậc dưới làm mọi việc làm hoàn thành xong BTP pha cắt .

b) Làm được:

– Hoàn thiện BTP pha cắt với kỹ năng và kiến thức thành thạo đạt hiệu suất cao cao về nghệ thuật và thẩm mỹ .
– Đề xuất giải pháp khắc phục những sự cố ( nếu có ) trong quy trình triển khai xong BTP pha cắt .
– Hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm tay nghề cho thợ bậc dưới làm những việc làm hoàn thành xong BTP pha cắt một cách hiệu suất cao .

3.2.3. Công nhân lắp ráp mũ giầy (gọi tắt: công nhân may mũ):

Bậc 1/6:

a) Hiểu biết:

– Khái quát về ngành sản xuất giầy và khái niệm cơ bản về mẫu sản phẩm giầy dép .
– Tên gọi, vị trí, vai trò của những chi tiết cụ thể cấu trúc nên mũ giầy .
– Phân biệt những loại nguyên vật liệu chính làm mũ giầy .
– Mục đích, nhu yếu của việc lắp ráp mũ giầy .
– Ý nghĩa và cách làm những việc làm phụ trợ đơn thuần .
– Tên gọi, hiệu quả, cách sử dụng và dữ gìn và bảo vệ công cụ, những loại keo dán, dung môi, nước giải quyết và xử lý … dùng trong quy trình lắp ráp mũ giầy .
– Cấu tạo, tác dụng, nguyên tắc sử dụng bảo đảm an toàn và dữ gìn và bảo vệ những loại máy sau :
+ Máy may bàn 1 kim, máy may ziczắc
+ Máy dán tăng cường .
+ Máy cà rẽ hậu giầy .
– Các đường may cơ bản sử dụng trong quy trình lắp ráp mũ giầy ( may đấu, may đè, may zíc zắc, may viền ) .
– Nhiệm vụ được giao và nhu yếu kỹ thuật, mỹ thuật phải đạt được khi hoàn thành xong trách nhiệm .

b) Làm được:

Các việc làm sau bảo vệ nhu yếu kỹ thuật, mỹ thuật của thao tác :

Phụ trợ:

– Bôi keo ; dán lót, dán tăng cường ( những chi tiết cụ thể phẳng và dễ thao tác ) .
– Cắt chỉ, giấu đầu chỉ .
– Cà rẽ và dán tăng cường hậu giầy .
– Xỏ dây mũ giầy ( nếu có ) .
– Vệ sinh mũ giầy .
– Các việc làm phụ trợ khác có độ phức tạp tương tự .
– Một số việc làm khác theo sự hướng dẫn của người sắp việc như : giao nhận BTP, nguyên phụ liệu ; đổi BTP ; đánh suốt chỉ …

May:

– Lắp ráp những cụ thể lót, chi tiết cụ thể thân giầy .
– Ráp nối hoặc trang trí những cụ thể ngoài sử dụng cữ chuẩn hoặc ống dẫn hướng … tương hỗ thao tác may .
– May những đường may ở vị trí khuất của mũ giầy và ở vị trí khuất trên chiếc giầy hoàn hảo .

Bậc 2/6:

a) Hiểu biết:

– Ý nghĩa và cách làm của những việc làm phụ trợ quan trọng và phức tạp hơn như : vạch dấu xác định, quét keo dán xác định cụ thể ngoài, dẫy mép chi tiết cụ thể, xén lót, trang trí mũ giầy …
– Công dụng, cách sử dụng những loại dưỡng mẫu và dụng cụ lấy dấu .
– Hiểu ký hiệu, thông số kỹ thuật của những loại chỉ, kim sử dụng may mũ giầy .
– Biết ý nghĩa và công dụng của đường may sẽ triển khai .
– Cấu tạo, hiệu quả, nguyên tắc quản lý và vận hành bảo đảm an toàn, kiểm soát và điều chỉnh và dữ gìn và bảo vệ những loại máy sau :
+ Máy may bàn 2 kim và máy trụ 1 kim .
+ Các máy chuyên dùng khác ( lạng da mềm ; dãy ; gấp mép ; xén lót ; ép dán pho mũi ; đục, tán ôdê … )
+ Biết kiểm soát và điều chỉnh những thiết bị trên đạt những thông số kỹ thuật kỹ thuật thiết yếu theo nhu yếu công nghệ tiên tiến .

b) Làm được:

Các việc làm dưới đây bảo vệ nhu yếu kỹ thuật, mỹ thuật ; thao tác thành thạo và đạt hiệu suất của dây chuyền sản xuất .

Phụ trợ:

– Vạch dấu xác định .
– Bôi keo và dán xác định .
– Dãy mép chi tiết cụ thể, lạng chi tiết cụ thể .
– Gấp mép cụ thể .
– Xén lót .
– Đục, tán ôdê, rivê, khoá cài, móc xỏ dây giầy … theo chiêu thức bằng tay thủ công .
– Làm những hình thức đơn thuần ( tết nơ, đính cườm, quả chuông … ) trang trí mũ giầy .
– Các việc làm phụ trợ có độ phức tạp tương tự khác .

May:

– Ráp những chi tiết cụ thể lót, những chi tiết cụ thể thân .
– Ráp những chi tiết cụ thể ngoài và những đường may có độ phức tạp tương tự .

Bậc 3/6:

a) Hiểu biết:

– Ý nghĩa và những giải pháp hoàn thành xong mép chi tiết cụ thể .
– Đọc và hiểu lệnh sản xuất ; tiến trình công nghệ tiên tiến ; sơ đồ miêu tả đường may, cách may ; sơ đồ diễn đạt mép dãy, cách dãy ; văn bản định mức vật tư và những văn bản hướng dẫn kỹ thuật khác …
– Quy trình lắp ráp những kiểu mũ giầy cấu trúc đơn thuần .
– Cấu tạo, tác dụng, nguyên tắc quản lý và vận hành bảo đảm an toàn và dữ gìn và bảo vệ những loại máy sau :
+ Máy may bàn 1 kim, 2 kim có bộ phận cắt chỉ tự động hóa .
+ Máy may ống .
+ Máy may viền .
+ Máy tán ôdê, rivê, móc xỏ dây, ghim …
+ Máy may trụ 2 kim .
+ Máy định hình lắc giầy và những loại máy có độ phức tạp tương tự khi thao tác .
– Biết điều chỉnh ( kể cả việc gá lắp ống viền, cữ may … ) những thiết bị nêu trên đạt những thông số kỹ thuật kỹ thuật thiết yếu và biết thay thế sửa chữa những hư hỏng thường thì của chúng .

b) Làm được:

Các việc làm dưới đây với thao tác hợp lý, khôn khéo đạt hiệu suất cao ; mẫu sản phẩm đạt nhu yếu cao về kỹ thuật, mỹ thuật : nuột nà, tinh xảo .

Phụ trợ:

– Hoàn thiện mép cụ thể theo những chiêu thức .
– Bôi keo và dán xác định những BTP may .
– Các kiểu dãy cơ bản .
– Tán ôdê, rivê, móc xỏ dây, ghim … trên máy tán tinh chỉnh và điều khiển bằng tay .
– Xén lót bằng kéo những BTP may phức tạp .
– Định hình lắc giầy .
– Lồng mút đệm … và những việc làm phụ trợ có độ phức tạp tương tự .

May:

– May ráp hoàn hảo mũ giầy có cấu trúc đơn thuần .
– Sắp việc trong dây chuyền sản xuất may .

Bậc 4/6:

a) Hiểu biết:

– Kết cấu của những kiểu mũ giầy cơ bản .
– Biết nhu yếu cơ bản về kỹ thuật, mỹ thuật so với mọi thao tác ( may và phụ may ) trong quy trình lắp ráp mũ giầy .
– Tính năng, tính năng, nguyên tắc quản lý và vận hành bảo đảm an toàn và dữ gìn và bảo vệ những loại máy sau :
+ Máy may trụ 1 kim, 2 kim có dao xén .
+ Máy đục, tán ôdê tự động hóa .
– Biết điều chỉnh những thiết bị trên đạt những thông số kỹ thuật kỹ thuật thiết yếu và biết sửa chữa thay thế những hư hỏng thường thì của chúng .
– Khái niệm cơ bản về phom, đế … ; cấu trúc những kiểu giầy cơ bản và giải pháp phong cách thiết kế mũ giầy * .

b) Làm được:

Các việc làm dưới đây đạt nhu yếu cao về kỹ thuật, mỹ thuật và đồng đều trên mọi BTP :

Phụ trợ:

– Làm được toàn bộ việc làm phụ trợ trong quy trình lắp ráp mũ giầy .
– Làm được những hình thức trang trí phức tạp trên mũ giầy .

May:

– May ráp hoàn hảo mũ giầy có cấu trúc phức tạp và đường may ráp có nhu yếu cao về nghệ thuật và thẩm mỹ .
– Hướng dẫn việc làm phụ trợ và may cho công nhân may mũ bậc 1/6 và 2/6 .
– Thiết kế những kiểu mũ giầy cơ bản ( phác thảo, mẫu chính, tách cụ thể và làm hiện vật ) ; lắp ráp hoàn hảo mũ giầy theo mẫu phong cách thiết kế * .
* Áp dụng với công nhân may mũ ở bộ phận làm mẫu .

Bậc 5/6:

a) Hiểu biết:

– Quá trình tiến hành lắp ráp mũ giầy trong dây chuyền sản xuất .
– Quy trình lắp ráp những kiểu mũ giầy có cấu trúc phức tạp với nhiều cụ thể và những đường may có nhu yếu cao về kỹ thuật, mỹ thuật …
– Cấu tạo, tác dụng, nguyên tắc quản lý và vận hành bảo đảm an toàn và dữ gìn và bảo vệ những máy may chuyên dùng đặc biệt quan trọng, máy may lập trình …
– Hướng dẫn việc làm ( may và phụ trợ ) cho công nhân lắp ráp mũ giầy bậc 3/6 và 4/6 .
– Biết phong cách thiết kế những kiểu mũ giầy * .

b) Làm được:

Các việc làm dưới đây đạt nhu yếu kỹ thuật, mỹ thuật cao ; loại sản phẩm nuột nà, tinh xảo và đồng đều :
– Thao tác mẫu tổng thể những việc làm phụ trợ : chuẩn xác về tư thế, động tác ; bảo vệ nhu yếu kỹ thuật, mỹ thuật của từng việc làm .
– May mẫu thành thạo những quy trình may .
– Lắp ráp hoàn hảo ( gồm có may và phụ may ) những kiểu mũ giầy .
– Bố trí công nhân, thiết bị đồng điệu để dây chuyền sản xuất lắp ráp mũ giầy hoạt động giải trí đúng quá trình và bảo vệ chất lượng .
– Xây dựng quy trình tiến độ may kiểu mũ giầy đơn thuần với số cụ thể hạn chế .
– Tham gia đào tạo và giảng dạy công nhân lắp ráp mũ giầy bậc 3/6 và 4/6 .
– Thiết kế được những kiểu mũ giầy theo mẫu hiện vật hoặc phác thảo sẵn có * .
* Áp dụng với công nhân may mũ ở bộ phận làm mẫu .

Bậc 6/6:

a) Hiểu biết:

– Có năng lực góp phần quan điểm cho những nhà phong cách thiết kế, cán bộ kỹ thuật trong nghành phong cách thiết kế, thiết kế xây dựng tiến trình công nghệ tiên tiến lắp ráp mũ giầy …
– Có kinh nghiệm tay nghề trong việc tiến hành lắp ráp những kiểu mũ giầy khác nhau .
– Phát hiện sai hỏng trong quy trình lắp ráp mũ giầy và đề xuất kiến nghị giải pháp khắc phục .
– Hướng dẫn công nhân lắp ráp mũ giầy bậc 4/6 và 5/6 .
– Có kinh nghiệm tay nghề trong nghành nghề dịch vụ phong cách thiết kế mũ giầy và mẫu mã giầy ( tạo dáng, phối màu, vật liệu … ) * .

b) Làm được:

– Các việc làm trong quy trình lắp ráp mũ giầy kể cả những việc làm đặc biệt quan trọng yên cầu sự khôn khéo, tinh thông nghề nghiệp, kinh nghiệm tay nghề điêu luyện …
– Triển khai lắp ráp mũ giầy nhanh gọn và hiệu suất cao .
– Đề xuất giải pháp xử lý những sự cố do quy trình lắp ráp mũ giầy gây ra .
– Tham gia thiết kế xây dựng tiến trình may những kiểu mũ giầy phức tạp với nhiều chi tiết cụ thể và những đường may có nhu yếu cao về thẩm mỹ và nghệ thuật .
– Tham gia quản trị và quản lý và điều hành dây chuyền sản xuất may mũ giầy .
– Tham gia huấn luyện và đào tạo công nhân lắp ráp mũ giầy bậc 4/6 và 5/6 .
– Thiết kế những loại mũ giầy theo đơn đặt hàng hoặc sáng tạo độc đáo phát minh sáng tạo mới … *
* Áp dụng với công nhân may mũ ở bộ phận làm mẫu .

3.2.4. Công nhân phụ trợ lắp ráp mũ giầy:

Bậc 1/4:

a) Hiểu biết:

– Khái niệm cơ bản về loại sản phẩm giầy dép .
– Khái quát về nghề lắp ráp mũ giầy .
– Tên gọi, vị trí, vai trò của những cụ thể cấu trúc nên mũ giầy .
– Phân biệt những loại nguyên vật liệu chính làm mũ giầy .
– Tên gọi, hiệu quả, cách sử dụng và dữ gìn và bảo vệ những loại keo dán, dung môi, nước giải quyết và xử lý … dùng trong quy trình lắp ráp mũ giầy .
– Ý nghĩa và cách làm những việc làm phụ trợ đơn thuần .
– Cách sử dụng, dữ gìn và bảo vệ những công cụ, dụng cụ dùng trong quy trình phụ trợ lắp ráp mũ giầy .
– Cấu tạo, công tác dụng, nguyên tắc sử dụng bảo đảm an toàn và dữ gìn và bảo vệ những loại máy sau :
+ Máy dán tăng cường .
+ Máy cà rẽ hậu giầy .
– Nhiệm vụ được giao và nhu yếu kỹ thuật, mỹ thuật phải đạt được khi hoàn thành xong trách nhiệm .

b) Làm được:

Các việc làm phụ trợ dưới đây :
– Quét keo ; dán lót, dán tăng cường ( chi tiết cụ thể phẳng và dễ thao tác ) .
– Cắt chỉ, giấu đầu chỉ .
– Cà rẽ hậu giầy .
– Xỏ dây mũ giầy ( nếu có ) .
– Vệ sinh mũ giầy .
– Các việc làm phụ trợ khác có độ phức tạp tương tự .
– Một số việc làm khác theo sự hướng dẫn của người sắp việc như giao nhận BTP, nguyên phụ liệu ; đổi BTP ; đánh suốt chỉ …

Bậc 2/4:

a) Hiểu biết:

– Ý nghĩa và cách làm của những việc làm phụ trợ quan trọng và phức tạp hơn như : vạch dấu xác định, quét keo dán xác định cụ thể ngoài, dẫy mép chi tiết cụ thể, xén lót, trang trí mũ giầy …
– Công dụng, cách sử dụng những loại dưỡng mẫu và dụng cụ lấy dấu .
– Cấu tạo ; tác dụng ; nguyên tắc quản lý và vận hành bảo đảm an toàn, kiểm soát và điều chỉnh và dữ gìn và bảo vệ những loại máy chuyên dùng ( dãy ; gấp mép ; xén lót ; ép dán pho mũi … )
– Biết điều chỉnh những thiết bị trên tương thích với nhu yếu kỹ thuật nêu trong bản quá trình công nghệ tiên tiến lắp ráp mũ giầy .

b) Làm được:

Các việc làm phụ trợ dưới đây bảo vệ nhu yếu kỹ thuật, mỹ thuật ; thao tác thành thạo và đạt hiệu suất của dây chuyền sản xuất .
– Vạch dấu xác định .
– Bôi keo và dán xác định .
– Dãy mép cụ thể, lạng cụ thể .
– Gấp mép chi tiết cụ thể .
– Xén lót .
– Đục, tán ôdê, rivê, khoá cài, móc xỏ dây giầy … theo giải pháp bằng tay thủ công .
– Các hình thức trang trí mũ giầy theo hướng dẫn .

Bậc 3/4:

a) Hiểu biết:

– Ý nghĩa và những giải pháp triển khai xong mép chi tiết cụ thể .
– Đọc và hiểu lệnh sản xuất ; quy trình tiến độ công nghệ tiên tiến ; sơ đồ miêu tả mép dãy, cách dãy ; văn bản định mức vật tư và những văn bản hướng dẫn kỹ thuật khác …
– Cấu tạo ; tác dụng, nguyên tắc quản lý và vận hành bảo đảm an toàn, kiểm soát và điều chỉnh và dữ gìn và bảo vệ những loại máy tán ôdê, rivê, móc xỏ dây, ghim … tự động hóa và bán tự động hóa .
– Biết điều chỉnh và thay thế sửa chữa những hư hỏng thường thì của những thiết bị nêu trên .

b) Làm được:

– Hoàn thiện mép chi tiết cụ thể theo mọi giải pháp .
– Quét keo và dán xác định .
– Các kiểu dãy .
– Tán ôdê, rivê, móc xỏ dây, ghim … trên máy đục tán tự động hóa và bán tự động hóa .
– Xén lót bằng kéo những BTP may phức tạp .
– Định hình lắc giầy .
– Lồng mút đệm … và những việc làm phụ trợ có độ phức tạp tương tự .

Bậc 4/4:

a) Hiểu biết:

– Biết nhu yếu cơ bản về kỹ thuật, mỹ thuật so với mọi thao tác phụ trợ trong quy trình lắp ráp mũ giầy .
– Cấu tạo, hiệu quả, nguyên tắc quản lý và vận hành bảo đảm an toàn, kiểm soát và điều chỉnh và dữ gìn và bảo vệ những loại máy đục, tán ôdê tự động hóa và những loại máy chuyên dùng khác sử dụng trong quy trình phụ trợ .
– Biết điều chỉnh những thiết bị trên đạt những thông số kỹ thuật kỹ thuật thiết yếu và biết thay thế sửa chữa những hư hỏng thường thì của chúng .

b) Làm được:

– Tất cả việc làm phụ trợ trong quy trình lắp ráp mũ giầy .
– Các hình thức trang trí phức tạp trên mũ giầy .
– Hướng dẫn thợ phụ trợ bậc 1/4, 2/4 và 3/4 .

3.2.5. Công nhân tiền chế đế giầy:

Bậc 1/4:

a) Hiểu biết:

– Kết cấu của mẫu sản phẩm giầy dép .
– Tên gọi, vị trí và tác dụng của những cụ thể phần đế .
– Phân biệt những loại nguyên vật liệu chính dùng làm những chi tiết cụ thể đế giầy .
– Khái quát về những chiêu thức tiền chế đế giầy ( lắp ráp, ép đúc … )
– Phương pháp tiền chế đế giầy hiện đang vận dụng tại nơi sản xuất .
– Kết cấu của loại đế giầy sẽ tiền chế .
– Cách sử dụng, dữ gìn và bảo vệ công cụ và thiết bị được giao .
– Nhiệm vụ được giao và những nhu yếu kỹ thuật, mỹ thuật phải triển khai xong .

b) Làm được:

– Những phần việc đơn thuần trong quy trình chuẩn bị sẵn sàng và triển khai xong đế giầy tiền chế ( theo giải pháp hiện đang vận dụng tại nơi sản xuất ) .
– Vận hành bảo đảm an toàn thiết bị được giao và dữ gìn và bảo vệ thiết bị, công cụ theo nhu yếu kỹ thuật .
– Vệ sinh, kiểm đếm, sắp đôi, gò bó thành phẩm đế giầy tiền chế .

Bậc 2/4:

a) Hiểu biết:

– Quy trình công nghệ tiên tiến tiền chế loại đế giầy cấu trúc đơn thuần theo giải pháp tiền chế đế giầy đang vận dụng tại nơi sản xuất .
– Các thao tác và nhu yếu kỹ thuật, mỹ thuật cơ bản so với từng quy trình đơn cử trong quy trình tiền chế đế giầy .
– Nguyên tắc quản lý và vận hành bảo đảm an toàn và dữ gìn và bảo vệ những thiết bị, công cụ dùng trong quy trình tiền chế đế giầy .
– Các chỉ tiêu cảm quan của đế giầy tiền chế .

b) Làm được:

– Ít nhất 02 thao tác cơ bản trong quy trình tiền chế đế giầy dưới đây để tham gia tiền chế đế giầy ( hầu hết là loại đế giầy cấu trúc đơn thuần ) .
Đối với đế ép đúc :
+ Chuẩn bị khuôn đế, phôi đúc …
+ Ép đế ( loại đế cấu trúc đơn thuần )
+ Cắt gọt bavia đế …
Đối với đế lắp ráp :
+ Định vị trước khi mài hoặc quét keo ( nếu có )
+ Quét keo, dung môi …
+ Mài ( lòng đế, cạnh đế … )
+ Ấp dán và ép dán
+ Pha chế xi ( theo hướng dẫn ) và phun xi cạnh đế, gót …
+ Bọc cạnh đế, bọc gót …
– Vận hành được tối thiểu 02 loại thiết bị phục vụ việc tiền chế đế giầy .
– Kiểm tra vô hiệu đế tiền chế không bảo vệ những chỉ tiêu cảm quan .

Bậc 3/4:

a) Hiểu biết:

– Quy trình công nghệ tiên tiến tiền chế loại đế giầy cấu trúc phức tạp theo chiêu thức ép đúc hoặc lắp ráp hiện đang vận dụng tại nơi sản xuất .
– Các thao tác và nhu yếu kỹ thuật, mỹ thuật cơ bản so với từng quy trình đơn cử trong quy trình tiền chế loại đế giầy cấu trúc phức tạp .
– Các chỉ tiêu kỹ thuật của đế tiền chế .
– Các chiêu thức kiểm tra chất lượng đế tiền chế .
– Nguyên tắc quản lý và vận hành bảo đảm an toàn, cách kiểm soát và điều chỉnh thiết bị, công cụ sử dụng trong quy trình tiền chế đế giầy và thay thế sửa chữa những hư hỏng thường thì của chúng .

b) Làm được:

– Áp dụng những thao tác cơ bản trong quy trình tiền chế đế giầy ( theo chiêu thức ép đúc hoặc lắp ráp ) để tiền chế loại đế giầy cấu trúc phức tạp .
– Vận hành thành thạo và kiểm soát và điều chỉnh những loại thiết bị, công cụ ship hàng tiền chế đế giầy theo nhu yếu công nghệ tiên tiến .
– Kiểm tra, phân loại đế giầy tiền chế địa thế căn cứ vào chỉ tiêu chất lượng đế tiền chế .

Bậc 4/4:

a) Hiểu biết:

– Phương pháp tiền chế đế giầy từ khâu chuẩn bị sẵn sàng đến khi kết thúc .
– Phương pháp tổ chức triển khai tiến hành dây chuyền sản xuất tiền chế đế giầy .
– Các thông số kỹ thuật kỹ thuật của thiết bị trong quy trình sản xuất đế giầy tiền chế .
– Kinh nghiệm quản lý và vận hành bảo đảm an toàn và hiệu suất cao những loại thiết bị, công cụ sử dụng trong quy trình tiền chế đế giầy .
– Các sự cố thường xảy ra trong quy trình tiền chế đế giầy và giải pháp khắc phục .
– Phương pháp hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm tay nghề cho thợ bậc dưới .

b) Làm được:

– Tiền chế những loại đế giầy theo chiêu thức đang vận dụng tại cơ sở với kiến thức và kỹ năng thành thạo, hiệu suất lao động cao và chất lượng loại sản phẩm tốt nhất .
– Tham gia tiến hành dây chuyền sản xuất sản xuất đế tiền chế trong khoanh vùng phạm vi tổ, nhóm .
– Sửa chữa những hư hỏng thường thì của thiết bị, công cụ Giao hàng tiền chế đế .
– Phát hiện những nguyên do sai hỏng đế tiền chế và đưa ra những giải pháp khắc phục kịp thời .
– Thao tác mẫu thành thạo những quy trình tiền chế đế ; hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm tay nghề cho công nhân tiền chế đế bậc 1/4, 2/4 và 3/4 .
3.2.6. Công nhân gò – ráp đế và hoàn thành xong giầy : ( gọi tắt : công nhân gò – ráp ) :

Bậc 1/6:

a) Hiểu biết:

– Khái niệm cơ bản về loại sản phẩm giầy dép .
– Tên gọi, vị trí, vai trò của những cụ thể cấu trúc nên phần đế giầy .
– Phân biệt những loại nguyên vật liệu chính dùng làm những cụ thể đế giầy .
– Khái quát về nghề gò – ráp đế và triển khai xong giầy .
– Cấu tạo, tác dụng những công cụ gò – ráp đế : phom ; kìm gò ; chổi quét keo ; dụng cụ đựng keo ; dao xén ; dụng cụ thổi khí …
– Tên gọi ( ký hiệu ), tác dụng, chiêu thức sử dụng, dữ gìn và bảo vệ bảo đảm an toàn những loại keo dán, dung môi … thường dùng trong quy trình gò – ráp đế .
– Mục đích việc làm sẵn sàng chuẩn bị đồng điệu giữa phom, mũ giầy, những cụ thể đế giầy về kiểu và cỡ trong quy trình gò – ráp đế .

b) Làm được:

– Sắp đôi và thả phom lên băng chuyền .
– Quét keo phần mũ, phần đế theo nhu yếu của một số ít quy trình .
– Vệ sinh giầy thành phẩm .
– Những việc làm đơn thuần hoàn thành xong giầy trước khi đóng hộp .
– Làm 1 số ít việc làm phụ trợ khác dưới sự hướng dẫn của người sắp việc như phụ nhận vật tư ; luân chuyển phom, BTP. ..

Bậc 2/6:

a) Hiểu biết:

– Vị trí, vai trò của những cụ thể đế trong quy trình gò – ráp đế và triển khai xong giầy .
– Ý nghĩa của việc hồi ẩm mũ giầy .
– Phương pháp định hình pho hậu và hậu giầy .
– Vị trí chuẩn của hậu giầy trên phom .
– Nguyên tắc quản lý và vận hành bảo đảm an toàn và dữ gìn và bảo vệ những thiết bị, máy móc ở bộ phận chuẩn bị sẵn sàng gò, sẵn sàng chuẩn bị ráp đế .

b) Làm được:

– Các thao tác chuẩn bị sẵn sàng trước khi gò và trước khi ráp đế .
– Các thao tác không thay đổi hình dáng giầy và những thao tác cải tổ độ bền mối dán .
– Tháo phom và sắp đôi giầy thành phẩm .
– Các việc làm trang trí làm đẹp giầy trước khi đóng hộp .

Bậc 3/6:

a) Hiểu biết:

– Yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật của những cụ thể phần đế giầy .
– Mục đích, nhu yếu của việc gò giầy và việc lắp ráp đế .
– Các chiêu thức gò giầy ( gò dưới, gò lồng phom … ) .
– Các chiêu thức ráp đế ( dán ép, ép đúc, lưu hoá cao su đặc, khâu … ) .
– Cách sử dụng kìm gò bằng tay thủ công .
– Thao tác cơ bản khi gò – ráp đế và triển khai xong giầy so với kiểu giầy cấu trúc đơn thuần về mẫu mã và sắc tố .
– Quy trình gò – ráp đế và triển khai xong những loại giầy đế đúc sẵn .
– Đọc và hiểu lệnh sản xuất ; tiến trình công nghệ tiên tiến ; văn bản định mức vật tư và những văn bản hướng dẫn kỹ thuật khác có tương quan …
– Các pháp luật về hình thức đóng gói so với từng loại loại sản phẩm và lô hàng hoá .
– Cấu tạo, hiệu quả, nguyên tắc sử dụng bảo đảm an toàn và dữ gìn và bảo vệ những công cụ và thiết bị sau :
+ Máy gò mũi, gò mang, gò hậu .
+ Các máy làm phẳng chân gò .
+ Thiết bị định hình BTP gò .
+ Thiết bị giải quyết và xử lý vết nhăn trên BTP gò, giầy thành phẩm .
+ Máy mài tạo nhám chân gò .
+ Máy phun xì làm bóng giầy và mặt đế .
+ Công cụ tương hỗ đóng hộp, đóng thùng …

b) Làm được:

– Kiểm tra vô hiệu sai hỏng ( nếu có ) của :
+ Phom
+ BTP nguồn vào ( mũ giầy, pho, những chi tiết cụ thể phần đế : đế trong, đế tiền chế … )
+ BTP gò
+ Mối link giữa phần mũ và phần đế trên giầy thành phẩm
+ Gò – ráp đế và triển khai xong những kiểu giầy có cấu trúc mũ giầy, đế giầy đơn thuần .
– Sắp việc trong dây chuyền sản xuất gò – ráp đế và triển khai xong giầy .

Bậc 4/6:

a) Hiểu biết:

– Đặc điểm, đặc thù của những loại nguyên vật liệu làm đế thường thì ; những loại keo, dung môi … thường dùng dán ép đế giầy .
– Phương pháp ép đúc, lắp ráp … những kiểu đế giầy phức tạp về mẫu mã và nhiều sắc tố .
– Quy trình gò – ráp đế và hoàn thành xong 1 số ít kiểu giầy có cấu trúc mũ giầy, đế giầy phức tạp .
– Các chỉ tiêu cảm quan của giầy thành phẩm .
– Cấu tạo, tính năng, nguyên tắc sử dụng bảo đảm an toàn và dữ gìn và bảo vệ những thiết bị sau :
+ Buồng sấy và hoạt hoá keo ( loại keo, thời hạn, nhiệt độ, vận tốc băng chuyền … )
+ Máy ép đế, máy ép cạnh đế ( thời hạn, lực ép … )
+ Buồng làm lạnh ( thời hạn, nhiệt độ, vận tốc băng chuyền … )
+ Máy may diễu, máy may cóp ( nếu có ) .
– Biết giải pháp kiểm soát và điều chỉnh và sửa chữa thay thế những hư hỏng thường thì của những thiết bị nêu trên .

b) Làm được:

– Ép đúc trên máy gò và ép đế hoặc lắp ráp trên dây chuyền sản xuất gò – ráp đế 1 số ít loại đế giầy mẫu mã phức tạp và nhiều sắc tố .
– Gò – ráp đế và hoàn thành xong 1 số ít kiểu giầy có cấu trúc mũ giầy, đế giầy phức tạp .
– Điều chỉnh thông số kỹ thuật kỹ thuật của những thiết bị trong dây chuyền sản xuất gò – ráp theo nhu yếu công nghệ tiên tiến .
– Phát hiện nguyên do sai hỏng của : BTP gò, mối link giữa phần mũ và phần đế của giầy thành phẩm ; yêu cầu giải pháp khắc phục .
– Kiểm tra chất lượng giầy thành phẩm theo những chỉ tiêu cảm quan .

Bậc 5/6:

a) Hiểu biết:

– Phương pháp gò – ráp đế và triển khai xong những kiểu giầy .
– Quy trình công nghệ tiên tiến gò – ráp đế và hoàn thành xong giầy theo công nghệ tiên tiến dán, công nghệ tiên tiến khâu diễu – cóp …
– Có kinh nghiệm tay nghề quản lý và vận hành những thiết bị, máy móc sử dụng trong dây chuyền sản xuất gò – ráp đế và hoàn thành xong giầy .
– Phương pháp quản trị và quản lý sản xuất trong dây chuyền sản xuất gò – ráp đế và hoàn thành xong giầy .
– Gò – ráp đế và hoàn thành xong giầy theo giải pháp thủ công bằng tay * .

b) Làm được:

– Gò – ráp đế và hoàn thành xong mọi kiểu giầy .
– Thao tác mẫu thành thạo những quy trình gò – ráp đế và triển khai xong giầy .
– Vận hành thành thạo và bảo đảm an toàn những thiết bị, máy móc sử dụng trong quy trình gò – ráp đế và triển khai xong giầy .
– Phát hiện, nghiên cứu và phân tích nguyên do sai hỏng xảy ra khi gò – ráp đế và triển khai xong giầy ; yêu cầu giải pháp khắc phục .
– Tham gia thiết kế xây dựng quá trình công nghệ tiên tiến gò – ráp đế và hoàn thành xong giầy cho những loại giầy đế định hình ( đúc sẵn ) .
– Phát hiện những nguyên do làm sai hỏng giầy thành phẩm và yêu cầu giải pháp sửa chữa thay thế .
– Bố trí công nhân và việc làm tương thích để dây chuyền sản xuất gò – ráp đế hoạt động giải trí hiệu suất cao ( bảo vệ hiệu suất, chất lượng và tiến trình ) .
– Hướng dẫn việc làm cho công nhân gò – ráp bậc 1/6, 2/6 và 3/6 .
– Gò – ráp đế giầy hoàn hảo theo chiêu thức thủ công bằng tay * .
* Áp dụng với công nhân gò ráp thao tác ở bộ phận làm mẫu .

Bậc 6/6:

a) Hiểu biết:

– Các thao tác cơ bản và nhu yếu kỹ thuật, mỹ thuật trong từng quy trình gò – ráp đế và hoàn thành xong giầy .
– Sử dụng, kiểm soát và điều chỉnh và thay thế sửa chữa hư hỏng thường thì so với những thiết bị, máy móc Giao hàng gò – ráp đế và triển khai xong giầy .
– Các yếu tố ảnh hưởng tác động đến quy trình gò – ráp đế và triển khai xong giầy .
– Có kinh nghiệm tay nghề gò – ráp đế và hoàn thành xong những kiểu giầy .

b) Làm được:

– Gò – ráp đế và hoàn thành xong những kiểu giầy .
– Vận hành thành thạo những loại thiết bị, máy móc sử dụng trong quy trình gò – ráp đế và triển khai xong giầy .
– Tham gia kiến thiết xây dựng tiêu chuẩn loại sản phẩm, những chỉ tiêu kỹ thuật và quá trình công nghệ tiên tiến gò – ráp đế và hoàn thành xong những kiểu giầy có cấu trúc mũ, đế phức tạp .
– Đề xuất những giải pháp ngăn ngừa sự cố kỹ thuật và đề phòng tai nạn đáng tiếc lao động trong quy trình gò – ráp đế và hoàn thành xong giầy .
– Hướng dẫn việc làm cho công nhân gò – ráp bậc 4/6 và 5/6 .
– Tham gia quản trị và quản lý và điều hành dây chuyền sản xuất gò – ráp đế .

3.2.7. Công nhân phụ trợ gò – ráp đế và hoàn thiện giầy:

Bậc 1/4:

a) Hiểu biết:

– Khái niệm cơ bản về mẫu sản phẩm giầy dép .
– Khái quát về nghề gò – ráp đế và triển khai xong giầy .
– Tên gọi, vị trí, vai trò của những chi tiết cụ thể cấu trúc nên phần đế giầy .
– Phân biệt những loại nguyên vật liệu chính dùng làm những chi tiết cụ thể đế giầy .
– Tên gọi, hiệu quả những công cụ gò – ráp đế : phom ; kìm gò ; chổi quét keo ; dụng cụ đựng keo, dao xén, dụng cụ thổi khí …
– Tên gọi ( ký hiệu ), hiệu quả, chiêu thức sử dụng và dữ gìn và bảo vệ bảo đảm an toàn những loại keo dán, dung môi thường dùng trong quy trình gò – ráp đế .
– Mục đích việc làm chuẩn bị sẵn sàng đồng điệu giữa phom, mũ giầy, những cụ thể đế giầy về kiểu và cỡ trong quy trình gò – ráp đế .

b) Làm được:

– Sắp đôi và thả phom lên băng chuyền .
– Quét keo phần mũ, phần đế theo nhu yếu của 1 số ít quy trình .
– Vệ sinh giầy thành phẩm .
– Những việc làm đơn thuần hoàn thành xong giầy trước khi đóng hộp .
– Làm 1 số ít việc làm phụ trợ khác dưới sự hướng dẫn của người sắp việc như phụ nhận vật tư ; luân chuyển phom, BTP. ..

Bậc 2/4:

a) Hiểu biết:

– Vị trí, vai trò của những chi tiết cụ thể đế trong quy trình gò – ráp đế và hoàn thành xong giầy .
– Mục đích của việc hồi ẩm mũ giầy, lồng pho ( mũi, hậu ), định hình hậu giầy …
– Các thao tác đơn thuần thực thi trong quy trình gò – ráp đế và triển khai xong giầy như : bôi quét keo, lấy dấu xác định, mài đế, chải bụi mài, dán độn đế, sửa bavia …
– Nguyên tắc quản lý và vận hành bảo đảm an toàn và dữ gìn và bảo vệ những thiết bị, máy móc ship hàng việc làm sẵn sàng chuẩn bị hoặc tương hỗ trước khi gò hoặc ráp đế .

b) Làm được:

– Các thao tác sẵn sàng chuẩn bị trước khi gò và trước khi ráp đế. Ví dụ : bôi quét keo, lấy dấu xác định, mài đế, chải bụi mài, dán độn đế, sửa bavia …
– Chuyển BTP trên dây chuyền sản xuất gò – ráp đế vào, ra những vị trí sấy, làm lạnh … để không thay đổi hình dáng giầy hoặc tăng độ bền mối dán …
– Tháo phom và sắp đôi giầy thành phẩm .
– Công việc vệ sinh, trang trí làm đẹp giầy trước khi đóng hộp .
– Công việc chuẩn bị sẵn sàng ( hộp, thùng, tem nhãn … ) và đóng gói giầy vào hộp, vào thùng theo hướng dẫn của thợ bậc cao .

Bậc 3/4:

a) Hiểu biết:

– Yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật của những chi tiết cụ thể phần đế giầy .
– Cách sử dụng kìm gò bằng tay thủ công .
– Phương pháp lắp ráp … 1 số ít loại đế giầy đơn thuần về mẫu mã và sắc tố ngay trên dây chuyền sản xuất gò – ráp đế .
– Đọc và hiểu lệnh sản xuất ; tiến trình công nghệ tiên tiến ; văn bản định mức vật tư và những văn bản hướng dẫn kỹ thuật khác …
– Các pháp luật về hình thức đóng gói so với từng loại mẫu sản phẩm và lô hàng hoá .
– Cấu tạo, tác dụng, nguyên tắc sử dụng bảo đảm an toàn và dữ gìn và bảo vệ những thiết bị sau :
+ Các máy làm phẳng chân gò .
+ Thiết bị định hình BTP gò .
+ Thiết bị giải quyết và xử lý vết nhăn trên BTP gò, giầy thành phẩm .
+ Máy mài tạo nhám chân gò .
+ Máy phun xì làm bóng giầy và mặt đế .

b) Làm được:

– Thành thạo những thao tác cơ bản trong quy trình phụ trợ gò – ráp đế và hoàn thành xong giầy như : sắp đôi ; sắp đồng nhất những cụ thể hoặc bộ phận giầy ; xác định ; quét keo ; mài ( BTP gò ; cạnh đế, lòng đế … ) ; chải bụi ; vệ sinh, trang trí giầy ; đóng hộp …
– Áp dụng những thao tác phụ trợ nêu trên để phụ trợ gò – ráp đế và triển khai xong kiểu giầy có cấu trúc mũ, đế đơn thuần trong những quy trình của dây chuyền sản xuất gò – ráp kể cả việc tương hỗ kiểm tra chất lượng thành phẩm và khắc phục những sai hỏng trong trường hợp hoàn toàn có thể .

– Kiểm tra phát hiện sai hỏng của phom; BTP đầu vào (mũ giầy, các chi tiết đế và các nguyên phụ liệu khác); BTP gò; chất lượng mối liên kết giữa mũ và đế của giầy thành phẩm.

– Đóng gói giầy vào hộp, thùng … theo nhu yếu kỹ thuật .
– Tham gia sắp việc trong dây chuyền sản xuất gò – ráp đế và triển khai xong giầy .

Bậc 4/4:

a) Hiểu biết:

– Đặc điểm, đặc thù của những loại nguyên vật liệu làm đế thường thì ; những loại keo, dung môi … thường dùng dán ép đế giầy .
– Phương pháp lắp ráp những kiểu đế giầy phức tạp về mẫu mã và nhiều sắc tố .
– Quy trình gò – ráp đế và hoàn thành xong một số ít kiểu giầy có cấu trúc mũ, đế phức tạp .
– Cấu tạo, tính năng, nguyên tắc sử dụng bảo đảm an toàn và dữ gìn và bảo vệ những thiết bị sau :
+ Buồng sấy và hoạt hoá keo ( loại keo, thời hạn, nhiệt độ, vận tốc băng chuyền … ) .
+ Máy ép đế, máy ép cạnh đế ( thời hạn, lực ép … ) .
+ Buồng làm lạnh ( thời hạn, nhiệt độ, vận tốc băng chuyền … ) .
+ Máy may diễu, máy may cóp .
+ Biết giải pháp kiểm soát và điều chỉnh và thay thế sửa chữa những hư hỏng thường thì của những thiết bị nêu trên .

b) Làm được:

– Áp dụng những thao tác cơ bản trong quy trình phụ trợ gò – ráp đế và hoàn thành xong giầy để phụ trợ gò – ráp một số ít kiểu giầy có cấu trúc mũ, đế phức tạp .
– Điều chỉnh những thông số kỹ thuật buồng sấy, buồng lạnh theo nhu yếu công nghệ tiên tiến .
– Giám sát việc triển khai quy trình tiến độ công nghệ tiên tiến trong những quy trình phụ trợ gò – ráp đế và hoàn thành xong giầy. Phát hiện những nguyên do sai hỏng và có giải pháp khắc phục kịp thời .
– Thao tác mẫu thành thạo những quy trình phụ trợ và hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm tay nghề cho công nhân tiền chế đế bậc 1/4, 2/4 và 3/4 …
– Tham gia công tác làm việc quản trị và điều hành quản lý trong khoanh vùng phạm vi tổ, nhóm sản xuất .

3.2.8. Công nhân bồi vải: (còn gọi là công nhân cán vải)

Bậc 1/4:

a) Hiểu biết:

– Nắm vững nội quy an toàn lao động trong phân xưởng bồi vải. Cụ thể là nội quy bảo đảm an toàn điện, nội quy bảo đảm an toàn hơi, nội quy bảo đảm an toàn cho người và thiết bị khi thao tác quản lý và vận hành máy bồi .
– Trình tự bồi vải .
– Nhận biết được 1 số ít nguyên vật liệu bồi như : những loại vải, mút xốp, cao su đặc …
– Phân biệt được những loại keo sử dụng tại bộ phận bồi vải .

b) Làm được:

– Công việc chuẩn bị sẵn sàng, kiểm tra nguyên vật liệu và thiết bị ; sắp xếp hài hòa và hợp lý vật tư, nguyên vật liệu ở những vị trí thao tác trên máy .
– Thao tác thuần thục trên một loại máy được phân công ở quy trình bồi vải .
– Đóng ngắt những công tắc nguồn, cầu dao điện đúng lúc và bảo đảm an toàn .
– Thực hiện tráng lệ những quy tắc an toàn lao động .

Bậc 2/4:

a) Hiểu biết:

– Tác dụng cơ bản của những loại keo khác nhau dùng cho những nguyên vật liệu bồi .
– Tác dụng của việc dùng những loại keo khác nhau trong quy trình bồi vải .
– Biết công thức và quy trình tiến độ pha những loại keo sử dụng khi bồi vải .
– Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động giải trí của những máy thuộc bộ phận bồi vải .
– Nắm vững quy trình tiến độ bồi vải và những yếu tố tác động ảnh hưởng đến quy trình bồi vải như : nhiệt độ, vận tốc, độ nhớt của keo …
– Quy tắc vệ sinh công nghiệp máy bồi vải .

 b) Làm được:

– Độc lập thao tác đúng tiến trình công nghệ tiên tiến tại những quy trình của máy bồi .
– Thao tác thuần thục trên hai loại máy bồi vải ( nếu có ) .
– Đánh giá được chất lượng loại sản phẩm do mình làm ra và biết cách khắc phục những khuyết tật của loại sản phẩm .
– Vệ sinh máy và khu vực theo pháp luật .

Bậc 3/4:

a) Hiểu biết:

– Cấu tạo và công dụng cơ bản của những bộ phận máy bồi vải .
– Pha chế được những loại keo bồi vải khác nhau .
– Nắm được những chỉ tiêu kiểm tra và chuẩn mực gật đầu của vải bồi .
– Hiểu được sơ bộ chất lượng loại sản phẩm do mình làm ra có tác động ảnh hưởng như thế nào đến những bộ phận có tương quan .
– Các nguyên do làm sai hỏng vải bồi .
– Các nguyên do hư hỏng máy bồi vải …

b) Làm được :

– Thao tác đúng tiến trình công nghệ tiên tiến và bảo vệ chất lượng ở tổng thể những quy trình của máy bồi .
– Độc lập pha chế được loại keo thích hợp với loại nguyên vật liệu cần bồi và tiến trình bồi cán .
– Xây dựng định mức vật tư cho khâu bồi vải .
– Xây dựng quy trình tiến độ công nghệ tiên tiến bồi đúp .
– Có năng lực phát hiện được những mẻ keo không bảo vệ chất lượng và đề xuất kiến nghị giải pháp giải quyết và xử lý .

Bậc 4/4:

a) Hiểu biết:

– Các nguyên do khách quan và chủ quan ( do thao tác ) gây nên hiện tượng kỳ lạ sai hỏng vải bồi ( vải nhăn, không dính, không đanh … ) .
– Các chiêu thức giải quyết và xử lý vải bồi không bảo vệ chất lượng .
– Phát hiện kịp thời những thực trạng không thông thường của máy bồi .
– Công nghệ bồi vải tương thích với từng loại vật tư và nhu yếu của loại sản phẩm .
– Có năng lực kèm cặp được thợ bậc dưới và thợ học việc .

b) Làm được :

– Xử lý vải bồi không bảo vệ chất lượng trong trường hợp hoàn toàn có thể .
– Phát hiện sự cố ; kiểm soát và điều chỉnh, sửa chữa thay thế máy bồi kịp thời tránh tác động ảnh hưởng đến chất lượng vải bồi .
– Có năng lực yêu cầu giải pháp tăng hiệu suất ; tiết kiệm chi phí vật tư, nguyên vật liệu và bảo vệ chất lượng .
– Quản lý và quản lý bộ phận bồi vải .

3.2.9. Công nhân cán luyện cao su:

Bậc 1/6:

Phải qua thời hạn kèm cặp kim chỉ nan và thực hành thực tế trong thời hạn tối thiểu là 03 tháng .

a) Hiểu biết:

– Nội quy an toàn lao động cho người, thiết bị ; quá trình quản lý và vận hành bảo đảm an toàn và quy tắc vệ sinh công nghiệp so với những thiết bị điện, hơi, cán trong phân xưởng cán luyện .
– Công dụng và sự sắp xếp của những thiết bị trong phân xưởng cán luyện .
– Khái quát về tiến trình cán luyện cao su đặc .
– Phân biệt được những loại cao su đặc bán thành phẩm ( sắc tố, độ cứng, độ dẻo ) dùng cho việc sản xuất giầy .
– Yêu cầu chất lượng loại sản phẩm ở quy trình được phân công .
– Biết cân cao su đặc đúng chuẩn bằng dụng cụ đo chuyên dùng .

b) Làm được:

– Phụ việc thành thạo trong những việc làm sau : sẵn sàng chuẩn bị, kiểm tra phương tiện đi lại và nguyên vật liệu ; xếp đặt tàng trữ cao su đặc theo đúng lao lý .
– Thao tác thuần thục ở quy trình được phân công như : thao tác máy luyện phá, thực thi những quy trình sơ luyện …
– Tra dầu mỡ vào máy cán đúng lao lý .

Bậc 2/6:

a) Hiểu biết:

– Khái quát về công nghệ cao su đang sản xuất tại đơn vị chức năng .
– Mục đích, công dụng của việc sơ luyện từng đoạn, hỗn luyện và nhiệt luyện .
– Nắm được tên gọi, nhận dạng bên ngoài và công dụng cơ bản của những nhóm hoá chất ( phụ gia ) trong đơn pha chế như :
+ Nhóm cao su đặc : cao su đặc tự nhiên, cao su đặc tổng hợp .
+ Nhóm những chất lưu hoá : lưu huỳnh, thực thi …
+ Nhóm những chất hoá dẻo : dầu, a. stearíc, nến, nhựa thông …
+ Nhóm những chất phòng lão .
+ Nhóm những chất độn ….
– Ý nghĩa đơn cử của trật tự cho thuốc, điều kiện kèm theo khống chế nhiệt độ ở từng quá trình của bộ phận luyện .
– Yêu cầu chất lượng của những loại cao su đặc BTP trong xưởng cán luyện .
– Cấu tạo, tính năng, nguyên tắc quản lý và vận hành bảo đảm an toàn và dữ gìn và bảo vệ tổng thể những loại máy luyện .

b) Làm được :

– Độc lập thao tác thuần thục, đúng tiến trình công nghệ tiên tiến ở những máy luyện cho tổng thể những loại cao su đặc sơ luyện, hỗn luyện .
– Dùng tay sờ và mắt nhìn biết được 1 số ít loại hoá chất cơ bản dùng trong cao su đặc như : ôxyt kẽm ( ZnO ), bột nhẹ, lưu huỳnh … và những loại cao su đặc tự nhiên, cao su đặc tổng hợp .
– Thao tác được ở máy nhiệt luyện, ra tấm dưới sự hướng dẫn, kèm cặp của công nhân cán luyện bậc 3/6 trở lên .
– Cắt được mẫu cao su đặc đúng chuẩn theo nhu yếu kỹ thuật .
– Cho cao su đặc vào máy được đều đặn, không mắc kẹt hoặc phân tán ; thu hẹp, nới rộng khoảng cách hai quả lô máy cán đúng thời cơ và đúng chuẩn .
– Làm được việc làm hoà tan keo theo quá trình công nghệ tiên tiến khuấy keo .

Bậc 3/6:

a) Hiểu biết:

– Cấu tạo cụ thể của những thiết bị cán luyện .
– Nắm được quy trình tiến độ công nghệ tiên tiến của những bộ phận tương quan như gò – ráp đế, hấp ; biết những ảnh hưởng tác động của chất lượng cao su đặc cán luyện đến quy trình gò – ráp đế và hấp giầy .
– Ý nghĩa, công dụng của độ dẻo cao su đặc sơ luyện, hỗn luyện trong quy trình công nghệ tiên tiến ; những nhu yếu về chất lượng BTP và thành phẩm cao su đặc .
– Hiểu tính năng, nhu yếu kỹ thuật của cao su đặc BTP thuộc quy trình được phân công .
– Nắm được nhu yếu kỹ thuật, quy cách những chi tiết cụ thể bằng cao su đặc trên đôi giầy .
– Biết được những nguyên do do sơ luyện, hỗn luyện gây nên khi có mẻ cao su đặc không bảo vệ chất lượng .
– Quy trình thao tác của quy trình hỗn luyện .
– Nguyên nhân hư hỏng máy cán thường gặp .

b) Làm được:

– Thao tác thành thạo, đúng quá trình công nghệ tiên tiến và bảo vệ chất lượng BTP ở tổng thể những máy cán luyện ( thành thạo những thao tác cắt hòn đảo trái, phải ; rời trục ; dính trục ; khoét lỗ ; cuộn tròn ; trở đầu ; gấp tam giác … ) .
– Biết sử dụng thêm một loại thiết bị khác của phân xưởng cán luyện như : máy cắt, máy đùn …
– Sờ bằng tay khống chế được nhiệt độ trong phạm vi sai số được cho phép nhanh gọn, đúng chuẩn .
– Căn cứ vào quá trình mới ( nếu có ) độc lập thao tác luyện được một loại cao su đặc mới .
– Phát hiện những tín hiệu không bình thường của cao su đặc trong quy trình cán luyện và báo cho người có nghĩa vụ và trách nhiệm .
– Sửa chữa những hư hỏng thường thì ở máy cán luyện trong trường hợp được cho phép .

Bậc 4/6:

a) Hiểu biết:

– Nắm vững và phân biệt những loại nguyên vật liệu chính. Phân biệt chất độn tăng cường và chất độn trơ .
– Tính năng, tính năng của những loại hoá chất và những loại cao su đặc sống trong việc gia công chế biến cao su đặc ; công dụng của tỉ lệ trong đơn pha chế .
– Những nguyên do cơ bản do thao tác hoàn toàn có thể dẫn đến cao su đặc không bảo vệ về độ cứng, tỉ trọng, độ dẻo, cường lực chống va đập, độ dãn dài, dãn dư …
– Các giải pháp giải quyết và xử lý cao su đặc không bảo vệ chất lượng về tỷ trọng, độ cứng, độ dẻo, cường lực chống va đập .
– Các tiêu chuẩn kỹ thuật của tổng thể những BTP và thành phẩm cao su đặc trong phân xưởng cán luyện .
– Hướng dẫn, kèm cặp công nhân cán luyện cao su đặc bậc 1/6, 2/6, 3/6 và thợ học việc .

 b) Làm được:

– Xử lý được những loại cao su đặc không bảo vệ chất lượng về độ dẻo, độ cứng, nhầm thuốc theo đơn .
– Phát hiện và giải quyết và xử lý những sự cố về thiết bị để tránh ảnh hưởng tác động đến BTP đang luyện .
– Phân biệt được tổng thể những loại hoá chất sử dụng trong quy trình cán luyện cao su đặc và mục tiêu sử dụng chúng .
– Ước tính định mức tiêu tốn nguyên vật liệu của quy trình được phân công .
– Có năng lực chỉ huy về mặt kỹ thuật trong bộ phận cán luyện .
– Cao su cán luyện bảo vệ kỹ thuật đạt trên 95 % .

Bậc 5/6:

a) Hiểu biết:

– Các tiêu chuẩn chất lượng của cao su đặc hỗn luyện như độ dẻo, tỷ trọng, độ cứng, cường lực chống va đập, dãn dài, mài mòn, tính năng lão hoá … và ý nghĩa của những tiêu chuẩn đó .
– Các nguyên do nội tại ( pha chế ) và những nguyên do khách quan ( công nghệ tiên tiến ) làm ảnh hưởng tác động đến chất lượng việc làm của bộ phận xuất tấm, cán hoa, ráp đế, hấp giầy …
– Chi tiết, tỉ mỉ về quy trình thao tác ở bộ phận hỗn luyện .
– Hiểu biết toàn bộ những loại cao su đặc sống thông dụng và giải pháp chế biến cao su đặc sống từ mủ cao su đặc ; biết cách dữ gìn và bảo vệ cho từng loại cao su đặc .
– Một số công thức phối trộn, định mức tiêu tốn cấu thành đế giầy mẫu mã đơn thuần, một màu .
– Các chỉ tiêu kiểm tra và chuẩn mực gật đầu của toàn bộ những BTP và thành phẩm cao su đặc trong xưởng .
– Lý thuyết về công nghệ cao su một cách mạng lưới hệ thống và tích luỹ được nhiều kinh nghiệm tay nghề trong nghành nghề dịch vụ cán luyện cao su đặc .
– Hiểu rõ cấu trúc, nguyên tắc hoạt động giải trí của những trang thiết bị có trong phân xưởng cán luyện .

b) Làm được:

– Vận hành ở bất kỳ vị trí nào trong phân xưởng cán luyện .
– Độc lập giải quyết và xử lý những loại cao su đặc bán tự lưu và cao su đặc phế phẩm thành những mẫu sản phẩm cấp thấp .
– Có năng lực pha chế và tổ chức triển khai luyện thí nghiệm một loại cao su đặc mới hoặc kiểm soát và điều chỉnh công thức cán luyện một cách thích hợp để cán luyện loại cao su đặc mới theo nhu yếu của sản xuất .
– Hướng dẫn và tổ chức triển khai cho công nhân trong bộ phận thực thi tốt những quy trình trong công nghệ tiên tiến gia công những loại cao su đặc .
– Tham gia đào tạo và giảng dạy công nhân cán luyện cao su đặc bậc 1/6 và 2/6 về kim chỉ nan và thực hành thực tế .
– Truyền đạt kinh nghiệm tay nghề cho công nhân cán luyện cao su đặc bậc 3/6 và 4/6 .

Bậc 6/6:

a) Hiểu biết:

– Hiểu công thức phối trộn cấu trúc nên đế giầy mà đơn vị chức năng đã sản xuất ; biết hiệu quả của từng loại hoá chất trong công thức .
– Có năng lực đề xuất kiến nghị công thức phối trộn, thiết kế xây dựng những quy trình tiến độ kỹ thuật sản xuất loại đế giầy mẫu mã phức tạp, đa sắc tố .
– Các nhu yếu bảo dưỡng trang thiết bị trong phân xưởng cán luyện .
– Kiến thức tổng quan về quy trình sản xuất diễn ra trong đơn vị chức năng .

b) Làm được:

– Tổ chức sắp xếp được dây chuyền sản xuất sản xuất và chỉ huy kỹ thuật trong phân xưởng cán luyện .
– Phân tích phát hiện nguyên do sai hỏng yêu cầu giải pháp thay thế sửa chữa, khắc phục để cho ra loại sản phẩm bảo vệ chất lượng .
– Phối hợp với bộ phận thay thế sửa chữa bảo dưỡng, bảo trì trang thiết bị theo lao lý .

3.2.10. Công nhân lưu hoá cao su: (gọi tắt: công nhân lưu hoá)

Bậc 1/6:

a) Hiểu biết:

– Các quy tắc sử dụng bảo đảm an toàn thiết bị áp lực đè nén, bảo đảm an toàn điện, hơi ; nội quy bảo đảm an toàn cho người và thiết bị khi thao tác quản lý và vận hành nồi hấp .
– Khái quát tiến trình lưu hoá giầy vải bằng nồi hấp điện và nồi hấp bằng hơi nước .
– Công dụng và sự sắp xếp của những thiết bị ở bộ phận lưu hoá giầy .
– Được cấp chứng từ quản lý và vận hành thiết bị áp lực đè nén .

b) Làm được:

– Vận hành hệ thống thiết bị lưu hóa theo đúng quá trình công nghệ tiên tiến dưới sự hướng dẫn của thợ lưu hoá bậc 4/6 trở lên .
– Kiểm tra và đẩy giầy ra, vào lò hấp. Xếp và bóc giầy ( tháo giầy ) thành thạo theo đúng nhu yếu kỹ thuật, bảo vệ chất lượng của giầy .
– Theo dõi nhiệt độ, áp suất, thời hạn trong quy trình hấp giầy ; cấp, xả khí nóng, khí lạnh theo đúng lao lý và nhu yếu kỹ thuật .

Bậc 2/6:

a) Hiểu biết:

– Ảnh hưởng của 1 số ít yếu tố ( nhiệt độ, áp suất, thời hạn ) tới chất lượng cao su đặc lưu hoá .

 b) Làm được:

– Vận hành thành thạo hệ thống thiết bị lưu hoá giầy từ khâu đầu đến khâu cuối .
– Theo dõi và kiểm soát và điều chỉnh những thông số kỹ thuật nhiệt độ, áp suất, thời hạn … cho tương thích với quy trình tiến độ công nghệ tiên tiến để mẫu sản phẩm giầy lưu hoá bảo vệ chất lượng .

Bậc 3/6:

a) Hiểu biết:

– Hiểu được quy trình lưu hoá giầy có ảnh hưởng tác động như thế nào đến chất lượng loại sản phẩm .
– Hiểu được nguyên do gây nên 1 số ít hiện tượng kỳ lạ sai hỏng mẫu sản phẩm thường gặp trong quy trình lưu hoá .

b) Làm được:

– Có năng lực phát hiện một số ít sai hỏng của thiết bị và giải quyết và xử lý kịp thời để bảo vệ bảo đảm an toàn cho người, thiết bị và giầy thành phẩm .
– Phòng ngừa và giải quyết và xử lý được những hiện tượng kỳ lạ gây sai hỏng loại sản phẩm trong quy trình lưu hoá. Ví dụ : nhiệt độ không đạt mức nhu yếu cần lê dài thời hạn lưu hoá hoặc áp suất không đạt mức nhu yếu cần phải cấp bổ xung …

Bậc 4/6:

a) Hiểu biết:

– Nguyên lý cấu trúc của nồi hấp ; hiệu quả ; tính năng kỹ thuật của từng chi tiết cụ thể, nhu yếu kỹ thuật và độ bảo đảm an toàn của nồi hấp .
– Những loại vật tư được phép đưa vào nồi hấp .

b) Làm được:

– Sửa chữa những hỏng hóc thường thì của thiết bị như van cấp hơi, khí nén, bảo ôn những đường ống .
– Lắp được joăng đệm cửa nồi .
– Huớng dẫn việc làm cho công nhân lưu hoá bậc 1/6, 2/6
– Quản lý, quản lý và điều hành tổ sản xuất .

Bậc 5/6:

a) Hiểu biết:

– Hiểu biết đơn cử những pháp luật khắt khe của thiết bị nồi hấp và những thiết bị bảo vệ .
– Nắm rõ được diễn biến xảy ra : những phản ứng hoá học, khí hơi khi thiết bị đang quản lý và vận hành .
– Biết được vật tư sản xuất những chi tiết cụ thể trong thiết bị nồi hấp .

b) Làm được:

– Sắp xếp hài hòa và hợp lý những loại sản phẩm đưa vào thiết bị hấp để có hiệu suất cao nhất và bảo vệ nhu yếu kỹ thuật .
– Xử lý hoặc đưa ra quyết định hành động ngừng sử dụng thiết bị kịp thời khi có sự cố về thiết bị hoặc mẫu sản phẩm .
– Tham gia huấn luyện và đào tạo thực hành thực tế cho công nhân lưu hoá bậc 1/6, 2/6 và 3/6 .

Bậc 6/6:

a) Hiểu biết:

– Tầm quan trọng của bộ phận lưu hoá trong quy trình sản xuất .
– Nguyên nhân và cách khắc phục những sự cố ( so với người, thiết bị và mẫu sản phẩm ) thường xảy ra trong quy trình quản lý và vận hành thiết bị lưu hoá .
– Quá trình sản xuất trong toàn đơn vị chức năng .

b) Làm được:

– Chỉ đạo kỹ thuật trong phân xưởng .
– Tổ chức quản lý và điều hành ca sản xuất bảo vệ độ bảo đảm an toàn cao cho người, thiết bị và mẫu sản phẩm .
– Tham gia giảng dạy thực hành thực tế cho công nhân lưu hoá bậc 4/6 và 5/6 .

3.2.11. Công nhân bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị ngành giầy:

3.2.11. 1. Quy định chung so với công nhân bảo trì, thay thế sửa chữa thiết bị ngành giầy :
Bên cạnh việc tuân thủ những lao lý chung so với công nhân ngành giầy, công nhân bảo trì, thay thế sửa chữa thiết bị ngành giầy còn phải tuân thủ những lao lý sau :
– Trình độ ngoại ngữ tối thiểu được lao lý so với :
+ Bậc 1, 2 : tiếng Anh ( hoặc tiếng Trung, tiếng Hàn … ) tương tự trình độ A
+ Bậc 3, 4 : tiếng Anh ( hoặc tiếng Trung, tiếng Hàn … ) tương tự trình độ B .
+ Bậc 5 trở lên : tiếng Anh ( hoặc tiếng Trung, tiếng Hàn … ) tương tự trình độ C .
– Trình độ những nghề tương quan được lao lý so với :
+ Bậc 3 : có trình độ nghề sản xuất cơ khí tương tự bậc 1 và nghề điện tương tự bậc 1 ( phụ lục 2 và 3 ) .
+ Bậc 4 : có trình độ nghề thuỷ, khí lực tương tự bậc 1 .
+ Bậc 5 : có trình độ nghề mạch tinh chỉnh và điều khiển ( điện tử, bán dẫn … ) tương tự bậc 1 .

Lưu ý: đối với bậc càng cao thì trình độ nghề nêu trên cũng được nâng cao tương ứng.

– Công nhân sửa chữa thay thế được loại thiết bị nào thì có năng lực quản lý và vận hành được thiết bị đó .
– Cụm từ thay thế sửa chữa dùng trong tiêu chuẩn này có nghĩa khá đầy đủ là : những việc làm bảo trì kỹ thuật, lắp ráp kiểm tra kiểm soát và điều chỉnh, khắc phục sửa chữa thay thế những mức độ .
– Công nhân bảo trì thay thế sửa chữa thiết bị ngành giầy bậc 1/7 được huấn luyện và đào tạo trong thời hạn tối thiểu 06 tháng. Đối với thợ bậc cao hơn phải được giảng dạy và bổ túc thêm để cung ứng được nhu yếu của tiêu chuẩn .
3.2.11. 2. Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân bảo trì, thay thế sửa chữa thiết bị ngành giầy : ( gọi tắt là công nhân sửa chữa thay thế )

Bậc 1/7

a) Hiểu biết:

– Hiểu được tính năng và khoanh vùng phạm vi sử dụng, lựa chọn một số ít chủng loại dầu mỡ bôi trơn đa phần sử dụng trong những thiết bị ngành giầy .
– Đọc được bản vẽ sơ đồ bôi trơn .
– Nắm được cấu trúc và nguyên tắc hoạt động giải trí của những thiết bị, dụng cụ bôi trơn thường dùng .
– Nắm vững cấu trúc và nguyên tắc hoạt động giải trí của những thiết bị ngành giầy có độ phức tạp R là 1 ( Phụ lục 1 ) .
– Công việc bảo trì kỹ thuật những thiết bị ngành giầy đa phần .

b) Làm được:

– Các việc làm bảo trì kỹ thuật, tra dầu mỡ bôi trơn những thiết bị ngành giầy hầu hết … dưới sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật hoặc công nhân thay thế sửa chữa bậc cao .
– Sử dụng thành thạo những thiết bị bôi trơn thường thì .
– Phụ việc cho công nhân sửa chữa thay thế bậc cao hơn .
– Sửa chữa những thiết bị ngành giầy có độ phức tạp R là 1 .

Bậc 2/7

a) Hiểu biết:

– Đọc được bản vẽ cụ thể máy thường thì như : những trục trơn, bạc đơn thuần và hiểu những điều kiện kèm theo kỹ thuật cơ bản ghi trên bản vẽ .
– Nắm được những quy ước về dung sai lắp ghép ghi trên bản vẽ. Hiểu được những nhu yếu về độ đúng mực gia công, về đặc thù của những chính sách lắp ghép .
– Biết chiêu thức sử dụng 1 số ít dụng cụ đo kiểm thường thì dùng trong thay thế sửa chữa như thước lá, thước cặp từ 1/10 đến 1/50, pan me 1/100, Ni vô …
– Biết ký hiệu, đặc thù và tác dụng những vật tư thường dùng như : gang, thép, sắt kẽm kim loại mầu, vật tư phi kim loại …
– Biết tên gọi, chủng loại và tác dụng của những thiết bị ngành giầy đa phần .
– Nắm vững cấu trúc và nguyên tắc hoạt động giải trí của những thiết bị ngành giầy có độ phức tạp R là 2 .

b) Làm được:

– Sử dụng thành thạo những dụng cụ, công cụ sửa chữa thay thế thường thì như : búa, kìm, cờ lê, mỏ lết, dũa, khoan tay …
– Chặt, cưa được thép thanh ; dũa, mài ba via .
– Dũa ; cạo được những mặt phẳng thường thì đạt nhu yếu kỹ thuật .
– Mài được lưỡi khoan ruột gà đường kính 4 mm đến 10 mm bảo vệ kỹ thuật .
– Tháo lắp được vòng bi thường thì .
– Biết trộn vữa đổ móng máy theo công thức hướng dẫn .
– Lắp đặt được những thiết bị ngành giầy cỡ nhỏ và đơn thuần trên nền nhà và móng máy đạt nhu yếu kỹ thuật .
– Hướng dẫn công nhân công nghệ tiên tiến quản lý và vận hành được những thiết bị ngành giầy có độ phức tạp R là 2 trở xuống bảo vệ phát huy hết tính năng tác dụng, hiệu suất và bảo đảm an toàn .
– Sửa chữa được những thiết bị ngành giầy có độ phức tạp R là 2 trở xuống .

Bậc 3/7

a) Hiểu biết:

– Đọc được những bản vẽ cụ thể máy phức tạp hơn như pu ly 3 bậc, trục vít me, bánh răng …
– Nắm vững những quy ước về dung sai lắp ghép ghi trên bản vẽ. Nắm vững về nhu yếu độ đúng chuẩn size và độ đúng chuẩn gia công, đặc thù của những chính sách lắp ghép .
– Sử dụng thành thạo những dụng cụ đo kiểm thường dùng trong sửa chữa thay thế như thước cặp đến 1/50, pan me 1/100, đồng hồ đeo tay so, căn mẫu …
– Nắm vững cấu trúc và nguyên tắc hoạt động giải trí của những thiết bị ngành giầy có độ phức tạp R là 3 trở xuống .

b) Làm được:

– Sửa chữa những thiết bị ngành giầy có độ phức tạp R là 3 trở xuống, kể cả 1 số ít hư hỏng thường thì về điện .
– Phân loại những cụ thể bị mòn hỏng thông thường khi tháo ra để sửa chữa thay thế định kỳ ( dạng sửa chữa thay thế vừa và lớn ) .
– Tổ chức việc làm sửa chữa thay thế thiết bị cho một nhóm công nhân ( tháo lắp, phân loại hư hỏng ) .
– Làm được việc làm của thợ nguội sản xuất bậc 1 .

Bậc 4/7

a) Hiểu biết:

– Vẽ được cụ thể máy đơn thuần có 1 hình chiếu .
– Đọc được bản vẽ lắp bộ phận máy, bản vẽ cụ thể máy phức tạp, nắm vững những nhu yếu kỹ thuật ghi trên bản vẽ và biết những giải pháp công nghệ tiên tiến triển khai những nhu yếu đó .
– Hiểu biết về chuỗi kích cỡ, tự đề ra được kích cỡ và một vài nhu yếu kỹ thuật chính .
– Biết tra 1 số ít trị số dung sai trong sổ tay dung sai lắp ghép .
– Sử dụng thành thạo những dụng cụ đo kiểm trong thay thế sửa chữa. Hiểu được nguyên tắc cấu trúc của một số ít dụng cụ đo kiểm hầu hết .
– Nắm vững những ký hiệu, đặc thù và hiệu quả những vật tư thường dùng như gang, thép, sắt kẽm kim loại mầu, kim loại tổng hợp, vật tư phi kim loại .
– Biết lựa chọn và trộn lẫn, sửa chữa thay thế một số ít loại dầu mỡ .
– Nắm vững cấu trúc và nguyên tắc hoạt động giải trí của những thiết bị ngành giầy có độ phức tạp R là 4 trở xuống .
– Nắm được 1 số ít kỹ năng và kiến thức về thủy, khí lực đơn thuần tương tự bậc 1 như : sơ đồ mạch thuỷ khí lực đơn thuần, những cơ cấu tổ chức hầu hết và nguyên tắc hoạt động giải trí của mạch thuỷ lực ; 1 số ít trục trặc thường thì của mạch và những cơ cấu tổ chức trên, nguyên do và cách khắc phục …

b) Làm được:

– Sửa chữa những thiết bị ngành giầy có độ phức tạp R là 4 trở xuống, kể cả 1 số ít hư hỏng về thủy, khí lực .
– Chỉ đạo một nhóm công nhân luân chuyển máy móc bảo vệ bảo đảm an toàn cho người và thiết bị .
– Biết phục sinh những chi tiết cụ thể mòn hỏng .
– Tổ chức việc làm thay thế sửa chữa thiết bị cho một tổ hoặc một đội thay thế sửa chữa trong khoanh vùng phạm vi những xưởng sản xuất .
– Lập biểu đồ thay dầu mỡ cho thiết bị của một phân xưởng sản xuất .

Bậc 5/7

a) Hiểu biết:

– Đọc được bản vẽ cụm hoặc bản vẽ chi tiết cụ thể phức tạp như trục khuỷu, trục chính, trục cam. Nắm vững những nhu yếu kỹ thuật ghi trên bản vẽ và biết những giải pháp công nghệ tiên tiến thực thi những nhu yếu đó .
– Vẽ được bản vẽ chi tiết cụ thể máy có 2 hình chiếu .
– Lựa chọn hoặc sửa chữa thay thế được một số nguyên, vật tư thiết yếu trong sửa chữa thay thế .
– Biết mác bê tông làm móng máy .
– Nắm vững cấu trúc và nguyên tắc hoạt động giải trí của những thiết bị sản xuất giầy có độ phức tạp tối đa R là 5 .
– Nắm được 1 số ít kiến thức và kỹ năng về mạch điện tinh chỉnh và điều khiển đơn thuần tương tự bậc 1 như : sơ đồ mạch điện điều khiểu đơn thuần, những cơ cấu tổ chức hầu hết của mạch, kể cả một số ít chi tiết cụ thể điện tử và bán dẫn, hoạt động giải trí của những cơ cấu tổ chức đó và mạch tinh chỉnh và điều khiển. Biết những hư hỏng thường thì nguyên do và cách khắc phục của mạch điều khiển và tinh chỉnh và những cơ cấu tổ chức trên .

b) Làm được:

– Sửa chữa được hàng loạt những thiết bị ngành giầy ( có độ phức tạp tối đa R là 5 ) về phần cơ, kể cả một số ít hư hỏng về mạch tinh chỉnh và điều khiển ( kiểm tra, phát hiện, thay thế sửa chữa … )
– Lập lịch thay thế sửa chữa định kỳ thiết bị cho một phân xưởng sản xuất .
– Dự trù được phụ tùng sửa chữa thay thế và nguyên vật liệu Giao hàng cho một dạng sửa chữa thay thế vừa hoặc lớn của một thiết bị ngành giầy có độ phức tạp R là 5 trở xuống ( những cụ thể, bộ phận phần cơ của hàng loạt những thiết bị ngành giầy ) .
– Tổ chức việc làm sửa chữa thay thế cho một phân xưởng thay thế sửa chữa .
– Nhận xét và nhìn nhận công tác làm việc tổ chức triển khai sửa chữa thay thế thiết bị của doanh nghiệp sản xuất giầy .

Bậc 6/7

a) Hiểu biết:

– Đọc được bản vẽ phức tạp, bản vẽ lắp chung, sơ đồ toàn máy. Nắm vững những nhu yếu kỹ thuật ghi trên bản vẽ và biết những giải pháp công nghệ tiên tiến thực thi những nhu yếu đó. Phát hiện được những sai sót trên bản vẽ nếu có .
– Vẽ được chi tiết cụ thể máy có 3 hình chiếu .
– Hiểu biết về chuỗi size, biết ra điều kiện kèm theo về dung sai lắp ghép những cụ thể tương đối phức tạp ( trục bậc, bạc ren, khối hộp đơn thuần … ) .
– Biết sử dụng sổ tay dung sai lắp ghép ( tra, so sánh, lựa chọn cách lắp ghép )
– Biết rõ những đặc thù hư hỏng của những thiết bị ngành giầy và đề ra những giải pháp thay thế sửa chữa thích hợp .
– Nắm vững cấu trúc và nguyên tắc hoạt động giải trí của tổng thể những chủng loại thiết bị sản xuất giầy .
– Biết lập trình cho những thiết bị có tinh chỉnh và điều khiển theo chương trình .

b) Làm được

– Quản lý tốt công tác làm việc sửa chữa thay thế thiết bị của một phân xưởng thay thế sửa chữa ( lập kế hoạch và thực thi quá trình sửa chữa thay thế … ) .
– Giải quyết hầu hết những hư hỏng của những thiết bị ngành giầy, kể cả một số ít hư hỏng về điện, thủy khí lực và mạch điều khiển và tinh chỉnh … yêu cầu giải pháp sửa chữa thay thế những hư hỏng nặng ( phục sinh, sửa chữa thay thế, kiểm soát và điều chỉnh, thay thế sửa chữa nguội, thay thế sửa chữa cụ thể, bảng mạch … ) .
– Phân tích những nguyên do hầu hết làm mất độ đúng mực của thiết bị ngành giầy và đề ra giải pháp lê dài tuổi thọ của thiết bị ( về sử dụng, bảo trì, kiểm tra, thay thế sửa chữa định kỳ ) .
– Dự trù phụ tùng thay thế sửa chữa và nguyên vật liệu ( kể cả dầu mỡ ) ship hàng cho thay thế sửa chữa định kỳ trong một năm của một phân xưởng sản xuất .
– Biết so sánh những chỉ tiêu kinh tế tài chính kỹ thuật trong thay thế sửa chữa ( nguyên vật liệu hao phí, nhân công sửa chữa thay thế, thời hạn dừng máy … ) để tổ chức triển khai hơp lý việc thay thế sửa chữa và giảm giá tiền thay thế sửa chữa .
– Đề ra những giải pháp hầu hết để nâng cao chất lượng thay thế sửa chữa .
– Lập quy trình thay thế sửa chữa ( quy trình tiến độ tháo lắp, hồi sinh hoặc lắp ráp mới ) .

Bậc 7/7

a) Hiểu biết:

– Đọc được bản vẽ phức tạp như trục rỗng nhiều bậc, bánh răng, ngoàm, cam tổng hợp, thân bơm, thân hộp số … bản vẽ chung gá lắp, sơ đồ động toàn máy …
– Nắm vững những nhu yếu kỹ thuật ghi trên những bản vẽ và hiểu rõ những giải pháp công nghệ tiên tiến thực thi những nhu yếu đó. Phát hiện được những sai sót trong những bản vẽ phức tạp nếu có .
– Xây dựng được bản vẽ chung ( vẽ, cho những điều kiện kèm theo kỹ thuật, nhiệt luyện … ) một bộ phận máy, một gá lắp … để trình diễn giải pháp nâng cấp cải tiến của mình .
– Biết việc làm, nội dung học tập cho khóa huấn luyện và đào tạo công nhân sữa chữa hoặc bổ túc cho công nhân thay thế sửa chữa nâng bậc .

b) Làm được:

– Tham gia tổ chức triển khai, quản trị và đào tạo và giảng dạy công nhân bảo trì, thay thế sửa chữa thiết bị ngành giầy ; hay nâng bậc cho công nhân sưa chữa ( thiết kế xây dựng nội dung huấn luyện và đào tạo, hướng dẫn kinh nghiệm tay nghề, sắp xếp thiết bị thực tập, tổ chức triển khai kiểm tra nhìn nhận trình độ … ) .
– Lập được đồ án nâng cấp cải tiến máy theo nhu yếu kỹ thuật ( nâng cấp cải tiến từng bộ phận, đổi khác size chính, trang bị thêm thiết bị bảo đảm an toàn bảo hiểm … ) .
– Cài đặt, lập trình được một số ít chương trình hoạt động giải trí đơn thuần của thiết bị điều khiển và tinh chỉnh theo chương trình .
 

PHỤ LỤC 1:

ĐỘ PHỨC TẠP SỬA CHỮA R CỦA CÁC THIẾT BỊ NGÀNH GIẦY .

TT

Loại thiết bị

Độ phức tạp sửa chữa (R)

Ghi chú

1 Máy chặt thuỷ lực

4

2 Máy lạng da mũ

3

3 Máy cắt viền

2

4 Máy bồi vải

4

5 Máy dẫy mép

3

6 Máy in số

3

7 Máy gấp mép

3

8 Máy ép dán cao tần

4

9 Máy đục lỗ ô dê

2

10 Máy đính ô dê

3

11 Máy may những loại 1 kim

2

12 Máy may những loại 2 kim

3

13 Máy may ziczac vạn năng

3

14 Máy may những loại có dao xén

3

15 Máy may vi tính

4

Phần vi tính chuyên ngành
16 Máy là chẽ hậu giầy

2

17 Máy vắt sổ những loại

4

18 Máy thêu vi tính

4

Phần vi tính chuyên ngành
19 Máy định hình hậu giầy

4

20 Máy định hình pho mũi

4

21 Máy định hình đế trong

4

22 Máy bôi keo mép

2

23 Máy bôi keo mặt đế

1

24 Máy đính đế 1 vào phom

1

25 Máy làm ẩm mũ giầy

3

26 Máy gò mũi

5

27 Máy gò mang

4

28 Máy gò hậu và mang

5

29 Máy gò hậu

4

30 Máy định hình chân gò sau gò

4

31 Máy xén mài đế

2

32 Máy hoạt hoá keo

3

33 Máy mài chân gò có hút bụi

2

34 Máy vạch dấu đế

2

35 Máy mài đường mép đế

2

36 Máy ép dán đế hộp

5

37 Máy ép dán đế

4

38 Máy ép chữ thập

4

39 Băng tải gò sấy

3

40 Khoang làm lạnh

4

Thiết bị lạnh chuyên ngành
41 Máy tháo phom

3

42 Máy đóng đinh gót

4

43 Máy khâu thành đế

4

44 Máy khâu đế

4

45 Máy ép lót giầy

2

46 Máy thổi sạch

1

47 Máy lau chải

1

48 Máy là khí nóng

2

49 Súng phun xì mầu

2

50 Nồi hấp giầy

4

51 Máy nén khí

4

52 Máy cắt krếp TL

3

53 Máy cán cao su đặc

4

54 Máy luyện kín

5

55 Máy đùn bím

4

56 Máy khuấy keo

2

57 Dàn ép đế

4

– Các thiết bị không có trong hạng mục trên vận dụng với thiết bị tương tự .
– Việc xác lập bậc phức tạp sửa chữa thay thế R dựa trên 1 số ít tiêu chuẩn đa phần sau :
+ Độ phức tạp trong cấu trúc của máy .
+ Chủng loại và độ phức tạp của cơ cấu tổ chức truyền động .
+ Chủng loại và độ phức tạp của cơ cấu tổ chức tinh chỉnh và điều khiển .
+ Kích thước và độ lớn của máy …
– Đối với những thiết bị ngành giầy có phần thủy, khí lực, điện lạnh, mạch tinh chỉnh và điều khiển, tinh chỉnh và điều khiển theo chương trình phức tạp, khi sửa chữa thay thế ngoài phần việc được pháp luật trong cấp bậc công nhân còn có sự tham gia của cán bộ, công nhân kỹ thuật chuyên ngành .

PHỤ LỤC 2:

TIÊU CHUẨN CẤP BẬC CÔNG NHÂN SỬA CHỮA ĐIỆN ( CỦA TỔNG CỤC ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN KỸ THUẬT ) .

PHỤ LỤC 3:

TIÊU CHUẨN CẤP BẬC CÔNG NHÂN NGUỘI CHẾ TẠO ( CỦA TỔNG CỤC ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN KỸ THUẬT ) .

Chú ý: Trong thực tế hiện nay, khi  đào tạo công nhân sửa chữa thiết bị ngành Giầy nên tuyển những học sinh đã qua các trường đào tạo công nhân nghề nguội chế tạo, điện… để rút ngắn thời gian đào tạo và kết quả đào tạo sẽ có hiệu quả cao hơn.

4. Tài liệu tìm hiểu thêm :
( 1 ). Một số tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân ngành Giầy cấp cơ sở .

(2). Tiêu chuẩn kỹ thuật công nhân cơ khí của Bộ Cơ khí và luyện kim, Nhà xuất bản và Tổng cục Đào tạo công nhân kỹ thuật, Hà Nội – 1974.

( 3 ). Sổ tay thợ giầy – Nhà xuất bản Công nghiệp nhẹ, Mạc tư khoa 1972 .
( 4 ). Giáo trình “ công nghệ tiên tiến cắt, may và gò – ráp đến giầy ” – Viện Nghiên cứu Da Giầy – 2002 .
( 5 ). Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân những ngành nghề khác. / .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *