Hội nghị tiếp xúc cử tri tổ chức khi nào, bao gồm các nội dung gì?

Hội nghị tiếp xúc cử tri là nơi để các ứng viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại nơi mình ứng cử. Đây cũng là một trong 2 hình thức vận động bầu cử.

Ảnh minh họaTheo pháp luật tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm ngoái, thời hạn hoạt động bầu cử được khởi đầu từ ngày công bố list chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời gian mở màn bỏ phiếu 24 giờ .

Như vậy, ở kỳ bầu cử năm nay, thời gian vận động bầu cử bắt đầu từ ngày 27/4 (thời điểm công bố danh sách chính thức các ứng viên) và kết thúc vào ngày 22/5.

Cũng theo lao lý, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp địa phương phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân ở địa phương tổ chức triển khai hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND những cấp. Thành phần tham gia hội nghị gồm đại diện thay mặt những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng và cử tri ở địa phương .Ủy Ban Nhân Dân nơi tổ chức triển khai hội nghị tiếp xúc cử tri có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin về thời hạn, khu vực tổ chức triển khai hội nghị để cử tri tham gia đông đủ .

Chương trình hội nghị tiếp xúc cử tri bao gồm nhiều nội dung, trong đó nội dung quan trọng là đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chủ trì cuộc tiếp xúc cử tri, giới thiệu và đọc tiểu sử tóm tắt của người ứng cử.

Tiếp đó, từng người ứng cử báo cáo giải trình với cử tri về chương trình hành vi của mình nếu được bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND .

Cũng tại hội nghị, cử tri nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình với những người ứng cử. Người ứng cử và cử tri trao đổi dân chủ, thẳng thắn và cởi mở những vấn đề cùng quan tâm.

Sau hội nghị tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh lập báo cáo giải trình tình hình tổ chức triển khai hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND ở địa phương, quan điểm của cử tri về từng người ứng cử ĐBQH gửi đến Hội đồng bầu cử vương quốc và Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Nước Ta .Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam những cấp lập báo cáo giải trình tình hình tổ chức triển khai hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu HĐND ở địa phương mình gửi đến Ủy ban bầu cử cùng cấp và Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp .Q.Hoa t. h / Thoidai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *