Lý thuyết hoạt động của A.N.Leonchev

Lý thuyết hoạt động của N.Leonchev.Về hình thức, có hai loại hoạt động : Hoạt động bên trong ( hoạt động niềm tin ) và hoạt động bên ngoài ( hoạt động vật chất, thực tiễn ) .

Về bản chất, hai loại hoạt động này có cấu tạo chung giống nhau. Hoạt động bên trong có nguồn gốc từ hoạt động bên ngoài, là quá trình chuyển đối tượng từ bên ngoài vào bên trong cá nhân.

– Cấu trúc của hoạt động :Trong mỗi hoạt động có những đơn vị chức năng phân tử với những công dụng sau đây :Hoạt động trong mối quan hệ chuyển hóa với đối tượng người tiêu dùng. Đối tượng ( vật chất, ý thức ) với tư cách là động cơ của hoạt động, có công dụng kích thích hoạt động, hướng hoạt động về phía bản thân nó. Đằng sau động cơ là nhu yếu. Hoạt động cung ứng nhu yếu của chủ thể. Thời kỳ đầu hoạt động trực tiếp thỏa mãn nhu cầu nhu yếu của chủ thể .Về sau, do sự tăng trưởng của chủ thể dẫn đến tách ra những đối tượng người dùng bộ phận đóng vai trò trung gian, là phương tiện đi lại để dẫn chủ thể đến thỏa mãn nhu cầu nhu yếu. Đối tượng bộ phận được tách ra đó chính là mục tiêu, tương ứng với mục tiêu là hành vi. Mục đích là đối tượng người dùng mà cá thể ý thức được cần phải sở hữu để làm phương tiện đi lại thỏa mãn nhu cầu nhu yếu. Mục đích có công dụng hướng dẫn chủ thể tới đối tượng người dùng .

Động cơ và mục đích đều là đối tượng khách quan chủ thể cần chiếm lĩnh. Nhưng nếu việc chiếm lĩnh nó thỏa mãn nhu cầu của chủ thể thì nó là động cơ, còn nếu nó là phương tiện để để thỏa mãn nhu cầu khác thì nó là mục đích.

Mục đích vừa có tính độc lập vừa có tính nhờ vào. Vì vậy hành vi cũng vừa độc lập vừa phụ thuộc vào vào hoạt động .Để thực thi mục tiêu, chủ thể không những ý thức được đối tượng người tiêu dùng mà còn phải có những thao tác sở hữu nó, thao tác của chủ thể nhờ vào vào phương tiện đi lại khách quan và là phương tiện đi lại để chủ thể vận dụng vào trong hành vi. Thao tác không có mục tiêu tâm ý, mà chỉ là cơ cấu tổ chức kỹ thuật của hành vi, thao tác có tính năng kỹ thuật. Thao tác được sinh ra từ hành vi trước đó, nó là tác dụng quy trình rèn luyện và kỹ thuật hóa hành vi, đưa nó vào trong hành vi khác, sau khi trừu xuất mục tiêu tâm ý của nó .Như vậy, A.N.Leonchiev đã xác lập cấu trúc tính năng của hoạt động, gồm có sự chuyển hóa giữa những yếu tố chủ thể : Hoạt động ; hành vi ; thao tác tương ứng với sự chuyển hóa công dụng của những đối tượng người tiêu dùng cần sở hữu : động cơ ; mục tiêu ; phương tiện đi lại .Quá trình tăng trưởng của trẻ nhỏ là quy trình lĩnh hội những kinh nghiệm tay nghề xã hội – lịch sử dân tộc do loài người tích góp được qua những thế hệ. Thực chất của quy trình này là thực thi những hoạt động, trong đó có hoạt động chủ yếu. N.Leonchev cho rằng, hoạt động chủ yếu là hoạt động mà sự tăng trưởng của nó lao lý sự đổi khác đa phần nhất trong những quy trình tâm ý và trong những đặc thù tâm ý của nhân cách trẻ nhỏ ở quy trình tiến độ tăng trưởng nhất định của nó, tạo nên cấu trúc đặc đặc trưng của nhân cách và xu thế sự tăng trưởng của nhân cách đó .

Nguồn: Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *