Tính thu nhập chịu thuế 2013 theo thuế suất 20%

Tính thu nhập chịu thuế 2013 theo thuế suất 20%

Như vậy, những tổ chức triển khai, DN khi triển khai quyết toán thuế TNDN năm 2013 cần nghiên cứu và điều tra chớp lấy thực thi 1 số ít nội dung sau :

1. Xác định xem DN mình có thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% kể từ ngày 01/07/2013 hay không?

Theo quy định thì các DN (bao gồm cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu) được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% kể từ ngày 01/07/2013 nếu có tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 20 tỷ đồng. Đối với năm 2013, doanh thu này được xác định căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm 2012 theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.

Đối với DN mới xây dựng trong thời hạn từ 01/01/2013 đến hết ngày 30/6/2013 thì lệch giá được xác lập địa thế căn cứ vào chỉ tiêu ” doanh thu phát sinh trong kỳ ” ( không gồm có thu nhập khác ) mã số [ 21 ] trên Tờ khai thuế TNDN tạm tính của quý I và quý II / 2013 theo Mẫu số 01A / TNDN phát hành kèm theo Thông tư số 28/2011 / TT-BTC .
Trường hợp DN có tổng thời hạn hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại kể từ khi xây dựng đến hết kỳ tính thuế TNDN năm 2012 không đủ 12 tháng hoặc kỳ tính thuế tiên phong của năm 2012 nhiều hơn 12 tháng theo pháp luật thì lệch giá làm địa thế căn cứ xác lập DN được vận dụng thuế suất 20 % pháp luật tại khoản này là lệch giá trung bình tháng của kỳ tính thuế TNDN năm 2012 không vượt quá 1,67 tỷ đồng .
Trường hợp DN mới xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2013 thì lệch giá làm địa thế căn cứ xác lập DN được vận dụng thuế suất 20 % pháp luật tại khoản này là lệch giá trung bình của những tháng đầu năm 2013 tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013 không vượt quá 1,67 tỷ đồng .
Đối với DN mới xây dựng kể từ ngày 01/07/2013 triển khai kê khai tạm tính quý theo thuế suất 25 % ( trừ trường hợp thuộc diện được hưởng khuyễn mãi thêm về thuế ). Kết thúc năm kinh tế tài chính nếu lệch giá trung bình của những tháng trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì DN quyết toán thuế TNDN phải nộp của năm kinh tế tài chính theo thuế suất 20 % ( trừ những khoản thu nhập không được vận dụng thuế suất 20 % theo lao lý ) .

2. Xác định loại trừ các khoản thu nhập không được áp dụng thuế suất 20% mà vẫn phải áp dụng mức thuế suất phổ thông 25% trong năm 2013 gồm:

a ) Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn, chuyển nhượng ủy quyền quyền góp vốn ; thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản ( trừ thu nhập từ góp vốn đầu tư – kinh doanh thương mại nhà tại xã hội ), thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền tham gia dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền thăm dò, khai thác tài nguyên ; thu nhập nhận được từ hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại ở ngoài Nước Ta ;
b ) Thu nhập từ hoạt động giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý và hiếm khác và thu nhập từ hoạt động giải trí khai thác tài nguyên ;
c ) Thu nhập từ kinh doanh thương mại dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng theo pháp luật của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng .

3. Nguyên tắc hạch toán và xác định riêng đối với phần thu nhập được áp dụng thuế suất 20% và phần thu nhập không được áp dụng thuế suất 20%

a ) DN phải hạch toán riêng phần thu nhập được vận dụng thuế suất 20 % và phần thu nhập không được vận dụng thuế suất 20 % .
Trường hợp DN không hạch toán riêng được phần thu nhập được vận dụng thuế suất 20 % và phần thu nhập không được vận dụng thuế suất 20 % thì thu nhập được vận dụng thuế suất 20 % được xác lập theo tỷ suất giữa lệch giá bán sản phẩm & hàng hóa, phân phối dịch vụ được vận dụng thuế suất 20 % trên tổng doanh thu trong kỳ tính thuế của DN .
b ) Sau khi xác lập riêng được thu nhập, DN được phép bù trừ lãi, lỗ giữa những hoạt động giải trí với nhau, phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ vận dụng mức thuế suất thuế TNDN theo mức thuế suất của hoạt động giải trí còn thu nhập. Việc bù trừ lãi, lỗ giữa những hoạt động giải trí với nhau trong từng quá trình được vận dụng văn bản đơn cử như sau :
– Đối với tiến trình từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 31/12/2013 thực thi theo pháp luật tại Điều 16 Luật Thuế TNDN số 14/2008 / QH12 ngày 03/06/2008 và những văn bản hướng dẫn thi hành .
– Kể từ ngày 01/01/2014 thực thi theo pháp luật tại khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Thuế TNDN số 32/2013 / QH13 ngày 19/06/2013 và những văn bản hướng dẫn thi hành .
c ) Xác định thu nhập được vận dụng thuế suất 20 % từ ngày 01/07/2013 :

– Trường hợp DN xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/07/2013 thì áp dụng thuế suất 20% theo thực tế DN hạch toán được kể từ ngày 01/07/2013.

– Trường hợp DN không xác định được thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/07/2013 thì thu nhập được áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01/07/2013 được xác định trên cơ sở số thu nhập được áp dụng thuế suất 20% phát sinh bình quân trong các tháng nhân (×) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh tính từ ngày 01/07/2013 đến hết năm tài chính đó và được xác định theo công thức sau: 

Tính thu nhập chịu thuế 2013 theo thuế suất 20% - Ảnh 1

Ví dụ 1: DN A có năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2013 (năm tài chính 2012 có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ) có tổng thu nhập chịu thuế là 120 triệu đồng  thì việc xác định thu nhập thuộc diện được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/07/2013 đến ngày 31/12/2013 (06 tháng) như sau:

Tính thu nhập chịu thuế 2013 theo thuế suất 20% - Ảnh 2
DN A có năm kinh tế tài chính khởi đầu từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2013 ( năm kinh tế tài chính 2012 có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ ) có tổng thu nhập chịu thuế là 120 triệu đồng thì việc xác lập thu nhập thuộc diện được vận dụng thuế suất 20 % từ ngày 01/07/2013 đến ngày 31/12/2013 ( 06 tháng ) như sau :

Ví dụ 2: DN B có năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/04/2013 đến hết ngày 31/03/2014 (năm tài chính liền kề trước đó có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ) có tổng thu nhập chịu thuế là 120 triệu đồng thì việc xác định thu nhập thuộc diện được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/07/2013 đến ngày 31/03/2014 (09 tháng) như sau:

Tính thu nhập chịu thuế 2013 theo thuế suất 20% - Ảnh 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *