CÁC BẬC THUẾ MÔN BÀI MỚI NHẤT NĂM 2016

Các bậc thuế môn bài năm 2016 mới nhất theo Thông tư số 42/2003 / TT ­ BTC của Bộ kinh tế tài chính : Quy định về mức thuế môn bài cho hộ kinh doanh thương mại thành viên và so với Doanh nghiệp .

  1. Mức thuế môn bài của hộ kinh doanh thương mại thành viên : ­

Theo Nghị định số 75/2002 / NĐ ­ CP của nhà nước : Quy định về kiểm soát và điều chỉnh mức thuế môn bài và những thông tư hướng dẫn thì Hộ kinh doanh thương mại ĐK nộp thuế môn bài theo 06 mức như sau :

bac 1

­ * Các trường hợp sau đây vận dụng mức thuế Môn bài theo mức so với hộ kinh doanh thương mại thành viên, lao lý tại điểm 2 mục I Thông tư số 96/2002 / TT ­ BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính .
+ Các shop, quầy hàng, cửa hiệu kinh doanh thương mại … thường trực cơ sở kinh doanh thương mại hạch toán kinh tế tài chính độc lập hoặc thường trực Trụ sở hạch toán nhờ vào .
+ Nhóm người lao động thuộc những cơ sở kinh doanh thương mại nhận khoán kinh doanh thương mại .

  1. Bậc thuế môn bài so với Doanh Nghiệp: ­ Theo quy định tại Thông tư số 42/2003/TT­BTC của Bộ tài chính: Các tổ chức kinh tế nộp thuế Môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo biểu như sau:

bac 2

+ ­ Nếu Doanh Nghiệp xây dựng 6 tháng đầu năm -> Mức nộp thuế Môn bài là cả năm
+ Doanh Nghiệp xây dựng 6 tháng cuối năm ( từ 01/07 về cuối năm ) -> Nộp thuế Môn bài : 50% năm. ­

Vốn đăng ký đối với từng trường hợp cụ thể được xác định như sau:

+ Đối với Doanh nghiệp Nhà nước là vốn điều lệ .
+ Đối với Doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư Nước ngoài là vốn góp vốn đầu tư .
+ Đối với Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, Công ty CP, Hợp tác xã là vốn điều lệ .
+ Đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn góp vốn đầu tư. ­
+ Các cơ sở kinh doanh thương mại là Trụ sở, shop, cửa hiệu ( thuộc công ty hoặc thuộc Trụ sở ) … hạch toán phụ thuộc vào hoặc báo sổ được cấp giấy ghi nhận ( ĐK kinh doanh thương mại ), có ĐK nộp thuế, và được cấp mã số thuế ( loại 13 số ) ; ­ Các doanh nghiệp thành viên tại những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương của những Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành nộp thuế Môn bài theo mức thống nhất 2.000.000 đồng / năm. ­
+ Các doanh nghiệp thành viên nêu trên nếu có những Trụ sở tại những Q., huyện, thị xã và những điểm kinh doanh thương mại khác nộp thuế Môn bài theo mức thống nhất một triệu đồng / năm .
Ví dụ : Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam là doanh nghiệp hạch toán toàn ngành, có những doanh nghiệp thành viên tại những tỉnh, thành phố thường trực TW. Doanh nghiệp thành viên có những Trụ sở ở những Q., huyện, thị xã. Tổng công ty bảo hiểm nộp thuế Môn bài 3 triệu đồng / năm, những Doanh nghiệp thành viên tại những tỉnh, Thành phố thường trực TW nộp thuế Môn bài 2 triệu đồng / năm, Trụ sở ở những Q., huyện, thị xã nộp thuế môn bài 1 triệu đồng / năm. ­

+ Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ, các tổ chức kinh tế khác… không có giấy chứng nhận ĐKKD hoặc có giấy chứng nhận ĐKKD nhưng không có vốn đăng ký thì thống nhất thu thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm. Sauk hi đã xác định được mức thuế môn bài mà DN mình phải đóng các bạn tiến hành

Chú ý:

  • Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp. ­
  • Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *