Những Thủ Tục Thay Đổi Chữ Ký Tại Ngân Hàng Acb, Thay Đổi Chữ Ký Của Người Đại Diện Theo Pháp Luật

Chữ ký là một biểu tượng viết tay thể hiện dấu ấn cá nhân của mỗi con người, được dùng để đại diện, minh chứng cho sự có mặt hoặc xác nhận sự đồng ý của người đó. Trong nhiều trường hợp, chủ doanh nghiệp muốn thay đổi chữ ký cá nhân của mình vì một số lý do, nhưng lại từng sử dụng chữ ký cũ trong nhiều giao dịch quan trọng. Vậy lúc này, cần phải làm những thủ tục gì thay đổi chữ ký giám đốc của doanh nghiệp? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Thủ tục thay đổi chữ ký tại ngân hàng

1. Quy định về việc thay đổi chữ ký Giám đốc theo Luật doanh nghiệp năm 2014

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp năm năm trước, tuỳ theo mô hình, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của doanh nghiệp, Giám đốc / Tổng Giám đốc hoàn toàn có thể là đại diện thay mặt theo pháp lý hoặc không phải là người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp .Trong những thủ tục ĐK / thay đổi nội dung ĐK doanh nghiệp được lao lý từ Điều 40 đến Điều 54 Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP không có lao lý tương quan đến việc thay đổi chữ ký của Giám đốc hoặc người đại diện thay mặt theo pháp lý. Tuy nhiên Khoản 7 Điều 8 Luật doanh nghiệp năm năm trước pháp luật một trong những nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp đó là chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính trung thực, đúng chuẩn của thông tin kê khai trong hồ sơ ĐK doanh nghiệp và những báo cáo giải trình ; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo giải trình thiếu đúng mực, chưa rất đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ trợ những thông tin đó .

Đồng thời, căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT, trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các điều từ Điều 49 đến Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT (được sửa đổi bởi Phụ lục II-5 ban hành kèm Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

*mẫu sổ ĐK mẫu chữ ký

Như vậy, về mặt nguyên tắc, doanh nghiệp phải mở sổ đăng ký mẫu chữ ký; và chữ ký của một người phải thống nhất và giống với chữ ký đã đăng ký trước đó. Đối với chữ ký của Tổng Giám đốc/ Giám đốc hoặc người được uỷ quyền và đóng dấu phải phù hợp với chữ ký và mẫu dấu còn giá trị tại ngân hàng.

Trường hợp Giám đốc / Tổng Giám đốc có nhu yếu thay đổi mẫu chữ ký thì phải thực thi thủ tục thay đổi mẫu chữ ký tại Ngân hàng doanh nghiệp ĐK tại khoản ( nếu doanh nghiệp có thông tin tài khoản ngân hàng ) .

3. Thủ tục thay đổi chữ ký người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Tóm lại, căn cứ theo các quy định của pháp luật về chữ ký người đại diện pháp luật nêu trên, khi Giám đốc/ Tổng Giám đốc doanh nghiệp thay đổi chữ ký thì tuỳ theo từng trường hợp, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục sau đây:

Bước 1: Thông báo cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch & Đầu tư (nếu Giám đốc/ Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).Bước 2: Thay đổi mẫu chữ ký tại Ngân hàng mà doanh nghiệp đăng ký tài khoản (nếu doanh nghiệp có đăng ký tài khoản ngân hàng).Bước 3: Mở sổ đăng ký mẫu chữ ký (nếu chưa có) hoặc cập nhật lại sổ đăng ký mẫu chữ ký (nếu đã có sổ đăng ký mẫu chữ ký).

Xem thêm:

Thông báo update, bổ trợ thông tin trong hồ sơ ĐK doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư ( nếu Giám đốc / Tổng Giám đốc là người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp ). Thay đổi mẫu chữ ký tại Ngân hàng mà doanh nghiệp ĐK thông tin tài khoản ( nếu doanh nghiệp có ĐK thông tin tài khoản ngân hàng ). Mở sổ ĐK mẫu chữ ký ( nếu chưa có ) hoặc update lại sổ ĐK mẫu chữ ký ( nếu đã có sổ ĐK mẫu chữ ký ). Xem thêm : ( Pdf ) Giáo Trình Excel 2013 Nâng Cao Chọn Lọc, Tài Liệu Giáo Trình Excel Nâng Cao Chọn Lọc

Lưu ý: Để thuận tiện việc hoạt động kinh doanh, khi chủ doanh nghiệp có thay đổi chữ ký thì ngoài thực hiện các thủ tục nêu trên, doanh nghiệp nên Thông báo thay đổi chữ ký đến các khách hàng, đối tác của doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *