Thủ tục hành chính trong Luật Đầu tư 2014 đổi mới như thế nào? – Luật Việt Phong

Tóm tắt trường hợp

Luật đầu tư 2014 có gì mới về thủ tục hành chính .

Người gửi : Tâm Mai

Luật sư tư vấn

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến luật Việt Phong. Vấn đề của bạn, công ty luật Việt Phong xin tư vấn giúp bạn như sau:

1, Căn cứ pháp lý:

– Luật đầu tư 2014 .

2, Thủ tục hành chính trong luật đầu tư 2014 đổi mới như thế nào?

Để bảo vệ tính update với tình hình hiện tại, luật đầu tư 2014 sinh ra và tạo ra bước cải cách đáng kể so với luật cũ, luật mới sinh ra với nhiều điểm tích cực hơn giúp nhà đầu tư thuận tiện hơn như :
Một là, Luật đã bãi bỏ thủ tục cấp giấy ghi nhận ĐK đầu tư so với nhà đầu tư trong nước

Điều 36. Trường hợp thực thi thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư

2. Các trường hợp không phải thực thi thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư :

a ) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước ;

b ) Dự án đầu tư của tổ chức triển khai kinh tế tài chính lao lý tại khoản 2 Điều 23 của Luật này ;

c ) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua CP, phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính .

3. Đối với dự án đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này thực hiện dự án đầu tư sau khi được quyết định chủ trương đầu tư.

4. Trường hợp có nhu yếu cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư so với dự án Bất Động Sản đầu tư lao lý tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, nhà đầu tư triển khai thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư theo pháp luật tại Điều 37 của Luật này .

Như vậy, nhà đầu tư trong nước sẽ được bỏ lỡ một thủ tục rắc rối, rút ngắn thời hạn triển khai những thủ tục .
Hai là, Luật đã đơn giản hoá hồ sơ, trình tự, thủ tục và rút ngắn thời hạn thực thi thủ tục cấp giấy ghi nhận ĐK đầu tư so với nhà đầu tư quốc tế với thời hạn tối đa 15 ngày thay cho 45 ngày như trước kia .

Điều 37. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư

2. Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư không thuộc diện quyết định hành động chủ trương đầu tư theo lao lý tại những điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư thực thi thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư theo pháp luật sau đây :

b ) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan ĐK đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư ; trường hợp khước từ phải thông tin bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ nguyên do .

Cùng với việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, Luật đã bổ trợ, hoàn thành xong 1 số ít lao lý nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao tiến hành thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư, như : bổ trợ lao lý về bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai dự án Bất Động Sản của nhà đầu tư dưới hình thức ký quỹ ; bổ trợ pháp luật về giám định chất lượng máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến nhập khẩu để triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư ; triển khai xong những pháp luật về chuyển nhượng ủy quyền dự án Bất Động Sản đầu tư, giãn quy trình tiến độ đầu tư, tạm ngừng hoạt động giải trí đầu tư, tịch thu giấy ghi nhận ĐK đầu tư và chấm hết hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư … theo hướng xác lập đơn cử điều kiện kèm theo, thủ tục triển khai những hoạt động giải trí này, cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà đầu tư và thẩm quyền xử lý của cơ quan quản trị ở địa phương .
Ba là, cải cách tiến trình xây dựng doanh nghiệp của nhà đầu tư quốc tế theo hướng tách bạch hoạt động giải trí đầu tư theo dự án Bất Động Sản với hoạt động giải trí ĐK kinh doanh thương mại. Như vậy, sau khi triển khai thủ tục cấp giấy ghi nhận ĐK đầu tư, nhà đầu tư quốc tế được phép xây dựng doanh nghiệp tại cơ quan ĐK kinh doanh thương mại như nhà đầu tư trong nước .
Bên cạnh đó, Luật cũng đã làm rõ vị thế pháp lý của doanh nghiệp có vốn đầu tư quốc tế để làm cơ sở vận dụng thống nhất điều kiện kèm theo và thủ tục đầu tư so với những doanh nghiệp này theo hướng chỉ những doanh nghiệp có nhà đầu tư quốc tế nắm giữ trên 51 % hoặc doanh nghiệp có những doanh nghiệp nêu trên nắm giữ trên 51 % mới phải vận dụng điều kiện kèm theo và thủ tục như nhà đầu tư quốc tế còn doanh nghiệp còn lại vận dụng thủ tục và điều kiện kèm theo như nhà đầu tư trong nước .

Bốn là, Luật  đầu tư 2014 đa cải cách thủ tục góp vốn cho nhà đầu tư nước ngoài, cho phép nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp mà không phải thực hiện thủ tục đầu tư, trừ trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp kinh doanh trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài hoặc trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 51% vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Trên đây là tư vấn của công ty Luật Việt Phong về Thủ tục hành chính trong luật đầu tư 2014 thay đổi như thế nào ? Chúng tôi hy vọng rằng hành khách hoàn toàn có thể vận dụng những kiến thức và kỹ năng kể trên để sử dụng trong việc làm và đời sống. Nếu có yếu tố pháp lý nào khác cần tư vấn hành khách vui vẻ gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp lý trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và nhân viên pháp lý

Chuyên viên : Nguyễn Thị Ánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.