Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp giữa hộ gia đình, cá nhân

Chuyển đổi đất nông nghiệp giữa hộ mái ấm gia đình, cá thể với nhau nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho việc canh tác nông nghiệp, đây là thủ tục khá dễ triển khai nhưng không phải hộ mái ấm gia đình, cá thể nào cũng nắm rõ .4. Chuyển đổi đất nông nghiệp có phải nộp thuế, lệ phí trước bạ ?

1. Chuyển đổi quyền sử dụng đất là gì?

* Khái niệm quy đổi quyền sử dụng đất

Chuyển đổi quyền sử dụng đất là một hình thức chuyển quyền sử dụng đất, trong đó những bên chuyển giao quyền sử dụng đất cho nhau trải qua hợp đồng và chỉ hoàn tất thủ tục quy đổi khi được ĐK vào sổ địa chính .
Nói cách khác, quy đổi quyền sử dụng đất là việc đổi đất cho nhau .
* Loại đất được quy đổi
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai 2013, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức giao đất ; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng, cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời hạn thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ; đất nhận quy đổi, nhận Tặng Kèm cho, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế thì có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm chung theo quy định Luật Đất đai, cạnh bên đó còn có quyền quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị xã với hộ mái ấm gia đình, cá thể khác .
Theo đó, những loại đất không phải là đất nông nghiệp sẽ không được quy đổi ; muốn chuyển quyền phải triển khai theo những hình thức như chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, Tặng Ngay cho, góp vốn, …
* Phân loại quy đổi quyền sử dụng đất
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp gồm hai loại :
– Chuyển đổi để triển khai chủ trương “ dồn điền đổi thửa ” .
– Chuyển đổi mà không thuộc trường hợp ” dồn điền đổi thửa ” .
Ý nghĩa phân loại : Vì hồ sơ, thủ tục so với hai loại quy đổi trên là khác nhau nên khi nắm rõ sẽ giúp hộ mái ấm gia đình, cá thể biết cách để thực thi cho đúng ( Căn cứ Thông tư 09/2021 / TT-BTNMT và Nghị định 43/2014 / NĐ-CP ) .
Tóm lại, quy đổi quyền sử dụng đất chỉ vận dụng so với đất nông nghiệp và hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất nông nghiệp chỉ được quy đổi đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị xã với hộ, cá thể khác .

2. Điều kiện chuyển đổi đất nông nghiệp

Căn cứ khoản 1 Điều 168, khoản 1 Điều 188 và Điều 190 Luật Đất đai 2013, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất nông nghiệp muốn triển khai quyền quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp phải có đủ những điều kiện kèm theo sau :
– Có Giấy ghi nhận, riêng so với đất nông nghiệp được Nhà nước giao, cho thuê đất thì được thực thi quyền sau khi có quyết định hành động giao đất, cho thuê đất .
– Đất quy đổi không có tranh chấp .
– Quyền sử dụng đất là đối tượng người tiêu dùng quy đổi không bị kê biên để bảo vệ thi hành án .

– Vẫn trong thời hạn sử dụng đất (chưa hết thời hạn sử dụng đất).

Ngoài ra, hộ mái ấm gia đình, cá thể chỉ được triển khai quyền quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị xã cho hộ mái ấm gia đình, cá thể khác .

chuyen doi dat nong nghiepChuyển đổi đất nông nghiệp giữa hộ gia đình, cá nhân (Ảnh minh họa)
 

3. Hồ sơ, thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp

3.1. Hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất

* Hồ sơ khi thực thi chủ trương “ dồn điền đổi thửa ”
Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021 / TT-BTNMT, hồ sơ quy đổi để thực thi ” dồn điền đổi thửa ” được nộp chung cho những hộ mái ấm gia đình, cá thể gồm :
– Đơn theo Mẫu số 04 đ / ĐK của từng hộ mái ấm gia đình, cá thể .
– Bản gốc Giấy ghi nhận đã cấp ( Sổ hồng, Sổ đỏ ) hoặc bản sao hợp đồng thế chấp ngân hàng so với trường hợp đất đang thế chấp ngân hàng tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán .
– Văn bản thỏa thuận hợp tác về quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ mái ấm gia đình, cá thể .

– Phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) đã được UBND cấp huyện phê duyệt.

– Biên bản giao nhận ruộng đất theo giải pháp ” dồn điền, đổi thửa ” ( nếu có ) .
* Hồ sơ quy đổi không thuộc trường hợp “ dồn điền đổi thửa ”
Hồ sơ quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp ” dồn điền đổi thửa ” gồm :
– Đơn theo Mẫu số 09 / ĐK .
Trong đơn phải bộc lộ tổng diện tích quy hoạnh nhận quy đổi tại điểm 4 Mục I của Mẫu số 09 / ĐK ( Lý do dịch chuyển ) như sau : ” Nhận quy đổi … mét vuông đất ; tổng diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp đang sử dụng do nhận chuyển quyền và đã ĐK chuyển quyền sử dụng đất từ ngày 01/7/2007 đến trước ngày 01/7/2014 là … mét vuông và từ ngày 01/7/2014 đến nay là … mét vuông ( ghi đơn cử diện tích quy hoạnh nhận chuyển quyền theo từng loại đất, từng địa phận tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ) ” ;
– Hợp đồng, văn bản về việc quy đổi quyền sử dụng đất ( không bắt buộc công chứng, xác nhận ) .
– Bản gốc Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( Sổ đỏ, Sổ hồng ) đã cấp .

3.2. Trình tự, thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp

* Thủ tục khi thực thi chủ trương “ dồn điền đổi thửa ”
Xem cụ thể : Thủ tục dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp
* Thủ tục quy đổi đất nông nghiệp không thuộc trường hợp ” dồn điền đổi thửa ”
Căn cứ Điều 79 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, trình tự, thủ tục quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp gồm những bước sau :
Bước 1 : Nộp hồ sơ
Cách 1 : Nộp tại Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nơi có đất cần quy đổi nếu có nhu yếu
Cách 2 : Không nộp tại Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nơi có đất cần quy đổi
– Nơi đã xây dựng bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa cấp huyện .
– Nơi chưa xây dựng bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại Chi nhánh văn phòng ĐK đất đai huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất cần quy đổi hoặc nộp tại Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp huyện nếu chưa có Chi nhánh văn phòng ĐK đất đai .
Bước 2 : Tiếp nhận hồ sơ
Nếu hồ sơ không thiếu, hợp lệ bộ phận tiếp đón sẽ ghi vào sổ và đưa phiếu tiếp đón cho người nộp hồ sơ ; nếu hồ sơ chưa khá đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn không quá 03 ngày thao tác, cơ quan tiếp đón giải quyết và xử lý hồ sơ sẽ thông tin và hướng dẫn người nộp hồ sơ sửa, bổ trợ theo đúng pháp luật .
Bước 3 : Giải quyết nhu yếu
Bước 4 : Trả hiệu quả
Thời gian triển khai : Không quá 10 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ ; riêng với những xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả thời hạn không quá 20 ngày thao tác .

4. Chuyển đổi đất nông nghiệp có phải nộp thuế, lệ phí trước bạ?

Căn cứ Điều 190 Luật Đất đai 2013, hộ mái ấm gia đình, cá thể quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị xã không phải nộp thuế thu nhập cá thể và lệ phí trước bạ .

Trên đây là quy định về chuyển đổi đất nông nghiệp giữa hộ gia đình, cá nhân với nhau. Việc chuyển đổi này chỉ có hiệu lực (hoàn tất) khi được đăng ký vào sổ địa chính. Ngoài ra, người dân cần nắm rõ quy định: Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực.

Nếu bạn đọc có vướng mắc vui lòng liên hệ với LuatVietnam qua số 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Điều kiện, thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

>> Chuyển mục đích sử dụng đất: Hồ sơ, thủ tục và tiền phải nộp

>> Hồ sơ, thủ tục và phí khi sang tên Sổ đỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *