Thông tư ban hành quy chuẩn về thiết bị giám sát ô tô số 73/2014/TT-BGTVT | https://tmsquynhon.com.vn

Thông tư ban hành quy chuẩn về thiết bị giám sát ô tô số 73/2014/TT-BGTVT

Quy chuẩn về thiết bị giám sát hành trình của ô tô

Tải về

Bản in

Thông tư 73/2014/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành và chính thức có hiệu lực từ 15 tháng 04 năm 2015.

Quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị giám sát hành trình xe ô tô

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

Số : 73/2014 / TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Thành Phố Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH CỦA XE Ô TÔ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 ;Căn cứ Luật Chất lượng mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 ;Căn cứ Luật Giao thông đường đi bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008 ;Căn cứ Nghị định số 86/2014 / NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của nhà nước pháp luật về kinh doanh thương mại và điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi ;Căn cứ Nghị định số 107 / 2012 / NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của nhà nước lao lý tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Giao thông vận tải đường bộ ;Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ ,Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ phát hành Thông tư phát hành Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về thiết bị giám sát hành trình dài của xe xe hơi .

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô”; Mã số QCVN 31: 2014/BGTVT.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2015 và thay thế Thông tư số 08/2011/TT-BGTVT ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, mã số QCVN: 31/2011/BGTVT.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

  • Như Điều 3 ;
  • Văn phòng nhà nước ;
  • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP ;
  • Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành phố thường trực TW ;
  • Bộ Khoa học và Công nghệ ( để ĐK ) ;
  • Các Thứ trưởng ;
  • Cục Kiểm tra văn bản ( Bộ Tư pháp ) ;
  • Công báo, Cổng TTĐT nhà nước ;
  • Cổng tin tức điện tử Bộ GTVT ;
  • Báo GT, Tạp chí GTVT ;
BỘ TRƯỞNG

Đinh La Thăng

QCVN 31 : 2014/BGTVT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH CỦA XE Ô TÔ

National technical regulation on automobiles tachograph

Lời nói đầu

– QCVN 31 : 2014 / BGTVT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về thiết bị giám sát hành trình dài của xe hơi của Bộ Giao thông vận tải đường bộ biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá và thẩm định, Vụ Khoa học – Công nghệ trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ phát hành theo Thông tư số 73/2014 / TT-BGTVT ngày 15 tháng 12 năm 2014 .- QCVN 31 : 2014 / BGTVT thay thế sửa chữa QCVN 31 : 2011 / BGTVT .

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1. QUY ĐỊNH CHUNG1.1 Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh1.2. Đối tượng vận dụng1.3. Giải thích từ ngữ1.4. Các chữ viết tắt2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT2.1. Chức năng hoạt động giải trí2.1.1. Chức năng thông tin trạng thái hoạt động giải trí2.1.2. Chức năng ghi nhận biến hóa lái xe2.1.3. Chức năng cảnh báo nhắc nhở so với lái xe2.1.4. Chức năng ghi và tàng trữ tài liệu trên thiết bị2.1.5. Chức năng truyền dữ liệu về sever2.1.6. Chức năng setup tham số2.1.7. Chức năng trích xuất dữ liệu qua cổng liên kết với máy tính2.2. Yêu cầu về phần cứng2.3. Yêu cầu về phần mềm quản trị, khai thác2.4. Tính bảo đảm an toàn của tài liệu2.5. Nguồn điện sử dụng2.6. Quy định về lắp ráp TBGSHT trên xe xe hơi3. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ3.1. Quản lý, ghi nhận loại sản phẩm3.1.1. Điều kiện lưu thông trên thị trường3.1.2. Điều kiện so với tổ chức triển khai thử nghiệm TBGSHT3.1.3. Phương thức, thủ tục ghi nhận hợp quy TBGSHT3.2. Yêu cầu về sự tương thích so với loại sản phẩm công nghệ thông tin3.3. Yêu cầu về ghi nhãn sản phẩm & hàng hóa3.4. Trách nhiệm của tổ chức triển khai, cá thể có tương quan3.4.1. Trách nhiệm của tổ chức triển khai thử nghiệm TBGSHT3.4.2. Trách nhiệm của đơn vị chức năng sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu TBGSHT3.4.3. Trách nhiệm của chủ phương tiện đi lại kinh doanh thương mại vận tải đường bộ3.5. Tổ chức triển khai3.6. Điều khoản chuyển tiếp3.7. Văn bản vận dụngPhụ lục A : Cấu trúc khung truyền tài liệu từ TBGSHT về máy tính trải qua ứng dụng nghiên cứu và phân tích tài liệuPhụ lục B : Biểu mẫu báo cáo giải trình thống kê tài liệu TBGSHT trên severPhụ lục C : Yêu cầu kỹ thuật so với đầu đọc và thẻ nhận dạng lái xePhụ lục D : Điều kiện và chiêu thức thử nghiệm TBGSHTPhụ lục Đ : Đăng ký thử nghiệm, ghi nhận hợp quy TBGSHTPhụ lục E : Mẫu giấy ĐK ghi nhận TBGSHT tương thích QCVN 31 : 2014 / BGTVT

Phụ lục G: Mẫu giấy đăng ký thử nghiệm TBGSHT theo QCVN 31: 2014/BGTVT

Phụ lục H ( a ) : Mẫu giấy ghi nhận TBGSHT sản xuất, lắp ráp tương thích QCVN 31 : 2014 / BGTVTPhụ lục H ( b ) : Mẫu giấy ghi nhận TBGSHT nhập khẩu tương thích QCVN 31 : 2014 / BGTVTPhụ lục I : Mẫu dấu hợp quy ( CR ) của TBGSHT và những thông tin tương quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *