Thông tư 22/2016/TT-BCT Quy tắc xuất xứ hàng hóa Hiệp định Thương mại ASEAN

Căn cứ Nghị định số 19/2006 / NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của nhà nước pháp luật cụ thể Luật Thương mại về nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa ;Căn cứ Nghị định số 95/2012 / NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của nhà nước pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Công Thương ;Thực hiện Nghị định thư về Khung pháp lý thực thi Cơ chế một cửa ASEAN được ký tại TP. Hà Nội, Nước Ta ngày 04 tháng 9 năm năm ngoái ;

Thực hiện hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN ký ngày 26 tháng 02 năm 2009 tại Hội nghị cấp cao lần thứ 14, tại Cha-am, Thái Lan giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á;

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này pháp luật triển khai Quy tắc nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN ( sau đây gọi tắt là ATIGA ) .2. Thông tư này vận dụng so với cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể tham gia những hoạt động giải trí có tương quan đến nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa trong Hiệp định ATIGA .

Điều 2. Quy tắc xuất xứ
Ban hành kèm theo Thông tư này các Phụ lục sau để hướng dẫn thực hiện Chương 3 Quy tắc xuất xứ và Thủ tục cấp và kiểm tra C/O trong Hiệp định ATIGA:

1. Quy tắc nguồn gốc ( Phụ lục I ) .2 .3 .4 .5. Các nguyên tắc và hướng dẫn tính hàm lượng giá trị khu vực ( Phụ lục V ) .6. Hướng dẫn về cộng gộp từng phần ( Phụ lục VI ) .7. Cấp và kiểm tra C / O ( Phụ lục VII ) .8. Mẫu C / O mẫu D ( Phụ lục VIII ) .9. Hướng dẫn kê khai C / O ( Phụ lục IX ) .10. Danh mục những Tổ chức cấp C / O ( Phụ lục X ) .

Điều 3. Thủ tục cấp, kiểm tra C/O và tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

1 .2. Cơ chế thử nghiệm tự ghi nhận nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa trong Hiệp định ATIGA thực thi theo pháp luật hiện hành của Bộ Công Thương. Hàng hóa do thương nhân tự khai báo nguồn gốc theo chính sách này phải cung ứng những Quy tắc nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa lao lý tại Thông tư này .

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2016 .2. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 21/2010 / TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc nguồn gốc trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN và Thông tư số 42/2014 / TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Thông tư số 21/2010 / TT-BCT. / .Nơi nhận : – Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước ; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước ; – Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, TP thường trực TW ; – Văn phòng quản trị nước, Văn phòng Quốc hội ; – Văn phòng Tổng bí thư ; – Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW ; – Viện KSND tối cao ; – Tòa án ND tối cao ; – Cơ quan TW của những Đoàn thể ; – Bộ Tư pháp ( Cục Kiểm tra Văn bản ) ; – Công báo ; – Kiểm toán Nhà nước ; – Website nhà nước ; – Website Bộ Công Thương ; – Các Sở Công Thương ; – Bộ Công Thương : Bộ trưởng ; những Thứ trưởng ; Vụ Pháp chế ; những Vụ, Cục ; những Phòng QLXNK khu vực ( 20 ) ; những BQL những KCN, KCX và KKT ; – Lưu : VT, XNK .

Phụ lục I

QUY TẮC XUẤT XỨ

( Ban hành kèm theoThông tư số 22/2016 / TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Công Thương )
 

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Trong phụ lục này, những thuật ngữ được hiểu như sau :
1. “ Nuôi trồng thuỷ món ăn hải sản ” là việc nuôi trồng những sinh vật sống dưới nước gồm có cá, động vật hoang dã thân mềm, loài giáp xác, động vật hoang dã không xương sống dưới nước khác và thực vật thủy sinh từ những loại con giống như trứng, cá hồi hai năm tuổi, cá hồi nhỏ và ấu trùng bằng cách can thiệp vào những quy trình nuôi trồng hoặc tăng trưởng nhằm mục đích thôi thúc sinh sản như nuôi cấy, cho ăn, hoặc bảo vệ khỏi những động vật hoang dã ăn thịt .
2. “ CIF ” là trị giá sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu đã gồm có cả cước vận tải và phí bảo hiểm tính đến cảng hoặc cửa khẩu của nước nhập khẩu. Trị giá này sẽ được tính theo Điều VII của GATT 1994 và Hiệp định về việc thực thi Điều VII của GATT 1994 như đã pháp luật trong Phụ lục 1A của Hiệp định WTO .
3. “ FOB ” là trị giá sản phẩm & hàng hóa đã giao qua mạn tàu, gồm có phí vận tải đường bộ đến cảng hoặc khu vực sau cuối trước khi tàu chở hàng rời bến. Trị giá này sẽ được tính theo Điều VII của GATT 1994 và Hiệp định về việc thực thi Điều VII của GATT 1994 như đã pháp luật trong Phụ lục 1A của Hiệp định WTO .
4. “ Các nguyên tắc kế toán được gật đầu thoáng rộng ” là những nguyên tắc đã được nhất trí thừa nhận hoặc vận dụng tại một Nước thành viên về việc ghi chép những khoản lệch giá, ngân sách, phụ phí, gia tài và những khoản phải trả ; truy xuất thông tin ; và việc lập những báo cáo giải trình kinh tế tài chính. Những nguyên tắc này hoàn toàn có thể gồm có những hướng dẫn chung cũng như những tiêu chuẩn, thông lệ và thủ tục triển khai đơn cử .
5. “ Hàng hóa ” gồm có nguyên vật liệu và / hoặc loại sản phẩm, có nguồn gốc thuần túy hoặc được sản xuất hàng loạt tại một Nước thành viên, kể cả những loại sản phẩm hoàn toàn có thể sẽ được sử dụng làm nguyên vật liệu cho một quy trình sản xuất khác sau này. Trong khoanh vùng phạm vi phụ lục này, thuật ngữ “ sản phẩm & hàng hóa ” và “ mẫu sản phẩm ” hoàn toàn có thể sử dụng thay thế sửa chữa cho nhau .
6. “ Nguyên vật liệu giống nhau và hoàn toàn có thể dùng sửa chữa thay thế lẫn nhau ” là những nguyên vật liệu cùng loại có chất lượng như nhau, có cùng đặc tính vật lý và kỹ thuật, và một khi những nguyên vật liệu này được tích hợp lại để tạo ra loại sản phẩm hoàn hảo thì không hề chỉ ra sự độc lạ về nguồn gốc vì bất kể sự ghi nhãn nào .
7. “ Nguyên vật liệu ” gồm có những vật chất được sử dụng hoặc tiêu tốn trong quy trình sản xuất hàng hoá hoặc tích hợp tự nhiên thành một loại hàng hoá khác hoặc tham gia vào một tiến trình sản xuất ra sản phẩm & hàng hóa khác .
8. “ Hàng hóa có nguồn gốc hoặc nguyên vật liệu có nguồn gốc ” là hàng hoá hoặc nguyên vật liệuđáp ứng những tiêu chuẩn nguồn gốc pháp luật tại phụ lục này .
9. “ Vật liệu đóng gói và bao gói để luân chuyển ” là hàng hoá được sử dụng để bảo vệ hàng hoá trong quy trình luân chuyển hàng hoá đó mà không phải là vật tư đóng gói và bao gói tiềm ẩn sản phẩm & hàng hóa dùng để kinh doanh nhỏ .
10. “ Sản xuất ” là những phương pháp để thu được hàng hoá gồm có trồng trọt, khai thác, thu hoạch, chăn nuôi, gây giống, chiết xuất, thu lượm, thu nhặt, săn bắt, đánh bắt cá, đánh bẫy, săn bắn, sản xuất, sản xuất, gia công hay lắp ráp .
11. “ Quy tắc đơn cử mẫu sản phẩm ” là quy tắc nhu yếu nguyên vật liệu phải trải qua quy trình biến hóa mã số hàng hoá hoặc trải qua quy trình gia công, chế biến của hàng hoá, hoặc phải cung ứng tiêu chuẩn hàm lượng giá trị khu vực ( hay còn gọi là tỉ lệ Tỷ Lệ của giá trị ) hoặc phối hợp giữa những tiêu chuẩn nêu trên .

Điều 2. Tiêu chí xuất xứ

Hàng hóa nhập khẩu vào chủ quyền lãnh thổ của một Nước thành viêntừ một Nước thành viên khác được coi là có nguồn gốc và đủ điều kiện kèm theo để được hưởng khuyến mại thuế quan nếu sản phẩm & hàng hóa đó phân phối một trong những lao lý về nguồn gốc dưới đây :
1. Có nguồn gốc thuần túy hoặc được sản xuất hàng loạt tại chủ quyền lãnh thổ của một Nước thành viên xuất khẩu như được lao lý tại Điều 3 Phụ lục này .
2. Không có nguồn gốc thuần túy hoặc không được sản xuất hàng loạt tại chủ quyền lãnh thổ của một Nước thành viên xuất khẩu, nhưng phân phối những lao lý tại Điều 4 hoặc Điều 6 Phụ lục này .

Điều 3. Hàng hóa có xuất xứ thuần túy

Hàng hoá lao lý tại khoản 1 Điều 2 Phụ lục này được coi là có nguồn gốc thuần túy hoặc được coi là sản xuất hàng loạt tại Nước thành viên xuất khẩu trong những trường hợp sau :
1. Cây trồng và những mẫu sản phẩm từ cây xanh gồm có quả, hoa, rau, cây, tảo biển, nấm và những loại cây xanh khácđược trồng và thu hoạch, hái hoặc thu lượm tại đó .
2. Động vật sống gồm có động vật hoang dã có vú, chim, cá, loài giáp xác, động vật hoang dã thân mềm, loài bò sát, vi trùng và virút, được sinh ra và nuôi dưỡng tại Nước thành viên xuất khẩu .
3. Các hàng hoá chế biến từ động vật hoang dã sống tại Nước thành viên xuất khẩu .
4. Hàng hoá thu được từ săn bắn, đánh bẫy, đánh bắt cá, nuôi trồng thuỷ món ăn hải sản, thu lượm hoặc săn bắt tại Nước thành viên xuất khẩu .
5. Khoáng sản và những chất sản sinh tự nhiên khác chưa được liệt kê từ khoản 1 đến khoản 4 Điều này, được chiết xuất hoặc lấy ra từ đất, biển, đáy biển hoặc dưới đáy biển của Nước thành viên đó .
6. Sản phẩm đánh bắt cá bằng tàu được ĐK tại một Nước thành viên và có treo cờ của Nước thành viên đó, và những mẫu sản phẩm khác [ 1 ] được khai thác từvùng biển lãnh hải, đáy biển hoặc dưới đáy biển ngoài vùng lãnh hải [ 2 ] của Nước thành viên đó, với điều kiện kèm theo là Nước thành viên đó có quyền khai thác biển, đáy biển và dưới đáy biển đó theo luật quốc tế [ 3 ] .
7. Sản phẩm đánh bắt cá và những mẫu sản phẩm từ biển khác đánh bắt cá từ vùng biển cả bằng tàu được ĐK tại một Nước thành viên và treo cờ của Nước thành viên đó .
8. Sản phẩm được chế biến và / hoặc được sản xuất ngay trên tàu chế biến được ĐK tại một Nước thành viên và treo cờ của Nước thành viên đó, trừ những mẫu sản phẩm được pháp luật tại khoản 7 Điều này .
9. Các vật phẩm thu nhặt tại nước đó nhưng không còn triển khai được những công dụng khởi đầu hoặc cũng không hề thay thế sửa chữa hay Phục hồi được và chỉ hoàn toàn có thể vứt bỏ hoặc dùng làm những nguyên vật liệu, hoặc sử dụng vào mục tiêu tái chế .
10. Phế thải và phế liệu có nguồn gốc từ :
a ) Quá trình sản xuất tại Nước thành viên xuất khẩu ; hoặc
b ) Hàng hoá đã qua sử dụng được thu nhặt tại Nước thành viên xuất khẩu, với điều kiện kèm theo hàng hoá đó chỉ tương thích làm nguyên vật liệu thô .
11. Hàng hoá thu được hoặc được sản xuất tại một Nước thành viên xuất khẩu từ những loại sản phẩm được lao lý từ khoản 1 đến khoản 10 Điều này .

Điều 4. Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy

1. Tiêu chí nguồn gốc chung :
a ) Hàng hoá lao lý tại khoản 2 Điều 2 Phụ lục này được coi là có nguồn gốc tại Nước thành viên nơi diễn ra việc sản xuất hoặc chế biến hàng hoá đó nếu :
– Hàng hoá có hàm lượng giá trị khu vực ( dưới đây được gọi là “ Hàm lượng giá trị ASEAN ” hoặc “ Hàm lượng giá trị khu vực ( RVC ) ” ) không dưới 40 % ( bốn mươi Tỷ Lệ ), tính theo công thức lao lý tại Điều 5 Phụ lục này ; hoặc
– Tất cả nguyên vật liệu không có nguồn gốc sử dụng để sản xuất ra hàng hoá đó trải qua quy trình quy đổi mã số hàng hoá ( dưới đây được gọi là “ CTC ” ) ở cấp 4 ( bốn ) số ( có nghĩa là chuyểnđổi nhóm ) của Hệ thống Hài hoà .
b ) Mỗi Nước thành viên được cho phép người xuất khẩu hàng hoá được quyết định hành động sử dụng một trong hai tiêu chuẩn “ RVC không dưới 40 % ( bốn mươi Tỷ Lệ ) ” hoặc “ quy đổi mã số hàng hoá ở cấp 4 ( bốn ) số ” nêu tại điểm a khoản 1 để xác lập nguồn gốc hàng hoá .
2. Quy tắc đơn cử mẫu sản phẩm :
a ) Không xét đến khoản 1 điều này, một hàng hoá thuộc Phụ lục II sẽ được coi là hàng hoá có nguồn gốc nếu cung ứng tiêu chuẩn tương ứng pháp luật cho mẫu sản phẩm đó trong Phụ lục II ;
b ) Khi quy tắc đơn cử mẫu sản phẩm được cho phép lựa chọn giữa cáctiêu chí RVC, CTC, quy trình gia công, chế biến đơn cử ( sau đây gọi tắt là SP ), hoặc phối hợp giữa những tiêu chuẩn nêu trên, mỗi Nước thành viên được cho phép người xuất khẩu hàng hoá quyết định hành động việc sử dụng tiêu chuẩn tương ứng để xác lập nguồn gốc hàng hoá ;
c ) Khiquy tắc đơn cử loại sản phẩm lao lý một hàm lượng RVC nhất định, việc thống kê giám sát RVC được dựa trên công thức lao lý tại Điều 5 ;
d ) Tiêu chí CTC, SP chỉáp dụngđối với nguyên vật liệu không có nguồn gốc .
3. Không xét đến khoản 1 và khoản 2 Điều này, hàng hoá được pháp luật trong Phụ lục A hoặc Phụ lục B của Tuyên bố cấp Bộ trưởng về Thương mại so với Sản phẩm Công nghệ tin tức được phê chuẩn tại Hội nghị Bộ trưởng của WTO vào ngày 13 tháng 12 năm 1996, như lao lý tại Phụ lục IV, sẽ được coi là có nguồn gốc tại một Nước thành viên nếu hàng hoá đó được lắp ráp từ những nguyên vật liệuđược ghi trong Phụ lục IV .

Điều 5. Công thức tính RVC

1. RVC nêu tại Điều 4 được tính dựa trên một trong hai chiêu thức sau :
a ) Công thức trực tiếp

Chi tiêu nguyên vật liệu ASEAN

+

giá thành nhân công trực tiếp

+

giá thành phân chia trực tiếp

+

Ngân sách chi tiêu khác

+

Lợi nhuận

x 100 %

Trị giá FOB

RVC =

hoặc
b ) Công thức gián tiếp

Trị giá FOB

Trị giá của nguyên vật liệu, phụ tùng hoặc hàng hoá không có nguồn gốc

x 100 %

Trị giáFOB

RVC =

2. Để đo lường và thống kê RVC nêu tại khoản 1 điều này :
a ) giá thành nguyên vật liệu ASEAN là trị giá CIF của nguyên vật liệu, phụ tùng hoặc hàng hoá có nguồn gốc do người sản xuất mua hoặc tự sản xuất ;
b ) Trị giá nguyên vật liệu, phụ tùng hoặc hàng hoá không có nguồn gốc là :
– Giá CIF tại thời gian nhập khẩu hoặc việc nhập khẩu hoàn toàn có thể được chứng tỏ ; hoặc
– Giá mua tiên phong của những hàng hoá không xác lập được nguồn gốc tại chủ quyền lãnh thổ của Nước thành viên nơi diễn ra việc sản xuất hoặc chế biến ;
c ) Ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp gồm có lương, thù lao và những khoản phúc lợi khác cho người lao động có tương quan đến quy trình sản xuất ;
d ) Việc giám sát ngân sách phân chia trực tiếp gồm có, nhưng không số lượng giới hạn bởi, ngân sách nhà xưởng có tương quan đến quy trình sản xuất ( bảo hiểm, ngân sách thuê và thuê mua nhà máy sản xuất, khấu hao nhà xưởng, thay thế sửa chữa, bảo dưỡng, thuế, lãi suất vay ) ; những khoản thuê mua và trả lãi của nhà máy sản xuất và thiết bị ; bảo mật an ninh xí nghiệp sản xuất, bảo hiểm ( xí nghiệp sản xuất, thiết bị và nguyên vật liệu sử dụng trong quy trình sản xuất hàng hoá ) ; những ngân sách tiện ích ( nguồn năng lượng, điện, nước và những ngân sách tiện ích khác góp phần trực tiếp vào quy trình sản xuất ) ; nghiên cứu và điều tra, tăng trưởng, phong cách thiết kế và sản xuất ; khuôn rập, khuôn đúc, việc trang bị dụng cụ và khấu hao, bảo dưỡng và thay thế sửa chữa của nhà máy sản xuất và thiết bị ; tiền bản quyền sáng tạo ( có tương quan đến máy móc hoặc tiến trình sản xuất có bản quyền hoặc quyền sản xuất ) ; kiểm tra và thử nghiệm nguyên vật liệu và hàng hoá, tàng trữ và sắp xếp trong xí nghiệp sản xuất ; giải quyết và xử lý những chất thải hoàn toàn có thể tái chế ; và những yếu tố ngân sách trong việc đo lường và thống kê giá trị của nguyên vật liệu như ngân sách cảng, ngân sách thông quan hải quan và thuế nhập khẩu ; và
đ ) Trị giá FOB là trị giá sản phẩm & hàng hóa đã được định nghĩa tại Điều 1. Trị giá FOB được xác lập bằng cách cộng giá trị của những nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, doanh thu và những ngân sách khác .
3. Các Nước thành viên chỉ được sử dụng một giải pháp để tính RVC. Các Nước thành viên được linh động trong việc biến hóa giải pháp tính với điều kiện kèm theo sự đổi khác đó phải được thông tin cho Hội đồng AFTA tối thiểu là 6 tháng trước khi vận dụng giải pháp mới. Việc kiểm tra RVCbởiNước thành viên nhập khẩu so với hàng hoá nhập khẩu cần dựa trên giải pháp thống kê giám sát mà Nước thành viên xuất khẩu đang vận dụng .
4. Để xác lập RVC, những Nước thành viênsẽ vận dụng ngặt nghèo những hướng dẫn về cách tính ngân sách như lao lý tại Phụ lục V.
5. Nguyên vật liệu mua trong nước được sản xuất bởi những doanh nghiệp được xây dựng theo lao lý của pháp lý nước đó sẽ được coi là phân phối những nhu yếu về nguồn gốc pháp luật tại phụ lục này ; những nguyên vật liệu mua trong nước từ những nguồn khác sẽ phải chịu sự kiểm tra về nguồn gốc theo Hiệp định trị giá Hải quan so với mục tiêu xác lập nguồn gốc .
6. Trị giá hàng hoá theo phụ lục này sẽ được xác lập tương thích với những pháp luật tại Hiệp địnhTrị giá Hải quan .
7. Nước Ta vận dụng công thức tính gián tiếp pháp luật tại điểm b khoản 1 điều này để xác lập nguồn gốc cho hàng hoá xuất khẩu theo Hiệp định ATIGA.

Điều 6. Cộng gộp

1. Trừ khi có những lao lý khác tại Hiệp địnhATIGA, hàng hoá có nguồn gốc của một Nước thành viên, được sử dụng làm nguyên vật liệu tại chủ quyền lãnh thổ của một Nước thành viên khác để sản xuất ra một hàng hoá đủ điều kiện kèm theo được hưởng khuyễn mãi thêm thuế quan, sẽ được coi là có nguồn gốc của Nước thành viênnơi việc sản xuất hoặc chế biến hàng hoá đó diễn ra .
2. Nếu RVC của nguyên vật liệu nhỏ hơn 40 % ( bốn mươi Tỷ Lệ ), hàm lượng này sẽ được cộng gộp ( sử dụng tiêu chuẩn RVC ) theo đúng tỉ lệ trong thực tiễn vào hàm lượng trong nước với điều kiện kèm theo RVC đó bằng hoặc lớn hơn 20 % ( hai mươi Phần Trăm ). Các hướng dẫn thực thi được lao lý tại Phụ lục VI.

Điều 7. Những công đoạn gia công, chế biến đơn giản

1. Những quy trình gia công chế biến dưới đây, khi được thực thi riêng rẽ hoặc phối hợp với nhau, được xem là giản đơn và không được xét đến khi xác lập nguồn gốc hàng hoá tại một Nước thành viên :
a ) Bảo đảm việc dữ gìn và bảo vệ hàng hoá trong thực trạng tốt khi luân chuyển hoặc lưu kho ;
b ) Hỗ trợ cho việc gửi hàng hoặc luân chuyển ; và
c ) Đóng gói hoặc tọa lạc sản phẩm & hàng hóa để bán .
2. Hàng hóa có nguồn gốc của một Nước thành viên vẫn giữ nguyên nguồn gốc khởi đầu mặc dầu nó được xuất khẩu từ một Nước thành viên khác, nơi diễn ra những quy trình gia công, chế biến đơn thuần pháp luật tại khoản 1 Điều này .

Điều 8. Vận chuyển trực tiếp

1. Hàng hoá sẽ được hưởng tặng thêm thuế quan nếu phân phối vừa đủ những pháp luật của phụ lục này và phải được luân chuyển trực tiếp từ chủ quyền lãnh thổ của Nước thành viên xuất khẩu tới chủ quyền lãnh thổ của Nước thành viên nhập khẩu .
2. Các phương pháp sau được coi là luân chuyển trực tiếp :
a ) Hàng hoá được luân chuyển từ một Nước thành viên xuất khẩu tới một Nước thành viên nhập khẩu ; hoặc
b ) Hàng hoá được luân chuyển qua một hoặc nhiều Nước thành viên, ngoài Nước thành viên nhập khẩu hoặc Nước thành viên xuất khẩu, hoặc qua một nước không phải là Nước thành viên, với điều kiện kèm theo :
– Quá cảnh là thiết yếu vì nguyên do địa lí hoặc do những nhu yếu có tương quan trực tiếp đến vận tải đường bộ ;
– Hàng hoá không tham gia vào thanh toán giao dịch thương mại hoặc tiêu thụ tại nước quá cảnh đó ; và
– Hàng hoá không trải qua bất kỳ công đoạn nào khác ngoài việc dỡ hàng và bốc lại hàng hoặc những quy trình thiết yếu để giữ hàng hoá trong điều kiện kèm theo tốt .

Điều 9. Tỉ lệ không đáng kể nguyên vật liệu không đáp ứng tiêu chí CTC

1. Hàng hoá không phân phối tiêu chuẩn CTC vẫn được coi là sản phẩm & hàng hóa có nguồn gốc nếu phần trị giá của nguyên vật liệu không có nguồn gốc sử dụng để sản xuất ra hàng hoákhông đạt tiêu chuẩn CTCnhỏ hơn hoặc bằng 10 % ( mười Xác Suất ) trị giá FOB của hàng hoá, đồng thời hàng hoá phải phân phối những lao lý khác trong phụ lục này .
2. Khi vận dụng tiêu chuẩn RVC, trị giá của nguyên vật liệu không có nguồn gốc nêu tại khoản 1 điều này vẫn được tính vào trị giá nguyên vật liệu không có nguồn gốc .

Điều 10. Quy định về bao bì và vật liệu đóng gói

1. Vật liệu đóng gói và vỏ hộp để kinh doanh bán lẻ
a ) Trường hợp vận dụng tiêu chuẩn RVC, trị giá của vật tư đóng gói và vỏ hộp để kinh doanh nhỏ được coi là một cấu thành của sản phẩm & hàng hóa và được tính đến khi xác lập nguồn gốc của sản phẩm & hàng hóa ;
b ) Trường hợp điểm a khoản 1 điều này không được vận dụng, vật tư đóng gói và vỏ hộp để kinh doanh bán lẻ, khi được phân loại cùng với hàng hoá đóng gói, sẽ được loại trừ khỏi những nguyên vật liệu không có nguồn gốc được sử dụng trong việc sản xuất ra hàng hoá khi xác lập nguồn gốc theo tiêu chíCTC .
2. Bao gói và vật tư đóng gói dùng để luân chuyển hàng hoá sẽ không được xem xét khi xác lập nguồn gốc của hàng hoá đó .

Điều 11. Phụ kiện, phụ tùng và dụng cụ

1. Trường hợp xác lập nguồn gốc hàng hoá theo tiêu chuẩn CTC hoặc SP, nguồn gốc của những phụ kiện, phụ tùng, dụng cụ và những tài liệu hướng dẫn hoặc tài liệu mang tính thông tin khác đi kèm theo hàng hoá đó sẽ không được tính khi xác lập nguồn gốc hàng hoá, với điều kiện kèm theo :
a ) Các phụ kiện, phụ tùng, dụng cụ và những tài liệu hướng dẫn hoặc tài liệu mang tính thông tin không thuộc một hoá đơn khác với hoá đơn của hàng hoá đó ; và
b ) Số lượng và trị giá của những phụ kiện, phụ tùng, dụng cụ và những tài liệu hướng dẫn hoặc tài liệu mang tính thông tinphù hợp với hàng hoá đó .
2. Trường hợp xác lập nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa theo tiêu chuẩn RVC, trị giá của những phụ kiện, phụ tùng, dụng cụ và những tài liệu hướng dẫn hoặc tài liệu mang tính thông tin khác đi kèm theo hàng hoá đó sẽ được tính là giá trị của nguyên vật liệu có nguồn gốc hoặc không có nguồn gốc, tuỳ từng trường hợp .

Điều 12. Các yếu tố trung gian

Khi xác lập nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa, không phải xác lập nguồn gốc của những yếu tố dưới đây đã được sử dụng trong quy trình sản xuất và không còn nằm lại trong sản phẩm & hàng hóa đó :
1. Nhiên liệu và nguồn năng lượng .
2. Dụng cụ, khuôn rập và khuôn đúc .
3. Phụ tùng và vật tư dùng để bảo trì thiết bị và nhà xưởng .
4. Dầu nhờn, chất bôi trơn, hợp chất và những nguyên vật liệu khác dùng trong sản xuất hoặc dùng để quản lý và vận hành thiết bị và nhà xưởng .
5. Găng tay, kính, giày dép, quần áo, những thiết bị bảo đảm an toàn .
6. Các thiết bị, dụng cụ và máy móc dùng để thử nghiệm hoặc kiểm tra hàng hoá .
7. Chất xúc tác và dung môi .
8. Bất kỳ nguyên vật liệu nào khác không còn nằm lại trong hàng hoá nhưng việc sử dụng chúng phải chứng tỏ được là thiết yếu trong quy trình sản xuất ra hàng hoá đó .

Điều 13. Nguyên vật liệu giống nhau và có thể thay thế nhau

1. Việc xác lập những nguyên vật liệu giống nhau và hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế cho nhau có là nguyên vật liệu có nguồn gốc hay không được thực thi bằng cách chia tách thực tiễn từng nguyên vật liệu đó hoặc vận dụng những nguyên tắc kế toán về quản trị kho được vận dụng thoáng đãng, hoặc những thông lệ quản trị kho tại Nước thành viên xuất khẩu .
2. Khi đã quyết định hành động sử dụng một giải pháp kế toán về quản trị kho nào thì giải pháp này phải được sử dụng suốt trong năm kinh tế tài chính đó .

Điều 14. C/O

Để được hưởng ưu đãi về thuế quan, hàng hoá phải có C/O mẫu D, do tổ chức có thẩm quyền của Chính phủ được Nước thành viên xuất khẩu chỉ định cấp và thông báo tới các Nước thành viên khác theo các quy định nêu tại Phụ lục VII./.

1 Các mẫu sản phẩm khác có nghĩa là những tài nguyên và những tài nguyên vạn vật thiên nhiên khácđược khai thác từ vùng biển lãnh hải, đáy biển hoặc dướiđáy biển bên ngoài lãnh hải .
2 Đối với những sản phẩmđánh bắt ngoài vùng lãnh hải ( ví dụ vùngđặc quyền kinh tế tài chính ), sản phẩmđược coi là có nguồn gốc của Nước thành viên nếu tàu khai thác sản phẩmđóđượcđăng ký tại Nước thành viên và treo cờ của Nước thành viên đó, và vớiđiều kiện Nước thành viên đó có quyền khai thác vùngđó theo luật quốc tế .
3 Theo luật quốc tế, việcđăng ký tàu chỉ có thểđược triển khai tại một Nước thành viên .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.