Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2014/TT-BTC về xử phạt hóa đơn

Ngày 31/10/2016, Bộ Tài chính phát hành Thông tư 176 / năm nay / TT-BTC có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 15/12/2016 sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Thông tư 10/2014 / TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn .

Theo đó, đáng chú ý là sẽ bãi bỏ mức phạt 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định.

Thông tư bổ trợ một số ít trường hợp mới bị xử phạt vi phạm về hóa đơn như :

– Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi:

+ Nộp thông tin kiểm soát và điều chỉnh thông tin tại thông tin phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản trị trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp biến hóa địa chỉ kinh doanh thương mại dẫn đến biến hóa cơ quan thuế quản trị trực tiếp chậm sau 10 ngày kể từ ngày khởi đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới .
+ Sử dụng hóa đơn đã được thông tin phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng ( 05 ngày kể từ ngày gửi thông tin phát hành ) .

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

+ Lập Thông báo phát hành không không thiếu nội dung theo pháp luật đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông tin cho tổ chức triển khai, cá thể biết để kiểm soát và điều chỉnh nhưng tổ chức triển khai, cá thể chưa kiểm soát và điều chỉnh mà đã lập hoá đơn giao cho người mua .

+ Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.

+ Nộp thông tin kiểm soát và điều chỉnh thông tin tại thông tin phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản trị trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp đổi khác địa chỉ kinh doanh thương mại dẫn đến biến hóa cơ quan thuế quản trị trực tiếp từ sau 20 ngày kể từ ngày mở màn sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới .

Và nhiều trường hợp không bị phạt tiền về mất, cháy, hỏng hóa đơn, một số quy định khác về xử phạt về hóa đơn.

Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm năm nay .

Các quy định khác về xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính và các văn bản quy định chi tiết liên quan.

Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2014/TT-BTC về xử phạt hóa đơn.

Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2014/TT-BTC về xử phạt hóa đơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *