Thông tư 121/2020/TT-BQP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng

16 Thông tư 565 / 1999 / TT-BQP

08/3/1999

Hướng dẫn triển khai Nghị định số 25/1998 / NĐ-CP ngày 05/5/1998 của nhà nước về kêu gọi lực lượng Dự bị động viên khi chưa đến mức phải động viên cục bộ . 17 Thông tư 1036 / 2000 / TT-BQP
24/4/2000 Hướng dẫn triển khai việc ĐK, thống kê báo cáo giải trình những phương tiện kỹ thuật thuộc diện kêu gọi bổ trợ cho quân đội . 18 Thông tư 2221 / 2000 / TT-BQP
09/8/2000 Hướng dẫn triển khai chính sách chủ trương so với quân nhân dự bị được kêu gọi đi làm trách nhiệm bảo vệ địa phương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ chủ quyền lãnh thổ mà chưa đến mức phải động viên cục bộ . 19 Thông tư liên tịch 51/2002 / TTLT-BQP-BKH và ĐT 11/4/2002 Hướng dẫn lập kế hoạch kêu gọi lực lượng Dự bị động viên . 20 Thông tư liên tịch 234 / 2003 / TTLT-BQP-BTC 17/9/2003 Hướng dẫn thực thi chính sách chủ trương so với chủ phương tiện đi lại có phương tiện đi lại được kêu gọi trực tiếp tham gia giảng dạy, diễn tập, kiểm tra chuẩn bị sẵn sàng động viên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ; tăng cường cho lực lượng thường trực của Quân đội và kêu gọi Giao hàng những trách nhiệm nói trên . 21 Thông tư 152 / 2005 / TT-BQP 07/10/2005 Hướng dẫn triển khai Quyết định số 137 / QĐ-TTg ngày 09/6/2005 của Thủ tướng nhà nước về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước về kiến thiết xây dựng và kêu gọi lực lượng dự bị động viên . 22 Thông tư 91/2008 / TT-BQP
20/6/2008 Hướng dẫn việc xác lập quân nhân dự bị đủ điều kiện kèm theo động viên và sắp xếp quân nhân dự bị vào đơn vị chức năng dự bị động viên . 23 Thông tư 19/2013 / TT-BQP 22/02/2013 Quy định mẫu biểu ĐK, quản trị, thống kê, báo cáo giải trình hiệu quả ĐK, quản trị phương tiện kỹ thuật thuộc diện kêu gọi bổ trợ cho lực lượng thường trực của Quân đội . 24 Thông tư liên tịch 81/2013 / TTLT-BQP-BCA – BGTVT-BNN và PTNT 29/6/2013 Quy định việc phối hợp phân phối số liệu ĐK phương tiện kỹ thuật thuộc diện kêu gọi bổ trợ cho lực lượng thường trực của Quân đội .

5. Lĩnh vực Quản lý bộ đội, rèn luyện kỷ luật

25 Quyết định 12/2005 / QĐ-BQP
12/01/2005 Quy định về biển tên của quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân viên quốc phòng và Cờ Tổ quốc trên bàn thao tác của chỉ huy .

6. Chức năng, nhiệm vụ

26 Quyết định 210 / 1998 / QĐ-BQP
23/02/1998 Ban hành Quy chế nội bộ phía Nước Ta so với Trung tâm nghiên cứu và điều tra khoa học và công nghệ tiên tiến nhiệt đới gió mùa hỗn hợp Việt – Nga . 27 Quyết định 04/2003 / QĐ-BQP
14/01/2003 Quy định công dụng, trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ chỉ huy lực lượng phòng không lục quân, phòng không nhân dân của Chủ nhiệm Phòng không toàn quân .

7. Lĩnh vực Tài chính

28 Quyết định 3365 / 2001 / QĐ-BQP
17/11/2001 Về việc phát hành Quy định quản lý tài chính những hoạt động giải trí có thu tại những đơn vị chức năng dự trù trong Quân đội . 29 Quyết định 178 / 2007 / QĐ-BQP
29/11/2007 Về việc sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Quy định quản lý tài chính những hoạt động giải trí có thu tại những đơn vị chức năng dự trù trong Quân đội phát hành kèm theo Quyết định số 3365 / 2001 / QĐ-BQP ngày 17/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng . 30 Thông tư 39/2010 / TT-BQP
10/5/2010 Quy định quản trị vốn nhà nước góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác và quản trị sử dụng Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện, vốn khác của Bộ Quốc phòng . 31 Thông tư 123 / 2012 / TT-BQP
14/11/2012 Hướng dẫn quản trị, sử dụng kinh phí đầu tư kiến thiết xây dựng tiêu chuẩn vương quốc trong nghành quân sự chiến lược, quốc phòng . 32 Thông tư 223 / 2017 / TT-BQP
12/9/2017 Quy định quyết toán dự trù triển khai xong thuộc những nguồn vốn góp vốn đầu tư trong Bộ Quốc phòng . 33 Thông tư 65/2018 / TT-BQP
16/5/2018 Quy định chính sách thu, nộp, quản trị và sử dụng nguồn thu khấu hao gia tài cố định và thắt chặt của những doanh nghiệp quốc phòng .

8. Lĩnh vực Cán bộ – Chính sách

34 Thông tư 35/2000 / TT-BQP
06/01/2000 Hướng dẫn triển khai chính sách chủ trương so với những đối tượng người dùng chuyển diện sắp xếp cán bộ . 35 Thông tư liên tịch 170 / 2002 / TTLT-BQP-BTC 28/11/2002 Hướng dẫn triển khai chính sách chủ trương so với học viên đào tạo sĩ quan dự bị và sĩ quan dự bị . 36 Thông tư liên tịch 171 / 2002 / TTLT-BQP-BYT
28/11/2002 Hướng dẫn triển khai kiểm tra sức khỏe thể chất sĩ quan dự bị và người được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị . 37 Thông tư 14/2003 / TT-BQP
22/02/2003 Hướng dẫn triển khai Nghị định số 26/2002 / NĐ-CP ngày 21/3/2002 của nhà nước về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Nước Ta . 38 Thông tư 177 / 2011 / TT-BQP
19/9/2011 Quy định đối tượng người tiêu dùng, điều kiện kèm theo, nguyên tắc, trình tự, thủ tục tham gia dự án Bất Động Sản tăng trưởng nhà ở ưong Quân đội . 39 Thông tư 225 / 2013 / TT-BQP
26/12/2013 Quy định tên gọi, nhóm chức vụ, cấp bậc quân hàm cao nhất của sĩ quan thuộc ELINCO và Công ty MISOFT / Viện KH&CNQS . 40 Thông tư 238 / 2013 / TT-BQP
26/12/2013 Quy định tên gọi, nhóm chức vụ, cấp bậc quân hàm cao nhất của sĩ quan Công ty thiết kế xây dựng và khai khoáng Việt Bắc / Quân khu 1 . 41 Thông tư 237 / 2013 / TT-BQP
26/12/2013 Quy định tên gọi, nhóm chức vụ, cấp bậc quân hàm cao nhất của sĩ quan Công ty Duyên Hải, Công ty CP 3/2, 369, 389 / Quân khu 3 .

9. Lĩnh vực khen thưởng

42 Thông tư 42/2003 / TT-BQP
02/5/2003 Hướng dẫn thực thi Nghị định số 56/1998 / NĐ-CP ngày 30/7/1998 của nhà nước về khen thưởng trong Quân đội nhân dân Nước Ta .

10. Lĩnh vực công tác kỹ thuật

43 Chỉ thị 253 / 1990 / CT-QP
30/10/1990 Về thiết kế xây dựng kho cất giữ đạn dược làm mẫu của Cục Quân khí và Quân khu 3 . 44 Chỉ thị 59/2005 / CT-BQP
14/01/2005 Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ hằng năm . 45 Chỉ thị 28/2007 / CT-BQP
14/02/2007 Về việc tăng cường công tác làm việc kiểm tra, quản trị xe – máy quân sự chiến lược . 46 Quyết định 181 / 2008 / QĐ-BQP
25/12/2008 Ban hành quy định thi nâng bậc thợ kỹ thuật trong Quân đội .

11. Lĩnh vực công tác hậu cần – quân y

47 Thông tư 27/2009 / TT-BQP
16/6/2009 Quy định về chính sách quản trị, điều trị góp thêm phần chăm nom sức khỏe thể chất so với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng tại ngũ bị suy thận mạn tính phải lọc máu chu kỳ luân hồi trong Quân đội .

12. Lĩnh vực Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

48 Quyết định 283 / 2003 / QĐ-BQP
25/11/2003 Quy định công nhận chuẩn chính giám sát của Bộ Quốc phòng . 49 Thông tư 79/2009 / TT-BQP
21/9/2009 Ban hành Tiêu chuẩn vương quốc TCVN / QS 1420 : 2008, Máy thu vô tuyến điện sóng cực ngắn PRC 1187 . 50 Thông tư 119 / 2010 / TT-BQP
24/9/2010 Ban hành Tiêu chuẩn vương quốc TCVN / QS 1166 : 2010 máy thu 1COM IC-PCR1000 phân cấp chất lượng . 51 Thông tư 120 / 2010 / TT-BQP
24/9/2010 Ban hành Tiêu chuẩn vương quốc TCVN / QS 1090 : 2010 máy thu ICOM IC-R9000 phân cấp chất lượng . 52 Thông tư 125 / 2010HT – BQP
24/9/2010 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN / QS 1165 : 2010 máy thu ICOM IC-R71 – phân cấp chất lượng . 53 Thông tư 127 / 2011 / TT-BQP
15/7/2011 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN / QS 583 : 2011, Máy thu sóng ngắn 102E sau thay thế sửa chữa – Yêu cầu kỹ thuật và giải pháp kiểm tra . 54 Thông tư 128 / 2011 / TT-BQP
15/7/2011 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN / QS 665 : 2011, Máy thu phát sóng cực ngắn P-105M sau thay thế sửa chữa – Yêu cầu kỹ thuật vả giải pháp kiểm tra . 55 Thông tư 129 / 2011 / TT-BQP
15/7/2011 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN / ỌS 664 : 2011, Máy thu phát sóng ngắn P-50 ( P-50D ) sau thay thế sửa chữa – Yêu cầu kỹ thuật và giải pháp kiểm tra . 56 Thông tư 167 / 2011 / TT-BQP
01/9/2011 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN / QS 902 : 2011, Máy thu phát sóng cực ngắn P-158 . 57 Thông tư 28/2013 / TT-BQP
09/4/2013 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN / QS 582 : 2013, Máy thu phát sóng ngắn P250-M2 sau thay thế sửa chữa – Yêu cầu kỹ thuật và giải pháp kiểm tra . 58 Thông tư 77/2014 / TT-BQP
02/7/2014 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN / QS 827 : năm trước. Máy thu dải rộng ICOM IC-R9000 sau thay thế sửa chữa – Yêu cầu kỹ thuật và giải pháp kiểm tra . 59 Thông tư 136 / năm trước / TT-BQP 06/10/2014 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN / QS 919 : năm trước, Máy thu sóng ngắn P1521 sau sửa chữa thay thế – nhu yếu kỹ thuật và chiêu thức kiểm tra .

13. Lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường

60 Thông tư 02/2010 / TT-BQP
11/01/2010 Sửa đổi, bổ trợ Chiến lược tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ quân sự chiến lược, quốc phòng tới năm 2010, khuynh hướng đến năm 2020 . 61 Thông tư 23/2010 / TT-BQP
05/3/2010 Quy định về thiết kế xây dựng, xét duyệt, quản trị, tiến hành dự án Bất Động Sản sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Quốc phòng . 62 Thông tư 24/2010 / TT-BQP
05/3/2010 Quy định nhìn nhận ngiệm thu dự án Bất Động Sản sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Quốc phòng .

14. Hành chính – Văn thư – Bảo mật

63 Quyết định 48/2003 / QĐ-BQP
08/5/2003 Danh mục bí hiểm nhà nước độ Mật thuộc khoanh vùng phạm vi Quốc phòng . 64 Quyết định 46/2004 / QĐ-BQP
13/4/2004 Danh mục bí hiểm quốc phòng thuộc Tổng cục Kỹ thuật . 65 Quyết định 75/2004 / QĐ-BQP
01/6/2004 Danh mục bí hiểm thuộc Tổng cục II . 66 Quyết định 81/2004 / QĐ-BQP
14/6/2004 Về Danh mục bí hiểm thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng . 67 Quyết định 98/2004 / QĐ-BQP
14/7/2004 Danh mục bí mật độ ” Tuyệt mật “, ” Tối mật “, ” Mật ” thuộc Tổng cục Hậu cần . 68 Quyết định 103 / 2004 / QĐ-BQP
28/7/2004 Danh mục bí hiểm thuộc Cục Tài chính . 69 Quyết định 105 / 2004 / QĐ-BQP
02/8/2004 Danh mục bí hiểm thuộc Cục Kế hoạch và Đầu tư . 70 Quyết định 106 / 2004 / QĐ-BQP
02/8/2004 Danh mục bí hiểm thuộc Cục Kinh tế .

71

Quyết định 119 / 2004 / QĐ-BQP
07/9/2004 Danh mục bí hiểm thuộc Bộ Tổng Tham mưu . 72 Quyết định 143 / 2004 / QĐ-BQP
22/10/2004 Danh mục bí hiểm thuộc Cục Khoa học công nghệ và Môi trường . 73 Quyết định 145 / 2004 / QĐ-BQP
02/11/2004 Danh mục bí hiểm thuộc Cục Đối ngoại . 74 Quyết định 149 / 2004 / QĐ-BQP 10/11/2004 Danh mục bí hiểm thuộc Tổng cục Chính trị . 75 Quyết định 17/2005 / QĐ-BQP
26/01/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm thuộc Cục Điều tra hình sự . 76 Quyết định 57/2005 / QĐ-BQP
18/5/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm thuộc Binh chủng Công binh . 77 Quyết định 59/2005 / QĐ-BQP
18/5/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm thuộc Binh chủng Pháo binh . 78 Quyết định 60/2005 / QĐ-BQP
18/5/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm thuộc Binh chủng Đặc công . 79 Quyết định 61/2005 / QĐ-BQP
18/5/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm thuộc Binh chủng Hóa học . 80 Quyết định 62/2005 / QĐ-BQP
18/5/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm thuộc Binh chủng Tăng Thiết giáp . 81 Quyết định 63/2005 / QĐ-BQP
18/5/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm thuộc Binh chủng tin tức . 82 Quyết định 80/2005 / QĐ-BQP
15/6/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm thuộc những Quân đoàn . 83 Quyết định 81/2005 / QĐ-BQP
15/6/2005 Ban hành hạng mục bí hiểm thuộc những Quân khu . 84 Quyết định 101 / 2005 / QĐ-BQP
18/7/2005 Hợp nhất, giải thể và chuyển giao trách nhiệm 1 số ít Hội đồng và Ban chỉ huy thuộc Bộ Quốc phòng . 85 Quyết định 142 / 2005 / QĐ-BQP
28/9/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân . 86 Quyết định 143 / 2005 / QĐ-BQP
28/9/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm thuộc Bộ đội Biên phòng . 87 Quyết định 160 / 2005 / QĐ-BQP 13/10/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm thuộc Binh đoàn 12 . 88 Quyết định 161 / 2005 / QĐ-BQP
13/10/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm thuộc Binh đoàn 16 . 89 Quyết định 162 / 2005 / QĐ-BQP 13/10/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng quản trị Hồ Chí Minh . 90 Quyết định 163 / 2005 / QĐ-BQP
13/10/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm thuộc Thanh tra Bộ Quốc phòng . 91 Quyết định 164 / 2005 / QĐ-BQP
13/10/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm thuộc Viện kiểm sát quân sự chiến lược Trung ương . 92 Quyết định 165 / 2005 / QĐ-BQP 13/10/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm thuộc Tòa án quân sự chiến lược Trung ương . 93 Quyết định 166 / 2005 / QĐ-BQP 13/10/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm cúa Cục Thi hành án . 94 Quyết định 167 / 2005 / QĐ-BQP 13/10/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 . 95 Quyết định 168 / 2005 / QĐ-BQP
13/10/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm của Bệnh viện Quân y 175 . 96 Quyết định 169 / 2005 / QĐ-BQP 13/10/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm của Viện Y học truyền thống quân dội . 97 Quyết định 192 / 2005 / QĐ-BQP
08/12/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm thuộc Học viện Quốc phòng . 98 Quyết định 196 / 2005 / QĐ-BQP
09/12/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm thuộc Học viện Lục quân . 99 Quyết định 198 / 2005 / QĐ-BQP
09/12/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm thuộc Học viện Quân y . 100 Quyết định 200 / 2005 / QĐ-BQP
09/12/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1 . 101 Quyết định 201 / 2005 / QĐ-BQP
09/12/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 2 . 102 Quyết định 206 / 2005 / QĐ-BQP
20/12/2005 Ban hành Quy định phát hành và quản trị văn bản hành chính . 103 Quyết định 215 / 2005 / QĐ-BQP
31/12/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm thuộc Viện Chiến lược quân sự chiến lược . 104 Quyết định 216 / 2005 / QĐ-BQP
31/12/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm thuộc Viện Lịch sử quân sự chiến lược Nước Ta . 105 Quyết định 218 / 2005 / QĐ-BQP
31/12/2005 Ban hành Danh mục bí hiểm thuộc Trung tâm tin tức khoa học – công nghệ tiên tiến – thiên nhiên và môi trường . 106 Quyết định 24/2006 / QĐ-BQP
20/01/2006 Danh mục bí hiểm thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga . 107 Chỉ thị 52/2006 / CT-BQP
20/6/2006 Giảm văn bản, sách vở hành chính trong những cơ quan, đơn vị chức năng Quân đội . 108 Quyết định 165 / 2006 / QĐ-BQP
28/9/2006 Danh mục bí hiểm ngành Bào vệ an ninh Quân đội . 109 Quyết định 160 / 2007 / QĐ-BQP
31/10/2007 Danh mục bí hiểm thuộc Tổng Công ty Bay dịch vụ Nước Ta . 110 Quyết định 163 / 2007 / QĐ-BQP
31/10/2007 Danh mục bí hiểm thuộc Viện Thiết kế – Bộ Quốc phòng . 111 Chỉ thị 187 / 2007 / CT-BQP
13/12/2007 Thực hiện Quy chế văn hóa truyền thống văn phòng trong những cơ quan, đơn vị chức năng Quân đội nhân dân Nước Ta . 112 Quyết định 190 / 2007 / QĐ-BQP
14/12/2007 Ban hành Chương trình hành vi triển khai Nghị quyết của nhà nước về tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao quản trị của cỗ máy nhà nước trong nghành quốc phòng, quân sự chiến lược . 113 Quyết định 127 / 2008 / QĐ-BQP
09/9/2008 Quản lý tàng trữ . 114 Thông tư 28/2010 / TT-BQP
24/3/2010 Quy định về Danh mục bí hiểm thuộc Cục Bản đồ . 115 Thông tư 29/2010 / TT-BQP
24/3/2010 Quy định về giảm, giải mật 1 số ít thông tin thuộc Cục Bản đồ . 116 Thông tư 178 / 2011 / TT-BQP
26/9/2011 Quy định Danh mục bí hiểm thuộc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự chiến lược . 117 Thông tư 104 / 2012 / TT-BQP
26/10/2012 Quy định Danh mục bí hiểm thuộc Cục Cảnh sát biển . 118 Thông tư 23/2014 / TT-BQP
06/5/2014 Quy định Danh mục bí hiểm thuộc Quân chủng Hải quân . 119 Thông tư 99/2014 / TT-BQP
23/7/2014 Quy định Danh mục bí hiểm thuộc Tổng Công ty Đông Bắc . 120 Thông tư 162 / năm trước / TT-BQP
11/11/2014 Quy định Danh mục bí hiểm của Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân . 121 Thông tư 166 / năm trước / TT-BQP
28/11/2014 Quy định Danh mục bí hiểm của Tổng Công ty Đầu tư tăng trưởng Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng . 122 Thông tư 167 / năm trước / TT-BQP
28/11/2014 Quy định Danh mục bí hiểm thuộc Trường Sĩ quan Chính trị . 123 Thông tư 48/2015 / TT-BQP
19/6/2015 Quy định Danh mục bí hiểm thuộc Học viện Chính trị ( Mật ) . 124 Thông tư 29/2015 / TT-BQP
19/6/2015 Quy định Danh mục bí hiểm thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội ( Mật ) . 125 Thông tư 131 / 2017 / TT-BQP
12/5/2017 Quy định Danh mục bí hiểm thuộc Học viện Hậu cần . 126 Thông tư 170 / 2017 / TT-BQP
17/7/2017 Quy định Danh mục bí hiểm nhà nước thuộc Binh đoàn 15 . 127

Thông tư

173 / 2017 / TT-BQP
17/7/2017 Quy định Danh mục bí hiểm thuộc Học viện Kỹ thuật quân sự chiến lược .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *