Thời hạn ký hợp đồng sau khi đăng tải thông tin kết quả đấu thầu

thoi han ky hop dong sau khi dang tai thong tin ket qua dau thau Ảnh minh họa Theo lao lý pháp lý của Luật Đấu thầu 2013 và những văn bản hướng dẫn có tương quan thì hoạt động giải trí đấu thầu gồm có có năm bước chính, đơn cử gồm có những bước như sau : thứ nhất mời thầu, thứ hai dự thầu, thứ ba mở thầu, thứ tư chấm thầu và sau cuối là ký kết hợp đồng. Trong năm bước thực thi hoạt động giải trí đấu thầu thì bước ký kết hợp đồng là bước sau cuối trong việc hoàn tất thủ tục đấu thầu, chuyển sang tiến trình triển khai nội dung gói thầu của nhà thầu. Để bảo vệ được thời gian thực thi, quá trình thực thi gói thầu thì luật lao lý một khoảng chừng thời gian đơn cử từ khi có thông tin hiệu quả đấu thầu đến thời gian ký kết hợp đồng để buộc những bên phải triển khai.

Khái niệm

– Khái niệm đấu thầu : Được pháp luật tại khoản 12 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 được xác lập là quy trình lựa chọn nhà thầu với mục tiêu để ký kết và thực thi hợp đồng cung ứng những dịch vụ gồm có tư vấn, phi tư vấn, gói thầu xây lắp, gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa ; hoạt động giải trí lựa chọn nhà đầu tư để thực thi ký kết và triển khai hợp đồng dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư so với hình thức dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư có sử dụng đất, đối tác chiến lược công tư dựa trên cơ sở bảo vệ công minh, cạnh tranh đối đầu, minh bạch và đạt được hiệu suất cao kinh tế tài chính ;

– Khái niệm hợp đồng: Được quy định tại khoản 32 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013, hợp đồng là một loại văn bản thỏa thuận giữa hai bên bao gồm trong mua sắm thường xuyên là giữa bên mời thầu và nhà thầu đã được lựa chọn; trong thực hiện gói thầu thuộc dự án là giữa nhà thầu được lựa chọn và chủ đầu tư; trong mua sắm tập trung là giữa đơn vị mua sắm tập trung hoặc giữa đơn vị có nhu cầu mua sắm và nhà thầu đã được lựa chọn; trong lựa chọn nhà đầu tư là thỏa thuận giữa nhà đầu tư được lựa chọn và doanh nghiệp dự án với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc là với giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư đã được lựa chọn;

Thứ nhất: Về vấn đề đăng tải kết quả đấu thầu:

– Trách nhiệm cung ứng thông tin để đăng tải thông tin về đấu thầu : Theo lao lý tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 63/2014 / NĐ-CP, khi tham gia hoạt động giải trí đấu thầu, những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng sau phải có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng thông tin để thực thi hoạt động giải trí đăng tải thông tin về đấu thầu, gồm có : + Bên mời thầu. Trong đó bên mời thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên mạng lưới hệ thống mạng đấu thầu vương quốc ; + Các Bộ, những cơ quan ngang Bộ, những cơ quan thuộc nhà nước, những cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và người có thẩm quyền cũng có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối thông tin giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý về đấu thầu lên mạng lưới hệ thống mạng đấu thầu vương quốc hoặc cho Báo đấu thầu ; + Trách nhiệm của những cơ sở giảng dạy, giảng viên, chuyên viên về đấu thầu là tiến hành cung cấp thông tin có tương quan đến việc giảng dạy, giảng dạy, về hoạt động giải trí hành nghề đấu thầu của mình cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư ; + Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối thông tin về văn bản quy phạm pháp luật trên mạng lưới hệ thống mạng đấu thầu vương quốc ; + Nhà thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm tự phân phối và update thông tin về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề của mình vào cơ sở tài liệu nhà thầu trên mạng lưới hệ thống mạng đấu thầu vương quốc ; + Bên mời thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối những thông tin về list ngắn ; thông tin mời chăm sóc, mời sơ tuyển, mời chào hàng, thông tin mời thầu ; hiệu quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư cùng với những thông tin có tương quan đến việc đổi khác thời gian đóng thầu ( nếu có ) trên mạng lưới hệ thống mạng đấu thầu vương quốc hoặc phân phối cho Báo đấu thầu ; – Trách nhiệm đăng tải thông tin : Đối với nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng thông tin thì có nhiều cơ quan, đơn vị chức năng có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng thông tin. Tuy nhiên so với nghĩa vụ và trách nhiệm đăng tải thông tin thì chỉ có Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm.

Thứ hai: Về thời hạn ký hợp đồng từ khi đăng tải thông tin kết quả đấu thầu:

– Một là, thời hạn đăng tải những thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu vương quốc : Theo lao lý tại Điều 8 Nghị định 63/2014 Nghị định nhà nước, thời hạn đăng tải những thông tin được pháp luật như sau : + Đối với trường hợp những đối tượng người dùng có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối thông tin theo hướng dẫn của Bộ kế hoạch và Đầu tư triển khai ĐK tham gia mạng lưới hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. + Đối với thông tin lao lý về thông tin mời chăm sóc, thông tin mời sơ tuyển và thông tin mời chào hàng, thông tin mời thầu thì việc đăng tải thông tin là trong thời hạn ba ngày thao tác, kể từ ngày tiên phong những thông tin được đăng trên mạng lưới hệ thống mạng đấu thầu vương quốc.

+ Đối với các trường hợp là kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, trường hợp danh sách ngắn, trường hợp kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, trường hợp thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu và trường hợp văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu thì việc đăng tải toàn bộ thông tin bắt buộc phải bảo đảm chậm nhất trong thời hạn 07 ngày làm việc, khi các văn bản được ban hành.

– Hai là, thời hạn ký hợp đồng : Theo lao lý pháp lý của Luật Đấu thầu năm 2013 cũng như những văn bản pháp lý có tương quan thì không có pháp luật đơn cử về thời gian từ khi đăng tải thông tin tác dụng đấu thầu đến khi ký hợp đồng

Thứ ba: Về vấn đề công khai kết quả lựa chọn nhà thầu:

Nhà thầu được bên mời thầu lựa chọn là nhà thầu có hiệu quả xếp hạng thứ nhất sẽ được bên mời thầu đến gặp trực tiếp để triển khai việc thương thảo hợp đồng. Việc thương thảo hợp đồng phải được thực thi triển khai theo đúng lao lý của pháp lý về Luật Đấu thầu dựa trên những cơ sở được pháp luật tại Điều 19 Luật Đấu thầu năm 2013. + Thứ nhất, phải triển khai địa thế căn cứ trên báo cáo giải trình nhìn nhận hồ sơ dự thầu + Thứ hai, phải triển khai địa thế căn cứ trên hồ sơ dự thầu của nhà thầu và những tài liệu đính kèm có tương quan làm rõ hồ sơ dự thầu + Thứ ba, phải thực thi địa thế căn cứ trên hồ sơ mời thầu của nhà mời thầu.

Thực hiện việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu phải được triển khai thực thi phê duyệt bằng văn bản rõ ràng và văn bản phê duyệt tác dụng lựa chọn nhà thầu phải có vừa đủ những yếu tố bắt buộc sau đây : + Tên nhà thầu trúng thầu + Giá trúng thầu + Loại hợp đồng + Thời gian thực thi hợp đồng

+ Các nội dung cần lưu ý khác có trong hợp đồng

Sau khi có văn bản phê duyệt, bên mời thầu địa thế căn cứ vào tờ trình phê duyệt để thực thi báo cáo giải trình công khai minh bạch hiệu quả nhà thầu được lựa chọn. Trên đây là hàng loạt nội dung lao lý pháp lý tương quan đến thời hạn ký hợp đồng sau khi đăng tải thông tin hiệu quả đấu thầu của công ty Luật Dương gia. Hy vọng bài viết trên đây của công ty Luật Dương gia sẽ giúp bạn đọc có thêm những thông tin có ích về Luật Đấu thầu nói chung cũng như pháp luật về thời hạn ký hợp đồng sau khi đăng tải thông tin đấu thầu nói riêng. – Tư vấn về những thông tin về đấu thầu phải công bố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *