Án Hành Chính Được Cơ Quan Nào Thi Hành?

Thi hành án hành chính là việc thi hành bản án, quyết định hành động của Tòa án về vụ án hành chính được thi hành, trừ quyết định hành động về phần gia tài trong bản án, quyết định hành động của Tòa án về vụ án hành chính. Theo đó, người phải thi hành án là cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm trong bản án, quyết định hành động của Tòa án về vụ án hành chính được thi hành. Như vậy, so với án hành chính thì đơn cử cơ quan nào sẽ thi hành ?

Án hành chính được cơ quan nào thi hànhÁn hành chính được cơ quan nào thi hành

Cơ quan nào sẽ phải thi hành án trong vụ án hành chính?

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 71/2016/NĐ-CP thì người phải thi hành án là cá nhân, cơ quan, tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ trong bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính được thi hành.

Đối tượng bị khởi kiện trong những vụ án hành chính là những quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính của cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền. Do đó, người phải thi hành án trong trường hợp này là những cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức trong cơ quan Nhà nước. Đặc biệt là một số ít đối tượng người dùng phổ cập khi người phải thi hành án là Ủy Ban Nhân Dân hoặc quản trị UBND. Với đặc trưng như vậy, nên việc thi hành những bản án hành chính gặp nhiều khó khăn vất vả .

Thủ tục thi hành án hành chính như thế nào?

Theo Luật Tố tụng hành chính năm ngoái và Nghị định số 71/2016 ngày 1/7/2016 của nhà nước lao lý thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính như sau :
Thứ nhất, tự nguyện thi hành án. Người phải thi hành án có nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành bản án, quyết định hành động của Tòa án trong thời hạn pháp luật tại khoản 2 Điều 311 Luật tố tụng hành chính năm ngoái .
Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án lao lý tại khoản 2 Điều 311 Luật tố tụng hành chính, cơ quan phải thi hành án phải thông tin bằng văn bản tình hình, hiệu quả thi hành án cho Tòa án đã xét xử xét xử sơ thẩm, Viện kiểm sát và cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp với Tòa án đã xét xử xét xử sơ thẩm, đồng thời báo cáo giải trình cơ quan cấp trên trực tiếp .
Thứ hai, nhu yếu ra quyết định hành động buộc thi hành án hành chính. Một là, khi hết thời hạn tự nguyện thi hành án lao lý tại điểm b khoản 2 Điều 311 Luật tố tụng hành chính mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì người được thi hành án có quyền ý kiến đề nghị Tòa án đã xét xử xét xử sơ thẩm ra quyết định hành động buộc thi hành án hành chính .
Hai là, người được thi hành án tự mình hoặc chuyển nhượng ủy quyền cho người khác nhu yếu Tòa án ra quyết định hành động buộc thi hành án hành chính bằng hình thức trực tiếp nộp đơn, trình diễn bằng lời nói, gửi đơn qua dịch vụ bưu chính hoặc những hình thức khác theo lao lý của pháp lý. Ngày nhu yếu ra quyết định hành động buộc thi hành án hành chính được tính từ ngày người nhu yếu nộp đơn hoặc trình diễn trực tiếp hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi .

Thủ tục thi hành án trong vụ án hành chínhThủ tục thi hành án hành chính

Thứ ba, thi hành bản án, quyết định hành động của tòa án nhân dân khi có quyết định hành động buộc thi hành án hành chính .
Khi nhận được quyết định hành động buộc thi hành án hành chính, người phải thi hành án có nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành ngay bản án, quyết định hành động của Tòa án .
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể phải thi hành án có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thi hành bản án, quyết định hành động của Tòa án, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý và trước người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp về việc không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không vừa đủ nội dung bản án, quyết định hành động của Tòa án .
Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày bản án, quyết định hành động được thi hành xong, cơ quan phải thi hành án thông tin tác dụng cho Tòa án đã xét xử xét xử sơ thẩm, Viện kiểm sát và cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp với Tòa án đã xét xử xét xử sơ thẩm, đồng thời báo cáo giải trình cơ quan cấp trên trực tiếp .
Thứ tư, chỉ huy, đôn đốc việc triển khai quyết định hành động buộc thi hành án hành chính .

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định buộc thi hành án hành chính, người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án có trách nhiệm ban hành văn bản chỉ đạo người phải thi hành án nghiêm chỉnh thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

Việc theo dõi việc chấp hành thi hành án hành chính như thế nào?

Theo Điều 14 Nghị định 71/2016 / NĐ-CP pháp luật Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp với Tòa án đã xét xử xét xử sơ thẩm có nghĩa vụ và trách nhiệm tiếp đón bản án, quyết định hành động của Tòa án về vụ án hành chính do Tòa án gửi .
Khi nhận được bản án, quyết định hành động của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự phân công Chấp hành viên thực thi theo dõi việc thi hành án hành chính. Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định hành động của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự có nghĩa vụ và trách nhiệm ra văn bản thông tin về việc tự nguyện thi hành án gửi người phải thi hành án .
Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được quyết định hành động buộc thi hành án hành chính, Chấp hành viên được phân công theo dõi việc thi hành án phải thao tác với người phải thi hành án để nhu yếu triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm trong bản án, quyết định hành động của Tòa án .

Cơ quan thi hành án dân sự có quyền yêu cầu người được thi hành án, người phải thi hành án hành chính, thủ trưởng trực tiếp của người phải thi hành án cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan về quá trình và kết quả thi hành án.

Cơ quan thi hành án dân sự có văn bản yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết và xử lý nghĩa vụ và trách nhiệm so với người phải thi hành án chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không không thiếu nội dung bản án, quyết định hành động của Tòa án theo pháp luật của Luật tố tụng hành chính năm ngoái .
Trên đây, là những nội dung về vấn đề án hành chính được cơ quan nào thi hành. Trường hợp trong nội dung có điều gì chưa rõ ràng hoặc hành khách chưa hiểu hết yếu tố hoặc có sự vướng ngại, vướng mắc, chúng tôi rất mong nhận được quan điểm phản hồi của quý khách qua hotline 1900 63 63 87 .
* Lưu ý : Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tìm hiểu thêm. Tùy từng thời gian và đối tượng người tiêu dùng khác nhau mà nội dung tư vấn trên hoàn toàn có thể sẽ không còn tương thích. Mọi vướng mắc, góp ý xin vui mừng liên hệ về email : dienhoa10h@gmail.com

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Scores : 4.74 ( 12 votes )

Cảm ơn bạn đã đánh giá!

# Lsvomongthu – Thạc sĩ luật sư đang cộng tác tại Chuyên Tư Vấn Luật, có 10 năm kinh nghiêm tư vấn pháp lý lao động ; trực tiếp tham gia kiến thiết xây dựng nội quy, biểu mẫu hành chính nhân sự đúng luật, kinh nghiệm tay nghề trong tư vấn xây dựng doanh nghiệp ; tố tụng trong xử lý tranh chấp đất đai, tranh chấp lao động .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *