Đổi thẻ đoàn viên công đoàn

Theo đó: Mục đích của việc đổi thẻ đoàn viên là nhằm tăng cường công tác quản lý đoàn viên, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, đoàn viên trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả thẻ đoàn viên công đoàn; góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn viên của công đoàn các cấp.

Thông qua đổi thẻ đoàn viên để xác lập đúng mực số lượng đoàn viên ,

thực hiện các chính sách ưu đãi,chương trình phúc lợi đoàn viên và chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn.

Thẻ đoàn viên mới dùng để làm gì ?

– Thẻ đoàn viên mới được sử dụng trong hoạt động và sinh hoạt công đoàn, trong đại hội, hội nghị của công đoàn những cấp .

– Xuất trình thẻ đoàn viên tại cơ quan của công đoàn những cấp, khi đoàn viên có nhu yếu được tư vấn pháp lý, tương hỗ pháp lý, để được trợ giúp bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng theo lao lý của pháp lý, Điều lệ Công đoàn Nước Ta và những văn bản pháp luật, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn .

– Xuất trình thẻ đoàn viên khi chuyển công tác, chuyển vùng hoặc chuyển sinh hoạt sang công đoàn cơ sở khác để được tiếp tục tham gia sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Công đoàn Nước Ta và hướng dẫn của nơi mới chuyển đến hoạt động và sinh hoạt .

– Đoàn viên công đoàn xuất trình thẻ để mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của các đơn vị,doanh nghiệp đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng Liên đoàn Lao động Nước Ta và LĐLĐ tỉnh Quảng Trị sẽ được giảm giá tùy theo mức giá đã ký kết .

* Có 2 loại thẻ đoàn viên công đoàn ,đó là : thẻ đoàn viên thường thì và thẻ đoàn viên link .

– Thẻ đoàn viên thường thì :

Là loại thẻ được cấp cho đoàn viên công đoàn theo pháp luật của Điều lệ Công đoàn Nước Ta. Được in trên phôi thẻ nhựa, có gắn mã vạch quản trị đoàn viên gồm có 12 chữ số, mã Vpoint để triển khai khuyễn mãi thêm cho đoàn viên, được cấp tự động hóa theo ứng dụng quản trị đoàn viên, bảo vệ không trùng nhau .

the thuong
Mẫu thẻ đoàn viên thông thường có tích hợp Vpoint

– Thẻ đoàn viên link :

Là loại thẻ có kích cỡ và thông tin giống như thẻ đoàn viên thường thì nhưng có tích hợp thêm tính năng thẻ ATM của Ngân hàng VietinBank .

the lien ket 1
Mẫu thẻ đoàn viên liên kết: Thẻ đoàn viên thông thường có tích hợp Vpoint + tích hợp thêm chức năng thẻ ATM
của Viettinbank

Trong quy trình sử dụng thẻ đoàn viên thường thì, đoàn viên công đoàn có nhu yếu đổi sang thẻ đoàn viên link, thì tự nguyện ĐK với công đoàn cơ sở và lập list gửi công đoàn cấp trên theo pháp luật để được đổi sang thẻ đoàn viên link .

* Quy trình đổi thẻ đoàn viên

công đoàn

Bước 1 :

Kê khai hồ sơ

– Công đoàn cơ sở: Thời gian hoàn thành trước ngày 30/8/2019

– Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh: Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2019

Bước 2 :

Cập nhật ứng dụng

Hoàn thành trong tháng 11/2019.

Bước 3 :

In và phát hành thẻ

* Phần mềm quản trị đoàn viên công đoànlà ứng dụng tự động hóa quản trị thông tin về đoàn viên, công đoàn cơ sở trên cơ sở sử dụng khoảng trống mạng Internet và thông tin dữ liệu cơ bản của từng đoàn viên và công đoàn cơ sở, tạo sự thống nhất trong toàn mạng lưới hệ thống công đoàn trong việc chớp lấy quy trình dịch chuyển và tăng trưởng của tổ chức triển khai công đoàn ; tạo mối link ngặt nghèo, giảm những thủ tục hành chính, văn bản trong điều hành quản lý và quản trị chung .

Để triển khai hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý và đổi thẻ đoàn viên công đoàn,

LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh vào ngày 03/5/2019. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các c

ông đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tập huấn cho công đoàn cơ sở trực thuộc đơn vị mình, thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2019./.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *