Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Theo Thủ Tục Năm 2022

Nội dung thu gọn

Các trường hợp phải thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022

Trong giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh thương mại có khá nhiều nội dung, do đó, doanh nghiệp cần xác lập rõ nội dung sẽ thay đổi, bởi nó không chỉ ảnh hưởng tác động đến hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại mà còn quyết định hành động đến thủ tục, lệ phí mà công ty có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai. Thông thường những doanh nghiệp sẽ lựa chọn những nội dung thay đổi cơ bản như sau :
– Thay đổi tên công ty gồm có : tên tiếng Việt, tên tiếng quốc tế, tên viết tắt của doanh nghiệp .
– Thay đổi địa chỉ trụ sở chính : chuyển trụ sở chính về địa chỉ khác

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm: rút ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh

– Thay đổi vốn điều lệ gồm có : tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, cơ cấu tổ chức lại vốn góp / CP giữa những thành viên / cổ đông
– Thay đổi người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp
– Thay đổi thành viên / cổ đông của công ty
– Thay đổi con dấu Công ty
Lưu ý : Doanh nghiệp hoàn toàn có thể triển khai một hoặc nhiều nội dung thay đổi nêu trên trong cùng một lần .

Nội dung thay đổi không phải thay đổi đăng ký kinh doanh

Các nội dung sau sẽ không cần phải nộp hồ sơ tới Sở kế hoạch góp vốn đầu tư khi thay đổi đăng ký kinh doanh thương mại .
– Thay đổi thông tin cổ đông trong công ty CP ;
– Thay đổi cổ đông sáng lập ( Trừ trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chưa giao dịch thanh toán hoặc chỉ thanh toán giao dịch một phần số CP đã đăng ký mua theo pháp luật ) .

Thay đổi đăng ký kinh doanh theo thủ tục năm 2022 như thế nào?

Thủ tục Thay đổi đăng ký kinh doanh thương mại năm 2022 sẽ được triển khai theo những bước như sau :

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký theo quy định của pháp luật

Doanh nghiệp sẽ soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh thương mại theo nội dung đã được chúng tôi hướng dẫn đơn cử trong bài viết .

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh tới Cơ quan đăng ký

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được doanh nghiệp hoặc tổ chức được doanh nghiệp ủy quyền nộp tới Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính theo hình thức nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi từ Cơ quan đăng ký

Trong quy trình thẩm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ được đồng ý hợp, phòng đăng ký kinh doanh thương mại sẽ ghi nhận nội dung thay đổi theo nhu yếu của doanh nghiệp trên giấy phép kinh doanh thương mại mới .
Trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh thương mại sẽ thông tin bằng văn bản nguyên do phủ nhận để doanh nghiệp sửa đổi, bổ trợ .

Bước 4: Thông báo nội dung thay đổi trên đăng ký kinh doanh lên Cổng thông tin quốc gia

Sau khi hoàn thành xong việc thay đổi đăng ký kinh doanh thương mại, doanh nghiệp cần công bố nội dung thay đổi trên công thông tin vương quốc theo đúng pháp luật của Luật Doanh Nghiệp .

Bước 5: Thực hiện các công việc khác sau khi hoàn thành thay đổi đăng ký kinh doanh

Phụ thuộc vào từng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh thương mại mà doanh nghiệp sẽ phải triển khai những việc làm sau khi thay đổi như đổi tên công ty sẽ tương quan đến đổi dấu công ty .

thay đổi đăng ký kinh doanh

Mức phạt chậm thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh tới cơ quan đăng ký?

Khi đã xác định nội dung đăng ký giấy phép kinh doanh cần phải thay đổi, nội bộ doanh nghiệp sẽ bàn bạc và đưa ra quyết định cuối cùng. Sau đó, cần tiến hành thủ tục thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày tính từ thời điểm có thay đổi. Quá thời hạn quy định trên, doanh nghiệp sẽ bị xử lý theo Điều 25, Mục 4, Chương 2, Nghị định 50/2016/NĐ-CP. Cụ thể các doanh nghiệp thay đổi đăng ký kinh doanh không thông báo với cơ quan nhà nước sẽ bị xử phạt hành chính như sau:

– Quá hạn thông tin từ 1 – 30 ngày, bị xử phạt hành chính từ 500.000 – một triệu đồng
– Quá hạn thông tin từ 31 – 90 ngày, bị xử phạt hành chính từ một triệu – 2.000.000 đồng
– Quá hạn thông tin từ 91 ngày trở lên, bị xử phạt hành chính từ 2.000.000 – 5.000.000 đồng
Như vậy, doanh nghiệp cần xác lập rõ việc triển khai thông tin là bắt buộc. Và người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm phải triển khai thủ tục này. Hoặc người đại diện thay mặt theo pháp lý cũng hoàn toàn có thể ủy quyền cho một tổ chức triển khai, cá thể khác thay mình thực thi .

thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh gồm những gì?

Phụ thuộc vào từng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh thương mại mà sẽ có hồ sơ khác nhau. Cụ thể như sau :

a. Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

So với những nội dung khác thì thay đổi trụ sở chính có phần phức tạp hơn nhiều. Nguyên nhân là do ở mỗi trường hợp thay đổi trụ sở, mọi người sẽ cần phải chuẩn bị sẵn sàng một bồ hồ sơ riêng. Việc chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ này so với một cán bộ pháp lý hay luật sư không quá phiền phức, nhưng với những đối tượng người tiêu dùng khác sẽ gặp phải những khó khăn vất vả nhất định .

Đối với trường hợp chuyển trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đã đăng ký thành lập

– 01 Thông báo thay đổi địa chỉ công ty theo mẫu lao lý
– 01 Quyết định về việc thay đổi trụ sở chính của Hội đồng thành viên ( so với Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên ), của chủ sở hữu ( so với Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên ), của những thành viên hợp danh ( so với Công ty hợp danh ), của Đại hội đồng cổ đông ( so với Công ty CP )
– 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên ( so với Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên ), của chủ sở hữu ( so với Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên ), của những thành viên hợp danh ( so với Công ty hợp danh ), của Đại hội đồng cổ đông ( so với Công ty CP )
– 01 Giấy ủy quyền ( nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh thương mại trụ sở chính )

Đối với trường hợp chuyển trụ sở sang tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập

– 01 Thông báo thay đổi theo mẫu pháp luật
– 01 Điều lệ công ty đã sửa đổi, bổ trợ ( bản sao )
– 01 Danh sách kê khai vừa đủ thành viên công ty
– 01 Quyết định về việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên ( so với Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên ), của chủ sở hữu ( so với Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên ), của những thành viên hợp danh ( so với Công ty hợp danh ), của Đại hội đồng cổ đông ( so với Công ty CP )
– 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc thay đổi trụ sở chính của Hội đồng thành viên ( so với Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên ), của chủ sở hữu ( so với Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên ), của những thành viên hợp danh ( so với Công ty hợp danh ), của Đại hội đồng cổ đông ( so với Công ty CP )
– 01 Giấy ủy quyền ( nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh thương mại trụ sở chính )

b. Hồ sơ thay đổi tên Công ty

– 01 Thông báo thay đổi theo mẫu lao lý
– 01 Quyết định về việc thay đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên ( so với Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên ), của chủ sở hữu ( so với Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên ), của những thành viên hợp danh ( so với Công ty hợp danh ), của Đại hội đồng cổ đông ( so với Công ty CP )
– 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc thay đổi tên công ty của Hội đồng thành viên ( so với Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên ), của chủ sở hữu ( so với Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên ), của những thành viên hợp danh ( so với Công ty hợp danh ), của Đại hội đồng cổ đông ( so với Công ty CP )
– 01 Giấy ủy quyền ( nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh thương mại tên doanh nghiệp )

c. Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp

– 01 Thông báo thay đổi theo mẫu pháp luật
– 01 Quyết định về việc tăng giảm vốn điều lệ, tỷ suất vốn góp của Hội đồng thành viên ( so với Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên ), của chủ sở hữu ( so với Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên ), của những thành viên hợp danh ( so với Công ty hợp danh ), của Đại hội đồng cổ đông ( so với Công ty CP )
– 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc tăng giảm vốn điều lệ, tỷ suất vốn góp của Hội đồng thành viên ( so với Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên ), của chủ sở hữu ( so với Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên ), của những thành viên hợp danh ( so với Công ty hợp danh ), của Đại hội đồng cổ đông ( so với Công ty CP )
– 01 Giấy ủy quyền ( nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh thương mại vốn điều lệ, tỷ suất vốn góp )

d. Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

– 01 Thông báo thay đổi theo mẫu pháp luật
– 01 Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh thương mại của Hội đồng thành viên ( so với Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên ), của chủ sở hữu ( so với Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên ), của những thành viên hợp danh ( so với Công ty hợp danh ), của Đại hội đồng cổ đông ( so với Công ty CP )
– 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh thương mại của Hội đồng thành viên ( so với Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên ), của chủ sở hữu ( so với Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên ), của những thành viên hợp danh ( so với Công ty hợp danh ), của Đại hội đồng cổ đông ( so với Công ty CP )
– 01 Giấy ủy quyền ( nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh thương mại )

e. Hồ sơ thay đổi dấu công ty

– 01 Thông báo thay đổi dấu công ty theo mẫu lao lý
– 01 Bản sao giấy ghi nhận góp vốn đầu tư
– 01 Bản sao giấy ghi nhận đăng ký thuế
– 01 Giấy ủy quyền ( nếu sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh thương mại con dấu )
Vì những nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh thương mại khá nhiều, nên trong số lượng giới hạn bài viết này chúng tôi sẽ chỉ trình diễn được 1 số ít nội dung thông dụng .

Thay đổi đăng ký kinh doanh ở đâu?

Thay đổi đăng ký kinh doanh thương mại ở đâu ? Nếu nghiên cứu và điều tra kỹ những nội dung mà chúng tôi cung ứng, chắc như đinh mọi người đã có câu vấn đáp cho câu hỏi trên. Bởi trong bước trình làng quy trình tiến độ chúng tôi đã đề cập tương đối đơn cử. Tuy nhiên, vì mỗi quý bạn đọc sẽ có những cách tìm hiểu và khám phá nội dung khác nhau. Trong đó, phong thái tìm kiếm thông tin theo đề mục lớn khá nhiều. Với phong thái này, quý bạn đọc sẽ lướt qua một lượt những nội dung chính và dừng lại ở nội dung mà mình chăm sóc. Đây là nguyên do mà chúng tôi tách bạch khá rõ từng nội dung thông tin đơn cử .

Quay trở lại câu hỏi thay đổi đăng ký kinh doanh ở đâu, câu trả lời duy nhất là Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ có một Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ chỉ đề cập đến một số địa chỉ Sở Kế hoạch và Đầu tư nổi bật.

– Địa chỉ thay đổi đăng ký kinh doanh thương mại tại Thành Phố Hà Nội :

Phòng đăng ký kinh doanh thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Thành Phố Hà Nội : Khu liên cơ Võ Chí Công, Q. Tây Hồ, Thành phố TP.HN ( Số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, Q. Tây Hồ, TP.HN
( Địa chỉ cũ : Tầng 3, toà nhà B10A, Khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hoà, CG cầu giấy, Thành Phố Hà Nội )

– Địa chỉ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hồ Chí Minh:

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh : Số 32 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

– Địa chỉ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng:

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Thành Phố Đà Nẵng : Tầng 6 Toà nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, Thạch Thang, Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

thay đổi đăng ký kinh doanh

Chi phí thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022?

Ngân sách chi tiêu thay đổi đăng ký kinh doanh thương mại là khoản phí doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan đăng ký và phải trả thêm phí dịch vụ trong trường hợp sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh thương mại .
Ngoài tiến trình, thủ tục, hồ sơ, khu vực, mọi người cũng dành nhiều sự chăm sóc đến ngân sách thay đổi đăng ký kinh doanh thương mại. Vì vậy, ngân sách chính là nội dung tiếp theo mà chúng tôi sẽ trình diễn. giá thành thay đổi giấy phép kinh doanh thương mại gồm có : lệ phí nhà nước và ngân sách dịch vụ

Lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh (khoản phí nộp cho cơ quan nhà nước)

Lệ phí nhà nước là khoản phí bắt buộc mà mọi cá nhân, tổ chức phải đóng khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Khoản lệ phí này được nhà nước quy định rất rõ tại Thông tư 215/2016/TT-BTC. Theo đó, lệ phí thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 200.000/lần. Còn lệ phí thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đối với chi nhánh, văn phòng đaị diện, địa điểm kinh doanh là 100.000/hồ sơ.

Phí dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Trong khi đó, ngân sách dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh thương mại chỉ phát sinh khi cá thể, tổ chức triển khai thuê một đơn vị chức năng chuyên nghiệp triển khai thay những quá trình, thủ tục, hồ sơ. giá thành này không có sự giống hệt giữa những đơn vị chức năng cung ứng dịch vụ. Tùy vào cách đo lường và thống kê, cân đối riêng mà mỗi đơn vị chức năng sẽ có những làm giá khác nhau. Bên cạnh đó, ngân sách dịch vụ còn phù thuộc vào nội dung đăng ký kinh doanh thương mại mà quý người mua muốn thay đổi là gì ? Thay đổi vốn điều lệ, tên công ty, trụ sở chính hay bổ trợ ngành nghề …
giá thành dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh thương mại tại Luật Hoàng Phi được giám sát dựa trên mức độ việc làm sẽ phải triển khai. Chúng tôi tôn vinh yếu tố chất lượng dịch vụ, giá trị mà người mua nhận lại. Cho nên, ngân sách dịch vụ tại Luật Hoàng Phi hoàn toàn có thể không quá rẻ như những đơn vị chức năng khác trên thị trường. Nhưng đổi lại người mua sẽ nhận được sự yên tâm và tác dụng thích đáng .

Lưu ý sau khi tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh thương mại sẽ gắn với 1 hoặc nhiều nội dung trong giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh thương mại sẽ bị thay đổi. Do đó, tùy vào từng nội dung sẽ thay đổi mà doanh nghiệp sẽ cần triển khai những việc làm tiếp theo sau khi hoàn thành xong việc thay đổi. Cụ thể :

– Đối với việc thay đổi tên công ty: Sau khi tên công ty được thay đổi, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện các việc sau

+ Khắc lại dấu công ty và công bố lại mẫu dấu mới trên cổng thông tin vương quốc ;
+ Thay đổi thông tin công ty trên hóa đơn điện tử ;
+ Thay đổi biển tên doanh nghiệp ;
+ Thay đổi thông tin chủ thông tin tài khoản với ngân hàng nhà nước, thông tin tên doanh nghiệp với bên bảo hiểm … vv
+ Thông báo cho đối tác chiến lược về việc thay đổi tên công ty và hoàn toàn có thể ký lại những phụ lục hợp đồng đã giao kết với người mua .

– Đối với việc thay đổi địa chỉ công ty: Sau khi địa chỉ công ty, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện các việc sau

+ Thay đổi dấu và công bố lại mẫu dấu ( trường hợp thay đổi địa chỉ khác Q. / huyện và dấu cũ có thông tin Q. / huyện )
+ Thay đổi thông tin địa chỉ trên hóa đơn điện tử đã đăng ký ;
+ Thay đổi thông tin địa chỉ chủ thông tin tài khoản với ngân hàng nhà nước mở thông tin tài khoản ;
+ Thay đổi cơ quan quản trị thuế, chốt và chuyển bảo hiểm xã hội về địa chỉ mới
+ Thông báo thay đổi địa chỉ cho đối tác chiến lược, người mua
+ Thực hiện những việc làm khác tương quan

– Đối với thay đổi Giám Đốc (người đại diện theo pháp luật Công ty): Doanh nghiệp cần thực hiện các việc sau:

Người đại diện thay mặt theo pháp lý là cá thể đại diện thay mặt cho doanh nghiệp thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp năm trước pháp luật, một công ty hoàn toàn có thể có một hoặc nhiều người đại diện thay mặt. Ngoài ra, luật doanh nghiệp năm trước đã bỏ pháp luật Giám đốc, Tổng giám đốc của công ty không được đồng thời là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác để tương thích với nhu yếu thuê giám đốc, tổng giám đốc của những doanh nghiệp lúc bấy giờ .

– Khi thay đổi vốn điều lệ công ty (tăng giảm vốn điều lệ):

Vốn điều lệ công ty tương quan đến việc nộp thuế môn bài hàng năm của công ty với 2 mức như sau
+ 2.000.000 VND / 1 năm với công ty đăng ký vốn điều lệ dưới 10 tỷ
+ 3.000.000 VND / 1 năm với công ty đăng ký vốn trên 10 tỷ
Do đó, khi vốn điều lệ công ty có sự thay đổi theo hướng tăng lên, doanh nghiệp sẽ cần chú ý quan tâm nộp bổ trợ thuế môn bài hàng năm

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh/thay đổi giấy phép kinh doanh của Luật Hoàng Phi

Luật Hoàng Phi cung ứng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh thương mại ( thay đổi giấy phép kinh doanh thương mại ) tại TP. Hà Nội và những tỉnh, thành phố trên toàn chủ quyền lãnh thổ Nước Ta. Với đội ngũ luật sư chuyên ngành kinh tế tài chính giỏi, giàu kinh nghiệm tay nghề, uy tín, tận tình, chúng tôi tự tin cung ứng cho quý khách một dịch vụ tốt nhất với ngân sách hài hòa và hợp lý .
Luật Hoàng Phi sẽ thực thi những việc làm sau đây trong quy trình thay đổi đăng ký kinh doanh thương mại cho người mua .

– Tư vấn quy trình, thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh xuyên suốt, từ khi bắt đầu đến lúc hoàn nhận được giấy đăng ký doanh nghiệp mới

– Tư vấn về nội dung người mua dự tính thay đổi và đưa ra quan điểm trình độ để mang lại quyền lợi, hạn chế rủi ro đáng tiếc với nội dung người mua thay đổi
– Hướng dẫn người mua sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho nội dung thay đổi
– Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh thương mại và gửi cho người mua tìm hiểu thêm. Hướng dẫn người mua ký và đóng dấu
– Trực tiếp nộp hồ sơ thay đổi tại Sở kế hoạch góp vốn đầu tư
– Theo dõi hồ sơ, bổ trợ hoặc thay thế sửa chữa hồ sơ ( nếu có ) theo nhu yếu của nhân viên
– Nhận giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh thương mại thay đổi và chuyển cho người mua
– Tư vấn những yếu tố pháp lý khác tương quan sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh thương mại ;

Mẫu giấy đề nghị thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất 2022

Để người mua tìm hiểu thêm, chúng tôi sẽ gửi 1 mẫu giấy đề xuất thay đổi đăng ký kinh doanh thương mại cho công ty với nội dung thay đổi tên công ty để người mua tìm hiểu thêm .

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : … … … … … …
… … … … …, ngày …. tháng …. năm … … …

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi : Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại tỉnh, thành phố … …
Tên doanh nghiệp ( ghi bằng chữ in hoa ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Mã số doanh nghiệp / Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh thương mại ( chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp / mã số thuế ) : … .. … … … .. Ngày cấp … … / …. / … … … Nơi cấp : … … … … … … … … … … … … … … …
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở ( chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, lưu lại X vào ô thích hợp ) :
– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp □
– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp □
tin tức về doanh nghiệp bị sáp nhập ( chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp ) :
Tên doanh nghiệp ( ghi bằng chữ in hoa ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Mã số doanh nghiệp / Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Số Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh thương mại ( chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp / mã số thuế ) : … … … …. Ngày cấp. …. /. …. / … … …. Nơi cấp : … … … … … … … … … … … … … ..
Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại thực thi chấm hết sống sót so với doanh nghiệp bị sáp nhập và những Trụ sở / văn phòng đại diện thay mặt / khu vực kinh doanh thương mại của doanh nghiệp bị sáp nhập .
– Doanh nghiệp có Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất tại hòn đảo và xã, phường, thị xã biên giới ; xã, phường, thị xã ven biển ; khu vực khác có ảnh hưởng tác động đến quốc phòng, bảo mật an ninh
Có □ Không □

Doanh nghiệp đăng ký thay đi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:
(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/thông báo thay đổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi ( ghi bằng chữ in hoa ) : … … … … … … …
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng quốc tế sau khi thay đổi ( nếu có ) : … … … … … … … … … …
Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … …
X Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp so với những thông tin thay đổi nêu trên. ( Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu yếu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ) .
Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, ý kiến đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin vương quốc về đăng ký doanh nghiệp .
Doanh nghiệp cam kết trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tính hợp pháp, đúng chuẩn và trung thực của nội dung Thông báo này .
Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật của pháp lý và Điều lệ công ty

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 CỦA DOANH NGHIỆP

( Ký, ghi rõ họ tên )
Quý fan hâm mộ vui vẻ tìm hiểu thêm thêm 1 số câu HỎI – ĐÁP tương quan đến thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thương mại như sau :
Có nộp được hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh qua mạng được không?

Trả lời: Theo quy định mới của Luật, hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được nộp qua 02 bước sau:
(i) Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp
(ii) Nộp hồ sơ trực tiếp (hồ sơ giấy) tới cơ quan đăng ký sau khi được chấp thuận hồ sơ trực tuyến.
Như vậy, doanh nghiệp hoàn toàn có thể nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh qua mạng được và đây là bước bắt buộc.

Thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh mất bao lâu? Trả lời : Thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh thương mại tính từ ngày hồ sơ thay đổi được nộp và gật đầu hợp lệ là 03 ngày thao tác. Tra cứu thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh ở đâu? Trả lời : Việc tra cứu thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh thương mại sẽ được triển khai tại cơ sở tài liệu trực tuyến vương quốc về doanh nghiệp tại địa chỉ là : https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx Tôi muốn sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh, tôi có thể liên hệ với quý công ty bằng hình thức nào?

Trả lời: Liên hệ yêu cầu dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Luật Hoàng Phi
Quý khách hàng tin tưởng, muốn sử dụng dịch vụ của Luật Hoàng Phi vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các thông tin dưới đây. Ngoài ra trong một số trường hợp đặc biệt, quý khách hàng muốn đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi có thể xem thông tin địa chỉ dưới website. Hiện tại, Luật Hoàng Phi đang có trụ sở chính ở Hà Nội và văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh.
– Tổng đài tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh: 1900 6557
– Hotline yêu cầu dịch vụ trong giờ hành chính: 0981.393.686 – 0981.393.868
– Hotline yêu cầu dịch vụ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999
– Điện thoại: 024.628.52839 (HN) – 028.73090.686 (HCM)
– Email: dienhoa10h@gmail.com
Những thông tin liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh đã được Luật Hoàng Phi giới thiệu tương đối chi tiết. Nếu có những vướng mắc cần tư vấn thêm, quý khách hàng đừng ngần ngại phản hồi lại cho chúng tôi theo các thông tin đã cung cấp ở trên. Luật Hoàng Phi rất hy vọng có cơ hội được phục vụ quý khách hàng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *