Thủ tục thay đổi cơ quan quản lý thuế tncn khi thay đổi nơi công tác

Nền kinh tế khó khăn có rất nhiều người phải thay đổi nơi làm việc trong năm. Vậy những cá nhân đó có phải quyết toán thuế TNCN không? Và thủ tục thay đổi cơ quan quản lý thuế tncn như thế nào? Legalzone xin giới thiệu đến bạn đọc chi tiết thủ tục thay đổi cơ quan quản lý thuế tncn

Thủ tục thay đổi cơ quan quản lý thuế tncn

Thủ tục thay đổi cơ quan thuế quản lý thuế thu nhập cá nhân

Theo khoản 2 Điều 10, mục 2 Chương II Thông tư 80/2012 / TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về ĐK thuế lao lý về nghĩa vụ và trách nhiệm và thời hạn thông tin thay đổi thông tin ĐK ngày 22/5/2012 như sau :
“ 2. Các tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình và cá thể khác thực thi thông tin cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 ( mười ) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi theo mẫu số 08 – MST phát hành kèm theo thông tư này. ” ;

Theo khoản 2 Điều 12, mục 2 Chương II Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/5/2012:
 
“2. Các tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý.”;

Thay đổi cơ quan quản lý thuế tncn khi chưa thông báo thông tin về tài khoản

Theo Điều 9 Chương I Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013:
 
“Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Người nộp thuế trong quy trình sản xuất kinh doanh thương mại, khi có thay đổi, bổ trợ số thông tin tài khoản tại những ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán thì phải thông tin cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 ( mười ) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ thông tin ĐK thuế theo mẫu số 08 – MST phát hành kèm theo Thông tư này ( sửa chữa thay thế Tờ khai kiểm soát và điều chỉnh ĐK thuế mẫu số 08 – MST phát hành kèm theo Thông tư số 80/2012 / TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực thi Luật Quản lý thuế về ĐK thuế ). ” ;

Trách nhiệm của cơ quan thuế

Theo Điều 13, mục 2 Chương II Thông tư 80/2012 TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/5/2012:

“Cơ quan thuế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế, thực hiện thay đổi và cập nhật các thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế của ngành thuế.

Trường hợp phát sinh thay đổi thông tin các chỉ tiêu có trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, cơ quan thuế lập giấy hẹn để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thay đổi thông tin.”;

Như vậy theo pháp luật trên trong trường hợp của chị : Khi cán bộ đang công tác làm việc tại cơ quan mà chuyển sang đơn vị chức năng khác thì cơ quan đó hoặc cán bộ chuyển công tác làm việc phải làm thủ tục báo cho cơ quan thuế trong thời hạn 10 ( mười ) ngày kể từ ngày chuyển đơn vị chức năng khác .

Thủ tục thay đổi cơ quan quản lý thuế tncn

– Chuẩn bị hồ sơ : Điền Mẫu 08 – MST trong Thông tư 156 / 2013 / TT-BTC ( ghi rõ cơ quan quyết toán cũ và cơ quan quyết toán mới ) ;
– Nơi nộp hồ sơ : Bộ phận một cửa Phòng / Đội tuyên truyền tương hỗ người nộp thuế Tại cơ quan thuế nơi chuyển đi ;

Vì người nộp thuế (cán bộ của cơ quan chị) là cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương thì bộ phận đăng ký thuế thực hiện chuyển cơ quan quyết toán thuế của người nộp thuế trên hệ thống Quản lý thuế TNCN;
 
Thời hạn xử lý hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

Thay đổi cơ quan quản lý thuế tncn khi có người phụ thuộc vào

Trường hợp cán bộ đó có ĐK người nhờ vào, theo điểm i Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC ngày 15/8/2013 : “ Người nộp thuế chỉ phải ĐK và nộp hồ sơ chứng tỏ cho mỗi một người nhờ vào một lần trong suốt thời hạn được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi thao tác, nơi kinh doanh thương mại thì thực thi ĐK và nộp hồ sơ chứng tỏ người nhờ vào như trường hợp ĐK người nhờ vào lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h. 2.1.1. 1, điểm h, khoản 1, Điều này. ”
Như vậy, khi cán bộ cơ quan chuyển nơi thao tác thì phải ĐK và nộp hồ sơ chứng tỏ người nhờ vào lại từ đầu tại đơn vị chức năng mới. ( hồ sơ : khoản 12 Điều 16 Thông tư 156 / 2013 / TT-BTC ngày 06/11/2013 ) .

Trên đây là nội dung tư vấn về thay đổi cơ quan quản lý thuế tncn. Liên hệ ngay với Legalzone để được tư vấn và hỗ trợ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.