Thẩm tra viên là gì? Tiêu chuẩn để trở thành Thẩm tra viên – Tư vấn pháp luật trực tuyến

Theo lao lý tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 03/2017 / TT-BTP lao lý chức vụ, mã số ngạch và tiêu chuẩn nhiệm vụ ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự thì Thẩm tra viên là công chức có trình độ trình độ, nhiệm vụ về nghành nghề dịch vụ thẩm tra thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, giúp Thủ trưởng cơ quan trực tiếp thực thi việc thẩm tra những vấn đề đã và đang thi hành án thẩm tra xác định những vấn đề có đơn thư khiếu nại, tố cáo theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan quản trị thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự. Qua bài viết này đội ngũ nhân viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được nghiên cứu và phân tích, phản hồi những pháp luật của pháp lý về khái niệm thẩm tra viên và tiêu chuẩn để trở thành Thẩm tra viên .

  • Thứ nhất, về khái niệm Thẩm tra viên

Thẩm tra viên là công chức có trình độ trình độ, nhiệm vụ về nghành thẩm tra thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, giúp Thủ trưởng cơ quan trực tiếp thực thi việc thẩm tra những vấn đề đã và đang thi hành án thẩm tra xác định những vấn đề có đơn thư khiếu nại, tố cáo theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan quản trị thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự .

  • Thứ hai, tiêu chuẩn để trở thành Thẩm tra viên

– Tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, lối sống

+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng; trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.

+ Thực hiện khá đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của công chức theo lao lý của pháp lý ; tráng lệ chấp hành sự phân công trách nhiệm của cấp trên ; tuân thủ pháp lý, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính ; gương mẫu triển khai nội quy, quy định của Cơ quan .
+ Có lối sống và hoạt động và sinh hoạt lành mạnh, nhã nhặn, đoàn kết ; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư ; không tận dụng việc công để mưu cầu quyền lợi cá thể ; không quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xấu đi .
+ Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lượng .
+ Có đủ sức khỏe thể chất để hoàn thành xong trách nhiệm được giao .
– Tiêu chuẩn về năng lượng trình độ, nhiệm vụ
+ Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước, thông tư, nghị quyết của cấp trên để vận dụng vào công tác làm việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính .
+ Nắm vững những lao lý của pháp lý về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, pháp lý về xử lý khiếu nại, tố cáo và nhiệm vụ thẩm tra, kiểm tra thi hành án dân sự, nhiệm vụ xử lý khiếu nại, tố cáo .

+ Nắm được tình hình kinh tế, xã hội ở địa phương liên quan đến công tác thi hành án dân sự.

+ Nắm vững quy trình tiến độ xử lý việc làm, có kỹ năng và kiến thức soạn thảo văn bản và thuyết trình những yếu tố được giao nghiên cứu và điều tra, tham mưu .
+ Công chức được đề xuất chỉ định vào ngạch Thẩm tra viên phải đang giữ ngạch Chuyên viên và tương tự, có thời hạn làm công tác làm việc pháp lý từ 03 năm ( 36 tháng ) trở lên .
– Tiêu chuẩn về trình độ huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng
+ Có trình độ Cử nhân Luật trở lên .
+ Có chứng từ tu dưỡng nhiệm vụ ngạch Thẩm tra viên theo nội dung chương trình của Bộ Tư pháp .
+ Có Chứng chỉ Ngoại ngữ với trình độ tương tự bậc 2 khung năng lượng ngoại ngữ Nước Ta theo lao lý tại Thông tư số 01/2014 / TT-BGDĐT hoặc có chứng từ tiếng dân tộc bản địa so với những vị trí nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa .

+ Có Chứng chỉ Ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc

Trên đây là những phân tích quy định của pháp luật về khái niệm thẩm tra viên và tiêu chuẩn để trở thành Thẩm tra viên. Lưu ý rằng, tại thời điểm tham khảo có thể văn bản đã hết hiệu lực pháp lý, hãy gọi cho chúng tôi theo số hotline 1900 6197 để được tư vấn nhanh chóng và chính xác. Luật Thủ Đô hy vọng sẽ cung cấp được nhiều thông tin hữu ích để hỗ trợ cho bạn đọc.

Văn phòng
Luật sư Thủ Đô chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý về vấn đề Hôn nhân và gia
đình, Doanh nghiệp, Đất đai, Hình sự… Hãy gọi cho Văn phòng Luật sư Thủ Đô
theo hotline: 
1900 6197 để được tư vấn và giải đáp thắc mắc của bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *