Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

Tòa án là cơ quan xét xử với phân cấp rõ ràng. Tuy nhiên, với những người không hoạt động trong ngành tư pháp hay không có hiểu biết nhất định về pháp luật thì không phải ai cũng hiểu rõ về Tòa án. Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến vấn đề: Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện.

Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

Thứ nhất: Thẩm quyền theo cấp hành chính

– Tòa án nhân dân cấp huyên có thẩm quyền xử lý theo thủ tục xét xử sơ thẩm những tranh chấp sau đây :
+ Tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình pháp luật tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật Tô tụng Dân sự năm năm ngoái, trừ tranh chấp lao lý tại khoản 7 – Điều 26 của Bộ luật tố tụng Dân sự năm năm ngoái .

+ Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

– Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử lý những nhu yếu sau đây :
+ Yêu cầu về dấn ự lao lý tại những khoản 1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 27 cảu Bộ luật Tố tụng Dấn ự năm năm ngoái .
+ Yêu cầu về hôn nhân gia đình mái ấm gia đình pháp luật tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 29 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm ngoái .
+ Yêu cầu về kinh doanh thương mại, thương mại pháp luật tại khoản 1 và khoản 6 Điều 31 của Bộ luật tố tụng Dân sự năm ngoái .
+ Yêu cầu về lao động lao lý tại khoản 1 và khoản 5 Điều 33 của Bộ luật tố tụng Dân sự năm ngoái .
– Những tranh chấp, nhu yếu pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà có đương sự hoặc gia tài ở quốc tế hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở quốc tế, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của quốc tế không thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án nhân dân cấp huyện, trừ trường hợp lao lý tại khoản 4 Điều này .
– Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Nước Ta hủy việc kết hôn trái pháp lý, xử lý việc ly hôn, những tranh chấp về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ chồng, cha, mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ giữa công dân Nước Ta cư trú ở khu vuẹc biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Nước Ta theo pháp luật của Bộ luật này và những pháp luật khác của pháp lý Nước Ta .

Thứ hai: Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện theo lãnh thổ

– Tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án hình sự là Tòa án nơi tội phạm được triển khai. Trường hợp tội phạm được triển khai tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác lập được nơi thực thi tội phạm thì Tòa án có thẩm quyền xét xử là Tòa án nơi kết thúc việc tìm hiểu .
– Bị cáo phạm tội ở quốc tế nếu xét xử ở Nước Ta thì Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi cư trú ở đầu cuối của bị cáo ở trong nước xét xử. Nếu không xác lập được nơi cư trú sau cuối ở trong nước của bị cáo thì tùy trường hợp, Chán án Tòa án nhân dân tối cao ra quyết định hành động giao cho Tòa án nhân dân thành phố TP.HN hoặc Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Tòa án nhân dân thành phố TP. Đà Nẵng xét xử .
Bị cáo phạm tội ở quốc tế nếu thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự chiến lược thì Tòa án quân sự chiến lược cấp quân khu xét xử theo quyết định hành động của Chánh án Tòa án quân sự chiến lược trung tương .

Chuyển vụ án Hình sự theo thẩm quyền

Bên cạnh nội dung về Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện chúng tôi xin lưu ý Quý độc giả về việc chuyển vụ án hình sự theo thẩm quyền.

Thứ nhất: Chuyển vụ án trong giai đoạn điều tra

– Viện kiểm sát cùng cấp quyết định hành động việc chuyển vụ án để tìm hiểu khi thuộc một trong những trường hợp :
+ Cơ quan tìm hiểu cùng cấp xát thấy vụ án không thuộc thẩm quyền tìm hiểu và đề xuất chuyển vụ án .
+ Cơ quan tìm hiểu cấp trên rút vụ án để tìm hiểu .
+ Điều tra viên đổi khác là Thủ trưởng cơ quan tìm hiểu .
+ Viện kiểm sát đã nhu yếu chuyển vụ án mà Cơ quan tìm hiểu không thực thi .
– Việc chuyển vụ án ra ngoài khoanh vùng phạm vi tỉnh, thành phố thường trực TW hoặc ngoài khoanh vùng phạm vi quân khu do Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viên kiểm sát quân sự chiến lược cấp quân khu quyết định hành động .
– Thủ tục chuyển vụ án để tìm hiểu theo thẩm quyền .

Thứ hai: Chuyển vụ trong giai đoạn truy tố

– Viện kiểm sát cấp nào thực hành thực tế quyền công tố và kiểm sát tìm hiểu thì Viện kiểm sát cấp đó quyết định hành động việc truy tố. Thẩm quyền truy tố của Viện kiểm sát được xác lập theo thẩm quyền xét xử của Tòa án so với vụ án .

– Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định chuyển vụ án, Viện kiểm sát phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đã kết thúc điều tra vụ án, bị can hoặc người đại diện của bị can, người bào chữa, bị hại, người tham gia tố tụng khác.

Thứ ba: Chuyển vụ án trong giai đoạn xét xử

– Khi vụ án không thuộc thẩm quyền xét xử của mình thì Tòa án trả hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát đã truy tố để chuyển đến Viện Kiểm sát có thẩm quyền truy tố .
– Thời hạn truy tố và vận dụng giải pháp ngăn ngừa được triển khai theo lao lý tại Điều 240 và Điều 241 của Bộ luật tố tụng hình sự năm năm ngoái .

Như vậy, thẩm quyền của tòa án nhân dân cấp huyện đã được chúng tôi phân tích cụ thể trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng trình bày một số nội dung liên quan tới tòa án nhân dân cấp huyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *