Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9028:2011 về Vữa cho bêtông nhẹ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9028:2011

VỮA CHO BÊ TÔNG NHẸ

Mortar for lightweight concrete

Lời nói đầu

TCVN 9028 : 2011 do Viện Vật liệu thiết kế xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, BộXây dựng ý kiến đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đánh giá và thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố .

VỮA CHO BÊ TÔNG NHẸ

Mortar for lightweight concrete

1. Phạm vi vận dụngTiêu chuẩn này vận dụng cho vữa trộn sẵn trên cơ sở chất kết dính vô cơ dùng làm vữa xây lớp mỏng mảnh và vữa trát cho khối xây sử dụng bê tông nhẹ, gồm có gạch bê tông bọt, khí không chưng áp và gạch bê tông khí chưng áp .2. Tài liệu viện dẫnCác tài liệu viện dẫn sau là thiết yếu khi sử dụng tiêu chuẩn này. Đối với những tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì vận dụng bản được nêu. Đối với những tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì vận dụng phiên bản mới nhất, gồm có những bản sửa đổi ( nếu có ) .TCVN 2231 : 1989, Vôi can xi cho kiến thiết xây dựng

TCVN 2682:2009,Xi măng poóc lăng – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 3121-1:2003,Vữa xây dựng – Phương pháp thử. Phần 1: Xác định kích thước hạt cốt lệu lớn nhất

TCVN 3121-2:2003,Vữa xây dựng – Phương pháp thử. Phần 2: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

TCVN 3121-3:2003,Vữa xây dựng – Phương pháp thử. Phần 3: Xác định độ lưu động của vữa tươi

TCVN 3121-8:2003,Vữa xây dựng – Phương pháp thử. Phần 8: Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi

TCVN 3121 – 9 : 2003, Vữa thiết kế xây dựng – Phương pháp thử. Phần 9 : Xác định thời hạn bất đầu đông kết của vữa tươiTCVN 3121 – 11 : 2003, Vữa thiết kế xây dựng – Phương pháp thử. Phần 11 : Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắnTCVN 3121 – 12 : 2003, Vữa kiến thiết xây dựng – Phương pháp thử. Phần 12 : Xác định cường độ bám dính của vữa đã đóng rắn trên nềnTCVN 3121 – 17 : 2003, Vữa thiết kế xây dựng – Phương pháp thử. Phần 12 : Xác định hàm lượng ion clo hòatan trong nước

TCVN 4033:1995,Xi măng poóc lăng puzolan – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4316 : 2007, Xi măng poóc lăng xỉ lò cao

TCVN 5691:2000,Xi măng poóc lăng trắng

TCVN 6260 : 2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6882:2001,Phụ gia khoáng cho xi măng

TCVN 7570:2006,Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4506,Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

3. Thuật ngữ và định nghĩaTiêu chuẩn này sử dụng những thuật ngữ và định nghĩa sau :3.1. Vữa xây lớp mỏng mảnh ( thin layer masonry mortar )Hỗn hợp của một hoặc nhiều loại chất kết dính vô cơ, cốt liệu, nước và hoàn toàn có thể có phụ gia hóa học và / hoặc phụ gia khoáng, sử dụng để xây những viên xây bê tông nhẹ với mạch vữa có chiều dày khoảng chừng 3 mm đến 5 mm. Cốt liệu dựng cho vữa xây lớp mỏng mảnh phải có size lớn nhất không lớn hơn giá trị lao lý ở Bảng 1 .3.2. Vữa trát ( rendering / plastering mortar )Hỗn hợp của một hoặc nhiều loại chất kết dính vô cơ, cốt liệu, nước vàcóthể có phụ gia hóahọcvà / hoặc phụ gia khoáng, sử dụng để trát bên ngoài hoặc bên trong khốixây sử dụngbêtông nhẹ .4. Phân loại vữa4.1. Theo mục tiêu sử dụng, vữa được phân làm 2 loại :- Vữa xây lớp mỏng dính .- Vữa trát .4.2. Theo cường độ nén, vữa gồm những mác : M2, 5 ; M5, 0 ; M7, 5 ; M10 ; M12, 5 ; trong đó :- M là ký hiệu quy ước cho mác vữa .- Các trị số 2,5 ; 5,0 ; 7,5 ; 10 ; 12,5 là giá trị mác vữa tính bằng cường độ nén trung bình của mẫu thử sau 28 ngày đêm dưỡng hộ ở điều kiện kèm theo tiêu chuẩn, MPa ( N / mm2 ), xác lập theo TCVN 3121 – 11 : 2003 .5. Vật liệu5.1. Xi măng có chất lượng tương thích với một trong những tiêu chuẩn TCVN 2682 : 2009, TCVN 4033 : 1995, TCVN 4316 : 2007, TCVN 5691 2000, TCVN 6260 2009 .5.2. Vôi can xi có chất lượng tương thích TCVN 2231 : 1989 .5.3. Cốt liệu có chất lượng tương thích với TCVN 7570 : 2006 .5.4. Phụ gia có những đặc trưng được cho phép cải tổ năng lực giữ nước và tính bám dính của vữa .5.5. Phụ gia khoáng có chất lượng tương thích với TCVN 6882 : 2001 .5.6. Nước có chất lượng tương thích với TCVN 4506 .6. Yêu cầu kỹ thuật6.1. Các chỉ tiêu chất lượng của hỗn hợp vữa được lao lý trong Bảng 1 .Bảng 1 – Các chỉ tiêu chất lượng của hỗn hợp vữa

Tên chỉ tiêu Mức lao lý
Vữa xây lớp mỏng dính Vữa trát
1. Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất, mm, không lớn hơn 1,25
2. Độ lưu động, mm 190 ÷ 220 180 ÷ 210
3. Khả năng giữ độ lưu động, %, không nhỏ hơn 90
4. Thời gian mở màn đông kết, min, không nhỏ hơn 180
5. Thời gian kiểm soát và điều chỉnh, min, không nhỏ hơn 5
6. Hàm lượng ion clo trong vữa, %, không lớn hơn 0,1

6.2. Các chỉ tiêu chất lượng của vữa đóng rắn.

6.2.1. Cường độ nén và cường độ bám dính của vữa được pháp luật trong Bảng 2 .Bảng 2 – Cường độ nén và cường độ bám dính của vữa

Tên chỉ tiêu Mác vữa
M2, 5 M5, 0 M7, 5 M10 M12, 5
1. Cường độ nén trung bình, MPa ( N / mm2 ), không nhỏ hơn 2,5 5,0 7,5 10 12,5
2. Cường độ bám dính, MPa ( N / mm2 ), không nhỏ hơn Không lao lý 0,4

6.2.2. thông số hút nước do mao dẫn của vữa trát sử dụng cho mặt phẳng ngoài của khối xây, kg / mét vuông. phút0, 5, không lớn hơn 0,2 .7. Phương pháp thử7.1. Lấy mẫu và sẵn sàng chuẩn bị mẫu thửTheo TCVN 3121 – 2 : 2003. Khi chuẩn bị sẵn sàng mẫu thử từ vữa khô trộn sẵn, kiểm soát và điều chỉnh lượng nước trộn sao cho độ lưu động của hỗn hợp vữa tương thích với pháp luật tại Bảng 1 của tiêu chuẩn này .7.2. Xác định size hạt cốt liệu lớn nhất7.3. Xác định độ lưu động7.4. Xác định năng lực giữ độ lưu động7.5. Xác định thời hạn mở màn đông kết7.6. Xác dịnh cường độ nén7.7. Xác định cường độ bám dínhTheo TCVN 3121 – 12 : 2003. Sử dụng tấm nền link là những viên xây bê tông nhẹ ở điều kiện kèm theo khô trong không khí .7.8. Xác định hàm lượng ion clo hòa tan trong nước7.9. Xác định thời hạn kiểm soát và điều chỉnh7.9.1. Nguyên tắcThời gian kiểm soát và điều chỉnh của vữa tươi là khoảng chừng thời hạn đo bằng phút được tính từ khi hoàn tất quy trình trộn vữa đến khi 50 % diện tích quy hoạnh mặt phẳng tiếp xúc của khối lập phương được bao trùm bằng lớp vữa thử theo pháp luật .Phương pháp này không vận dụng so với những trường hợp sử dụng viên xây có lỗ rỗng .7.9.2. Dụng cụ, thiết bị- Các viên xây, là gạch bê tông nhẹ được sử dụng làm nền cho vữa xây lớp mỏng dính đang thử ;

ân kỹ thuật,đíế

– Tủ sấy, có bộ phận kiểm soát và điều chỉnh và không thay đổi nhiệt độ ( 105 ± 5 ) °C ;- Bay thép ;- Dao xây ;- Thùng lưu mẫu, hoàn toàn có thể duy trì nhiệt độ trong khoảng chừng ( 27 ± 2 ) oC và nhiệt độ tương đối ( 80 ± 5 ) % .7.9.3. Cách triển khaiTừ những viên xây lao lý cắt ra những khối lập phương cạnh 50 mm ( cầnđảmbảo đểbềmặtđượcsử dụng làm mặt tiếp xúc là từ mặt nằm của viên xây ) .Trước khi triển khai thí nghiệm, sấy khô những viên xây và những khối lập phương trong tủ sấy ở nhiệt độ ( 105 ± 5 ) °C đến khối lượng không đổi. Mẫu được coi là có khối lượng không đổi nếu trong quy trình sấy, chênh lệch giữa hai lần cân liên tục cách nhau hai giờ không quá 0,2 % theo khối lượng. Sau đó, để cho viên xây và khối lập phương không thay đổi bằng cáchlưugiữ haingày trong khôngkhí ởnhiệt độ ( 27 ± 2 ) °C và nhiệt độ tương đối ( 80 ± 5 ) % .Tiến hành thí nghiệm ở điều kiện kèm theo nhiệt độ ( 27 ± 2 ) °C và nhiệt độ tương đối ( 80 ± 5 ) % theo quá trình sau :a ) Dùng bay trát vữa lớp mỏng mảnh lên mặt phẳng tiếp xúc ( mặt nằm ) của lớp nền cấu trúc từ những viên xây, sau đó vét bỏ ngay .b ) Trát một lớp vữa có độ dày từ 3 mm đến 5 mm từ vữa xây lớp mỏng dính lên mặt phẳng lớp nền đã được giải quyết và xử lý theo diễn đạt trong mục a .c ) Đặt khối lập phương với mặt tiếp xúc là mặt nằm của viên xây lên lớp vữa và giữ khối lập phương trong 30 giây với một tải trọng 1,2 kg trong trường hợp những viên xây có khối lượng thể tích lớn hơn hoặc bằng 1000 kg / m3 hoặc một tải trọng 0,5 kg trong trường hợp những viên xây có khối lượng thể tích nhỏ hơn 1000 kg / m3 .d ) Nhấc khối lập phương ra theo phương vuông góc với mặt phẳng nằm và xác lập Xác Suất diện tích quy hoạnh mặt phẳng tiếp xúc của khối lập phương được bao trùm bằng vữa bám dính, làm tròn tới 10 % .e ) Lặp lại thao tác c và d sau mỗi phút ( mỗi thao tác sử dụng một khối lập phương mới ) cho tới khi 50 % mặt phẳng tiếp xúc của khối lập phương được bao trùm bằng vữa bám dính rồi ghi lại mỗi khoảng chừng thời hạn, tính bằng phút, kể từ thời gian hoàn tất quy trình trộn và Tỷ Lệ diện tích quy hoạnh mặt phẳng tương ứng được phải bằng vữa bám dính .CHÚ THÍCH : Các lần đặt khối lập phương mới lên lớp vữa phải cách vị tríđặt mẫu trước đó tối thiểu là 20 mm .7.9.4. Tính toán và bộc lộ hiệu quảTính giá trị trung bình từ những giá trị riêng rẽ của mỗi mẫu vữa thử, làm tròn tới 1 phút. Giá trị trung bình này là thời hạn kiểm soát và điều chỉnh của vữa .7.9.5. Báo cáo thử nghiệmBáo cáo thử nghiệm phải gồm có những thông tin sau :- khu vực, thời hạn, người lấy và chuẩn bị sẵn sàng mẫu thử ;- loại vữa ;- giải pháp lấy và sẵn sàng chuẩn bị mẫu vữa :- giá trị độ lưu động khi chuẩn bị sẵn sàng mẫu vữa theo TCVN 3121 – 3 : 2003 ;- tác dụng thử, lấy đúng chuẩn đến 1 phút ;- ngày thử mẫu ;- số hiệu của tiêu chuẩn này ;- những ghi chú trong quy trình thử ( nếu có ) .7.10. Xác định thông số hút nước do mao dẫn7.10.1. Nguyên tắcHệ số hút nước do mao dẫn được xác lập bằng lượng ngày càng tăng khối lượng của mẫu đã được sấy khô và mẫu sau khi nhúng vào nước ngập từ 5 mm đến 10 mm ở điều kiện kèm theo áp suất không khí trong một khoảng chừng thời hạn pháp luật .7.10.2. Dụng cụ, thiết bị- Khay, có chiều sâu tối thiểu là 20 mm và có diện tích quy hoạnh đủ rộng để đặt những viên mẫu cần được nhúng nước. Khay phải được lắp dụng cụ để duy trì mực nước không đổi ;- Bốn miếng đệm cho một viên mẫu vữa, để đặt viên mẫu với diện tích quy hoạnh tiếp xúc nhỏ nhất, cách ly với mặt khay theo chiều sâu nhúng nước định trước ;- Cân kỹ thuật, có độ đúng mực tới 0,1 % khối lượng khô của viên mẫu thí nghiệm ;- Tủ sấy, có bộ phận kiểm soát và điều chỉnh và không thay đổi nhiệt độ ( 60 ± 5 ) °C ;- Đồng hồ bấm giây, độ đúng chuẩn đến 1 giây ;- Thùng lưu mẫu, hoàn toàn có thể duy trì điều kiện kèm theo nhiệt độ tương đối ở mức ( 95 ± 5 ) % và ( 65 ± 5 ) % ;- Khuôn sắt kẽm kim loại và những dụng cụ phụ trợ khác, theo miêu tả trong TCVN 3121 – 11 : 2003 ( để sẵn sàng chuẩn bị những viên mẫu hình lăng trụ với kích cỡ 160 mm x 40 mm x 40 mm ) .7.10.3. Vật liệu- Nước, đã khử khoáng hoặc nước cất ;- Vật liệu bọc phủ, ví dụ sáp paraphin hoặc nhựa tổng hợp có nhiệt độ nóng chảy trên 60 °C .7.10.4. Cách thực thia ) Chuẩn bị và bảo trì những viên mẫu :Chuẩn bị 3 viên mẫu hình lăng trụ kích cỡ 160 mm x 40 mmx 40 mm, việc tạo mẫu và bảo dưỡng mẫu thử được triển khai theo mục 5.1 của TCVN 3121 – 11 : 2003. Đến cuối của quá trình bảo dưỡng mẫu thử, bảo phủ 4 mặt bên thuộc cạnh dài của những viên mẫu bằng vật tư bọc phủ lao lý sau đó bẻ mỗi viên mẫu thành hai nửa .b ) Sấy khô :Sấy những viên mẫu đến khối lượng không đổi trong tủ sấy ở nhiệt độ ( 60 ± 5 ) o. Mẫu được coi là đạt khối lượng không đổi nếu trong quy trình sấy, chênh lệch giữa hai lần cân liên tục cách nhau 24 giờ không vượt quá 0,2 % tổng khối lượng của mẫu .c ) Quy trình thử nghiệm :Đặt những nửa viên mẫu vào trong khay với mặt phẳng vết gẫy của lăng trụ quay xuống dưới. Mẫu được đỡ bằng 4 miếng đệm để không chạm vào đáy của khay. Nhúng mẫu vào nước đến độ sâu bằng 5 mm đến 10 mm trong suốt thời hạn thử nghiệm ( xem Hình 1 ). Để bảo vệ những viên mẫu với mặt phẳng thô nhám khi nhúng trọn vẹn trong nước không mắc lại những bọt khí ở phía dưới, phải nhúng những viên mẫu theo một mặt nghiêng dần .Kích hoạt thiết bị đếm thời hạn. Duy trì mực nước không đổi trong suốt thời hạn thử nghiệm .Dùng tấm nilon bọc khay đựng mẫu để tránh sự bốc hơi nước từ những viên mẫu thử đang khí ẩm .

CHÚ DẪN1. Viên mẫu hình lăng trụ .2. Mặt ở đầu bị bẻ gãy của viên mẫu .3. Mặt nướcA. Xấp xỉ 80 mm .B. Chiều sâu nhúng nước 5 mm đến 10 mm * .( * 10 mm nếu mặt phẳng gẫy có độ nhám lớn )

Hình 1 – Các viên mẫu vữa trát

Nếu nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ khí ẩm Open trên mặt phẳng tự do của những viên mẫu thì dừng thử nghiệm. Bẻ những viên mẫu để chắc như đinh chúng trọn vẹn thấm ướt. Nếu chúng trọn vẹn thấm ướt thì cân cả hai nửa cùng nhau. Nếu chưa thấm ướt trọn vẹn thì thực thi lại thử nghiệm trên một viên mẫu mới .CHÚ THÍCH : Nếu khi viên mẫu được bẻ ra, sự thấm ướt không xẩy ra trên hàng loạt diện tích quy hoạnh thì hoàn toàn có thể là do việc bọc phủ những mặt phẳng dài của viên mẫu chưa được bảo vệ. Do đó, cần đặc biệt quan trọng chú ý quan tâm đến điều này khi ịSau khi nhúng mẫu được 10 phút, lấy mẫu ra khỏi khay, nhanh gọn lau khô nước trên bề mặt bằng giẻ ẩm, cân mẫu xác lập được khối lượng ( m1 ) và ngay lập tức đặt mẫu vào khay. Lặp lại quy trình tiến độ tương tự như sau 90 phút và cân xác lập được khối lượng ( mét vuông )7.10.5. Tính toán và biểu lộ hiệu quảHệ số hút nước do mao dẫn của vữa được định nghĩa là độ dốc của đường thẳng nối những điểm đại diện thay mặt của những phép đo triển khai tại thời gian 10 phút và 90 phút .Tính toán thông số này dựa theo công thức :C = 0,1 ( mét vuông – m1 )trong đó :C là thông số hút nước mao dẫn của một viên mẫu đơn lẻ, tính bằng kg / mét vuông. phút0, 5 .m1 là khối lượng của viên mẫu sau 10 phút ngâm nước, tính bằng g .mét vuông là khối lượng của viên mẫu sau 90 phút ngâm nước, tính bằng g .Tính toán những giá trị đơn lẻ của thông số hút nước ( C ) làm tròn số đến 0,05 kg / mét vuông. phút0, 5 .Kết quả là giá trị trung bình cộng của những giá trị thông số hút nước mao dẫn đơn lẻ, làm tròn số tới 0,1 kg / mét vuông. phút0, 5 .7.10.6. Báo cáo thử nghiệmBáo cáo thử nghiệm phải gồm có những thông tin sau :- khu vực, thời hạn, người lấy và chuẩn bị sẵn sàng mẫu thử ;- loại vữa ;- chiêu thức lấy và sẵn sàng chuẩn bị mẫu vữa ;- giá trị độ lưu động khi sẵn sàng chuẩn bị mẫu vữa theo TCVN 3121 – 3 : 2003 ;- hiệu quả thử, lấy đúng chuẩn đến 0,1 kg / mét vuông. phút0, 5 ;- ngày thử mẫu ;- số hiệu của tiêu chuẩn này :- những ghi chú trong quy trình thử ( nếu có ) .8. Ghi nhãn, bao gói, luân chuyển và dữ gìn và bảo vệ8.1. Ghi nhãn8.1.1. Vữa tươi trộn sẵn tại trạm trộn khi xuất xưởng phải có giấy xác nhận chất lượng của nhà phân phối, gồm có những thông tin :- tên cơ sở sản xuất ;- loại và mác vữa ;- thể tích mẻ trộn ;- thành phần vữa ;- giá trị thực của những chỉ tiêu theo Điều 6 ;- ngày sản xuất .8.1.2. Vữa khô trộn sẵn tại nhà máy sản xuất được đóng bao hoặc chứa trong những xitéc chuyên sử dụng. Trên những xitéc, vỏ bao phải có nhãn ghi rõ :- tên mẫu sản phẩm ;- cơ sở sản xuất ;- khối lượng bao / xitéc ;- loại và mác vữa ;- số lô ;- thời hạn sử dụng ;- hướng dẫn sử dụng .Khi xuất xưởng phải có giấy xác nhận chất lượng của đơn vị sản xuất, gồm có những thông tin :- tên cơ sở sản xuất ;- loại và mác vữa ;- số lô ;- giá trị thực của những chỉ tiêu theo Điều 6 ;- ngày sản xuất .8.2. Bao gói8.2.1. Bao vữa khô trộn sẵn được làm bằng vật tư cách ẩm, bảo vệ bền không rách nát vỡ trong quy trình luân chuyển và dữ gìn và bảo vệ .8.2.2. Khối lượng tịnh pháp luật cho mỗi bao vữa khô trộn sẵn là ( 50 ± 1 ) kg .CHÚ THÍCH : Có thể sử dụng những loại bao có khối lượng khác với điều 8 2.2 khi có thỏa thuận hợp tác giữa bên sản à8.3. Vận chuyển8.3.1. Vữa tươi trộn sẵn tại trạm trộn được luân chuyển đến công trường thi công bằng những phương tiện đi lại chuyên được dùng .

8.3.2. Vữa khô trộn sẵn tại nhà máy được vận chuyển đến nơi sử dụng bằng mọi phương tiện đảm bảo che chắn, chống mưa và ẩm ướt.

8.4. Bảo quản8.4.1. Kho chứa bao vữa khô trộn sẵn phải bảo vệ khô, sạch, nền cao, có tường bao và mái che chắc như đinh. Các bao vữa khô xếp cách tường tối thiểu 20 cm và riêng theo lừng lô .8.4.2. Vữa khô trộn sẵn được Bảo hành chất lượng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sản xuất .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.