tally tiếng Anh là gì?

tally tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng tally trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ tally tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm tally tiếng Anh
tally
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ tally

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: tally tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

tally tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ tally trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ tally tiếng Anh nghĩa là gì.

tally /’tæli/

* danh từ
– sự kiểm điểm (hàng hoá, tên…)
– nhãn (ghi tên hàng); biển (khắc tên cây ở vường bách thảo…)
– (pháp lý) bản đối chiếu, vật đối chiếu
– (thương nghiệp) số tính toán (chục, tá, trăm…)
– (sử học) thẻ ghi nợ; dấu khắc để ghi nợ

* ngoại động từ
– kiểm (tên, hàng hoá…)
– gắn nhãn, đeo biển vào
– (sử học) khắc đấu (để ghi nợ…)

* nội động từ
– kiểm, đếm
– hợp nhau, phù hợp, ăn khớp với nhau
=what you say doesn’t tally with what he told me+ điều anh nói không phù hợp với điều nó đã nói với tôi

Thuật ngữ liên quan tới tally

Tóm lại nội dung ý nghĩa của tally trong tiếng Anh

tally có nghĩa là: tally /’tæli/* danh từ- sự kiểm điểm (hàng hoá, tên…)- nhãn (ghi tên hàng); biển (khắc tên cây ở vường bách thảo…)- (pháp lý) bản đối chiếu, vật đối chiếu- (thương nghiệp) số tính toán (chục, tá, trăm…)- (sử học) thẻ ghi nợ; dấu khắc để ghi nợ* ngoại động từ- kiểm (tên, hàng hoá…)- gắn nhãn, đeo biển vào- (sử học) khắc đấu (để ghi nợ…)* nội động từ- kiểm, đếm- hợp nhau, phù hợp, ăn khớp với nhau=what you say doesn’t tally with what he told me+ điều anh nói không phù hợp với điều nó đã nói với tôi

Đây là cách dùng tally tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ tally tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

tally /’tæli/* danh từ- sự kiểm điểm (hàng hoá tiếng Anh là gì?
tên…)- nhãn (ghi tên hàng) tiếng Anh là gì?
biển (khắc tên cây ở vường bách thảo…)- (pháp lý) bản đối chiếu tiếng Anh là gì?
vật đối chiếu- (thương nghiệp) số tính toán (chục tiếng Anh là gì?
tá tiếng Anh là gì?
trăm…)- (sử học) thẻ ghi nợ tiếng Anh là gì?
dấu khắc để ghi nợ* ngoại động từ- kiểm (tên tiếng Anh là gì?
hàng hoá…)- gắn nhãn tiếng Anh là gì?
đeo biển vào- (sử học) khắc đấu (để ghi nợ…)* nội động từ- kiểm tiếng Anh là gì?
đếm- hợp nhau tiếng Anh là gì?
phù hợp tiếng Anh là gì?
ăn khớp với nhau=what you say doesn’t tally with what he told me+ điều anh nói không phù hợp với điều nó đã nói với tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.