Tại sao phải xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Từ buổi đầu dựng nước và trong quá trình phát triển, nước ta đã mang đặc điểm của Nhà nước pháp quyền. Hơn nữa còn gắn với quyền lợi của dân, là Nhà nước do dân và vì dân, luôn phục vụ lợi ích của nhân dân và dân tộc. Do đó mà câu hỏi tại sao phải xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN luôn là câu hỏi mà nhiều thế hệ thắc mắc.

Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Nhà nước pháp quyền là nhà nước khác hẳn với những nhà nước chuyên chế, độc tài và quản lý từ trước. Về những phương pháp tổ chức triển khai cũng như hoạt động giải trí vì nó được tổ chức triển khai hoạt động giải trí dựa trên pháp lý, theo khuôn khổ pháp lý. Đặc biệt là pháp lý mang đặc thù công lý, dân chủ, rất tương thích với quyền con người .
Khái niệm này được nêu lần tiên phong vào ngày 29/11/1991 trong Hội nghị BCH Trung ương Đảng khóa VII lần thứ 2. Sau đó đến Hội nghị toàn nước giữa nhiệm kỳ khóa VII 3 năm sau đó cũng đã được chứng minh và khẳng định lại .

Trong Hiến pháp 2013 đã ghi rõ Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN do nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân làm chủ. Tất cả quyền lực của Nhà nước thuộc về Nhân dân, là liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và đội ngũ trí thức. 

Tại sao phải xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam?

Nhà nước pháp quyền mang tính phổ cập, là biểu lộ của sự tăng trưởng dân chủ và đã có từ rất lâu để ship hàng nhân dân. Trong quy trình thay đổi lúc bấy giờ việc xây dựng nhà nước pháp quyền dưới sự chỉ huy của Đảng là xu thế khách quan của quốc gia .
Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Nước Ta có nghĩa là xây dựng một nhà nước của dân – nhà nước thật sự được Đảng chỉ huy. Và mang lý tưởng dân chủ, công minh và nhân đạo, đặt niềm hạnh phúc nhân dân lên số 1 .
tại sao phải xây dựng nhà nước pháp quyền xhcnNhà nước quản lý và vận hành, tổ chức triển khai rất khoa học bằng pháp lý, kiểm soát và điều chỉnh bằng pháp lý. Hơn nữa quyền lực tối cao của Nhà nước cũng được tổ chức triển khai theo nguyên tắc thống nhất, những cơ quan nhà nước phân công và phối hợp ngặt nghèo với nhau. Từ quyền lập pháp đến hành pháp và tư pháp, tránh hiện tượng kỳ lạ lạm quyền và vi phạm quyền lợi của nhân dân, của Nhà nước .

Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền từ xưa đến nay là vô cùng cần thiết, trước hết để duy trì, phát huy bản chất của Nhà nước Việt Nam. Sau đó là nâng cao năng lực của hệ thống chính trị cả về lãnh đạo và quản lý, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, quan liêu. Khi nhà nước pháp quyền XHCN được hình thành pháp luật đã được mọi người tuân thủ hơn, tình trạng quan liêu, tham ô đã giảm hẳn.

Ngoài ra xây dựng nhà nước pháp quyền ở Nước Ta còn thôi thúc nền kinh tế tài chính một cách can đảm và mạnh mẽ, kèm theo cải cách xã hội. Nhất là về kinh tế thị trường, tiến tới hội nhập kinh tế tài chính quốc tế. Chỉ có nhà nước pháp quyền mới có đủ công minh, bảo vệ tăng trưởng quốc gia, giữ được nền độc lập, hội nhập quốc tế một cách vững chãi. Cũng nhờ đó mà nước ta có một hành lang pháp lý bảo đảm an toàn, bảo vệ cả mình, cả những đối tác chiến lược vương quốc khác .
tại sao phải xây dựng nhà nước pháp quyền xhcnSau nhiều năm chiến đấu thì lúc bấy giờ quyền tự do và dân chủ của con người càng được tôn vinh. Mà muốn giữ vững, bảo vệ duy trì điều đó thì con đường duy nhất là xây dựng nhà nước pháp quyền .

Đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Đây là hình thức bộc lộ tập trung chuyên sâu của chính sách dân chủ mà dân chủ vừa là thực chất, vừa là điều kiện kèm theo của chính sách nhà nước. Nhà nước pháp quyền có tiềm năng thực thi nền dân chủ trải qua dân chủ đại diện thay mặt / dân chủ trực tiếp .

Cách thức tổ chức và hoạt động đều nằm trong khuôn khổ của pháp luật và Hiến pháp của quốc gia. Đây đều là nguồn luật điều chỉnh cơ bản với những hoạt động Nhà nước và xã hội. Nhưng không phải mọi hệ thống pháp luật và chế độ lập hiến đều góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền. 

tại sao phải xây dựng nhà nước pháp quyền xhcnBên cạnh đó nhà nước pháp quyền cũng rất tôn trọng và tôn vinh cũng như bảo vệ quyền con người ở mọi hoạt động giải trí. Đây chính là tiêu chí tiên quyết nhìn nhận tính pháp quyền của một nhà nước, là nguồn gốc xuất phát của hoạt động giải trí Nhà nước .
Nhà nước pháp quyền triển khai dựa trên nguyên tắc dân chủ, tức là phân công và trấn áp quyền lực tối cao. Và cũng gắn với chính sách bảo vệ pháp lý và Hiến pháp của nhà nước. Trong nhà nước pháp quyền thì quyền lực tối cao của nhà nước được số lượng giới hạn trong 2 mối quan hệ chính là nhà nước với kinh tế tài chính và với xã hội .

Tại sao phải xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN là băn khoăn của rất nhiều người. Tóm lại có thể hiểu Nhà nước pháp quyền XHCN là mô hình mà nước Việt Nam đang hướng tới, kết hợp với yếu tố do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đó chính là tính nhất nguyên, dù có những học thuyết và pháp lý khác thì tư tưởng vận hành bộ máy nhà nước vẫn đảm bảo minh bạch, công khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *