Hướng dẫn xem giá trị tài sản ròng trên bảng cân đối kế toán

Góc kế toán

Hướng dẫn xem giá trị tài sản ròng trên bảng cân đối kế toán

4 tháng trước

 • Facebook
 • LinkedIn

Giá trị tài sản ròng trên bảng cân đối kế toán được bộc lộ ở đâu ? Cách tính ra làm sao ? Mời bạn tìm hiểu thêm bài viết sau đây để nắm rõ thông tin .

Giá trị tài sản ròng là gì?

Giá trị tài sản ròng (Net Worth) phản ánh tình hình tài chính chính xác nhất của mỗi doanh nghiệp. Doanh nghiệp có lợi nhuận cao chưa chắc có giá trị tài sản cao

Tài sản ròng là điều mà mỗi giám đốc hay nhà góp vốn đầu tư của doanh nghiệp chăm sóc. Dựa vào giá trị này hoàn toàn có thể nhìn nhận thực trạng kinh tế tài chính cùng với quá trình kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai .

Giá trị tài sản ròng của một doanh nghiệp?

Giá trị tài sản ròng là hiệu quả sau khi lấy giá trị của tổng thể tài sản ( gồm có tài sản kinh tế tài chính và phi kinh tế tài chính ) đang sở hữu trừ đi toàn bộ những khoản nợ hiện chưa thanh toán giao dịch .

 • Tài sản tài chính và phi tài chính: Tiền mặt, các khoản đầu tư, bất động sản, máy móc phương tiện,…
 • Nợ hiện chưa thanh toán hay nợ phải trả: Các khoản vay mua máy móc, phương tiện, vay ngân hàng,…

Nói đơn thuần hơn, giá trị tài sản ròng là hàng loạt những gì còn lại sau khi đã trừ đi những khoản nợ .

Đối với doanh nghiệp thì giá trị tài sản ròng được hiểu rõ hơn trong hai trường hợp sau:

 • Trong kinh doanh: là vốn hoặc giá trị sổ sách của chủ sở hữu riêng của doanh nghiệp, tổ chức đó.
 • Trong báo cáo tài chính: là kết quả sau khi lấy tất cả tài sản trừ đi nợ mà doanh nghiệp, tổ chức phải trả.

Ý nghĩa của giá trị tài sản ròng đối với doanh nghiệp

Như đã nói bên trên, giá trị tài sản ròng trong kinh doanh thương mại của mỗi doanh nghiệp sẽ được gọi là giá trị sổ sách hoặc vốn của chủ sở hữu riêng. Giá trị này được đo lường và thống kê dựa trên giá trị của tổng thể những tài sản và khoản nợ phải trả của doanh nghiệp. Số liệu thực tiễn và đơn cử sẽ được bộc lộ trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính .

 • Nếu các khoản lỗ lũy kế vượt quá số vốn của chủ sở hữu và các cổ công. Giá trị tài sản ròng lúc này sẽ bị âm, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư, cổ đông sẽ bị lỗ.
 • Giá trị tài sản ròng là một tiêu chí đánh giá tiềm lực kinh doanh của doanh nghiệp, là cơ sở quyết định việc đầu tư của các nhà đầu tư hay quyết định cho vay vốn của ngân hàng.
 • Giám đốc doanh nghiệp căn cứ vào giá trị tài sản ròng để nắm rõ hơn về tình hình, mức độ các khoản nợ phải trả. Từ đó tìm giải pháp, kế hoạch giải quyết số nợ đó hay tiết kiệm, đầu tư tiền,…

Giá trị tài sản ròng trên bảng cân đối kế toán

Giá trị tài sản ròng không thể hiện trực tiếp trên bảng cân đối kế toán. Giá trị này phải tính dựa vào các chỉ tiêu trong bảng để xác định được giá trị tài sản ròng.

Công thức tính:

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG = TỔNG TÀI SẢN – TỔNG NỢ PHẢI TRẢ

Theo công thức trên, ta phải tính được tổng tài sản và tổng nợ phải trả của doanh nghiệp. Giá trị tài sản ròng hoàn toàn có thể mang dấu âm ( – ) nếu tổng tài sản nhỏ hơn tổng nợ phải trả .

Tính tổng tài sản

 • Tài sản ngắn hạn
 • Tiền và cách khoản đương tiền
 • Đầu tư tài chính ngắn hạn
 • Các khoản phải thu ngắn hạn
 • Hàng tồn kho
 • Tài sản ngắn hạn khác
 • Tài sản dài hạn
 • Các khoản phải thu dài hạn
 • Tài sản cố định
 • Bất động sản đầu tư
 • Tài sản dở dang dài hạn
 • Đầu tư tài chính dài hạn
 • Tài sản dài hạn khác

Tính tổng nợ phải trả

 • Nợ ngắn hạn: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. Các khoản phải trả người lao động, chi phí phải trả ngắn hạn,…
 • Nợ dài hạn: Phải trả người bán dài hạn. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn, Cổ phiếu ưu đãi,…

Như vậy, tài sản ròng có giá trị vô cùng quan trọng so với bất kỳ doanh nghiệp nào. Một doanh nghiệp có có doanh thu cao chưa hẳn là đã có giá trị tài sản cao. Nó còn phụ thuộc vào vào số tiền mà doanh nghiệp đó đang nợ .
Việc quản trị thu chi và những khoản nợ công của doanh nghiệp là trách nhiệm quan trọng không chỉ so với kế toán mà so với cả giám đốc hay những nhà nhà trị. Hiểu được tầm quan trọng đó, nhiều doanh nghiệp đã triển khai vận dụng công nghệ tiên tiến vào quy trình quản lý tài sản và nợ công .

Phần mềm hỗ trợ quản lý tài chính kế toán doanh nghiệp

Phần mềm kế toán Kaike là một trong những công cụ giải quyết bài toán theo dõi, cân bằng thu chi, ổn định tài chính cho doanh nghiệp. Được nghiên cứu và thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, phần mềm kế toán Kaike có nhiều chức năng nổi bật như:

 • Quản lý các tài khoản tài sản
 • Tự động lên kế hoạch dòng tiền dựa trên tình tài chính các kỳ trước
 • Tự động lập các báo cáo tài chính theo từng kỳ tùy chọn

Chi tiết về tính năng của ứng dụng : https://tmsquynhon.com.vn/gioi-thieu-tinh-nang-cua-phan-mem-ke-toan-kaike/

Ngoài ra, phần mềm thu hút nhiều người dùng khi có mức giá và các ưu đãi hấp dẫn: FREE 100% phí duy trì tài khoản lên tới 2.400.000 VNĐ cho năm đầu tiên đối với 100 khách hàng đăng ký sử dụng phần mềm kế toán Kaike SỚM NHẤT. Mọi tài khoản đều có thể dùng thử miễn phí phần mềm trong 30 Full tính năng

Đăng ký ứng dụng tại đây. Nhận ngay tặng thêm FREE 100 % phí duy trì thông tin tài khoản trong 1 năm đầu cho 100 doanh nghiệp ĐK sớm nhất .

Đỗ Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.