Hoàn thiện chế độ kiểm soát chi tài khoản tiền gửi nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN

Nguồn hình thành do NSNN cấp : Nguồn hình thành TKTG xuất phát từ NSNN đa phần trải qua hình thức cấp phép bằng lệnh chi tiền cho những đơn vị chức năng thụ hưởng NSNN như cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam ; đơn vị chức năng thuộc Lực lượng vũ trang ; những cơ quan cấp dưới thực thi những trách nhiệm của cấp trên trải qua việc cơ quan cấp trên cấp kinh phí đầu tư bằng dự trù chuyển tiền vào TKTG của cấp dưới để triển khai những trách nhiệm, chương trình của cấp trên ( chương trình tiềm năng ; kinh phí đầu tư ủy quyền ; dự án Bất Động Sản khoa học – công nghệ tiên tiến ; những quỹ đường đi bộ ; quỹ khám bệnh người nghèo ; những dự án Bất Động Sản có vốn vay quốc tế, vốn ODA … ). Luồng tiền hình thành từ những kênh giao dịch thanh toán như : Căn cứ phiếu thu, giấy nộp tiền vào tài khoản, lệnh chuyển Có từ ngân hàng nhà nước chuyển về ; địa thế căn cứ lệnh chuyển Có kiêm chứng từ phục sinh từ KBNN khác chuyển về ; địa thế căn cứ uỷ nhiệm chi của đơn vị chức năng chuyển tiền cho đơn vị chức năng thụ hưởng có tài khoản tại cùng 1 đơn vị chức năng KBNN …Tại Điều 39 Nghị định số 163 / năm nay / NĐ-CP ngày 21/12/2016 của nhà nước hướng dẫn luật NSNN năm năm ngoái có lao lý : Các đơn vị chức năng sử dụng ngân sách và những tổ chức triển khai được NSNN tương hỗ tiếp tục phải mở tài khoản tại KBNN … Giao Bộ Tài chính pháp luật cụ thể và hướng dẫn về việc mở tài khoản tại KBNN. Hiện nay, KBNN đang dự kiến trình Bộ Tài chính phát hành Thông tư sửa chữa thay thế Thông tư 61 sau khi nghị định về thủ tục hành chính trong nghành nghề dịch vụ KBNN được nhà nước phát hành .Về tên gọi, TKTG 3711 là tài khoản đơn vị chức năng dự trù vận dụng cho tổng thể những đơn vị chức năng thụ hưởng NSNN, không riêng gì có đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp mà gồm có cả đơn vị chức năng lực lượng vũ trang và cơ quan Đảng, trong khi đó Thông tư 77 đặt tên TK 3711 là tài khoản dự trù của những đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp .

Nguồn hình thành không có nguồn gốc từ NSNN: Hình thành từ tiền gửi của tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ, làm từ thiện; các khoản kinh phí được để lại từ hoạt động dịch vụ (không sử dụng NSNN) của các đơn vị sự nghiệp theo cơ chế tự chủ…

Căn cứ nguồn hình thành nêu trên và lao lý tại Khoản 2, Điều 7, Thông tư số 39/2016 / TT-BTC ngày 01/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Thông tư 161 pháp luật chính sách trấn áp, giao dịch thanh toán những khoản chi NSNN qua KBNN ( Thông tư 39 ), thì cơ quan KBNN địa thế căn cứ vào văn bản pháp lý pháp luật nguồn hình thành và chính sách sử dụng kinh phí đầu tư của TKTG đó để thực thi trấn áp chi .Tuy nhiên, trong thực tiễn công tác làm việc việc theo dõi, xác lập đúng chuẩn nguồn hình thành và được hạch toán đúng đặc thù tài khoản ngay từ khi tiếp đón nguồn kinh phí đầu tư nguồn vào không phải là điều thuận tiện. Mặt khác, chủ trương, chính sách hướng dẫn về đặc thù và hạch toán TKTG còn một số ít vướng mắc đã tác động ảnh hưởng không nhỏ đến việc theo dõi nguồn hình thành trên TKTG .Chẳng hạn, so với TKTG có mục tiêu ( TK 3741 ) nguồn hình thành theo pháp luật tại Thông tư số 71/2011 / TT-BTC ngày 24/05/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản trị và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010 / NĐ-CP ngày 15/04/2010 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể thi hành một số ít điều của Luật Thi đua, khen thưởng ( Thông tư 71 ) gồm có : Từ nguồn NSNN ; từ góp phần của cá thể, tổ chức triển khai trong nước, quốc tế cho mục tiêu thi đua, khen thưởng ; từ nguồn thu hợp pháp khác. Như vậy, nếu từ nguồn NSNN do việc những đơn vị chức năng thụ hưởng NSNN trích kinh phí đầu tư từ tài khoản dự trù theo tỷ suất % theo chính sách, từ đó việc sử dụng nguồn kinh phí đầu tư phải bảo vệ đúng mục tiêu, đối tượng người dùng pháp luật tại Thông tư 71 .Trường hợp sử dụng nguồn góp phần của tổ chức triển khai, cá thể và nguồn hợp pháp khác cho công tác làm việc thi đua khen thưởng thì không nhất thiết phải tuân thủ pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên, khi nhận nguồn kinh phí đầu tư nguồn vào, mặc dầu từ nguồn nào cũng hạch toán gộp chung vào TK 3741, đến khi chi ra thì không hề theo dõi đúng mực đặc thù nguồn kinh phí đầu tư được hình thành từ bắt đầu để thực thi khâu trấn áp chi đầu ra .Tương tự, địa thế căn cứ Nghị định số 191 / 2013 / NĐ – CP ngày 21/11/2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể về kinh tế tài chính công đoàn ( Nghị định 191 ), pháp luật nguồn hình thành TKTG công đoàn ( TK 3751 ) gồm có : Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng ( 1 % quỹ tiền lương ) ; kinh phí Công đoàn do cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp đóng ( 2 % quỹ tiền lương ) và do NSNN cấp tương hỗ .Như vậy, nguồn kinh phí đầu tư công đoàn được xác lập có nguồn gốc từ NSNN ( 2 % quỹ tiền lương ), tuy nhiên địa thế căn cứ Điều lệ công đoàn và Nghị định 191 thì cơ quan Công đoàn những cấp hoàn toàn có thể mở TKTG tại KBNN hoặc tại ngân hàng nhà nước thương mại để thực thi hoạt động giải trí thu, chi kinh phí đầu tư công đoàn. Với pháp luật này và trong trong thực tiễn lúc bấy giờ tại địa phương, cơ quan Công đoàn vừa mở TKTG tại KBNN vừa mở TKTG tại NHTM để gửi kinh phí đầu tư công đoàn, do đó KBNN sẽ không thực thi trấn áp chi nguồn hình thành có nguồn gốc từ NSNN .Trường hợp được NSNN tương hỗ ( thường thì từ công đoàn cấp trên tương hỗ công đoàn cấp dưới để shopping, sửa chữa thay thế, kiến thiết xây dựng … ) cũng được hạch toán vào TK 3751, lúc này việc xác lập đúng mực nguồn nguồn vào sẽ rất khó khăn vất vả, từ đó ảnh hưởng tác động đến công tác làm việc trấn áp chi của KBNN .Hiện nay, Thông tư 161 và Thông tư39 là hai văn bản pháp quy cơ bản lao lý chính sách trấn áp chi nói chung và trấn áp chi TKTG qua KBNN nói riêng. Tuy nhiên, trong trong thực tiễn tiến hành, có một số ít vướng mắc, chưa ổn, đơn cử như sau :Đối với TKTG dự trù ( TK 3711 ) của những đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp :Theo lao lý tại Thông tư 39 thì hồ sơ giao dịch thanh toán so với TKTG dự trù là Ủy nhiệm chi giao dịch chuyển tiền, chuyển tiền điện tử ( Mẫu C4-02 / KB ) hoặc Giấy rút tiền mặt từ TKTG ( Mẫu C4-09 / KB ), KBNN không triển khai trấn áp chi tài khoản này. Tuy nhiên, trong trong thực tiễn TK 3711 là tài khoản hầu hết nhận kinh phí đầu tư từ NSNN để tiêu tốn cho cơ quan Đảng, những đơn vị chức năng thuộc lực lượng vũ trang và những cơ quan khác được NSNN tương hỗ. Do đó, nếu không trấn áp chi tài khoản này sẽ làm giảm hiệu suất cao sử dụng NSNN và tiềm ẩn rủi ro đáng tiếc trong hoạt động giải trí KBNN .Đối với TKTG dự trù ( TK 3711 ) những cơ quan thuộc lực lượng vũ trang :Thông tư số 369 / 2017 / TT-BTC ngày 11/04/2017 của Bộ Tài chính về cấp phép, trấn áp kinh phí đầu tư để thực thi trách nhiệm quốc phòng của Bộ Quốc phòng ( Thông tư 369 ) lao lý về chính sách trấn áp chi như sau : Căn cứ nội dung lệnh chi tiền thực thi chuyển tiền vào TKTG của đơn vị chức năng sử dụng NSNN mở tại KBNN và gửi báo Có cho đơn vị chức năng. Khi đơn vị chức năng thực thi chi từ TKTG, KBNN nơi thanh toán giao dịch triển khai trấn áp thanh toán giao dịch trên cơ sở số dư trên TKTG của đơn vị chức năng, bảo vệ theo đúng lao lý của pháp lý .Như vậy, KBNN sẽ trấn áp chi trên cơ sở số dư trên TKTG được bảo vệ theo đúng lao lý của pháp lý hay là KBNN trấn áp chi trên cơ sở số dư trên TKTG của đơn vị chức năng và bảo vệ theo đúng pháp luật của pháp lý về trấn áp chi ( định mức, tiêu chuẩn, hồ sơ … ), nội dung lao lý này chưa rõ và hoàn toàn có thể hiểu ở những góc nhìn khác nhau về trấn áp chi .Ngoài ra, tại khoản 6, Điều 4 Thông tư 369 lao lý : Các khoản chi thiết kế xây dựng, tăng cấp, tái tạo, sửa chữa thay thế những khu công trình, dự án Bất Động Sản thuộc hạng mục bí hiểm nhà nước theo Quyết định của Thủ tướng nhà nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng .Tuy nhiên, lúc bấy giờ chi tiếp tục thuộc hạng mục bí hiểm nhà nước chưa được Thủ tướng cơ quan chính phủ, Bộ Quốc phòng phát hành, do đó khi đơn vị chức năng ý kiến đề nghị chi thiết kế xây dựng, thay thế sửa chữa … có ghi nội dung trên chứng từ chi là “ Bảo mật cao ” thì KBNN thực thi chi mà không thực thi trấn áp chi mặc dầu khoản chi kiến thiết xây dựng, thay thế sửa chữa đó có thuộc hạng mục bí hiểm nhà nước hay không .Đối với việc ứng trước dự trù chi liên tục so với những trách nhiệm thiết yếu, cấp bách, quan trọng thuộc trách nhiệm chi của ngân sách năm sau theo pháp luật tại khoản 2, Điều 14 Thông tư số 55/2017 / TT-BTC ngày 19/05/2017 của Bộ Tài chính pháp luật chi tiết cụ thể về quản trị, sử dụng NSNN so với một số ít hoạt động giải trí thuộc nghành bảo mật an ninh và trật tự, bảo đảm an toàn xã hội hiện chưa tương thích với pháp luật của Luật NSNN năm năm ngoái và Nghị định 163 .

Đối với kiểm soát chi tài khoản tiền gửi của các đơn vị sự nghiệp (TK 3712, TK 3713, TK 3714): Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ- CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định 16) và Nghị định số 141/2016/ NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác (Nghị định 141) quy định việc mở TKTG tại KBNN hoặc tại ngân hàng thương mại để phản ánh các khoản thu, chi hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng NSNN.

Đối với những khoản kinh phí đầu tư thuộc NSNN, những khoản thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN, những khoản thu phí theo pháp lý về phí, lệ phí, đơn vị chức năng mở tài khoản tại KBNN để phản ánh. Như vậy, trường hợp đơn vị chức năng mở TKTG tại KBNN để phản ánh những khoản thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN, đây là khoản thu có nguồn gốc từ NSNN nên KBNN thực thi trấn áp chi .Trong trường hợp hoạt động giải trí dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng NSNN nhưng đơn vị chức năng vẫn mở TKTG tại KBNN thì lúc này về nguyên tắc KBNN không trấn áp chi nguồn kinh phí đầu tư này. Tuy nhiên mặc dầu có nguồn gốc hay không có nguồn gốc NSNN thì đều đưa nguồn thu từ hoạt động giải trí dịch vụ sự nghiệp công vào cùng một TKTG 3714, đây là điểm nghẽn cần được tháo gỡ .Đối với những đơn vị chức năng thực thi chính sách tự chủ thì nguồn kinh phí đầu tư được phân phối qua hiệu quả kinh tế tài chính trong năm trải qua việc trích lập những quỹ ( Quỹ tăng trưởng hoạt động giải trí sự nghiệp, Quỹ bổ trợ thu nhập, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ khác ) lúc bấy giờ có pháp luật về việc trích lập những quỹ và chính sách sử dụng, tuy nhiên chưa lao lý rõ ràng việc hạch toán loại TKTG tương thích với đặc thù và nội dung của nguồn kinh phí đầu tư để làm cơ sở trấn áp chi của KBNN .Chẳng hạn, nguồn hình thành từ việc trích lập những Quỹ do tiết kiệm ngân sách và chi phí được trong năm ( chênh lệch thu lớn hơn chi ) nên đưa hàng loạt vào TK 3713 hay là một tài khoản nào khác … theo đó việc trấn áp chi sẽ địa thế căn cứ vào quy định tiêu tốn nội bộ hoặc là địa thế căn cứ vào chính sách pháp luật về trấn áp chi để KBNN thực thi trấn áp chi theo đúng từng nguồn hình thành .Để quản trị ngặt nghèo nguồn nguồn vào, làm cơ sở để trấn áp chi đầu ra trên TKTG của những đơn vị chức năng triển khai chính sách tự chủ ; cơ quan chức năng cần lao lý đơn cử về loại tài khoản tương ứng với đặc thù của khoản thu ( thuộc NSNN hay không thuộc NSNN ) và tương thích với từng loại quỹ để thuận tiện trong việc mở tài khoản và triển khai trích lập, theo dõi và triển khai trấn áp chi TKTG bảo vệ đúng chuẩn theo từng nguồn, từng nội dung chi .Đối với trấn áp chi tài khoản tiền gửi khác của những đơn vị chức năng dự trù ( TK 3713 ), địa thế căn cứ Công văn số 4696 / KBNN-KTNN ngày 29/09/2017 của KBNN hướng dẫn Thông tư 77 có lao lý : Tài khoản 3713 phản ánh khoản tiền gửi có nguồn gốc khác ( không do NSNN cấp ) của đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp ; tài khoản này không theo dõi mã cấp ngân sách. Tuy nhiên, Thông tư 39 lao lý : Tài khoản 3713 mà văn bản pháp lý không pháp luật KBNN phải trấn áp thì hồ sơ tạm ứng, thanh toán giao dịch gồm có : Ủy nhiệm chi chuyển khoản qua ngân hàng, chuyển tiền điện tử ( Mẫu C4-02 / KB ) hoặc giấy rút tiền mặt từ TKTG ( Mẫu C4-09 / KB ) .Như vậy, nếu địa thế căn cứ vào Thông tư 77 thì TKTG khác không có nguồn gốc từ NSNN và được KBNN trả lãi và thu phí thanh toán giao dịch, theo đó KBNN không thực thi trấn áp chi. Tuy nhiên, nếu địa thế căn cứ Thông tư 39 thì TKTG khác được KBNN triển khai trấn áp chi hay không còn tùy thuộc vào lao lý những văn bản pháp lý .Đối với TKTG kinh phí đầu tư ủy quyền, Thông tư 39 pháp luật : Tùy theo những nội dung chi, đơn vị chức năng gửi kèm theo những hồ sơ, chứng từ như so với trường hợp thanh toán giao dịch, chi trả từ tài khoản dự trù. Tuy nhiên, theo Luật NSNN ( tại Khoản 5, Điều 9 ), Thông tư 77 và Thông tư 61 thì không sống sót TKTG kinh phí đầu tư ủy quyền và do đó việc trấn áp TKTG kinh phí đầu tư ủy quyền theo Thông tư 39 sẽ không thực thi được .Ngoài những TKTG nêu trên thì Thông tư 161 và Thông tư 39 chưa có hướng dẫn việc trấn áp chi những TKTG của những tổ chức triển khai, đơn vị chức năng, gồm có : Ban quản trị dự án Bất Động Sản ( TK 3731 ) ; Tiền gửi của xã ( TK 3720, TK 3722, TK 3723 ) ; Tiền gửi có mục tiêu ( TK 3741 ) ; Tiền gửi của những tổ chức triển khai – cá thể ( TK 3751 ) ; Tiền gửi đặc biệt quan trọng của những đơn vị chức năng ( TK 3771 ) ; Tiền gửi của đơn vị chức năng khác ( TK 3791 ). Tất cả những TKTG này sẽ được kiểm soát và điều chỉnh bởi những văn bản pháp quy riêng không liên quan gì đến nhau theo từng nghành đơn cử .Theo pháp luật hiện hành, việc tạm ứng, giao dịch thanh toán tạm ứng TKTG đều triển khai quy trình tiến độ tương tự như như tài khoản dự trù, tuy nhiên lúc bấy giờ chưa kiến thiết xây dựng được chương trình ứng dụng quản trị TKTG tích hợp được với mạng lưới hệ thống TABMIS .Do đó, KBNN những tỉnh, thành phố đều thực thi trấn áp TKTG theo hình thức bằng tay thủ công, nhất là việc tạm ứng và theo dõi thanh toán giao dịch tạm ứng. Khi đơn vị chức năng thụ hưởng NSNN có nhu yếu chi ( tạm ứng hoặc thanh toán giao dịch ), KBNN triển khai tạm ứng ( chưa đủ điều kiện kèm theo giao dịch thanh toán ) hoặc thanh toán giao dịch ( đủ điều kiện kèm theo thanh toán giao dịch ), tuy nhiên trong trong thực tiễn KBNN ở địa phương chỉ thực thi trấn áp chi “ một lần ” mặc dầu hồ sơ có đủ điều kiện kèm theo giao dịch thanh toán hay không, đây là “ lỗ hổng ” đặt ra trong công tác làm việc trấn áp chi TKTG của KBNN .Do vậy, cần xem xét để bổ trợ, sửa đổi Thông tư 77 so với TKTG ( TK loại 3 ) theo hướng được theo dõi tạm ứng – thực chi tương tự như như tài khoản chi ngân sách ( tài khoản loại 8 ) trên mạng lưới hệ thống TABMIS để bảo vệ tính thống nhất trong trấn áp, hạch toán và thanh toán giao dịch trong hoạt động giải trí KBNN .TÀI LIỆU THAM KHẢO :1. Thông tư số 61/2014 / TT-BTC ngày 12/05/2014 hướng dẫn ĐK và sử dụng tài khoản tại KBNN trong điều kiện kèm theo vận dụng mạng lưới hệ thống TABMIS .2. Thông tư số 77/2017 / TT-BTC ngày 28/07/2017 hướng dẫn Chế độ kế toán NSNN và hoạt động giải trí nhiệm vụ KBNN .

3. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật NSNN năm 2015.

4. Thông tư số 39/2016 / TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Thông tư 161 lao lý chính sách trấn áp, giao dịch thanh toán những khoản chi NSNN qua KBNN .5. Thông tư số 369 / 2017 / TT-BTC ngày 11/04/2017 của Bộ Tài chính về cấp phép, trấn áp kinh phí đầu tư để thực thi trách nhiệm quốc phòng của Bộ Quốc phòng .ThS. NGUYỄN CÔNG ĐIỀU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *