#1 . Tải phần mềm HTKK 3.8.2 mới nhất – miễn phí

Tải phần mềm HTKK 3.8.2 mới nhất – Nâng cấp ứng dụng HTKK, ứng dụng Khai thuế qua mạng, ứng dụng Thuế điện tử, ứng dụng iTaxViewer phiên bản mới nhất lúc bấy giờ .

(Hình ảnh: Tải phần mềm HTKK 3.8.2 mới nhất)
( Hình ảnh : Tải ứng dụng HTKK 3.8.2 mới nhất )

A. Tiếp nhận BCTC qua Cổng dịch vụ Thuế điện tử

Để phân phối nhu yếu nhiệm vụ theo pháp luật tại :– Thông tư số 133 / năm nay / TT-BTC ngày 26/8/2016 của BTC về việc hướng dẫn chính sách kế toán Doanh Nghiệp nhỏ và vừa

– Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế

– Nghị định số 20/2017 / NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ về việc pháp luật về quản trị thuế so với doanh nghiệp có thanh toán giao dịch link– Tờ trình Bộ số 3109 / TTr-TCT ngày 09/05/2016 của Tổng cục Thuế về việc liên kết tài liệu từ Tập đoàn Xăng dầu Nước Ta tới cơ quan Thuế==> Tổng cục Thuế đã hoàn thành xong tăng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế ( HTKK ) phiên bản 3.8.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng ( iHTKK ) phiên bản 3.6.2, ứng dụng Thuế điện tử ( eTax ) phiên bản 1.4.2, ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.4, đơn cử như sau :

1. Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng 3.6.2, ứng dụng Thuế điện tử 1.4.2

– Đáp ứng thông tư số 133 / năm nay / TT-BTC ngày 26/8/2016 của BTC :+ Bổ sung Bộ báo cáo giải trình kinh tế tài chính dành cho Doanh Nghiệp vừa và nhỏ hoạt động giải trí liên tục mẫu B01a .+ Bổ sung Bộ báo cáo giải trình kinh tế tài chính dành cho Doanh Nghiệp vừa và nhỏ hoạt động giải trí liên tục mẫu B01b .+ Bổ sung Bộ báo cáo giải trình kinh tế tài chính dành cho Doanh Nghiệp vừa và nhỏ hoạt động giải trí không liên tục .+ Bổ sung Bộ báo cáo giải trình kinh tế tài chính dành cho Doanh Nghiệp siêu nhỏ .– Đáp ứng công văn 4943 / TCT-KK ngày 23/11/2015 của BTC :+ Tờ khai bổ trợ 01 / TTĐB theo TT156 : Cho phép kê khai phụ lục 01 / PL-XSĐT+ Tờ khai bổ trợ 01 / TTĐB theo TT195 : Cho phép kê khai phụ lục 01-1 / TTĐB, 01 / PL-XSĐT+ Tờ khai bổ trợ 03 / TNDN : Cho phép kê khai phụ lục 03-1 A / TNDN, 03-1 B / TNDN, 3-1 C / TNDN, 03-2 A / TNDN, 03-2 B / TNDN, 03-3 A / TNDN, 03-3 B / TNDN, 03-3 C / TNDN, 03-4 / TNDN, 03-5 / TNDN, 03-6 / TNDN, 03-7 / TNDN, 03-8 / TNDN, 02-1 / TĐ-TNDN, 02 / TNDN, 01, 02, 03, 04+ Tờ khai bổ trợ 01 / GTGT : Cho phép kê khai phụ lục 01-5 / GTGT, 01-6 / GTGT, 01-7 / GTGT, 01-1 / TĐ-GTGT, 01-2 / TĐ-GTGT, 01 / PL-XSĐT+ Tờ khai bổ trợ 01 / TĐ-GTGT : Cho phép kê khai phụ lục 01-2 / TĐ-GTGT

Bạn đang xem: Tải phần mềm HTKK 3.8.2 mới nhất

+ Tờ khai bổ trợ 03 / TĐ-TAIN : Cho phép kê khai phụ lục 03-1 / TĐ-TAIN+ Tờ khai bổ trợ 03A / TĐ-TAIN : Cho phép kê khai phụ lục 03-1 / TĐ-TAIN+ Tờ khai bổ trợ 03 / LNCL-XSDT : Cho phép kê khai phụ lục 01 / PL-XSĐT– Đáp ứng nghị định 20/2017 / NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ : Tờ khai Quyết toán thuế TNDN mẫu 03 / TNDN bổ trợ thêm 4 phụ lục mới :+ Bổ sung phụ lục tin tức về quan hệ link và thanh toán giao dịch link mẫu 01+ Bổ sung phụ lục Danh mục những thông tin, tài liệu cần cung ứng tại hồ sơ vương quốc mẫu 02+ Bổ sung phụ lục Danh mục những thông tin, tài liệu cần cung ứng tại hồ sơ toàn thế giới mẫu 03+ Bổ sung phụ lục Kê khai thông tin báo cáo giải trình doanh thu liên vương quốc mẫu 04– Đáp ứng Tờ trình Bộ số 3109 / TTr-TCT ngày 09/05/2016 của Tổng cục Thuế về việc liên kết tài liệu từ Tập đoàn Xăng dầu Nước Ta tới cơ quan Thuế ( riêng ứng dụng eTax ) :+ Bổ sung tờ khai Báo cáo sản lượng mua xăng dầu ( mẫu số 01 a theo tháng, mẫu 01 b theo quý ) .+ Bổ sung tờ khai Báo cáo về hoạt động giải trí bán hàng mẫu số 02 .+ Bổ sung tờ khai Báo cáo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại mẫu số 03 .

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.4

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.4 cung ứng những nội dung tăng cấp của những phiên bản ứng dụng HTKK, iHTKK, eTax nêu trên .– Từ ngày 23/3/2018, khi kê khai tờ khai thuế có tương quan đến nội dung tăng cấp nêu trên, tổ chức triển khai cá thể nộp thuế sử dụng những mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.2, iHTKK 3.6.2, eTax 1.4.2 thay cho những phiên bản trước kia .

B. Thời hạn nộp Báo cáo kinh tế tài chính

Thời hạn nộp Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN và BCTC năm 2017 đối với các DN có năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017 là ngày 31/3/2018. Tuy nhiên, do ngày 31/3/2018 là ngày nghỉ theo quy định nên thời hạn nộp Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và Báo cáo tài chính năm 2017 là ngày thứ 2 (02/4/2018).

* * Tải ứng dụng HTKK, ứng dụng Khai thuế qua mạng, ứng dụng Thuế điện tử, ứng dụng iTaxViewer phiên bản mới nhất :

<<<< LINK DOWNLOAD::: VUI LÒNG LIÊN HỆ BỘ PHẬN LIVECHAT ĐỂ NHẬN LINK TẢI >>>>>

Bài viết: Tải phần mềm HTKK 3.8.2 mới nhất

học-kế-toán-thực-hành

Source: https://kethuba.com
Category: GAME

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.