Phần mềm HTKK 3.3.2 mới nhất

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng HTKK mới nhất phiên bản  HTKK 3.3.2, HTKK v3.3.1, iHTKK v3.1.1 và QTTNCN v3.2.2  đáp ứng nhu cầu theo thông tư số 192/2014/TT-BTC về mục lục ngân sách.

Các link dự phòng Download nhanh: Link nhanh 1, link nhanh 2, Link nhanh 3,  Link Dropbox, Link mediafire

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai ( HTKK ) phiên bản 3.3.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng ( iHTKK ) phiên bản 3.1.4, ứng dụng Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN ( QTTNCN ) phiên bản 3.2.2 cung ứng nhu yếu nhiệm vụ theo Thông tư số 192 / năm trước / TT-BTC ngày 12/12/2014 pháp luật bổ trợ mục lục ngân sách nhà nước và công văn 4237 / BTC-CST ngày 02/04/2015 của Bộ Tài chính về việc tiến hành triển khai Nghị quyết số 888 a / năm ngoái / UBTVQH2013 mới như sau :

1. Nâng cấp danh mục địa bàn hành chính và chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân (mẫu 09/KK-TNCN) trên ứng dụng HTKK, QTTNCN

2. Nâng cấp công dụng kê khai tờ khai phí, lệ phí, tờ khai thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường trên ứng dụng HTKK và iHTKK ;3. Nâng cấp 1 số ít nội dung khác trên ứng dụng HTKKChi tiết tăng cấp xem chi tiết cụ thể tại đây

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

Về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.1, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.1 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.1đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm 2014 và cấp mã người phụ thuộc ( htkk 3.3.2)

 

Nhằm cung ứng 1 số ít nhu yếu nhiệm vụ tương hỗ quyết toán thuế TNCN năm năm trước và cấp mã người phụ thuộc vào trong quy trình tiến hành, Tổng cục Thuế đã triển khai xong tăng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch ( HTKK ) phiên bản 3.3.1, Khai thuế qua mạng ( iHTKK ) phiên bản 3.1.1 và ứng dụng Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN ( QTTNCN ) phiên bản 3.2.1, đơn cử như sau : ( htkk 3.3.2 )

     1. Nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN đáp ứng yêu cầu kê khai quyết toán thuế TNCN và cấp mã người phụ thuộc

– Nâng cấp ứng dụng cung ứng nhu yếu người phụ thuộc vào dưới 15 tuổi đã khai thông tin về CMND trên Bảng kê thông tin người phụ thuộc vào giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3 / BK-TNCN và 16TH thì không bắt buộc phải khai thêm thông tin trên giấy khai sinh .

     (Lưu ý, trường hợp trên Cơ quan thuế sẽ tiếp nhận và xử lý các hồ sơ quyết toán năm 2014 nhưng tạm thời chưa cấp MST cho những người phụ thuộc do chưa có đầy đủ thông tin theo quy định)

– Nâng cấp được cho phép NSD kê khai những dòng tài liệu thiếu thông tin của NPT trên bảng kê ( có những dòng chỉ có mỗi thông tin mặc định Quốc tịch Nước Ta ở đầu dòng, do NNT khi kê khai không xóa bỏ những dòng này đi ) nên khi upload file lên trang QTT Online sẽ bị báo lỗi .– Trường hợp người phụ thuộc vào là người quốc tế thì không bắt buộc nhập thông tin trên giấy khai sinh .– Nâng cấp ứng dụng để hoàn toàn có thể nhập những chỉ tiêu về số, quyển trên giấy khai sinh tại mẫu 16TH, 05-3 / BK-TNCN tối đa 50 ký tự .

     – Bổ sung phần thông tin về người ký trên Bảng tổng hợp đăng ký NPT (16TH) khi in để hỗ trợ NNT có thể ký tên, đóng dấu.

– Bên cạnh đó, với ứng dụng Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN ( QTTNCN ) tăng cấp thêm những nội dung sau :+ Nâng cấp tiện ích của nút “ Tính toán ” trên bảng kê 05-1 / BK-TNCN, tương hỗ đo lường và thống kê khi tài liệu được tải từ bảng kê excel : nếu chỉ tiêu [ 21 ] trên bảng kê excel = 0 thì khi nhấn nút “ Tính toán ” sẽ tương hỗ tính giá trị chỉ tiêu [ 21 ] theo công thức tính, nếu chỉ thiêu trên [ 21 ] trên bảng kê excel < > 0 thì khi nhấn nút “ Tính toán ” sẽ không tương hỗ tính bảo vệ nguyên tắc giữ nguyên số của NNT kê khai .+ Sửa lỗi không đo lường và thống kê được chỉ tiêu [ 29 ] trên tờ khai 09 / KK-TNCN khi tờ khai được kết xuất từ ứng dụng HTKK 3.3.0 mà bảng kê 09-3 PL – TNCN không kê khai tài liệu trên bảng II.Người nhờ vào chưa có MST / CMND / Hộ chiếu .

     2. Một số yêu cầu khác

– Nâng cấp công dụng kê khai tờ khai 01 / NTNN để tương hỗ những trường hợp hợp đồng nhà thầu ký trước ngày 01/10/2014 ( ngày hiệu lực hiện hành của Thông tư số 103 / năm trước / TT-BTC ) thì sử dụng mẫu biểu phát hành kèm theo Thông tư số 103 / năm trước / TT-BTC nhưng cách tính thuế vận dụng theo Thông tư 60/2012 / TT-BTC và Thông tư 156 / 2013 / TT-BTC .– Nâng cấp hạng mục cơ quan Thuế : Chi cục Thuế Thị xã Bà Rịa thành Chi cục Thuế Thành phố Bà Rịa .– Nâng cấp khắc phục lỗi một số ít trường hợp không gửi được mẫu : TB03 / AC ; BC21 / AC ; BC21 / AC_BLP ; TB03 / AC_BLP ; 04 / GTGT ( htkk 3.3.2 )Bắt đầu từ ngày 28/03/2015, khi kê khai tờ khai thuế có tương quan đến nội dung tăng cấp nêu trên, tổ chức triển khai cá thể nộp thuế sẽ sử dụng những mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3. 3. 1, iHTKK 3.1.1 và ứng dụng QTTNCN 3.2.1 thay cho những phiên bản trước kia .từ 18h30 đến 21h ngày 27/03/2015 để tiến hành nâng cấp ứng dụng theo nội dung trên.Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng tính năng Khai thuế qua mạng trên mạng lưới hệ thống website http://kekhaithue.gdt.gov.vn trong khoảng chừng thời gianđể triển khai tăng cấp ứng dụng theo nội dung trên .Tổ chức, cá thể nộp thuế hoàn toàn có thể tải Bộ cài và Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau :– Ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.1 : ( htkk 3.3.2 )– Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.1 : Thực hiện kê khai và nộp tờ khai tại website ( htkk 3.3.2 )– Phần mềm QTTNCN phiên bản 3.2.1 : Thực hiện tải bộ cài tại website ( htkk 3.3.2 )

     Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức triển khai cá thể nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo những số điện thoại cảm ứng, hộp thư điện tử tương hỗ NNT về ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN được Cơ quan Thuế cung ứng. ( htkk 3.3.2 )

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Source: https://kethuba.com
Category: GAME

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.