Quy định về tác phẩm phái sinh trong Luật Sở hữu trí tuệ

Pháp luật sở hữu trí tuệ khuyến khích việc kế thừa tài sản trí tuệ đã có từ trước để phát triển, sáng tạo ra cái mới. Những tác phẩm mới được sáng tạo dựa trên tham khảo cái cũ được gọi là tác phẩm phái sinh. Đây cũng là đối tượng được Luật Sở hữu trí tuệ bảo hộ quyền tác giả. Vậy, pháp luật quy định về tác phẩm phái sinh như thế nào?

Tác phẩm phái sinh là gì?

Tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn từ này sang ngôn từ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn .

Tác phẩm phái sinh có đặc điểm gì?

Thứ nhất, phải được hình thành dựa trên một hoặc nhiều tác phẩm gốc đã tồn tại và phải còn dấu ấn của tác phẩm gốc.

Quyền cho làm tác phẩm phái sinh thuộc nhóm quyền gia tài

Tác phẩm phái sinh hình thành trên cơ sở thay đổi tác phẩm gốc, có dấu ấn của tác phẩm gốc. Khi tiếp xúc với tác phẩm phái sinh, công chúng phải liên tưởng đến tác phẩm gốc, sự liên tưởng này được thể hiện qua nội dung của tác phẩm gốc.

Người sáng tạo tác phẩm phái sinh phải tôn trọng quyền nhân thân không hề chuyển giao của tác giả tác phẩm gốc. Thuật ngữ tác phẩm gốc vừa nêu là tác phẩm mà người sáng tạo tác phẩm phái sinh dựa trên nền của nó để sáng tạo tác phẩm ( phái sinh ) của mình .

Thứ hai, trong tác phẩm phái sinh phải mang dấu ấn cá nhân của tác giả tác phẩm phái sinh

Dấu ấn cá thể hoàn toàn có thể hiểu là phát minh sáng tạo về nội dung, hình thức biểu lộ tác phẩm

Thứ ba, hình thức thể hiện của tác phẩm phái sinh khác biệt từng phần hoặc hoàn toàn so với tác phẩm gốc

Quyền tác giả không bảo lãnh nội dung, sáng tạo độc đáo mà chỉ bảo lãnh hình thức biểu lộ của ý tưởng sáng tạo. Do đó, tác phẩm phái sinh không phải là bản sao của tác phẩm gốc. Hình thức bộc lộ của tác phẩm phái sinh phải độc lạ trọn vẹn hoặc độc lạ từng phần với hình thức bộc lộ của tác phẩm gốc .

Căn cứ phát sinh, xác lập quyền

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm phái sinh được tạo ra. Giống như tác phẩm gốc, quyền tác giả của tác phẩm phái sinh là quyền tự động hóa, phát sinh ngay khi tạo ra tác phẩm, được pháp lý bảo lãnh mà không cần phải ĐK .Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo lãnh nếu không gây phương hại đến quyền tác giả so với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh .

Lưu ý, Việc làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh là hành vi xâm phạm quyền tác giả, trừ trường hợp chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị.

Phân loại tác phẩm phái sinh

Tác phẩm dịch

Là tác phẩm phái sinh được bộc lộ bởi ngôn từ độc lạ với ngôn từ mà tác phẩm gốc biểu lộ, sự phát minh sáng tạo của tác phẩm phái sinh được trải qua cách sử dụng ngôn từ của tác giả. Tuy nhiên, bản dịch phải sát nghĩa, không diễn đạt sai ý của tác giả .

Tác phẩm phóng tác

Là tác phẩm phỏng theo nội dung của tác phẩm gốc nhưng có sự phát minh sáng tạo rõ ràng về mặt nội dung, tư tưởng, để làm cho nó trở thành một tác phẩm trọn vẹn mới, độc lạ so với tác phẩm gốc. Chẳng hạn như viết lại thành một tác phẩm khác theo một nhu yếu nhất định .

Tác phẩm chuyển thể

Là tác phẩm được hình thành từ tác phẩm văn học sang một mô hình khác. Ví dụ : chuyển thể từ tác phẩm văn học thành ngữ cảnh sân khấu hoặc điện ảnh. Tác phẩm gốc hoàn toàn có thể là tiểu thuyết, trường ca, truyện dài … hoặc cũng hoàn toàn có thể là tác phẩm kịch ( sân khấu ) được chuyển thành ngữ cảnh điện ảnh, nhạc kịch …

Tác phẩm cải biên

Là sửa đổi hoặc biên soạn lại một phần nội dung, chuyển thể loại, đổi khác hình thức bộc lộ dựa trên một phần hoặc hàng loạt Tác phẩm gốc để phát minh sáng tạo ra tác phẩm mới. Khi cải biên tác phẩm, người cải biên phải được chủ sở hữu tác phẩm gốc được cho phép và phải trả thù lao cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm gốc .

Tác phẩm biên soạn

Là việc tổng hợp thông tin, thu thập và chọn lọc các tài liệu tham khảo để viết lại thành một tác phẩm mới có sự trích dẫn những nguồn thông tin đã tham khảo. Ví dụ: biên soạn từ điển, giáo trình, bài giảng, sách

Tác phẩm chú giải

Là tác phẩm bộc lộ quan điểm, lời bình, lý giải ý nghĩa để làm rõ hơn nội dung trong tác phẩm gốc .

Tác phẩm tuyển chọn

Là tác phẩm tổng hợp, tinh lọc và sắp xếp những tác phẩm gốc ( giữ nguyên nội dung tác phẩm gốc ) theo những tiêu chí thành một tác phẩm vừa đủ hơn. Có thể là bộ sưu tập những bài thơ, truyện ngắn, bài hát, …

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy định của pháp luật về tác phẩm phái sinh Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey để được tư vấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *