Nghĩa của từ Switch

Toán và tin

chuyển

Giải thích VN: Ví dụ phần phụ của một lệnh DOS dùng để cải biến cách thức mà lệnh đó sử dụng của thực hiện chức năng của mình. Ký hiệu chuyển đảo là một gạch chéo thuận (/) và tiếp theo sau là một chữ cái. Ví dụ, lệnh DIR/p sẽ hiển thị một liệt kê thư mục mỗi trang một lần.

alteration switch
chuyển mạch đảo chiều
analog switch
chuyển mạch tương tự
analog switch
thiết bị chuyển đổi analog
anti-capacitance switch
chuyển mạch khử điện dung
automatic switch center
trung tâm chuyển mạch tự động
automatic switch system
hệ thống chuyển mạch tự động
automatic time switch
chuyển mạch thời gian tự động
band switch
chuyển mạch chọn dải
bank switch
chuyển mạch khối
breakpoint switch
chuyển mạch điểm ngắt
byte switch
sự chuyển (mạch) byte
complementary logic switch
chuyển mạch lôgic bù
cross-bar switch
chuyển mạch ngang dọc
cross-bar switch
chuyển mạch thanh chéo
data switch
chuyển mạch dữ liệu
deflection section of the switch
phần chuyển vị của ghi
diode switch
chuyển mạch diode
dip switch
chuyển mạch DIP
DLP switch
chuyển mạch DIP
electronic switch
chuyển mạch điện tử
external switch
chuyển mạch ngoài
external switch
khóa chuyển đổi bên ngoài
fallback switch
chuyển mạch dự phòng
frame-relay switch
chuyển mạch chuyển tiếp khung
function switch
chuyển mạch hàm
gateway switch
bộ chuyển cổng nối
gateway switch
bộ chuyển cổng vào
glass switch
chuyển mạch thủy tinh
insertion switch
chuyển mạch chèn
key lock switch
cái chuyển mạch khóa phím
light-operated switch
chuyển mạch bằng ánh sáng
line switch
thiết bị chuyển mạch đường truyền
local switch (LS)
chuyển đổi nội bộ
logic switch
chuyển mạch lôgic
loopback switch
chuyển mạch vòng lặp ngược
magnetic switch
cái chuyển mạch từ
memory switch
chuyển mạch bộ nhớ
option switch
chuyển đổi tùy chọn
optional switch
chuyển mạch tùy chọn
packet switch node (PSN)
nút chuyển theo bó
path switch
sự chuyển đổi đường dẫn
phase-reversal switch
chuyển mách đảo pha
PSN (Packetswitch node)
nút chuyển bó
sense switch
chuyển mạch cảm biến
service mode switch
chuyển mạch chế độ dịch vụ
solid-state switch
chuyển mạch bán dẫn
solid-state switch
chuyển mạch mạch rắn
switch architecture
kiến trúc chuyển đổi
switch code
mã chuyển mạch
switch control statement
câu lệnh điều khiển chuyển mạch
switch function
hàm chuyển mạch
switch instruction
lệnh chuyển đổi
switch key
khóa chuyển mạch
switch matrix
ma trận chuyển mạch
switch order
lệnh chuyển mạch
switch point
điểm chuyển đổi
switch point
điểm chuyển mạch
switch register
thanh ghi chuyển mạch
switch room
phòng chuyển mạch
switch statement
câu lệnh chuyển mạch
switch status condition
điều kiện chuyển mạch
switch status condition
điều kiện chuyển trạng thái
switch train
chuỗi bộ chuyển mạch
switch window
cửa sổ chuyển đổi
switch-selectable (an)
chuyển mạch có thể chọn
synchronous switch
chuyển mạch đồng bộ
task switch
chuyển đổi công việc
task switch
chuyển đổi tác vụ
threshold switch
chuyển mạch ngưỡng
two-channel switch
chuyển mạch hai kênh
volume switch
thủ tục chuyển khối
wave-band switch
chuyển mạch dải sóng
write protection switch
khóa chuyển chống ghi
quy đổi

Giải thích VN: Ví dụ phần phụ của một lệnh DOS dùng để cải biến cách thức mà lệnh đó sử dụng của thực hiện chức năng của mình. Ký hiệu chuyển đảo là một gạch chéo thuận (/) và tiếp theo sau là một chữ cái. Ví dụ, lệnh DIR/p sẽ hiển thị một liệt kê thư mục mỗi trang một lần.

Bạn đang đọc: Nghĩa của từ Switch

analog switch
thiết bị chuyển đổi analog
external switch
khóa chuyển đổi bên ngoài
local switch (LS)
chuyển đổi nội bộ
option switch
chuyển đổi tùy chọn
path switch
sự chuyển đổi đường dẫn
switch architecture
kiến trúc chuyển đổi
switch instruction
lệnh chuyển đổi
switch point
điểm chuyển đổi
switch window
cửa sổ chuyển đổi
task switch
chuyển đổi công việc
task switch
chuyển đổi tác vụ

khóa chuyển đổi

Giải thích VN: Ví dụ phần phụ của một lệnh DOS dùng để cải biến cách thức mà lệnh đó sử dụng của thực hiện chức năng của mình. Ký hiệu chuyển đảo là một gạch chéo thuận (/) và tiếp theo sau là một chữ cái. Ví dụ, lệnh DIR/p sẽ hiển thị một liệt kê thư mục mỗi trang một lần.

external switch
khóa chuyển đổi bên ngoài
máy chuyển
phần chuyển hòn đảo

Giải thích VN: Ví dụ phần phụ của một lệnh DOS dùng để cải biến cách thức mà lệnh đó sử dụng của thực hiện chức năng của mình. Ký hiệu chuyển đảo là một gạch chéo thuận (/) và tiếp theo sau là một chữ cái. Ví dụ, lệnh DIR/p sẽ hiển thị một liệt kê thư mục mỗi trang một lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.