Tuyên bố mất tích và tuyên bố chết theo quy định của pháp luật

Tuyên bố mất tích và tuyên bố chết được quy định tại Điều 68 và Điều 71 Bộ luật dân sự 2015. Cùng Lawkey tìm hiểu về nội dung này dưới đây.

Nội dung thu gọn

Tuyên bố mất tích và tuyên bố chết là gì?

Đây là một chế định đặc biệt quan trọng của luật dân sự nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của cá thể cũng như những chủ thể có tương quan khác .Khoản 3 Điều 16 Bộ luật dân sự năm ngoái ( BLDS ) pháp luật “ Năng lực pháp lý dân sự của cá thể có từ khi người đó sinh ra và chấm hết khi người đó chết ”, cái chết của cá thể là sự kiện pháp lí làm chấm hết tư cách chủ thể của cá thể nhưng cái chết đó phải được xác lập một cách đích xác và theo pháp luật của pháp lý thì phải “ khai tử ” theo pháp luật “ Cá nhân chết phải được khai tử ” ( Khoản 2 Điều 30 BLDS )

Trong thực tế có những trường hợp, vì các lí do khác nhau (những rủi ro, chiến tranh, tai nạn và kể cả nguyên nhân do chính cá nhân đó tạo ra) đã không thể xác định được cá nhân đó còn sống hay đã chết. Trong những trường hợp như vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ, của những người có quyền, lợi ích liên quan, pháp luật quy định những điều kiện, trình tự để tạm dừng hoặc chấm dứt tư cách chủ thể của cá nhân dưới hai hình thức: Tuyên bố mất tích, tuyên bố là đã chết.

Tuyên bố mất tích

Điều kiện

Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dầu đã vận dụng không thiếu những giải pháp thông tin, tìm kiếm theo lao lý của pháp lý về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác nhận về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo nhu yếu của người có quyền, quyền lợi tương quan, Tòa án hoàn toàn có thể tuyên bố người đó mất tích. ( Điều 68 BLDS ) .Căn cứ vào pháp luật này, toà án hoàn toàn có thể tuyên bố một người mất tích khi có những điều kiện kèm theo sau :– Biệt tích đã hai năm liền trở lên, không có một tin tức nào về người đó còn sống hay đã chết. Pháp luật không pháp luật rõ khoanh vùng phạm vi khoảng trống cũng như chủ thể về việc nhận ra những tin tức này nhưng địa thế căn cứ vào Điều 64 BLDS hoàn toàn có thể xác lập :+ Về khoảng trống, tại nơi cư trú sau cuối của người đó, là nơi cư trú của cá thể theo pháp luật của pháp luật dân sự .+ Về chủ thể có quyền nhu yếu tuyên bố một người mất tích đó là người có quyền, quyền lợi tương quan, đây là những người có mối liên hệ ( theo quan hệ hôn nhân gia đình mái ấm gia đình, quan hệ hành chính, quan hệ lao động, quan hệ dân sự hoặc những quan hệ khác ) mà quyền hạn của họ bị tác động ảnh hưởng do sự vắng mặt của chủ thể. Theo nguyên tắc, người nào có quyền về gia tài tương quan đến người biệt tích sẽ bị thiệt hại nếu không tuyên bố người đó mất tích thì họ có quyền nhu yếu toà án tuyên bố người đó mất tích .

Những người có quyền, quyền lợi tương quan nhu yếu toà án thông tin, tìm kiếm người vắng mặt. Toà án hoàn toàn có thể tự mình thông tin hoặc nhu yếu những người này thông tin. Cách thức, giải pháp thông tin được lao lý trong luật tố tụng dân sự, như khoanh vùng phạm vi thông tin, phương tiện đi lại thông tin … Sau khi đã thông tin với thời hạn luật định mà vẫn không có tin tức gì về người đó còn sống hay đã chết .

+ Thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức sau cuối về người đó ; nếu không xác lập được ngày có tin tức sau cuối thì thời hạn này được tính từ ngày tiên phong của tháng tiếp theo tháng có tin tức ở đầu cuối ; nếu không xác lập được ngày, tháng có tin tức sau cuối thì thời hạn này được tính từ ngày tiên phong của năm tiếp theo năm có tin tức ở đầu cuối .– Từ ngày biết được tin tức ở đầu cuối của người đó thì người có quyền, quyền lợi tương quan có quyền nhu yếu toà án tuyên bố người đó mất tích. Theo nguyên tắc chung của luật tố tụng dân sự, toà án chỉ xem xét và xử lý khi đương sự có nhu yếu và trong khoanh vùng phạm vi nhu yếu đó. Bởi vậy, khi xem xét nhu yếu của đương sự, toà án phải kiểm tra những điều kiện kèm theo thiết yếu và nếu thấy cung ứng rất đầy đủ những nhu yếu mà pháp lý pháp luật, toà án ra quyết định hành động tuyên bố người biệt tích đó là mất tích .

Hậu quả của việc tuyên bố mất tích

Việc tuyên bố một người mất tích kéo theo những hậu quả pháp lí nhất định : Tạm thời đình chỉ tư cách chủ thể của người bị tuyến bố là mất tích, tuy nhiên quyết định hành động này không làm chấm hết tư cách chủ thể của họ. Tài sản của người bị tuyên bố mất tích được quản lí theo quyết định hành động của toà án được pháp luật tại những điều 65, 66, 67, 69 BLDS về Quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú, Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú và Quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tíchTrong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là mất tích xin li hôn thì toà án xử lý cho li hôn .

Hủy bỏ việc quyết định tuyên bố mất tích

Việc tuyên bố một người là mất tích chỉ tạm dừng năng lượng chủ thể của người đó. Việc tạm dừng này hoàn toàn có thể biến hóa theo một trong hai hướng : Phục hồi năng lượng chủ thể hoặc chấm hết tư cách chủ thể. Việc chấm hết tư cách chủ thể được diễn ra khi có tin tức rằng họ đã chết hoặc bị tuyên bố là đã chết. Phục hồi tư cách chủ thể của người bị tuyên bố là mất tích xảy ra trong hai trường hợp :– Người bị tuyên bố mất tích quay trở lại .– Có tin tức chứng tỏ người đó còn sống .

Khi có một trong hai trường hợp đó thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, toà án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó mất tích. Người bị tuyên bố mất tích trở về có quyền yêu cầu người quản lí tài sản trả lại tài sản cho mình. Tuy nhiên, quyết định li hôn của vợ hoặc chồng người bị tuyên bố là mất tích vẫn có hiệu lực pháp luật.

Tuyên bố chết

Điều kiện

Theo lao lý tại Điều 71 BLDS, trong bốn trường hợp sau, toà án hoàn toàn có thể tuyên bố một người là đã chết .– Sau 03 năm, kể từ ngày quyết định hành động tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý mà vẫn không có tin tức xác nhận là còn sống. Trong trường hợp này việc tuyên bố một người bị mất tích tạm dừng năng lượng chủ thể của họ được diễn ra theo hướng chấm hết tư cách chủ thể của người đó. Sau ba năm kể từ ngày quyết định hành động tuyên bố mất tích của toà án có hiệu lực hiện hành pháp lý mà không cần yên cầu thêm một thủ tục thông tin nào ( của toà án cũng như người có quyền, quyền lợi tương quan ) toà án hoàn toàn có thể tuyên bố người đó là đã chết .– Biệt tích trong cuộc chiến tranh sau 05 năm, kể từ ngày cuộc chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác nhận là còn sống. Ngày cuộc chiến tranh kết thúc hoàn toàn có thể pháp luật khác nhau : Ngày thắng lợi, ngày tuyên bố chấm hết cuộc chiến tranh, ngày kí hiệp định đình chiến, tự do, ngày tuyên bố chấm hết thực trạng cuộc chiến tranh … tùy theo từng thực trạng và những cuộc cuộc chiến tranh đơn cử mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động, hoặc được xác lập theo thông lệ quốc tế .

– Bị tai nạn thương tâm hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm, kể từ ngày tai nạn đáng tiếc hoặc thảm hoạ, thiên tai đó chấm hết vẫn không có tin tức xác nhận là còn sống. Người bị tuyên bố là đã chết phải ở trong số người bị tai nạn thương tâm ( dân cư trong những vùng bị động đất, núi lửa, sóng thần ; hành khách trong những tai nạn thương tâm giao thông vận tải đường thủy, đường đi bộ, đường hàng không ; người trong hầm lò bị sập, trên tàu bị đắm, bị lốc cuốn … mà không xác lập được hoặc do không tìm thấy thi thể nạn nhân ) .

– Biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác nhận là còn sống. Khi một người biệt tích thì phải vận dụng những pháp luật về thông tin, tìm kiếm giống như trường hợp tìm kiếm người mất tích. Sau hai năm hoàn toàn có thể tuyên bố mất tích, sau năm năm hoàn toàn có thể tuyên bố là đã chết. Nếu có tuyên bố mất tích thì phải vận dụng pháp luật tại điểm a, khoản 1 Điều 71 BLDS, nếu không tuyên bố mất tích thì biệt tích năm năm liền trở lên toà án hoàn toàn có thể tuyên bố một người là đã chết .+ Thời hạn 05 năm được tính từ ngày biết được tin tức sau cuối về người đó ; nếu không xác lập được ngày có tin tức sau cuối thì thời hạn này được tính từ ngày tiên phong của tháng tiếp theo tháng có tin tức sau cuối ; nếu không xác lập được ngày, tháng có tin tức sau cuối thì thời hạn này được tính từ ngày tiên phong của năm tiếp theo năm có tin tức ở đầu cuối .Tuỳ từng trường hợp, toà án xác lập ngày chết của người đó trong bản án hoặc quyết định hành động của toà án. Nếu không xác lập ngày người đã chết trong bản án hoặc quyết định hành động của toà án thì ngày chết là ngày bản án hoặc quyết định hành động của toà án có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý. Thông thường, so với người biệt tích trong những tai nạn thương tâm, thảm họa, thiên tai thì ngày chết là ngày xảy ra thảm họa, thiên tai đó .

Hủy bỏ quyết định tuyên bố chết

Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở lại hoặc có tin tức xác nhận là người đó còn sống thì theo nhu yếu của người đó hoặc của người có quyền, quyền lợi tương quan, Tòa án ra quyết định hành động hủy bỏ quyết định hành động tuyên bố người đó là đã chết .Quan hệ nhân thân của người bị tuyên bố là đã chết được Phục hồi khi Tòa án ra quyết định hành động hủy bỏ quyết định hành động tuyên bố người đó là đã chết, trừ trường hợp sau đây :– Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã được Tòa án cho ly hôn theo lao lý tại khoản 2 Điều 68 của Bộ luật này thì quyết định hành động cho ly hôn vẫn có hiệu lực hiện hành pháp lý ;– Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã kết hôn với người khác thì việc kết hôn đó vẫn có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý .

Người bị tuyên bố là đã chết mà còn sống có quyền nhu yếu những người đã nhận gia tài thừa kế trả lại gia tài, giá trị gia tài hiện còn .

Trường hợp người thừa kế của người bị tuyên bố là đã chết biết người này còn sống mà cố tình giấu giếm nhằm hưởng thừa kế thì người đó phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã nhận, kể cả hoa lợi, lợi tức; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Quan hệ gia tài giữa vợ và chồng được xử lý theo pháp luật của BLDS và Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình .Quyết định của Tòa án hủy bỏ quyết định hành động tuyên bố một người là đã chết phải được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị tuyên bố là đã chết để ghi chú theo lao lý của pháp lý về hộ tịch .

Trên đây là nội dung Tuyên bố mất tích và tuyên bố chết theo quy định của pháp luật Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *