Chứng khoán (Securities) là gì? Phân loại và Đặc điểm – https://tmsquynhon.com.vn

1. Khái niệm Chứng khoán ( Securities ) là gì ?

Có nhiều quan điểm khác nhau về sàn chứng khoán tùy theo mục tiêu tiếp cận. Theo Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006 / QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Nước Ta :“ Chứng khoán là dẫn chứng xác nhận quyền và quyền lợi hợp pháp của người chiếm hữu so với gia tài hoặc phần vốn của tổ chức triển khai phát hành. Chứng khoán được biểu lộ dưới hình thức chứng từ, bút toán ghi sổ hoặc tài liệu điện tử ” .

Như vậy, trước hết, sàn chứng khoán là một vật chứng xác nhận quyền và quyền lợi hợp pháp của người sở hữu chứng khoán. Tùy theo loại sàn chứng khoán góp vốn đầu tư mà người sở hữu chứng khoán có được những quyền và quyền lợi khác nhau. Nếu góp vốn đầu tư mua CP, nhà đầu tư có quyền là người chủ sở hữu một phần vốn của công ty CP, được hưởng thu nhập do CP mang lại đó là cổ tức. Nếu góp vốn đầu tư mua trái phiếu, nhà đầu tư có quyền là chủ nợ so với tổ chức triển khai phát hành, được hưởng thu nhập do trái phiếu mang lại đó là trái tức. Ngoài ra, nhà đầu tư còn có quyền chuyển nhượng ủy quyền sàn chứng khoán do mình nắm giữ theo những lao lý của pháp lý. Vì thế, sàn chứng khoán hoàn toàn có thể được mua và bán và được lưu thông với tư cách là hàng hoá trên kinh doanh thị trường chứng khoán ( TTCK ) .Thứ hai, tùy theo điều kiện kèm theo tăng trưởng kinh tế tài chính nói chung, tình hình tăng trưởng TTCK của mỗi vương quốc nói riêng mà sàn chứng khoán hoàn toàn có thể phát hành theo một, hai hoặc cả ba hình thức : chứng từ, bút toán ghi sổ, tài liệu điện tử. Ở những nước tăng trưởng, sàn chứng khoán thường được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ và tài liệu điện tử. Ở những nước TTCK chưa tăng trưởng, sàn chứng khoán thường được phát hành dưới hình thức chứng từ .

chứng khoán là gì

2. Phân loại sàn chứng khoán

Chứng khoán có nhiều loại. Tùy theo những tiêu thức phân loại mà hoàn toàn có thể chia sàn chứng khoán thành những loại khác nhau .– Theo năng lực chuyển nhượng ủy quyền, sàn chứng khoán được phân thành sàn chứng khoán ghi danh ( đích danh / ghi tên ) và sàn chứng khoán vô danh ( không ghi tên ) .

 • Chứng khoán ghi danh là loại chứng khoán có ghi tên người chủ sở hữu. Loại chứng khoán này được phép chuyển nhượng nhưng phải tuân theo những quy định pháp lý cụ thể về chuyển nhượng quyền sở hữu, như thủ tục xác nhận của tổ chức phát hành, hoặc của cơ quan công chứng.
 • Chứng khoán vô danh là loại chứng khoán không ghi tên người chủ sở hữu. Loại chứng khoán này được chuyển nhượng dễ dàng, không phải tuân theo những quy định pháp lý cụ thể về chuyển nhượng quyền sở hữu. Người mua có trách nhiệm chi trả cho người bán theo giá cả đã được xác định.

– Theo đặc thù chiếm hữu và nguồn gốc của sàn chứng khoán, những sàn chứng khoán được phân thành sàn chứng khoán vốn, sàn chứng khoán nợ, sàn chứng khoán phái

 • Chứng khoán vốn (Equity Securities): là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn của tổ chức phát hành. Người mua chứng khoán này (cổ phiếu – stock hoặc các loại chứng khoán khác đại diện cho một tỉ lệ sở hữu) có vai trò là người chủ sở hữu một phần vốn của tổ chức phát hành chứng khoán.
 • Chứng khoán nợ (Debt Securities): là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành. Người mua chứng khoán này có vai trò là người chủ nợ, người cho vay đối với tổ chức phát hành chứng khoán. Tổ chức phát hành có nghĩa vụ trả cho người sở hữu chứng khoán nợ một khoản tiền nhất định bao gồm cả gốc và lãi trong những khoảng thời gian đã xác định.
 • Chứng khoán phái sinh (Derivatives Securities) là các công cụ tài chính có nguồn gốc từ chứng khoán và có quan hệ chặt chẽ với chứng khoán gốc như: quyền mua cổ phần (rights certificate), chứng quyền (warrants), quyền chọn (options), hợp đồng kỳ hạn (forward), hợp đồng tương lai (future), hợp đồng hoán đổi (swap)…

– Theo thu nhập do sàn chứng khoán mang lại, sàn chứng khoán được chia thành :

 • Chứng khoán có thu nhập cố định (trái phiếu có lãi suất cố định, cổ phiếu ưu đãi),
 • Chứng khoán có thu nhập biến đổi (trái phiếu có lãi suất thả nổi, cổ phiếu thường).

3. Đặc điểm của sàn chứng khoán

Chứng khoán có nhiều loại, mỗi loại có những điểm khác nhau nhất định, nhưng chúng đều có những đặc trưng cơ bản sau :

– Tính sinh lợi (Yield): Tính sinh lợi của chứng khoán là khả năng đem lại thu nhập cho người sở hữu chúng.

Các sàn chứng khoán luôn tiềm ẩn một năng lực sinh lợi nhất định bởi lẽ khi phát hành ra chúng, nhà phát hành luôn hứa hẹn, cam kết một khoản thunhập sẽ giao dịch thanh toán cho nhà đầu tư, chính vì điều này mà nhà đầu tư mới bỏ vốn mua sàn chứng khoán với tư cách là một hoạt động giải trí góp vốn đầu tư .Với những loại sàn chứng khoán khác nhau thì mức độ và đặc thù những khoản thu nhập mà sàn chứng khoán đem lại cho người nắm giữ cũng khác nhau. Có những loại sàn chứng khoán mà thu nhập của nó cho nhà đầu tư tương đối không thay đổi trong suốt thời hạn góp vốn đầu tư, ngược lại có những loại sàn chứng khoán mà thu nhập của chúng trọn vẹn nhờ vào vào chất lượng, hiệu suất cao những hoạt động giải trí kinh tế tài chính của tổ chức triển khai phát hành, cũng như tình hình quan hệ cung và cầu loại sàn chứng khoán đó trong nền kinh tế tài chính. Đối với CP, người nắm giữ CP sẽ được hưởng cổ tức hàng năm khi công ty CP hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại có hiệu suất cao và quyết định hành động chi trả cổ tức cho cổ đông, ngoài những họ còn hoàn toàn có thể có thêm một khoản thu nhập tiềm năng trong tương lai dưới dạng chênh lệch giá sàn chứng khoán nếu giá thị trường của CP tăng. Đối với trái phiếu, theo những kỳ hạn cam kết của tổ chức triển khai phát hành, những trái chủ được quyền nhận trái tức, ngoài những họ cũng hoàn toàn có thể nhận thêm một khoản thu nhập thứ hai là chênh lệch giá nếu giá thị trường của trái phiếu đó tăng lên .

– Tính rủi ro (Risk): Tính rủi ro của chứng khoán là khả năng xảy ra những sự cố không lường trước, và khi nó xảy ra làm thu nhập thực tế khác thu nhập dự kiến. Rủi ro cũng có thể hiểu là những hệ quả bất lợi ngoài sự kiểm soát của người chủ sở hữu, là yếu tố khó tránh khỏi trong đầu tư và kinh Đó là việc không thu

được lãi và / hoặc vốn đã bỏ ra khởi đầu. Có những rủi ro đáng tiếc chung cho toàn bộ những loại sàn chứng khoán ( rủi ro đáng tiếc mạng lưới hệ thống ), và cũng có những rủi ro đáng tiếc riêng gắn liền với từng loại sàn chứng khoán nhất định ( rủi ro đáng tiếc không mạng lưới hệ thống ). Các sàn chứng khoán khác nhau, thì mức độ và đặc thù rủi ro đáng tiếc sẽ khác nhau. Khi góp vốn đầu tư sàn chứng khoán, nhà đầu tư hoàn toàn có thể gặp những loại rủi ro đáng tiếc sau :

 • Rủi ro vỡ nợ: là rủi ro xảy ra khi người phát hành chứng khoán không thể thực hiện thanh toán đúng hạn các khoản lãi và gốc cho người mua chứng khoán. Rủi ro vỡ nợ có thể do rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính của tổ chức phát hành.
 • Rủi ro lạm phát: Trong lĩnh vực đầu tư vào các công cụ tài chính, lạm phát làm cho mức sinh lời danh nghĩa có sự khác biệt so với mức sinh lời thật. Khi mức sinh lời danh nghĩa nhỏ hơn sự mất giá của đồng tiền thì đó chính là rủi ro lạm phát.
 • Rủi ro hối đoái: khi nhà đầu tư trong nước mở rộng đầu tư chứng khoán trên thị trường vốn quốc tế, nếu sức mua của đồng ngoại tệ tại thời điểm thu hồi vốn đầu tư giảm so với lúc bỏ vốn đầu tư, sẽ làm cho nhà đầu tư bị thiệt thòi khi chuyển sang đồng bản tệ.
 • Rủi ro thị trường: là những rủi ro do biến động trên TTCK gây ra dẫn đến giảm giá chứng khoán, giảm tính thanh khoản của chứng khoán.
 • Rủi ro kĩ thuật: là những rủi ro do các sự cố kĩ thuật, hoặc kĩ năng tác nghiệp của những người hành nghề chứng khoán gây nên,v.v…

Các loại rủi ro đáng tiếc tương quan đến góp vốn đầu tư sàn chứng khoán rất phong phú. Hiểu rõ, tiên liệu và chuẩn bị sẵn sàng có những giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa, phòng chống rủi ro đáng tiếc là điều kiện kèm theo có ý nghĩa quan trọng khi quyết định hành động góp vốn đầu tư vào sàn chứng khoán. Xác định rủi ro đáng tiếc còn là cơ sở xác lập tỉ lệ cống phẩm mong ước trong góp vốn đầu tư. Hơn thế nữa, trên TTCK, sản phẩm & hàng hóa được thanh toán giao dịch rất đa dạng chủng loại làm ngày càng tăng thời cơ lựa chọn cho những nhà đầu tư. Song, yếu tố đặt ra là sự lựa chọn đó xuất phát từ những địa thế căn cứ nào ? Rủi ro của sàn chứng khoán là một trong những địa thế căn cứ quan trọng mà những nhà đầu tư phải giám sát, so sánh để có một quyết định hành động tối ưu cho khoản góp vốn đầu tư của mình .

– Tính thanh khoản (Liquidity)

Tính thanh khoản của sàn chứng khoán ( còn được gọi là tính hoán tệ, tính lỏng, tính lưu thông ) là năng lực quy đổi sàn chứng khoán thành tiền của người nắm giữ sàn chứng khoán .Các sàn chứng khoán khác nhau thì có tính thanh toán khác nhau. Một sàn chứng khoán được coi là có tính thanh toán cao nếu nó hoàn toàn có thể quy đổi thành tiền một cách thuận tiện trong thời hạn ngắn và không có rủi ro đáng tiếc sụt giảm giá trị tiền tệ của sàn chứng khoán đó .Tính thanh khoản của mỗi sàn chứng khoán cao hay thấp nhờ vào vào :

 • Thời gian và chi phí cho việc chuyển đổi chứng khoán thành tiền,
 • Việc đảm bảo, duy trì giá trị ban đầu của chứng khoán.

Một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng tác động đến thời hạn, ngân sách và giá trị sàn chứng khoán khi quy đổi là : loại sàn chứng khoán, thị trường thanh toán giao dịch ( niêm yết hay không niêm yết ), tác dụng kinh doanh thương mại và triển vọng của doanh nghiệp phát hành, tình hình cung cầu thị trường …Ba đặc trưng : tính sinh lợi, tính rủi ro đáng tiếc, tính thanh khoản nói trên của sàn chứng khoán có mối liên hệ ngặt nghèo với nhau. Thông thường, những sàn chứng khoán có rủi ro đáng tiếc tiềm ẩn cao thì năng lực sinh lợi cao. Đó chính là yếu tố mê hoặc nhà đầu tư nắm giữ những sàn chứng khoán có mức rủi ro đáng tiếc dự kiến cao. Giữa năng lực sinh lợi và tính hoán tệ cũng có mối liên hệ mật thiết. Các sàn chứng khoán có tính hoán tệ cao khi mức sinh lời cao đồng thời ít rủi ro đáng tiếc. Vì vậy, những nhà đầu tư thường chọn những sàn chứng khoán có tính hoán tệ cao, bởi những sàn chứng khoán này thường có lợi thế trong thanh toán giao dịch. Bất cứ khi nào người nắm giữ sàn chứng khoán cũng hoàn toàn có thể bán nó với thời hạn ngắn nhất, ở mức giá hài hòa và hợp lý nhất .Tính sinh lợi của sàn chứng khoán đã lôi cuốn một số lượng nhất định nhà đầu tư nắm giữ chúng. Tuy nhiên, tính rủi ro đáng tiếc lại là yếu tố tác động ảnh hưởng buộc họ phải xem xét xem khi nào thì nên góp vốn đầu tư nắm giữ sàn chứng khoán và khi nào nên rút vốn góp vốn đầu tư. Còn tính thanh toán của sàn chứng khoán, sẽ chuyển hoá hình thức góp vốn đầu tư trung và dài hạn thành thời gian ngắn, làm linh hoạt hoá những công cụ góp vốn đầu tư, tạo điều kiện kèm theo cho những nhà đầu tư sàn chứng khoán hoàn toàn có thể tịch thu vốn góp vốn đầu tư hoặc chuyển dời vốn góp vốn đầu tư một cách thuận tiện .

Ý nghĩa

Không loại sàn chứng khoán nào có lợi thế tuyệt đối. Vì vậy, nghiên cứu và điều tra những đặc trưng của sàn chứng khoán giúp người góp vốn đầu tư lựa chọn loại sàn chứng khoán tương thích với tâm ý, năng lực kinh tế tài chính và tác dụng nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận, dự báo về mỗi loại sàn chứng khoán trong từng thời kỳ .

Mỗi nhà đầu tư có tâm lý khác nhau. Để phát triển TTCK, nhà nước cần có cơ chế tổ chức, quản lý phát hành thích hợp nhằm đa dạng hóa các loại chứng khoán phát hành. Đây cũng là điều kiện quan trọng để khai thác triệt để tiềm năng cung ứng vốn của nền kinh tế, nâng cao khả năng huy động vốn cho các tổ chức phát hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *