Gate.io khối lượng mua bán và các niêm yết trên thị trường | CoinMarketCap

1 Ethereum

ETH/USDT ₫ 87,460,123. 72 ₫38,482,937,205.04 ₫39,635,024,698.23 ₫ 3,069,932,975,890 3.86 % 695 Gần đây 2 Bitcoin BTC/USDT ₫ 1,055,986,135. 56 ₫31,176,249,264.73 ₫27,157,112,597.16 ₫ 1,972,400,406,453 2.48 % 686 Gần đây 3 Terra LUNA/USDT ₫ 1,783,872. 87 ₫26,306,987,187.18 ₫9,263,893,127.97 ₫ 1,614,360,919,034 2.03 % 623 Gần đây 4 XRP XRP/USDT ₫ 19,307. 39 ₫13,690,507,024.80 ₫12,540,530,383.64 ₫ 1,100,373,050,464 1.38 % 624 Gần đây 5 Avalanche AVAX/USDT ₫ 2,456,157. 07 ₫8,493,092,082.13 ₫10,177,209,889.87 ₫ 670,812,838,934 0.84 % 605 Gần đây 6 Litecoin LTC/USDT ₫ 3,408,844. 01 ₫49,977,616,050.55 ₫39,944,532,129.88 ₫ 479,169,270,060 0.60 % 596 Gần đây 7 Dogecoin DOGE/USDT ₫ 3,743. 18 ₫9,837,253,698.53 ₫11,802,342,361.62 ₫ 458,103,993,010 0.58 % 630 Gần đây 8 Binance Coin BNB/USDT ₫ 11,778,389. 95 ₫18,514,357,317.79 ₫13,738,937,613.40 ₫ 427,185,114,703 0.54 % 631 Gần đây 9 Huobi Token HT/USDT ₫ 229,352. 43 ₫10,505,827,648.76 ₫13,111,794,060.86 ₫ 378,509,823,112 0.48 % 553 Gần đây 10 Polkadot DOT/USDT ₫ 543,467. 79 ₫25,414,110,892.44 ₫12,547,012,128.90 ₫ 376,398,356,221 0.47 % 626 Gần đây 11 The Graph GRT/USDT ₫ 13,926. 32 ₫8,068,711,154.39 ₫13,145,031,471.12 ₫ 349,277,618,231 0.44 % 519 Gần đây 12 ConstitutionDAO PEOPLE/USDT ₫ 2,662. 01 ₫2,549,441,983.46 ₫3,347,237,928.83 ₫ 348,846,379,061 0.44 % 479 Gần đây 13 Harmony ONE/USDT ₫ 5,168. 93 ₫7,774,109,789.40 ₫10,369,154,033.56 ₫ 342,465,913,182 0.43 % 507 Gần đây 14 Kadena KDA/USDT ₫ 231,902. 19 ₫814,909,064.80 ₫1,274,546,080.53 ₫ 309,644,106,427 0.39 % 386 Gần đây 15 Ariva ARV/USDT ₫ 8.03 ₫168,061,876.00 ₫183,544,434.13 ₫ 308,041,839,486 0.39 % 279 Gần đây 16 Radio Caca RACA/USDT ₫ 45.22 ₫1,823,295,091.21 ₫1,184,971,703.75 ₫ 294,872,790,404 0.37 % 459 Gần đây 17 SHIBA INU SHIB/USDT ₫ 0.6589 ₫18,757,334,954.92 ₫19,798,079,742.03 ₫ 278,959,630,241 0.35 % 604 Gần đây 18 EOS EOS/USDT ₫ 71,979. 76 ₫8,947,548,191.82 ₫21,806,648,713.30 ₫ 273,128,451,191 0.34 % 535 Gần đây 19 XYO XYO/USDT ₫ 855.62 ₫1,009,033,925.39 ₫1,968,425,426.21 ₫ 268,942,351,145 0.34 % 458 Gần đây 20 The Sandbox SAND/USDT ₫ 110,113. 91 ₫13,062,668,566.34 ₫11,263,812,589.99 ₫ 242,232,973,670 0.30 % 596 Gần đây 21 Decentraland MANA/USDT ₫ 70,492. 97 ₫24,421,513,861.23 ₫13,918,902,540.95 ₫ 225,751,989,511 0.28 % 598 Gần đây 22 Filecoin FIL/USDT ₫ 787,797. 08 ₫10,142,795,730.92 ₫23,996,837,176.45 ₫ 221,152,960,748 0.28 % 560 Gần đây 23 Ethereum ETH/USD ₫ 87,694,336. 16 ₫5,217,538,376.09 ₫6,028,747,157.42 ₫ 215,635,104,338 0.27 % 607 Gần đây 24 Curve DAO Token CRV/USDT ₫ 88,863. 62 ₫13,835,522,036.59 ₫19,030,534,423.02 ₫ 214,181,234,717 0.27 % 575 Gần đây 25 Solana SOL/USDT ₫ 3,922,601. 00 ₫19,599,167,984.80 ₫9,857,622,564.05 ₫ 202,795,024,839 0.26 % 601 Gần đây 26 Verasity VRA/USDT ₫ 712.31 ₫709,185,441.77 ₫1,061,828,522.88 ₫ 201,966,954,871 0.25 % 444 Gần đây 27 Cardano ADA/USDT ₫ 27,941. 31 ₫16,188,006,210.42 ₫30,919,816,655.74 ₫ 198,306,676,065 0.25 % 580 Gần đây 28 TRON TRX/USDT ₫ 1,738. 79 ₫22,454,842,764.81 ₫25,515,999,497.33 ₫ 197,812,058,750 0.25 % 587 Gần đây 29 Reef REEF/USDT ₫ 397.43 ₫888,495,387.31 ₫2,469,616,388.24 ₫ 192,448,777,331 0.24 % 462 Gần đây 30 Crypto. com Coin CRO/USDT ₫ 11,119. 06 ₫10,157,061,777.65 ₫10,179,976,177.30 ₫ 190,200,704,329 0.24 % 565 Gần đây 31 Position Exchange POSI/USDT ₫ 74,660. 10 ₫49,269,046.80 ₫92,433,446.67 ₫ 186,300,450,606 0.23 % 268 Gần đây 32 Uniswap UNI/USDT ₫ 327,413. 97 ₫14,536,144,184.89 ₫16,122,325,807.04 ₫ 178,881,449,531 0.22 % 568 Gần đây 33 NEAR Protocol NEAR/USDT ₫ 193,465. 64 ₫6,389,041,859.76 ₫16,014,179,924.71 ₫ 174,940,116,175 0.22 % 551 Gần đây 34 CEEK VR CEEK/USDT ₫ 10,675. 78 ₫288,778,905.97 ₫328,782,929.52 ₫ 172,757,209,371 0.22 % 388 Gần đây 35 JasmyCoin JASMY/USDT ₫ 1,412. 82 ₫9,273,484,990.26 ₫7,085,036,995.09 ₫ 172,715,990,477 0.22 % 555 Gần đây 36 UFO Gaming UFO/USDT ₫ 0.5067 ₫889,380,790.80 ₫712,843,096.48 ₫ 172,169,432,488 0.22 % 404 Gần đây 37 Chainlink LINK/USDT ₫ 425,670. 23 ₫24,829,804,181.03 ₫39,672,495,115.52 ₫ 169,139,334,490 0.21 % 596 Gần đây 38 Oasis Network ROSE/USDT ₫ 5,773. 04 ₫2,064,167,761.03 ₫4,572,184,296.14 ₫ 158,782,778,328 0.20 % 477 Gần đây 39 yearn.finance YFI/USDT ₫ 851,145,523. 69 ₫20,599,162,242.59 ₫15,150,347,382.88 ₫ 150,250,313,562 0.19 % 502 Gần đây 40 Polygon MATIC/USDT ₫ 48,897. 44 ₫11,895,256,051.98 ₫10,134,642,453.63 ₫ 147,592,618,615 0.19 % 593 Gần đây 41 1 inch Network 1INCH/USDT ₫ 53,721. 37 ₫5,456,338,016.53 ₫12,345,761,565.78 ₫ 144,977,468,832 0.18 % 565 Gần đây 42 Hedera HBAR/USDT ₫ 6,890. 08 ₫5,700,194,454.88 ₫9,573,373,025.36 ₫ 143,307,194,902 0.18 % 473 Gần đây 43 Floki Inu FLOKI/USDT ₫ 2.45 ₫297,185,341.80 ₫1,294,239,134.35 ₫ 142,930,284,772 0.18 % 474 Gần đây 44 Tezos XTZ/USDT ₫ 90,971. 23 ₫9,742,300,163.14 ₫12,852,576,649.59 ₫ 139,985,738,761 0.18 % 549 Gần đây 45 Bitcoin BTC/USD ₫ 1,057,774,134. 37 ₫5,043,941,519.86 ₫5,576,364,035.18 ₫ 137,333,129,569 0.17 % 650 Gần đây 46 Ispolink ISP/USDT ₫ 124.44 ₫592,818,183.87 ₫400,433,586.41 ₫ 135,931,831,305 0.17 % 378 Gần đây 47 Bloktopia BLOK/USDT ₫ 1,275. 57 ₫776,395,505.26 ₫1,232,241,419.26 ₫ 130,704,845,104 0.16 % 455 Gần đây 48 SushiSwap SUSHI/USDT ₫ 119,961. 07 ₫9,907,329,479.36 ₫14,052,278,231.38 ₫ 128,932,335,354 0.16 % 571 Gần đây 49 Vulcan Forged PYR PYR/USDT ₫ 387,618. 55 ₫2,285,605,717.63 ₫3,570,993,852.26 ₫ 122,460,425,855 0.15 % 372 Gần đây 50 Loopring LRC/USDT

₫44,003.41

₫10,221,187,677.56 ₫20,702,548,676.70 ₫ 118,934,713,816 0.15 % 557 Gần đây 51 IoTeX IOTX/USDT ₫ 2,717. 00 ₫6,329,237,535.27 ₫8,932,902,836.47 ₫ 117,114,923,191 0.15 % 543 Gần đây 53 Stellar XLM/USDT ₫ 5,862. 98 ₫7,840,359,133.62 ₫12,446,120,508.32 ₫ 111,357,169,745 0.14 % 502 Gần đây 54 Cere Network CERE/USDT ₫ 1,491. 14 ₫716,753,128.53 ₫860,403,360.64 ₫ 110,174,110,765 0.14 % 399 Gần đây 55 Spell Token SPELL/USDT ₫ 369.34 ₫3,115,039,909.57 ₫4,077,337,598.27 ₫ 108,615,498,945 0.14 % 452 Gần đây 56 Everscale TONC/USDT ₫ 6,341. 45 ₫342,546,358.13 ₫1,604,739,790.53 ₫ 104,801,477,855 0.13 % 440 Gần đây 57 Render Token RNDR/USDT ₫ 99,217. 42 ₫4,594,633,462.95 ₫7,579,993,238.05 ₫ 104,742,442,841 0.13 % 491 Gần đây 58 Saitama SAITAMA/USDT ₫ 0.00106 ₫222,301,909.20 ₫995,743,053.43 ₫ 103,275,443,425 0.13 % 403 Gần đây 59 Cryowar CWAR/USDT ₫ 35,536. 28 ₫560,875,047.81 ₫509,202,513.37 ₫ 102,221,646,419 0.13 % 428 Gần đây 60 Ethereum Classic ETC/USDT ₫ 780,185. 43 ₫4,009,173,840.92 ₫11,687,903,995.72 ₫ 98,786,386,589 0.12 % 550 Gần đây 61 SHILL Token SHILL/USDT ₫ 10,095. 89 ₫387,914,845.71 ₫643,585,428.73 ₫ 94,229,896,570 0.12 % 385 Gần đây 62 VeChain VET/USDT ₫ 1,783. 42 ₫7,435,845,150.10 ₫11,656,972,891.38 ₫ 93,195,079,001 0.12 % 542 Gần đây 63 Gala GALA/USDT ₫ 9,582. 79 ₫24,505,758,936.01 ₫36,817,801,439.68 ₫ 92,578,464,724 0.12 % 589 Gần đây 64 BitTorrent BTT/USDT * * * ₫ 0.09871 ₫71,299,328,312.79 ₫124,726,550,609.60 * * * ₫ 89,120,121,933 0.00 % 153 Gần đây 65 Cosmos ATOM/USDT ₫ 482,690. 48 ₫11,935,195,645.09 ₫16,486,453,522.26 ₫ 88,810,392,942 0.11 % 569 Gần đây 66 Arweave AR/USDT ₫ 1,182,967. 22 ₫6,281,472,197.52 ₫9,925,939,441.74 ₫ 87,883,795,422 0.11 % 511 Gần đây 67 Songbird SGB/USDT ₫ 4,698. 61 ₫129,433,279.93 ₫231,169,121.05 ₫ 87,837,760,788 0.11 % 371 Gần đây 68 IOI Token IOI/USDT ₫ 50,395. 10 ₫1,971,643,193.39 ₫1,188,157,330.50 ₫ 86,054,782,818 0.11 % 356 Gần đây 69 Casper CSPR/USDT ₫ 2,568. 09 ₫4,227,434,924.67 ₫7,482,799,650.94 ₫ 85,021,296,402 0.11 % 476 Gần đây 70 Smooth Love Potion SLP/USDT ₫ 670.31 ₫4,377,989,783.22 ₫7,555,772,296.16 ₫ 80,300,629,393 0.10 % 490 Gần đây 71 Zcash ZEC/USDT ₫ 3,477,497. 36 ₫8,445,273,742.00 ₫11,045,920,520.31 ₫ 78,637,848,699 0.10 % 529 Gần đây 72 Elrond EGLD/USDT ₫ 5,291,955. 42 ₫7,089,549,988.09 ₫8,407,196,643.66 ₫ 77,479,502,721 0.10 % 511 Gần đây 73 Hacken Token HAI/USDT ₫ 2,803. 59 ₫518,235,815.44 ₫30,453,415.04 ₫ 75,918,799,347 0.10 % 366 Gần đây 74 Aave AAVE/USDT ₫ 3,916,276. 10 ₫6,476,501,681.36 ₫14,334,604,858.20 ₫ 75,196,282,531 0.09 % 557 Gần đây 75 GateToken GT/USDT ₫ 133,595. 92 ₫3,708,897,320.64 ₫4,382,818,793.46 ₫ 74,341,292,497 0.09 % 513 Gần đây 76 My DeFi Pet DPET/USDT ₫ 29,300. 48 ₫207,287,636.05 ₫462,289,939.37 ₫ 74,179,347,962 0.09 % 324 Gần đây 77 Monero XMR/USDT ₫ 4,292,143. 69 ₫8,104,985,042.38 ₫8,213,452,974.92 ₫ 73,307,397,537 0.09 % 509 Gần đây 78 Swipe SXP/USDT ₫ 33,378. 26 ₫4,705,964,354.48 ₫8,067,423,600.67 ₫ 73,014,288,335 0.09 % 513 Gần đây 79 RMRK RMRK/USDT ₫ 772,277. 28 ₫371,092,791.98 ₫736,880,186.71 ₫ 71,698,755,818 0.09 % 363 Gần đây 80 Internet Computer ICP/USDT ₫ 490,937. 68 ₫7,292,171,128.33 ₫9,616,458,481.93 ₫ 70,573,045,667 0.09 % 493 Gần đây 81 Ultra UOS/USDT ₫ 31,771. 37 ₫531,188,856.58 ₫474,915,943.79 ₫ 70,563,725,528 0.09 % 383 Gần đây 82 Tether USDT/USD ₫ 22,939. 69 ₫134,239,604,054.44 ₫211,729,771,102.84 ₫ 69,887,728,435 0.09 % 456 Gần đây 83 Starlink STARL/USDT ₫ 0.8399 ₫558,217,880.88 ₫759,707,544.28 ₫ 69,396,407,029 0.09 % 422 Gần đây 84 WEMIX WEMIX/USDT ₫ 189,931. 03 ₫818,600,671.30 ₫824,391,174.94 ₫ 68,767,849,720 0.09 % 422 Gần đây 85 Ontology ONT/USDT ₫ 15,068. 39 ₫4,493,808,138.86 ₫5,952,890,389.83 ₫ 68,416,259,152 0.09 % 514 Gần đây 86 Enjin Coin ENJ/USDT ₫ 50,621. 74 ₫7,059,411,455.69 ₫11,046,562,711.87 ₫ 67,603,565,493 0.09 % 548 Gần đây 87 Horizen ZEN/USDT ₫ 1,394,693. 71 ₫4,186,555,569.55 ₫6,174,153,804.79 ₫ 66,821,082,956 0.08 % 486 Gần đây 88 Polkacity POLC/USDT ₫ 18,584. 81 ₫515,287,420.26 ₫563,880,092.46 ₫ 66,227,615,213 0.08 % 354 Gần đây 89 Bitcoin SV BSV/USDT ₫ 2,783,660. 19 ₫7,898,831,486.74 ₫7,831,541,109.51 ₫ 64,658,513,139 0.08 % 524 Gần đây 90 Audius AUDIO/USDT ₫ 32,077. 04 ₫5,226,518,395.91 ₫5,670,308,442.80 ₫ 63,759,596,427 0.08 % 500 Gần đây 91 Star Atlas ATLAS/USDT ₫ 2,166. 41 ₫3,491,024,162.90 ₫1,876,477,788.51 ₫ 59,324,553,747 0.07 % 496 Gần đây 92 Neo NEO/USDT ₫ 561,573. 47 ₫3,193,885,068.39 ₫5,310,018,059.65 ₫ 57,417,196,481 0.07 % 466 Gần đây 93 Flux FLUX/USDT ₫ 34,244. 45 ₫1,777,373,594.63 ₫3,406,258,722.53 ₫ 54,533,440,459 0.07 % 443 Gần đây 94 SIDUS HEROES SIDUS/USDT ₫ 1,571. 25 ₫284,456,298.60 ₫239,977,460.15 ₫ 53,212,677,682 0.07 % 381 Gần đây 95 Qtum QTUM/USDT ₫ 201,461. 33 ₫4,817,237,130.98 ₫6,016,322,787.76 ₫ 52,743,286,382 0.07 % 494 Gần đây 96 Anyswap ANY/USDT ₫ 588,712. 86 ₫2,045,745,767.87 ₫1,074,410,156.05 ₫ 52,557,656,627 0.07 % 382 Gần đây 97 Coral Swap CORAL/USDT ₫ 7,933. 35 ₫54,558,121.89 ₫80,025,244.17 ₫ 52,470,613,860 0.07 % 51 Gần đây 98 Qredo QRDO/USDT ₫ 87,511. 99 ₫3,010,052,668.48 ₫2,471,910,823.20 ₫ 52,137,904,873 0.07 % 483 Gần đây 99 Merit Circle MC/USDT ₫ 122,044. 36 ₫1,719,599,105.47 ₫3,257,410,294.57 ₫ 50,569,163,183 0.06 % 386 Gần đây 100 Metahero HERO/USDT ₫ 3,338. 70 ₫1,041,334,297.14 ₫753,447,982.32

₫50,401,079,538

0.06 % 383 Gần đây

Source: https://tmsquynhon.com.vn
Category: CRYPTO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.