Làm thế nào để tạo chuỗi ký tự ngẫu nhiên trong một phạm vi trong Excel?

Làm thế nào để tạo chuỗi ký tự ngẫu nhiên trong một phạm vi trong Excel?

Đôi khi bạn hoàn toàn có thể cần tạo những chuỗi ngẫu nhiên trong những ô, ví dụ điển hình như những mật khẩu khác nhau. Bài viết này cố gắng nỗ lực chỉ cho bạn 1 số ít thủ pháp để tạo những chuỗi ngẫu nhiên khác nhau trong Excel .

Tạo chuỗi ký tự ngẫu nhiên với công thức
Tạo chuỗi ký tự ngẫu nhiên với mã VBA
Dễ dàng tạo chuỗi ký tự ngẫu nhiên với Kutools cho Excel

Tạo chuỗi ký tự ngẫu nhiên với công thức

Các công thức sau hoàn toàn có thể giúp bạn tạo những số, vần âm và giá trị chữ và số ngẫu nhiên trong một khoanh vùng phạm vi trong Excel .

1. Để tạo một số có 5 chữ số ngẫu nhiên từ 10000 đến 99999, hãy sử dụng công thức sau: = RANDBETWEEN (10000,99999), và hãy nhấn Đi vào, một số có 5 chữ số sẽ được hiển thị trong một ô, sau đó chọn ô và kéo chốt điền vào phạm vi mà bạn muốn chứa công thức này, một phạm vi gồm 5 chữ số đã được tạo, xem ảnh chụp màn hình:

doc-create-string1 -2 doc-create-string2

Chú thích: bạn có thể thay đổi các đối số để đáp ứng nhu cầu của bạn.

2. Để tạo một chữ cái ngẫu nhiên, hãy sử dụng công thức sau: = CHAR (RANDBETWEEN (65,90)). Công thức này có thể tạo ra một chữ cái ngẫu nhiên từ a đến z, nếu bạn cần tạo bốn chữ cái ngẫu nhiên, bạn cần sử dụng & ký tự để thêm các chữ cái. Nhu la = CHAR (RANDBETWEEN (65,90)) & CHAR (RANDBETWEEN (65,90)) & CHAR (RANDBETWEEN (65,90)) & CHAR (RANDBETWEEN (65,90)). Sau đó, bạn sẽ nhận được bốn chữ cái ngẫu nhiên, và sau đó kéo chốt điền vào phạm vi mà bạn muốn chứa công thức này. Xem ảnh chụp màn hình:

doc-create-string3

Chú ý:

(1.) Công thức hợp lệ trong Excel 2007, 2010 và 2013, nhưng không hợp lệ trong Excel 2003. Trong Excel 2003, vui lòng sử dụng công thức = CHAR (INT (RAND () * 25 + 65)) & CHAR (INT (RAND () * 25 + 65)) & CHAR (INT (RAND () * 25 + 65)) & CHAR (INT (RAND () * 25 + 65))

( 2. ) Trong công thức 65 là A và 90 là Z .( 3. ) Bạn hoàn toàn có thể sử dụng ký tự và để thêm số lượng vần âm bạn cần .

3. Để tạo một chuỗi chữ và số ngẫu nhiên có hai chữ cái và hai số, hãy sử dụng công thức sau: = CHAR (RANDBETWEEN (65,90)) & CHAR (RANDBETWEEN (65,90)) & RANDBETWEEN (10,99) Và bạn sẽ nhận được các chuỗi sau trong một phạm vi chứa hai chữ cái và hai số:

doc-create-string4

Chú thích: bạn có thể thay đổi các đối số để lấy số chữ số khi bạn cần và sử dụng & để thêm số chữ cái.

Dễ dàng tạo chuỗi ký tự ngẫu nhiên trong khoanh vùng phạm vi đã chọn :

Dễ dàng tạo chuỗi ký tự ngẫu nhiên với các ký tự cụ thể và độ dài văn bản với Chèn dữ liệu ngẫu nhiên tiện ích của Kutools cho Excel.
Tải xuống Kutools cho Excel ngay! (Đường mòn miễn phí 30 ngày)

Tạo chuỗi ký tự ngẫu nhiên với mã VBA

Nếu bạn cảm thấy những công thức trên khó và rắc rối thì đoạn mã VBA sau đây hoàn toàn có thể giúp bạn thuận tiện hơn nhiều. Vui lòng làm như sau :

1. Giữ ALT + F11 chìa khóa và nó mở Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ.

2. Nhấp chuột Chèn > Mô-đunvà dán macro sau vào Mô-đun cửa sổ.

Public Function RandomizeF(Num1 As Integer, Num2 As Integer)
'Update 20131107
Dim Rand As String
Application.Volatile
getLen = Int((Num2 + 1 - Num1) * Rnd + Num1)
Do
  i = i + 1
  Randomize
  Rand = Rand & Chr(Int((85) * Rnd + 38))
Loop Until i = getLen
RandomizeF = Rand
End Function

3. Sau đó lưu và đóng mã, trong một ô, hãy nhập hàm này = RandomizeF (x, y) để chèn một chuỗi ký tự ngẫu nhiên có độ dài tối thiểu là x ký tự và độ dài tối đa là y ký tự.

4. Trong ví dụ này, tôi sẽ sử dụng hàm = RandomizeF (5,10) để tạo một chuỗi ký tự từ 5 đến 10 ký tự. Sau đó nhấn Đi vào, chọn ô và kéo chốt điền vào phạm vi bạn muốn chứa chức năng này. Và ngẫu nhiên các chuỗi ký tự chữ và số và ký tự cụ thể có từ 5 đến 10 ký tự đã được tạo. Xem ảnh chụp màn hình:

doc-create-string5

Tạo chuỗi ký tự ngẫu nhiên với Kutools cho Excel

Có cách nào để tạo chuỗi ngẫu nhiên với các chữ cái, số và ký tự đặc biệt, hoặc nhiều hơn nữa không? Kutools cho Excel‘s Chèn dữ liệu ngẫu nhiên là một trình tạo số ngẫu nhiên (và chuỗi văn bản) tuyệt vời, có thể tạo số ngẫu nhiên, chuỗi văn bản ngẫu nhiên hoặc số & văn bản & ký hiệu ngẫu nhiên với tất cả các loại ký tự, bao gồm chữ cái, số, ký tự đặc biệt, dấu cách và thậm chí cả chuỗi tùy chỉnh.

Trước khi áp dụng Kutools cho Excel, Xin vui lòng tải xuống và cài đặt nó trước tiên.

1. Chọn một phạm vi mà bạn sẽ tạo chuỗi ngẫu nhiên, sau đó nhấp vào Kutools > Chèn > Chèn dữ liệu ngẫu nhiên. Xem ảnh chụp màn hình:

3. Trong Chèn dữ liệu ngẫu nhiên hộp thoại, nhấn Chuỗi và chọn loại ký tự khi bạn cần, sau đó chỉ định độ dài của chuỗi trong Chiều dài chuỗi và cuối cùng nhấp vào OK cái nút. Xem ảnh chụp màn hình:

Sau đó, khoanh vùng phạm vi đã chọn đã được lấp đầy bằng những chuỗi ký tự ngẫu nhiên .

Mẹo: nếu bạn muốn tạo hoặc chèn một chuỗi dữ liệu định dạng cụ thể (chẳng hạn như ???? @. ??. com) trong một phạm vi, bạn cũng có thể sử dụng tiện ích này. Làm như sau:

1. Chọn một phạm vi và chỉ định các ký tự và kiểm tra Bằng mặt nạ. Sau đó nhập các chuỗi dữ liệu được chỉ định mà bạn cần. Xem ảnh chụp màn hình:

Chú thích: Sử dụng ? để chỉ ra một chữ số của ký tự ngẫu nhiên trong các chuỗi định dạng được chỉ định cuối cùng.

2. Sau đó nhấn vào OK or Đăng Nhập. Các chuỗi dữ liệu định dạng được chỉ định đã được tạo ngẫu nhiên như sau. Xem ảnh chụp màn hình:

Kutools cho Excel‘s Chèn dữ liệu ngẫu nhiên có thể giúp bạn dễ dàng xử lý các thao tác sau trong một phạm vi ô.

 • Tạo hoặc chèn các số ngẫu nhiên trong một phạm vi
 • Tạo hoặc chèn ngày ngẫu nhiên trong một phạm vi
 • Tạo hoặc chèn danh sách tùy chỉnh trong một phạm vi

  Nếu bạn muốn dùng thử miễn phí (30 ngày) tiện ích này, vui lòng nhấp để tải xuống, và sau đó đi đến áp dụng hoạt động theo các bước trên.

Demo: Tạo chuỗi ký tự ngẫu nhiên trong một phạm vi

Điều liên quan:

Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel xử lý hầu hết những yếu tố của bạn và tăng 80 % hiệu suất của bạn

 • Tái sử dụng:

  Chèn nhanh

  công thức phức tạp, biểu đồ

   và bất cứ thứ gì bạn đã sử dụng trước đây; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo list gửi thư và gửi email …

 • Super Formula Bar (dễ dàng chỉnh sửa nhiều dòng văn bản và công thức); Bố cục đọc (dễ dàng đọc và chỉnh sửa số lượng ô lớn); Dán vào Dải ô đã Lọchữu ích. Cảm ơn !
 • Hợp nhất những ô / hàng / cột mà không làm mất dữ liệu; Nội dung phân chia ô; Kết hợp những hàng / cột trùng lặp… Ngăn chặn các ô trùng lặp; So sánh những dãyhữu ích. Cảm ơn !
 • Chọn trùng lặp hoặc duy nhất Hàng; Chọn hàng trống (tất cả các ô đều trống); Tìm siêu và Tìm mờ trong Nhiều Sổ làm việc; Chọn ngẫu nhiên …
 • Bản sao đúng chuẩn Nhiều ô mà không thay đổi tham chiếu công thức; Tự động tạo tài liệu tìm hiểu thêm sang Nhiều Trang tính; Chèn Bullets, Hộp kiểm và hơn thế nữa …
 • Trích xuất văn bản, Thêm Văn bản, Xóa theo Vị trí, Xóa khoảng trống; Tạo và In Tổng số phân trang; Chuyển đổi giữa nội dung ô và nhận xéthữu ích. Cảm ơn !
 • Siêu lọc (lưu và áp dụng các lược đồ lọc cho các trang tính khác); Sắp xếp nâng cao theo tháng / tuần / ngày, tần suất và hơn thế nữa; Bộ lọc đặc biệt quan trọng bằng cách in đậm, in nghiêng …
 • Kết hợp Workbook và WorkSheets; Hợp nhất các bảng dựa trên các cột chính; Chia tài liệu thành nhiều trang tính; Chuyển đổi hàng loạt xls, xlsx và PDFhữu ích. Cảm ơn !
 • Hơn 300 tính năng can đảm và mạnh mẽ. Hỗ trợ Office / Excel 2007-2019 và 365. Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ. Dễ dàng triển khai trong doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Đầy đủ các tính năng dùng thử miễn phí 30 ngày. Đảm bảo hoàn tiền trong 60 ngày.

tab kte 201905 Đọc thêm … Tải xuống miễn phí… Mua, tựa vào, bám vào… 

Tab Office mang lại giao diện Tab cho Office và giúp việc làm của bạn trở nên thuận tiện hơn nhiều

 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint

  , Publisher, Access, Visio và Project.

 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!

officetab dưới cùng Đọc thêm … Tải xuống miễn phí… Mua, tựa vào, bám vào… 

Source: https://kethuba.com
Category: GAME

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.