Quyết định nào đã thay thế quyết định 957 QĐ BXD?

Nếu các bạn chưa biết quyết định nào đã thay thế quyết định 957 QĐ BXD thì hãy theo dõi bài viết dưới đây.

Quyết định nào đã sửa chữa thay thế quyết định 957 QĐ BXD ?

Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng đã công bố quyết định số 79 / QĐ-BXD để sửa chữa thay thế Quyết định số 957 / QĐ-BXD được phát hành vào ngày 29/9/2009. Quyết định số 79 / QĐ-BXD này ban bố về định mức ngân sách tư vấn góp vốn đầu tư cũng như quản trị dự án Bất Động Sản thiết kế xây dựng .

thay thế quyết định 957 qđ bxd

2 điều chính của quyết định số 79 / QĐ-BXD

Điều thứ nhất

Mục đích Công bố Định mức chi phí tư vấn đầu tư và quản lý dự án xây dựng của quyết định 79/QĐ-BXD là để các tổ chức cơ quan và cá nhân có liên quan xác định được những chi phí tư vấn đầu tư xây dựng quản lý dự án trong tổng mức đầu tư. Ngoài ra còn giúp các bên này xác định giá gói thầu, dự toán xây dựng công trình cũng như quản lý các chi phí đầu tư xây dựng các dự án. Lưu ý, các dự án này phải thuộc đối tượng được áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/3/2015.

Điều thứ hai

Kể từ ngày 01/3/2017, quyết định 79 / QĐ-BXD có hiệu lực hiện hành thi hành. Quyết định này thay thế sửa chữa cho quyết định số 957 / QĐ-BXD vào ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng .

thay thế quyết định 957 qđ bxd

So với quyết định 957 / QĐ-BXD, quyết định 79 / QĐ-BXD có những điểm mới nào ?

 1. Do phản ánh của trượt giá và được nhìn nhận cao hơn, nên định mức ngân sách Quản lý dự án Bất Động Sản có tỷ suất % cao hơn so với pháp luật trước kia .
 2. Chi tiêu Lập BcKTKT được xác lập theo định mức. Tuy nhiên tối thiểu không nhỏ hơn 5 triệu VNĐ so với trước kia là 10 triệu VNĐ. Xác định dựa trên Gxd + Gtb ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) dự kiến theo tài liệu ngân sách của DA tựa như hoặc suất vốn góp vốn đầu tư hoặc
 3. Quyết định mới có 2 bảng định mức ngân sách lập báo cáo giải trình thay vì bảng định mức ngân sách lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư như trước. Như vậy hoàn toàn có thể lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi và điều tra và nghiên cứu tiền khả thi .
 4. Thay vì dự toán của từng công trình, chi phí thiết kế xây dựng được tính theo chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư được duyệt. Điều này rất quan trọng nên cần phải nghiên cứu kỹ.

 5. Định mức ngân sách Thẩm tra tính khả thi và tính hiệu suất cao của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư đã được vô hiệu .
 6. Định mức ngân sách Thẩm tra B / c NCTKT ; B / c KTKT ; B / c NCKT được bổ trợ. Trong đó, định mức ngân sách Thẩm tra BcKTKT xác lập trên cơ sở định mức ngân sách thẩm tra dự trù và định mức ngân sách thẩm tra phong cách thiết kế .
 7. Định mức ngân sách nhìn nhận hồ sơ dự thầu tư vấn và lập hồ sơ mời thầu đã được bổ trợ .
 8. Chi tiêu giám sát công tác làm việc khảo sát kiến thiết xây dựng đã được bổ trợ định mức
 9. Định mức ngân sách quy đổi vốn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng đã được bổ trợ .
 10. Trong bảng tổng hợp dự toán chi phí tư vấn, cách tính chi phí quản lý đã được thay đổi (thay đổi theo biên độ).

 11. Các ngân sách khác trong bảng tổng hợp dự trù ngân sách tư vấn đã được đổi khác cách tính
 12. Trong bảng tổng hợp dự trù, ngân sách dự trữ cho ngân sách tư vấn ko quá 10 % tối đa ( cố định và thắt chặt 10 % trước kia ) .

Qua đây các bạn đã biết sơ qua về quyết định số 79/QĐ-BXD đã thay thế quyết định 957 QĐ BXD như thế nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *