Hỏi đáp CSTC

Kính gửi Bộ kinh tế tài chính : Khi tổ chức triển khai thực thi Quyết định 50/2017 / QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ nước nhà về pháp luật tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị thì có 1 số ít vướng mắc ; trong khi đến thời gian này, chưa có 1 văn bản hướng dẫn nào cụ thể hóa Quyết định 50/2017 / QĐ-TTg. Vì vậy, tôi kính nhờ Bộ kinh tế tài chính hướng dẫn giúp tôi nội dung như sau : Theo Quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định 50/2017 / QĐ-TTg thì : máy móc thiết bị ship hàng hoạt động giải trí chung của cơ quan đơn vị chức năng gồm có : Máy móc thiết bị trang bị tại những phòng Giao hàng hoạt động giải trí chung của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng. Năm 2020, do đại dịch covid 19 nên tiếp tục tổ chức triển khai những cuộc họp trực tuyến, để phân phối trách nhiệm chính trị thì những xã trên địa phận huyện có trang bị thêm 1 số ít thiết bị ship hàng cho họp trực tuyến như : Màn hinh ; thiết bị tinh chỉnh và điều khiển ; âm ly ;, loa, micro ; webcam hội nghị ; hệ điều hành quản lý, cổng liên kết … ). tuy nhiên khi thanh toán giao dịch tại KHo bạc nhà nước huyện thì cho rằng đây là máy móc thiết bị chuyên dùng chứ không phải là máy móc thiết bị dùng chung của ủy ban, nên không đồng ý chấp thuận thanh toán giao dịch vì nếu là máy móc thiết bị chuyên dùng thì phải đưa vào hạng mục máy móc thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy cho tôi hỏi xem những thiết bị nêu trên để lắp ráp cho 1 phòng họp trực tuyền thì là máy móc thiết bị dùng chung hay là máy móc thiết bị chuyên dùng ? Quan điểm của kho bạc nhà nước như trên có đúng không ? Tôi kính mong Bộ kinh tế tài chính có văn bản cụ thể hóa Quyết định 50 của thủ tướng Chính Phủ ; máy móc, thiết bị nào là máy mọc thiết bị dùng chung ; máy móc nào là máy móc thiết bị chuyên dùng để những địa phương thuận tiện trong quy trình tổ chức triển khai và thực thi. Tôi trân trọng cảm ơn !Tại những Điều 7, 8, 10 Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng nhà nước lao lý tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị như sau :

(1)  Về máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung

Bạn đang đọc: Hỏi đáp CSTC

– Máy móc, thiết bị Giao hàng hoạt động giải trí chung của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng gồm : ( i ) Máy móc, thiết bị trang bị tại những phòng ship hàng hoạt động giải trí chung của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ; ( ii ) Máy móc, thiết bị gắn với nhà, vật kiến trúc, khu công trình kiến thiết xây dựng và những máy móc, thiết bị khác Giao hàng hoạt động giải trí chung của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ( khoản 1 Điều 7 Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg ) .- Về thẩm quyền quyết định việc trang bị máy móc, thiết bị ship hàng hoạt động giải trí chung của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng : Căn cứ công dụng, trách nhiệm, nhu yếu sử dụng, phong cách thiết kế thiết kế xây dựng trụ sở thao tác, cơ sở hoạt động giải trí sự nghiệp và nguồn kinh phí đầu tư được phép sử dụng của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, góp vốn đầu tư, shopping, điều chuyển, thuê máy móc, thiết bị theo pháp luật của pháp lý quyết định việc trang bị máy móc, thiết bị Giao hàng hoạt động giải trí chung của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng lao lý tại khoản 1 Điều Điều 7 Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg bảo vệ tiết kiệm ngân sách và chi phí, hiệu suất cao ( khoản 2 Điều 7 Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg ) .

(2) Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng

– Máy móc, thiết bị chuyên dùng : Máy móc, thiết bị chuyên dùng ( trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong nghành y tế, giáo dục và giảng dạy ) là máy móc, thiết bị có nhu yếu về tính năng, dung tích, thông số kỹ thuật cao hơn máy móc, thiết bị văn phòng thông dụng và máy móc, thiết bị khác ship hàng trách nhiệm đặc trưng của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ( điểm a khoản 1 Điều 8 Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg ) .

– Về thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng: (i)Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tính chất công việc, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình; (ii) Trong thời gian Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa quy định chi tiết hướng dẫn theo điểm a khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg, bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện điểm b khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg (Điều 8, Điều 10 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg).

– Quyết định phát hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng được công khai minh bạch trên cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan TW, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và được gửi cơ quan Kho bạc nhà nước để triển khai trấn áp chi theo lao lý của pháp lý ( khoản 4 Điều 8 Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg ) .

Như vậy, pháp luật hiện hành đã quy định cụ thể về máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị; do đó, trường hợp quá trình thực hiện còn vướng mắc, đề nghị có báo cáo cụ thể, gửi cơ quan chức năng của địa phương để được xem xét, xử lý theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *